Globalny lider nr 1

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych dla branży usług finansowych

Chroń dane w każdym miejscu

Modernizacja strategii ochrony danych

Dbanie o sprawne funkcjonowanie systemów oraz ograniczanie ryzyka przerw w działalności wywołanych przez ataki ransomware i inne cyberzagrożenia to zadanie, które może przyprawić o ból głowy. Firma Veeam oferuje rozwiązania do nowoczesnej ochrony danych, które pomagają w obniżaniu kosztów, doskonaleniu automatyzacji, pozyskiwaniu wartościowej wiedzy oraz wdrażaniu innowacyjnych sposobów wielokrotnego wykorzystania danych w celu zdobywania nowych klientów.
Ransomware image

Veeam — wydajne, sprawne i wartościowe rozwiązania

Backup modernize
Pewna niezmienność danych
Zyskaj niezrównaną niezmienność danych, wykrywaj aktywność oprogramowania ransomware w czasie rzeczywistym i automatycznie na nią reaguj, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji.
Ransomware protection
Modernizacja ochrony danych
Wybierz rozwiązanie umożliwiające kompleksową ochronę danych w środowisku lokalnym, w chmurze i w aplikacjach typu SaaS (Software as a Service).
Clouds hybrid cloud acceleration server quick speed
Automatyzacja działalności
Dbaj o ciągłość działania dzięki inteligentnej automatyzacji, która eliminuje czasochłonne i powtarzalne procesy ręczne.
Vas feature monitoring analytics
Zarządzanie prywatnością, ryzykiem i zgodnością z przepisami
Wzmocnij zabezpieczenia dzięki przestrzeganiu przepisów dotyczących prywatności danych, takich jak RODO.

Trendy w ochronie danych w branży usług finansowych i ubezpieczeń1

Veeam przyspiesza realizację firmowej strategii backupu i odzyskiwania danych, zapewniając szczegółowy wgląd w infrastrukturę oraz zwiększając skuteczność operacji odzyskiwania. Oto informacje uzyskane od menedżerów i specjalistów IT z branży:
74%
odczuwa zagrożenia związane z backupem
32%
doświadczyło błędów zadań tworzenia i przywracania kopii zapasowych
19%
jest spokojnych o realizację celów związanych z odzyskiwaniem

Odzyskiwanie danych z pomocą rozwiązań Veeam

Dzięki rozwiązaniom Veeam Twoja firma ma pewność, że będzie w stanie odzyskać dane po każdym cyberataku lub zakłóceniu działalności.
Zalecane

Veeam Availability Suite

Zintegrowane rozwiązanie do backupu, odzyskiwania i monitorowania, które odpowiada na potrzeby dotyczące zarówno ochrony, jak i analiz.
Vbr icon small
Backup i odzyskiwanie
V one icon small
Monitorowanie i analizy
vdro

Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator automatyzuje procesy odzyskiwania po awarii przy użyciu wydajnych funkcji rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Veeam Disaster Recovery Orchestrator

Vbo 365

Dzięki rozwiązaniom Microsoft i Veeam dane Twojej firmy są stale dostępne i chronione — niezależnie od tego, czy ich lokalizacja to Microsoft Azure, Azure Stack Hub, Azure Stack HCI, Azure Kubernetes Service czy Microsoft 365.

Veeam Backup for Microsoft 365

Bądź na bieżąco dzięki najnowszej wiedzy i trendom

Wp 2022 data protection trends

2021 Data Protection Report — usługi finansowe

Ponad 300 instytucji finansowych i towarzystw ubezpieczeniowych opowiada o wyzwaniach z obszaru zarządzania danymi.

WIĘCEJ INFORMACJI
5 ransomware protection

Nowoczesna ochrona danych w branży usług finansowych i ubezpieczeń

Dowiedz się, jak rozwiązania Veeam mogą pomóc Twojej firmie w realizacji celów związanych z backupem i odzyskiwaniem danych.

Więcej informacji
Ransomware protection

Ransomware w 2022 r.

Dowiedz się, jak chronić firmowe dane w razie cyberataku.

Więcej informacji
Board replay icon

Cykl prezentacji

Obejrzyj cykl prezentacji firmy Veeam na temat chmury i sprawdź, jak chronić dane finansowe.

