Globalny lider nr 1

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami

Przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom dzięki bezpiecznemu backupowi i odzyskiwaniu danych

Pewna ochrona danych

Ochrona firmowych danych i odpowiednie zarządzanie nimi są niezbędne do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych. Dane to najcenniejszy zasób Twojej firmy, więc warto je chronić przy użyciu skutecznego rozwiązania do backupu.

Dzięki rozwiązaniom Veeam możesz wdrożyć przejrzystą, praktyczną i niezawodną strategię, która chroni firmowe dane przed manipulacją oraz usunięciem przy użyciu bezpiecznych i weryfikowalnych kopii zapasowych.

Bezpieczne kopie zapasowe to ostatnia linia obrony danych. Poznaj atuty rozwiązania Veeam Backup & Replication!

Zapobieganie kosztownym stratom danych

Protect against ransomware
Ochrona przed
atakami ransomware
Ochrona przed atakami ransomware — niezmienne kopie zapasowe i natychmiastowe odzyskiwanie.
Compliance and governance
Nadzór nad danymi i kontrola nad zgodnością
Sprawne przeprowadzanie audytów w celu uniknięcia niezgodności z przepisami.
Remove uncertainty from app
Koniec z niepewnością podczas
wdrażania aplikacji
Inteligentne planowanie i orkiestracja odzyskiwania po awarii.

Ograniczenie ryzyka dzięki rozwiązaniu Veeam

Nowoczesne rozwiązanie do backupu może obniżyć ryzyko utraty firmowych danych. Gdy wybierzesz Veeam do ochrony danych, zyskasz pewność, że Twoja firma poradzi sobie z każdym cyberzagrożeniem.
45%
ogranicza błędy audytów
i niezgodności z przepisami
77%
obserwuje znaczny spadek
ryzyka utraty danych
95%
zmniejsza lub ELIMINUJE finansowe
konsekwencje ataków ransomware

Jak chronić firmę przy użyciu rozwiązań Veeam?

Ransomware protection

Ochrona przed
atakami ransomware

Zwiększ bezpieczeństwo firmowych danych i wdróż ich stuprocentową ochronę, zyskując najwyższy stopień odporności kopii zapasowych na ataki ransomware.
Compliance governance

Nadzór nad danymi i kontrola nad zgodnością

Zabezpiecz się przed nieprzestrzeganiem przepisów. Zyskaj możliwość sprawnego przeprowadzania audytów bez wykonywania dodatkowych czynności — w ramach procesu backupu.
Monitoring analytics

Monitorowanie i analizy środowiska

Zyskaj klarowny wgląd w chronione obciążenia dzięki funkcjom monitorowania i raportowania oraz inteligentnym narzędziom.

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami

Rozwiązanie Veeam zapewnia bezpieczeństwo firmowych danych i realizację celów z zakresu zgodności z przepisami. Veeam pozwala wdrożyć praktyczną i niezawodną strategię, która chroni przed manipulacją oraz usunięciem dzięki bezpiecznym i weryfikowalnym kopiom zapasowym.
Vbr img

Backup i odzyskiwanie

Korzystaj z szybkich, elastycznych i niezawodnych funkcji tworzenia kopii zapasowych oraz opcji archiwizacji i odzyskiwania odpowiadających specyfice krytycznych obciążeń korporacyjnych.

Veeam Backup & Replication

One icon q

Monitorowanie i analizy

Dostępny w trybie 24/7 bieżący wgląd w środowisko backupu oraz środowiska fizyczne i wirtualne.

Veeam ONE

Najnowsza wiedza i trendy z obszaru ochrony danych

vbr 2022 quadrant graphic

W 2022 r. agencja Gartner® po raz szósty uznała firmę Veeam za lidera.

więcej informacji
Wp cover moderndataprotection
Nowoczesna ochrona danych 2022: autorytatywny przewodnik po rozwiązaniach Veeam

Poznaj cele biznesowe 3400 specjalistów oraz decydentów z obszaru IT i dowiedz się, jak rozwiązania Veeam mogą pomóc w ich realizacji.

