00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Veeam DataLabs

Przyspieszenie innowacji i poprawa efektywności operacyjnej

Veeam DataLabs

Nie tylko dostępność — szersze możliwości wykorzystania danych
Z tego filmu dowiesz się, jak technologia Veeam DataLabs ułatwia wykorzystanie firmowych danych w celu przyspieszenia rozwoju działalności.

Kopie zapasowe i repliki to prawdziwa kopalnia złota, zawierająca ogromną ilość cennych dla przedsiębiorstwa danych. Jednak te dodatkowe egzemplarze danych produkcyjnych leżą bezczynnie i się marnują. Czy wiesz, że ich zastosowania znacznie wykraczają poza tradycyjny backup i obejmują takie obszary jak szybsze tworzenie aplikacji, ograniczenie ryzyka związanego z wdrażaniem nowych aktualizacji i poprawek, DevOps, DevTest, a nawet weryfikacja zabezpieczeń i zgodności z przepisami?

Funkcja Veeam® DataLabs™ — oprócz oferowania sprawdzonych mechanizmów weryfikowania odzyskiwalności kopii zapasowych — znacznie poszerza gamę zastosowań firmowych danych. Nie tylko ułatwia ona dbanie o dostępność, ale zapewnia także następujące możliwości:

 • Przyspieszenie innowacji i tempa działalności firmy
 • Poprawa efektywności operacji IT i ograniczenie ryzyka
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczniejsze przestrzeganie przepisów
Pobierz bezpłatną wersję próbną
Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni

Co nowego w Veeam DataLabs

Przywracanie etapowe w Veeam DataLabsNOWOŚĆ

Przestrzeganie przepisów, w tym określonego w RODO „prawa do bycia zapomnianym”
Dzięki funkcji przywracania etapowego w Veeam DataLabsNOWOŚĆ można zapewnić zgodność z przepisami — na przykład w odniesieniu do usuwania danych zgodnie z określonym w RODO „prawem do bycia zapomnianym” — przy użyciu niestandardowych skryptów i automatyzacji, skracając czas przeglądania dużych ilości poufnych danych. Przywracanie etapowe ułatwia natychmiastowe testowanie kopii zapasowych, a następnie ich szybkie przenoszenie do środowiska produkcyjnego. Automatyzacja tego procesu sprawia, że przedsiębiorstwo może zapewnić zgodność z przepisami, a jednocześnie zaoszczędzić czas i zasoby.
datalabs-staged-restore-pl.png
Więcej informacji na temat raportu 2018 Data Protection Landscape Survey agencji ESG

Bezpieczne przywracanie w Veeam DataLabsNOWOŚĆ

Sprawdzanie, czy kopie zapasowe są bezpieczne i nie zawierają złośliwego oprogramowania
Firmy dokładają wielu starań, aby chronić środowisko produkcyjne przed wirusami, ale niestety wciąż mają miejsce skuteczne ataki z użyciem złośliwego oprogramowania. Jeśli już dojdzie do takiego zdarzenia i trzeba będzie przywrócić środowisko, skąd mieć pewność, że kopie zapasowe są bezpieczne? Funkcja bezpiecznego przywracania w Veeam DataLabsNOWOŚĆ pomaga zwiększyć bezpieczeństwo danych i ograniczyć przerwy w działalności powodowane przez tzw. zakażenia krzyżowe. Dzięki tej funkcji można sprawdzać, czy kopie zapasowe nie zawierają wirusów i złośliwego oprogramowania, automatycznie skanując je przy użyciu zintegrowanego, oczekującego na opatentowanie interfejsu oprogramowania antywirusowego. Korzystając z takich narzędzi jak Microsoft Windows Defender, ESET NOD32 Smart Security, Symantec Protection Engine itp., użytkownicy mogą sprawdzać bezpieczeństwo kopii zapasowych oraz skutecznie odzyskiwać dane po złośliwych atakach, np. przeprowadzanych przy użyciu ransomware.

Przyspieszenie tempa działalności i minimalizacja ryzyka

Funkcja Veeam DataLabs umożliwia wdrażanie innowacji w takich obszarach jak dostarczanie aplikacji, usługi IT, zabezpieczenia i zgodność z przepisami
 • Dostarczanie aplikacji
 • Usługi IT 
 • Zabezpieczenia 
 • Zgodność z przepisami

Tworzenie i dostarczanie aplikacji

Przyspiesz tempo tworzenia innowacji oraz dostarczania aplikacji w modelu Agile, stosując bardziej iteracyjne podejście dzięki możliwości szybkiego testowania i wdrażania funkcji w środowisku wirtualnym.

Korzystając z tej samoobsługowej metody, programiści mogą uruchamiać instancje środowiska produkcyjnego podczas projektowania, testowania i wprowadzania nowych funkcji. Ułatwia to nieprzerwane, jednoczesne projektowanie nowych funkcji bez zakłócania pracy sieci czy zwiększania zapotrzebowania na pamięć masową.

Usługi i operacje IT

Zapewnij pomyślny przebieg aktualizacji i ciągłe doskonalenie firmowej infrastruktury IT, angażując zaoszczędzone zasoby w tworzenie nowych funkcji i aplikacji.

Technologia Veeam DataLabs sprawia, że nowe poprawki i aktualizacje można przed wdrożeniem testować w odizolowanym środowisku. Pozwala to zminimalizować negatywny wpływ na systemy produkcyjne, przyspieszyć testy oraz sprawniej wdrażać aktualizacje.

Zabezpieczenia

Aktywne korzystanie z danych zapisanych w kopiach pozwala zapobiegać problemom z zabezpieczeniami oraz reagować na incydenty bez wywoływania nieplanowanych przestojów.

Przy użyciu kopii danych można prowadzić testy pod kątem luk w zabezpieczeniach albo wykonywać testy wyjaśniające dotyczące oznaczonych zdarzeń lub incydentów bezpieczeństwa. Dzięki funkcji bezpiecznego przywracania użytkownicy mogą wykonywać skany antywirusowe we wszystkich plikach kopii zapasowych przeznaczonych do przywrócenia, aby mieć pewność, że przechowywane w nich dane nie zawierają wirusów.

 Zgodność z przepisami

Użytkownicy mogą wykorzystywać dane zapisane w kopiach do oceny przestrzegania przepisów i proaktywnego zapewniania zgodności z RODO. Dzięki temu można dbać o spełnienie wymogów prawnych, a jednocześnie zminimalizować wpływ tych czynności na firmowe środowisko i zmniejszyć obciążenie pracą.

Korzystając z funkcji przywracania etapowego, użytkownicy mogą sprawniej usuwać dane zgodnie z przepisami RODO (prawo do bycia zapomnianym), stosując niestandardowe skrypty i automatyzację, a następnie niezwłocznie testować dane i przenosić je do środowiska produkcyjnego.

On-Demand Sandbox

Przyspieszenie innowacji i tempa działalności dzięki odizolowanym kopiom danych produkcyjnych

Chcesz wprowadzić zmiany w środowisku produkcyjnym, przetestować poprawkę, zbadać incydent dotyczący bezpieczeństwa, zmodernizować system lub wdrożyć nową aplikację?

Dzięki funkcji On-Demand Sandbox™ możesz w dowolnym czasie łatwo uruchomić kopię środowiska produkcyjnego na potrzeby testów, zabezpieczeń, szkoleń lub rozwiązywania problemów:

 • Testowanie rozwiązań problemów przed ich zastosowaniem w środowisku produkcyjnym
 • DevOps — unikanie problemów z wdrożeniami dzięki testowaniu nowych aplikacji i konfiguracji
 • Szkolenie pracowników na rzeczywistym środowisku i danych produkcyjnych
 • Usługi/operacje IT — testowanie uaktualnień i poprawek aplikacji
 • Wyjaśniające testy zabezpieczeń — badanie incydentów dotyczących bezpieczeństwa i oznaczonych zdarzeń
 • Testowanie luk aplikacji — prowadzenie testów pod kątem luk w zabezpieczeniach lub niezgodności z przepisami
 • I nie tylko!

