Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Odzyskiwanie danych przedsiębiorstwa związanych z dowolną usługą IT i aplikacją

Pełny wgląd

Firma Veeam® dostarcza narzędzia ułatwiające monitorowanie stanu, rozwiązywanie problemów z wydajnością, planowanie rozwoju infrastruktury kopii zapasowych oraz spełnienie wymogów prawnych dotyczących postępowania z danymi. Ponadto Veeam umożliwia szczegółowe analizowanie i monitorowanie infrastruktur wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V oraz środowiska fizycznego i chmurowego, wykrywając potencjalne problemy mogące wpłynąć na wydajność tworzenia kopii zapasowych i działanie aplikacji produkcyjnych.
DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Monitorowanie, raportowanie i planowanie mocy obliczeniowych

Pełny wgląd w infrastrukturę kopii zapasowych i wirtualną

Rozwiązane Veeam ONE™ zapewnia pełny wgląd w całe firmowe środowisko IT, w tym w obciążenia wirtualne, fizyczne i chmurowe. Obsługuje ono platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper-V oraz umożliwia proaktywne monitorowanie i ostrzeganie przy użyciu interaktywnych narzędzi, które informują o potencjalnych problemach, zanim wpłyną one na działalność operacyjną. Rozwiązanie Veeam ONE ułatwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™ za pomocą następujących funkcji:

  • Całodobowe monitorowanie, raportowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym w środowisku wirtualnym i fizycznym — powiadamianie użytkowników o problemach z dostępnością w celu unikania przestojów, dotrzymywania umów SLA oraz zachowywania zgodności z przepisami
  • Optymalizacja zasobów i śledzenie konfiguracji — ocena funkcjonowania infrastruktury i zapewnienie zgodności istniejących konfiguracji z najlepszymi praktykami
  • Planowanie i prognozowanie mocy obliczeniowych — prognozowanie trendów wykorzystania zasobów za pomocą modelowania typu „co, jeśli” oraz śledzenie nadmiernego przydziału zasobów w infrastrukturze kopii zapasowych i wirtualnej
  • Obciążenia zwrotne i rozliczeniaNOWOŚĆ— pełny wgląd w koszty zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i repozytoriów kopii zapasowych

Jak wykorzystać rozwiązanie Veeam ONE do wdrażania infrastruktury kopii zapasowych

WIĘCEJ INFORMACJI O ROZWIĄZANIU VEEAM ONE

Autonomiczna konsola

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ jest dostępne w postaci autonomicznej konsoli, dzięki której wszyscy użytkownicy mogą mieć pełny wgląd w środowiska kopii zapasowych i wirtualne na swoich komputerach stacjonarnych lub przenośnych.

Dowiedz się więcej o ulepszeniach Veeam dla zdalnych biur i oddziałów.

Zarządzanie klasy korporacyjnej

Internetowy portal umożliwiający zarządzanie kopiami zapasowymi i delegowanie operacji przywracania

Korzystając z klienta internetowego Veeam Enterprise Manager, wchodzącego w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication, można w jednym punkcie zebrać większą liczbę serwerów kopii zapasowych z wielu lokalizacji bez konieczności logowania się do firmowej sieci. Klient umożliwia uruchamianie, zatrzymywanie, ponawianie, klonowanie i edytowanie zadań, a także przeglądanie i przeszukiwanie plików w obrębie kopii zapasowych. Ponadto pozwala szybko i łatwo odzyskiwać pliki oraz maszyny wirtualne. W większych przedsiębiorstwach można także delegować uprawnienia do przywracania, zezwalając wybranym użytkownikom na przywracanie własnych plików i maszyn wirtualnych.

Rozwiązanie obejmuje także rozszerzenia PowerShell. Niemal wszystkie operacje dostępne w interfejsie można wykonywać również na platformie PowerShell. Aby dodatkowo zwiększyć elastyczność integracji z istniejącymi portalami internetowymi, można skorzystać z interfejsu RESTful API.

WIĘCEJ INFORMACJI O POWERSHELL

Obsługa VMware vCloud Director

Pełna integracja z vCD

Konsola kopii zapasowych rozwiązania Veeam Backup & Replication w pełni obsługuje obiekty infrastruktury vCD (VMware vCloud Director). Można konfigurować zadania pod kątem modułów vApp i organizacji vCD. W kopiach zapasowych tworzonych przez Veeam Backup & Replication chronione są również metadane i atrybuty związane z modułami vApp i maszynami wirtualnymi. Możliwe jest też odzyskiwanie tych elementów i szybko alokowanych maszyn wirtualnych bezpośrednio do vCD.

Rozszerzona obsługa oprogramowania VMware vCloud Director upraszcza zarządzanie i zwiększa efektywność u dostawców oferujących infrastrukturę jako usługę (IaaS), udostępniając dzierżawcom samoobsługowe funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracaniaNOWOŚĆ.

White Paper: Wyzwania dotyczące tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych na platformie vCloud Director

BEZPŁATNIE

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Integracja ułatwiająca obsługę środowiska IT

Rozwiązania Veeam umożliwiają również wgląd w infrastrukturę kopii zapasowych z poziomu platform VMware vSphere, Kaseya VSA, LabTech RMM i Microsoft System Center.

Wtyczka vSphere Web Client

Pełny wgląd w środowisko vSphere
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia monitorowanie infrastruktury kopii zapasowych bezpośrednio w narzędziu vSphere Web Client, czyli interfejsie administracyjnym nowej generacji do platformy vSphere opracowanym przez firmę VMware. Specjalna wtyczka udostępnia ogólny i szczegółowy widok stanu zadań i zasobów służących do tworzenia kopii zapasowych oraz upraszcza planowanie mocy obliczeniowych i identyfikację niechronionych maszyn wirtualnych.

Dodatek Veeam Backup & Replication dla platformy Kaseya VSA

To narzędzie umożliwia zarządzanie całym środowiskiem IT (w tym kopiami zapasowymi Veeam) z poziomu jednej konsoli. Dzięki temu zwiększa efektywność zarządzania w dynamicznych przedsiębiorstwach działających bez przerw (Always-On Business™).

WIĘCEJ INFORMACJI

Veeam i LabTech

Korzystając z wtyczki Veeam Backup & Replication dla LabTech i rozwiązania Veeam Endpoint Backup™ dla LabTechNOWOŚĆ, usługodawcy mogą wdrażać rozwiązania Veeam z zakresu dostępności obejmujące tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, urządzeń końcowych z systemem Windows, a nawet niektórych serwerów fizycznych Windows. Dzięki temu mogą oferować klientom kompleksowe i centralnie zarządzane rozwiązania do backupu i odzyskiwania.

WIĘCEJ INFORMACJI

Czy jako platformę zarządzania stosujesz oprogramowanie Microsoft System Center?

Pakiet Veeam Management Pack™ dla System Center zapewnia kompleksowy wgląd w środowisko.

WIĘCEJ INFORMACJI O PAKIECIE VEEAM MP (MANAGEMENT PACK) DLA SYSTEM CENTER

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety