Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Odzyskiwanie danych przedsiębiorstwa związanych z dowolną usługą IT i aplikacją

Unikanie utraty danych

Niskie wartości RPO i wbudowane funkcje usprawniające odzyskiwanie po awarii
Bogaty wybór opcji backupu w rozwiązaniu Veeam® Backup & Replication™ zaspokaja szeroki wachlarz potrzeb klientów i zapewnia najszybsze oraz najbardziej efektywne tworzenie kopii zapasowych obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Zgodnie z hasłem „2-in-1: backup and replication™” możliwa jest również replikacja danych — na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub w lokalizacji zewnętrznej na potrzeby odzyskiwania po awarii. Wymienione poniżej funkcje pomagają unikać utraty danych i utrzymywać dostępność dzięki obniżeniu wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO) oraz usprawnieniu wbudowanych mechanizmów odzyskiwania awaryjnego.
DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Tworzenie kopii zapasowych obrazów z uwzględnieniem aplikacji

Zapewnienie pełnych, spójnych kopii zapasowych
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication przetwarza obrazy z uwzględnieniem aplikacji, korzystając z usługi Microsoft VSS. Dzięki temu w przypadku maszyn wirtualnych z aplikacjami obsługującymi VSS (takimi jak Microsoft Active Directory, SQL Server, Exchange i SharePoint) kopie zapasowe obrazów są tworzone bez wyłączania maszyn. Oznacza to, że podczas kopiowania danych nie występują niedokończone transakcje bazodanowe ani niepełne pliki aplikacji, dzięki czemu kopie zapasowe są spójne pod względem transakcyjnym. Zastrzeżona technologia firmy Veeam gwarantuje pomyślne odzyskiwanie maszyn wirtualnych i prawidłowe odzyskiwanie wszystkich aplikacji zainstalowanych na maszynach bez jakiejkolwiek utraty danych. Ponadto po utworzeniu kopii zapasowych wykonywane są niezbędne czynności dotyczące aplikacji, np. obcinanie dzienników transakcji.

Automatyczne inteligentne równoważenie obciążeń

Maksymalna wydajność operacji backupu

Jedną instalację rozwiązania Veeam Backup & Replication można skalować do ochrony tysięcy serwerów i wielu petabajtów danych, nie zwiększając przy tym stopnia złożoności i nie obniżając wydajności operacji backupu. Funkcja automatycznego inteligentnego równoważenia obciążeń zapewnia wydajne tworzenie kopii zapasowych w rozproszonej architekturze rozwiązania Veeam Backup & Replication, natomiast funkcja sterowania operacjami we/wy na potrzeby kopii zapasowych powoduje, że zadania backupu nie mają negatywnego wpływu na infrastrukturę produkcyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zaawansowana replikacja

Usprawnienie backupu i odzyskiwania danych z wykorzystaniem lokalizacji zewnętrznej

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych z wykorzystaniem lokalizacji zewnętrznej to kluczowy element każdego planu odzyskiwania awaryjnego. Dzięki zaawansowanym funkcjom replikacji dostępnym w wersji Enterprise Plus pakietu Veeam Availability Suite™, rozwiązania Veeam Backup & Replication i pakietu Veeam Backup Essentials™ można udoskonalić firmowy plan odzyskiwania awaryjnego i uniknąć utraty danych. Oto atuty naszych funkcji replikacji:

 • Szybkie i bezpieczne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę dostępne jako usługa (DRaaS)
 • Replikacja z plików kopii zapasowych bez wpływu na środowisko produkcyjne
 • Plany przełączania awaryjnego — wbudowane mechanizmy umożliwiające łatwe awaryjne przełączanie lokalizacji jednym kliknięciem
 • Planowane przełączanie awaryjne, ułatwiające migracje centrów danych bez utraty danych

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAAWANSOWANYCH FUNKCJACH
REPLIKACJI

Pełna gotowość firmy dzięki zaawansowanej, wbudowanej technologii replikacji

Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej

Wykorzystanie potencjału migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów

Kopie zapasowe i repliki w postaci obrazów można tworzyć z dowolną częstotliwością z migawek pamięci masowej — nawet w normalnych godzinach pracy — do minimum ograniczając wpływ tego procesu na środowisko produkcyjne. Rozwiązanie Veeam łączy zalety dwóch rodzajów migawek: środowiska VMware vSphere (kopie zapasowe spójne pod względem aplikacji) oraz pamięci masowej (krótkie czasy RPO).

Funkcja tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej zapewnia następujące korzyści:

 • Szybkie tworzenie kopii zapasowych — nawet 50-krotnie szybszy backup maszyn wirtualnych z migawek pamięci masowej czołowych producentów
 • Udoskonalone odzyskiwanie po awarii — usprawnienie odzyskiwania awaryjnego dzięki tworzeniu natychmiastowych, dodatkowych kopii zapasowych z migawek pamięci masowej
 • Obsługiwane platformy — obsługiwanych jest wiele platform; kliknij w celu uzyskania pełnej listy

WIĘCEJ INFORMACJI O TWORZENIU KOPII ZAPASOWYCH Z MIGAWEK PAMIĘCI MASOWEJ 

Film: Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej

Wbudowana akceleracja sieci WAN

Szybsze tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej

Chcąc wzmocnić firmową strategię odzyskiwania awaryjnego, warto powielać kopie zapasowe w pamięci masowej znajdującej się poza firmą. Wbudowana akceleracja sieci WAN — wykorzystująca buforowanie, cyfrowe odciski palca ze zmienną długością bloków danych oraz optymalizacje protokołu TCP/IP — powoduje nawet 50-krotne przyspieszenie transferu danych przez sieć WAN. Nie wymaga przy tym stosowania agentów, specjalnej konfiguracji sieci ani zwiększania przepustowości.

WIĘCEJ INFORMACJI O WBUDOWANEJ AKCELERACJI SIECI WAN

Odpowiedź na problemy z przepustowością sieci WAN w postaci wbudowanego akceleratora WAN firmy Veeam

Veeam Cloud Connect

Szybkie i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych i replikacja w chmurze

Kopie zapasowe i repliki można przesyłać do lokalizacji zewnętrznej bez wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Funkcja Veeam Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia, replikacji oraz przywracania kopii zapasowych z chmury.

Wystarczy wybrać usługodawcę i wskazać chmurę jako lokalizację docelową zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replik VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę i tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej jest teraz naprawdę łatwe!

CZY JESTEŚ USŁUGODAWCĄ? TUTAJ ZNAJDZIESZ WIĘCEJ
INFORMACJI

CZY JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM? TUTAJ ZNAJDZIESZ WIĘCEJ INFORMACJI

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO? TUTAJ ZNAJDZIESZ WIĘCEJ
INFORMACJI

 

Używanie funkcji Veeam Cloud Connect Replication do szybkiego i bezpiecznego odzyskiwania po awarii w oparciu o chmurę
Miałem nadzieję i marzyłem, że Veeam wprowadzi taki produkt. Teraz, gdy już jest, aż brak mi słów!
Rasmus Haslund
Inżynier systemowy
Arrow Enterprise Computing Solutions

Scale-out Backup Repository

Korzystając z nowej funkcji Scale-out Backup Repository™, można uprościć zarządzanie zadaniami backupu i poświęcać mniej czasu pamięci masowej. Scale-out Backup Repository udostępnia warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, dzięki czemu można utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci, do której przypisywane są poszczególne kopie zapasowe. Ponadto funkcja ta umożliwia łatwe zwiększanie pojemności w miarę rosnących potrzeb przez zwykłe dodawanie do puli nowych urządzeń pamięci masowej.

Nowa funkcja zapewnia następujące korzyści:

 • Wykorzystanie dotychczasowych inwestycji w pamięć masową. Nieużywane miejsce z dowolnego urządzenia pamięci masowej, w tym z serwerów z lokalną lub bezpośrednio podłączaną pamięcią masową, z sieciowej pamięci masowej (NAS) lub z urządzeń deduplikujących, można dodać do jednego repozytorium Scale-Out Backup Repository. Pozwala to uniknąć kosztów związanych z zakupem i utrzymywaniem nowych urządzeń pamięci masowych.
 • Uproszczenie zarządzania zadaniami backupu. Pliki kopii zapasowych mogą być transparentnie dzielone na wiele urządzeń pamięci masowej wchodzących w skład repozytorium Scale-out Backup Repository. Dzięki temu nie trzeba osobno przypisywać każdego zadania do określonego repozytorium kopii zapasowych ani określać jego rozmiaru. Ogromnie ułatwia to zarządzanie pojemnością repozytoriów i pozwala znacznie zmniejszyć liczbę zadań potrzebnych do wykonania kopii zapasowej całego środowiska.
 • Poprawa wydajności backupu. Pliki pełnych i przyrostowych kopii zapasowych można przypisywać do odrębnych urządzeń pamięci masowej, co przyspiesza tworzenie i przekształcanie pełnych kopii syntetycznych w oparciu o zasady umieszczania plików kopii. Ponadto różne rodzaje plików kopii zapasowych można przyporządkowywać do różnych rodzajów pamięci masowej odpowiednio do uwarunkowań kosztowych i wydajnościowych.

PRZECZYTAJ WPIS W BLOGU

Dowiedz się więcej! Obejrzyj film na temat funkcji Scale-out Backup Repository

BEZPŁATNIE

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Bezpośredni dostęp do pamięci masowej

Kopie zapasowe VMware można tworzyć szybciej i w sposób mniej obciążający środowisko wirtualne dzięki wykonywaniu kopii bezpośrednio z podstawowej pamięci masowej, a nie przez pobieranie danych maszyn wirtualnych za pośrednictwem hostów. Funkcja bezpośredniego dostępu do pamięci masowej jest dostępna w dwóch wersjach: bezpośredniego dostępu w trybie SAN na potrzeby sieci Fibre Channel (FC) i iSCSI oraz bezpośredniego dostępu w trybie NFS na potrzeby plikowej pamięci masowej.

 • Bezpośredni dostęp w trybie SAN. Dane maszyn wirtualnych są przesyłane bezpośrednio z pamięci masowej FC i iSCSI przez infrastrukturę SAN, co umożliwia pominięcie sieci lokalnej. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication pobiera dane z sieci SAN przy użyciu interfejsów VMware VADP, dzięki czemu omija środowisko wirtualne i zapewnia najszybszy transfer danych bez obciążania środowiska produkcyjnego i hostów.
 • Bezpośredni dostęp w trybie NFSULEPSZENIE. Dane maszyn wirtualnych są pobierane bezpośrednio z plikowej (NFS) pamięci masowej przy użyciu własnego klienta NFS firmy Veeam, co przyspiesza tworzenie kopii zapasowych bez wpływu na hosty. Obsługiwana jest pamięć masowa NFS v3 i NFS v4.1.
catalyst.png
Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z podstawowej pamięci masowej

Macierzysta obsługa taśm

Łatwe długookresowe przechowywanie danych

Funkcja macierzystej obsługi taśm ułatwia spełnienie wymogów prawnych i zasad długookresowego przechowywania danych. Jednoczesne archiwizowanie wielu plików kopii zapasowych na taśmie znacznie poprawia ogólne parametry korzystania z taśm i przechowywania danych, a wbudowany schemat „dziadek-ojciec-syn” pozwala ograniczyć liczbę używanych taśm. Na taśmach można archiwizować całe kopie zapasowe maszyn wirtualnych lub wybrane pliki, a w razie konieczności przywracać potrzebne dane. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje wirtualne biblioteki taśm, biblioteki taśm i niezależne napędy oraz śledzi pliki, maszyny wirtualne i punkty przywracania umieszczone na taśmach. Zapewnia nawet obsługę urządzeń taśmowych bez macierzystych zmieniaczy nośników Windows.