Więcej informacji
Webinar icon
Webinarium: stymulowanie innowacji dzięki ponownemu wykorzystaniu danych

Otwórz drzwi do wielu zastosowań i korzystaj z aktualnych danych produkcyjnych.

Obejrzyj
Video webinar icon
Uwalnianie potencjału danych — 5-minutowa prezentacja

Wykorzystaj dane z kopii zapasowych, aby przyspieszyć tworzenie aplikacji.

Obejrzyj prezentację

Więcej informacji o bezpieczeństwie danych

Jakie znaczenie ma bezpieczeństwo danych?

Dane są najcenniejszym i nieodzownym zasobem cyfrowego funkcjonowania każdej współczesnej firmy. Aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału danych w przedsiębiorstwie, należy:

  1. Chronić je przed nieautoryzowanym dostępem (poufność).
  2. Zachowywać ich integralność przez bieżące dbanie o ich spójność, dokładność i niezawodność w całym cyklu istnienia (integralność).
  3. Zapewniać stałą i szybką dostępność danych dla autoryzowanych osób i procesów (dostępność).

Z perspektywy przedsiębiorstwa skutki niewdrożenia odpowiednich zasad bezpieczeństwa danych mogą być znacznie poważniejsze niż utrudniona czy zakłócona realizacja procesów. Obejmują też potencjalne straty wizerunkowe, utratę zaufania, grzywny, roszczenia ze strony klientów, straty finansowe, a nawet odejścia pracowników.

Jaki jest związek między bezpieczeństwem danych i cyberbezpieczeństwem?

Celem cyberbezpieczeństwa jest zmniejszenie ryzyka cyberataków nakierowanych na nieautoryzowane wykorzystanie systemów cyfrowych, natomiast w bezpieczeństwie danych chodzi o zabezpieczanie danych w całym cyklu ich istnienia przy jednoczesnym zapewnieniu ich poufności, integralności i dostępności.

Dane są najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa i dlatego większość cyberataków ma na celu uzyskanie dostępu do tych danych, które są zlokalizowane w określonym systemie cyfrowym. Dzięki harmonizacji działań w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwo może uzyskać efekt synergii oraz odpowiednią koncentrację w całym obszarze bezpieczeństwa.

Jaki jest cel bezpieczeństwa danych?
Celem bezpieczeństwa danych jest zabezpieczenie danych przed nieautoryzowanym dostępem przy jednoczesnym zachowaniu ich integralności i nieprzerwanej dostępności.
Dlaczego firmy powinny uwzględniać w swoich planach zagrożenia wewnętrzne?
Każda osoba mająca dostęp do wewnętrznych danych lub systemów cyfrowych stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Zagrożenia wewnętrzne są mniej oczywiste i często zaniedbywane na skutek koncentracji na zagrożeniach zewnętrznych. Przedsiębiorstwa wdrażają przede wszystkim zabezpieczenia mające im zapewnić odporność na zagrożenia zewnętrzne. Chociaż zagrożenia wewnętrzne są mniej prawdopodobne, stanowią też znacznie większe niebezpieczeństwo dla firmowych danych i systemów cyfrowych ze względu na istniejącą relację zaufania. Ilość i wartość danych dynamicznie rośnie, dlatego w warunkach coraz większej niepewności gospodarczej niezadowolony pracownik może się posunąć do zdrady tego zaufania!

Rozpocznij przygodę z rozwiązaniami Veeam

Już dziś zrób kolejny krok w kierunku modernizacji
i ochrony swoich danych

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Skontaktuj się z nami

Opisz swoje środowisko, podając liczbę serwerów lub maszyn wirtualnych, stosowany hypervisor itp. Pomoże to nam szybko odpowiedzieć na Twoją prośbę.
Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.