Obejrzyj prezentacje
List checkbox

7 kroków do wyższej jakości zarządzania danymi

Podnieś jakość zarządzania danymi przy użyciu rozwiązań Veeam.

WIĘCEJ INFORMACJI
Book mark

Przewodnik dyrektora IT po nowoczesnej ochronie danych

Dowiedz się, jak zaawansowany backup i odzyskiwanie chronią nowe doświadczenia użytkowników.

WIĘCEJ INFORMACJI

Rozwiązaniom Veeam ufa 81% firm z listy Fortune 500

Ponad 450 000+ historii sukcesu z całego świata

Więcej informacji o ochronie danych w branży usług finansowych i ubezpieczeń

Jakie są główne elementy ochrony danych w branży usług finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych?

Backup. Pierwszym krytycznym elementem ochrony danych w branży usług finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych jest backup, czyli tworzenie kopii zapasowych. Niezależnie od lokalizacji danych w centrum danych lub w chmurze niezawodny i zautomatyzowany backup jest czymś nieodzownym. Co więcej, stanowi on wymóg wynikający z przepisów rządowych i regulacji branżowych, a w wielu przypadkach firma musi być w stanie wykazać, że wykonuje operacje backupu i kończą się one sukcesem. Backup danych fizycznych i wirtualnych, w środowisku lokalnym i w chmurze, powinien być łatwy do kontrolowania, aby firma mogła spełniać wymogi związane z bezpieczeństwem danych biznesowych.

Odzyskiwanie. Góra kopii zapasowych na nic się nie przyda, jeśli nie będzie można ich odzyskać. Z badań branżowych wynika, że instytucje finansowe mają problemy ze sprawnych odzyskiwaniem danych. Potrzebują one strategii odzyskiwania umożliwiającej spełnianie coraz ostrzejszych kryteriów czasu działania i dostępności. Dotyczy to zarówno danych w krytycznych systemach biznesowych, jak i danych i aplikacji drugiego i trzeciego poziomu. Zadanie to może być trudne w realizacji bez zintegrowanych narzędzi do backupu, odzyskiwania i replikacji, które umożliwiają elastyczne odzyskiwanie dokładnie tych danych, które są potrzebne.

Szybsze wdrażanie chmury. Chmura jest istotnym elementem ochrony, backupu i odzyskiwania danych finansowych — nie tylko jako lokalizacja przechowywania kopii zapasowych, ale też jako źródło danych wymagających ochrony. Wdrażanie technologii finansowych nieustannie wpływa na sposób dostarczania usług klientom przez firmy finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe. To nowe zjawisko powoduje, że coraz więcej aplikacji i danych jest wypychanych z tradycyjnych firmowych centrów danych na platformy chmurowe lub do chmury hybrydowej. Również backup i odzyskiwanie mogą być efektywnym narzędziem przenoszenia danych do chmury: firmy mogą tworzyć kopie zapasowe danych produkcyjnych oraz replikować i odzyskiwać te dane w ramach swoistego mechanizmu migracji.

Monitorowanie i analizy. Funkcje monitorowania danych dają pewność, że tworzenie kopii zapasowych przebiega zgodnie z oczekiwaniami, oraz pomagają wykrywać problemy, zanim dojdzie do zakłócenia działalności. Również w tym przypadku najlepiej sprawdza się podejście całościowe. Funkcje monitorowania i analiz powinny objąć środowiska wirtualne, fizyczne oraz chmurę hybrydową i publiczną. Dzięki temu instytucja finansowa nie tylko zyskuje wgląd w swoją gotowość do odzyskania danych, ale może też sprawować nadzór nad danymi i dbać o przestrzeganie przepisów.

Ransomware i bezpieczeństwo danych. Ransomware jest powszechnym zjawiskiem, a niewiele branż ma tyle do stracenia co branża usług finansowych. Kompleksowa platforma ochrony danych monitoruje systemy pod kątem nieprawidłowości, które wskazują na obecność zagrożeń ransomware, oraz pozwala w pełni odizolować kopie zapasowe, aby były wolne od złośliwego oprogramowania i bezpieczne. A jeśli już dojdzie do ataku ransomware, nowoczesne rozwiązanie do ochrony danych pozwala natychmiast odzyskać dane, niemal do zera ograniczając zakłócenia w działalności i świadczeniu usług.

Orkiestracja odzyskiwania po awarii. Gdy jakiś problem zakłóci normalne świadczenie usług, niezbędne jest szybkie działanie w celu zminimalizowania przestoju i odpływu klientów. Orkiestracja (czyli automatyzacja) procesu odzyskiwania — obejmująca planowanie i dokumentację odzyskiwania po awarii — znacznie usprawnia usuwanie skutków nieprzewidzianych incydentów.

Ponowne wykorzystanie danych. Jedną z dodatkowych zalet rozwiązania do ochrony danych jest możliwość ponownego wykorzystania danych zawartych w kopiach zapasowych. Dzięki dostępowi do kompletnej repliki środowiska produkcyjnego na potrzeby pogłębionej eksploracji danych, testowania zabezpieczeń i aktualizacji oraz prac rozwojowych można znacznie podnieść efektywność w obszarze DevOps.

Jak RODO i ochrona danych osobowych odnoszą się do usług finansowych?

Obowiązujące w Unii Europejskiej rozporządzenie RODO oraz podobne regulacje wprowadzone w innych krajach znacząco zmieniły sposób zarządzania danymi osobowymi i prywatnością w branży usług finansowych. Instytucje finansowe muszą chronić prywatność osób fizycznych w transakcjach, którymi zarządzają lub w których pośredniczą. 

Co więcej, instytucje te muszą zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, ponieważ w przeciwnym razie narażają się na wysokie grzywny i poważne straty wizerunkowe. Do RODO należy podchodzić kompleksowo, łącząc ludzi, procesy i technologie. Rozwiązania Veeam odgrywają ważną rolę w dbaniu o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych. Za pomocą interfejsu Veeam Data Integration API można wysyłać zapytania dotyczące danych zawartych w kopiach zapasowych w sposób zapewniający zgodność z RODO. 

Za pośrednictwem integracji dostęp do danych w kopiach zapasowych mogą uzyskiwać rozwiązania innych firm, co otwiera szerokie możliwości w zakresie pogłębionej eksploracji danych, klasyfikacji danych, analizy zabezpieczeń, operacji eDiscovery i prac wyjaśniających. Korzystając z funkcji przywracania etapowego Veeam, można umieścić kopię zapasową w bezpiecznym miejscu na potrzeby analiz i usunąć dane osobowe przed jej przywróceniem do środowiska produkcyjnego.

Dlaczego w branży usług finansowych ważna jest ochrona danych?

W branży usług finansowych i ubezpieczeniowych mają miejsce fundamentalne zmiany dotyczące metod prowadzenia działalności oraz świadczenia usług klientom i partnerom. Sposób korzystania z usług bankowych, kupowania walut czy składania wniosków o pożyczki najlepiej obrazuje ogromne tempo zmian zachodzących w branży usług finansowych. Ze względu na konkurencję ze strony sektora FinTech starsze instytucje finansowe muszą wdrażać bardziej nowoczesne technologie, aby zapewnić klientom najnowocześniejsze funkcje oraz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących danych, ochrony prywatności i zabezpieczeń. 

Podejście firmy Veeam oparte na nowoczesnej ochronie danych może pomóc każdej instytucji finansowej w osiągnięciu celów prawnych, a jednocześnie ułatwić zarządzanie jakością danych oraz przestrzeganie obecnych i przyszłych regulacji. Jakość danych jest warunkiem wysokiej dostępności. Rozwiązanie Veeam zapewnia przenośność danych i mobilność w chmurze, oferując unikatowy format danych oraz specjalne mechanizmy ich przenoszenia.

Rozpocznij przygodę z rozwiązaniami Veeam

Zrób kolejny krok w kierunku modernizacji i ochrony danych finansowych oraz ubezpieczeniowych z firmą Veeam

Skontaktuj się z nami

Opisz swoje środowisko, podając liczbę serwerów lub maszyn wirtualnych, stosowany hypervisor itp. Pomoże to nam szybko odpowiedzieć na Twoją prośbę.
Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.