WIĘCEJ INFORMACJI O MACIERZYSTEJ OBSŁUDZE TAŚM

Jak macierzysta obsługa taśm pomaga w unikaniu utraty danych i utrzymywaniu dostępności

BitLooker

Technologia BitLooker™ firmy Veeam zmniejsza o 20% lub więcej rozmiar plików kopii zapasowych i zajętość pasma transmisji podczas replikacji, obniżając koszty przechowywania kopii zapasowych i ograniczając zapotrzebowanie na przepustowość.

Wyjątkowe zaawansowane funkcje wchodzące w skład technologii BitLooker usuwają bezużyteczne fragmenty danych, które zapychają pamięć masową i sieć. Jest to możliwe dzięki wykluczaniu:

 • bloków usuniętych plików
 • plików wymiany i hibernacji
 • plików i folderów określonych przez użytkownika

Obsługa zdalnych biur i oddziałów

Dostępność klasy korporacyjnej

Veeam oferuje zaawansowane, a przy tym proste w obsłudze funkcje na potrzeby rozwijających się środowisk biznesowych, które umożliwiają szybkie odzyskiwanie danych oraz zwiększają elastyczność i skalowalność.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication jest dostępne w postaci autonomicznej konsoli przeznaczonej do instalacji na stacjach roboczych, która charakteryzuje się wygodną i łatwą obsługą oraz eliminuje konieczność nawiązywania połączeń RDP z serwerem kopii zapasowych. Ulepszenia dla zdalnych biur i oddziałów pomagają rozwijającym się przedsiębiorstwom w skróceniu czasu tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystania sieci WAN przez wykonywanie operacji backupu i przywracania w lokalizacjach zdalnych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Tworzenie kopii zapasowych z pamięci masowej NetApp SnapMirror i SnapVault

Funkcja tworzenia kopii zapasowych z pamięci masowej NetApp SnapMirror i SnapVault eliminuje wpływ operacji backupu na produkcyjną pamięć masową, ponieważ dane maszyn wirtualnych są pobierane z systemów dodatkowej pamięci masowej SnapMirror lub SnapVault, a nie z pamięci podstawowej.

Kompleksowe szyfrowanie

Elastyczne zabezpieczenia kopii zapasowych

Kompleksowe szyfrowanie przy użyciu 256-bitowego algorytmu AES zabezpiecza dane w źródle (podczas tworzenia kopii zapasowej) oraz w trakcie transferu i przechowywania — bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na wbudowaną kompresję i akcelerację sieci WAN. Nawet w przypadku utraty hasła dane z zaszyfrowanych plików kopii zapasowych można odzyskać bez obniżania poziomu bezpieczeństwa.

Funkcja umożliwia elastyczne określanie zasad szyfrowania. Użytkownik może na przykład nie szyfrować lokalnych kopii zapasowych, aby przyspieszyć operacje backupu i przywracania danych, ale zdecydować się na szyfrowanie kopii przesyłanych do lokalizacji zewnętrznej lub zapisywanych na taśmie. Ponadto różne kopie zapasowe można chronić różnymi hasłami, podczas gdy w celu wzmocnienia zabezpieczeń faktyczne klucze szyfrujące będą generowane losowo w ramach każdej sesji.

WIĘCEJ INFORMACJI O KOMPLEKSOWYM SZYFROWANIU

Ochrona danych niezależnie od lokalizacji przy użyciu kompleksowego szyfrowania firmy Veeam

Obsługa oprogramowania Dell EMC Data Domain Boost

Przygotuj się na szybsze tworzenie kopii zapasowych!

Oprogramowanie Dell EMC Data Domain Boost™ udostępnia deduplikację danych po stronie źródła. Umożliwia ona szybsze i wydajniejsze tworzenie kopii zapasowych, co przekłada się na skrócenie czasu RPO i obniżenie ryzyka utraty danych. Połączenie rozwiązania Veeam Backup & Replication z oprogramowaniem Dell EMC Data Domain Boost daje następujące korzyści:

 • Nawet o 50% szybsze tworzenie kopii zapasowych
 • Szyfrowanie danych podczas transferu przez sieć WAN
 • 10-krotnie szybsze tworzenie i przekształcanie plików pełnych syntetycznych kopii zapasowych — dodatkowe skrócenie okien backupu
 • Łączność Fibre Channel, umożliwiająca tworzenie kopii zapasowych w systemie Data Domain bez korzystania z sieci lokalnej