On-Demand Sandbox for Storage Snapshots

Solidne partnerstwa strategiczne firmy Veeam sposobem na optymalne wykorzystanie inwestycji w podstawową pamięć masową

Technologia On-Demand Sandbox for Storage Snapshots łączy sprawdzoną na przestrzeni lat funkcję On-Demand Sandbox firmy Veeam oraz naszą integrację z migawkami pamięci masowej. Dzięki temu pozwala lepiej wykorzystać inwestycje w podstawową pamięć masową.

Przy użyciu funkcji On-Demand Sandbox for Storage Snapshots — dostępnej w środowisku VMware vSphere w przypadku pamięci masowej czołowych światowych producentów — można kilkoma kliknięciami przygotować pełną odizolowaną kopię środowiska produkcyjnego przez uruchomienie kopii produkcyjnych maszyn wirtualnych bezpośrednio z migawek pamięci masowej. Pozwala to testować aktualizacje lub rozwiązywać problemy ze środowiskiem produkcyjnym (przy czym gama możliwych zastosowań jest znacznie szersza) z maksymalną szybkością zapewnianą przez produkcyjną pamięć masową oraz bez najmniejszego wpływu na środowisko produkcyjne.

SureBackup 

Poprawa efektywności operacyjnej dzięki weryfikacji kopii zapasowych

Funkcja SureBackup® umożliwia poprawę efektywności operacyjnej związanej z backupem dzięki automatycznej weryfikacji odzyskiwalności każdej kopii zapasowej każdej maszyny wirtualnej. Funkcja ta automatycznie uruchamia maszynę wirtualną w odizolowanym środowisku, wykonuje serię testów i wysyła raport na wskazany adres e-mail. W ten sposób administrator zyskuje pewność, że maszynę wirtualną będzie można w każdej chwili odzyskać.

Aby zweryfikować możliwość odzyskania danych z kopii zapasowej maszyny wirtualnej, funkcja SureBackup wykonuje następujące czynności:

 • Automatycznie uruchamia maszynę wirtualną w odizolowanym środowisku bezpośrednio z pliku kopii zapasowej, co trwa o wiele godzin krócej niż pełne odzyskiwanie maszyny wirtualnej wykonywane przez konkurencyjne rozwiązania.
 • Wykonuje na maszynie wirtualnej serię testów, obejmujących np. puls, funkcje sieciowe i status aplikacji.
 • Wyłącza maszynę wirtualną.
 • Tworzy raport o stanie kopii zapasowej maszyny wirtualnej.

Cały dostęp do kopii zapasowej maszyny wirtualnej odbywa się z trybie tylko do odczytu, a po zakończeniu procesu wszelkie zmiany są odrzucane.

SureReplica*

Automatyczna weryfikacja odzyskiwalności każdej repliki

Technologia Veeam DataLabs pozwala także automatycznie testować każdy punkt przywracania w każdej replice maszyny wirtualnej pod kątem odzyskiwalności. Funkcja SureReplica ułatwia poprawę efektywności operacyjnej, weryfikując spójność danych, sprawdzając dokładność konfiguracji repliki oraz testując jej pełną niezawodność przez jej uruchomienie w wymaganym punkcie przywracania w odizolowanym laboratorium.

Ponieważ replika maszyny wirtualnej to w istocie wierna kopia maszyny wraz z zestawem punktów przywracania, testowanie przebiega nieco inaczej niż w przypadku kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Funkcja SureReplica wykonuje następujące czynności:

 • Automatycznie uruchamia replikę maszyny wirtualnej w odizolowanym środowisku przy użyciu odpowiedniego punktu przywracania.
 • Wykonuje na maszynie wirtualnej serię testów, obejmujących np. puls, funkcje sieciowe i status aplikacji.
 • Wyłącza replikę maszyny wirtualnej.
 • Tworzy raport o stanie repliki maszyny wirtualnej.

*Funkcja dostępna obecnie tylko w środowisku VMware vSphere

Obejrzyj prezentację produktu

Sesja na żywo lub nagrana z udziałem inżyniera systemowego z firmy Veeam

Wypróbuj

Wdróż rozwiązanie Veeam we własnym laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania,
ceny i pakiety