WIĘCEJ INFORMACJI O OBSŁUDZE OPROGRAMOWANIA DELL EMC DATA DOMAIN BOOST

Dlaczego produkty Dell EMC i Veeam razem działają lepiej

HPE StoreOnce Catalyst

Oprogramowanie HPE StoreOnce Catalyst pozwala zwiększyć wydajność operacji backupu, obniżyć koszty tworzenia kopii zapasowych i uprościć ich środowisko. Veeam i HPE StoreOnce Catalyst umożliwiają osiągnięcie tych korzyści dzięki następującym cechom:

 • Deduplikacja po stronie źródła. Zamiast przesyłać wszystkie dane przez sieć z serwera kopii zapasowych do urządzenia deduplikującego, dzięki oprogramowaniu HPE Catalyst można przed transferem poddać dane deduplikacji na serwerze proxy kopii zapasowych Veeam. Zmniejsza to liczbę danych przesyłanych za pośrednictwem sieci i zwiększa wydajność tworzenia kopii zapasowych w wolniejszych sieciach.
 • Szybsze tworzenie pełnych syntetycznych kopii zapasowych. Oprogramowanie HPE StoreOnce umożliwia również syntezę plików pełnych kopii zapasowych bez fizycznego przemieszczania danych — wystarczy zaktualizowanie wskaźników do istniejących danych. Rezultatem jest nawet 10-krotnie szybsze tworzenie i przekształcanie pełnych syntetycznych kopii zapasowych w ramach zadań tworzenia i powielania kopii.

Ponadto integracja ta prowadzi do ogólnego usprawnienia operacji przywracania we wszystkich scenariuszach.

nfs_mode.png
Obniżenie kosztów backupu i uproszczenie środowiska kopii zapasowych przy użyciu oprogramowania HPE StoreOnce Catalyst

Wbudowana kompresja

i deduplikacja

Obniżenie kosztów bez uszczerbku dla wydajności

Aby ograniczyć ruch w sieci i ilość miejsca na dysku wymaganego do przechowywania plików kopii zapasowych, do rozwiązania Veeam Backup & Replication bezpłatnie dołączane są funkcje kompresji i deduplikacji. Deduplikacja powoduje, że przez sieć przesyłane są tylko potrzebne dane. W rozwiązaniu Veeam dostępne są cztery opcje — zależne od rozmiaru maszyny wirtualnej i rodzaju lokalizacji docelowej — dzięki którym można uzyskać optymalną wielkość kopii zapasowych i szybkość wykonywania zadań. Ponadto Veeam udostępnia pięć stopni kompresji, za pomocą których można zapewnić równowagę między wykorzystaniem pamięci masowej, czasem realizacji zadań i obciążeniem serwera proxy kopii zapasowych. Jedną z dostępnych opcji jest specjalna kompresja przeznaczona dla urządzeń pamięci masowej z wbudowaną deduplikacją.

WIĘCEJ INFORMACJI O WBUDOWANEJ KOMPRESJI I DEDUPLIKACJI

Ulepszenia wydajności deduplikującej pamięci masowej

Oprócz ulepszeń dotyczących urządzeń deduplikujących Dell EMC i HPE rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia funkcje umożliwiające wydajniejsze działanie KAŻDEJ deduplikującej pamięci masowej:

 • Łańcuchy kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn wirtualnych to funkcja, która dzięki wykorzystaniu równoległego przetwarzania maszyn wirtualnych umożliwia wysyłanie wielu strumieni zapisu do urządzenia deduplikującego (z podziałem na maszyny wirtualne, a nie zadania backupu), co nawet 10-krotnie przyspiesza tworzenie kopii zapasowych.
 • Aktywne pełne kopie zapasowe w przypadku powielania kopii ograniczają konieczność ponownego nasycania danych w urządzeniach deduplikujących. Zwiększa to wydajność lokalnego powielania kopii zapasowych i zmniejsza obciążenie urządzenia deduplikującego.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety