Odzyskiwanie po awarii jako usługa (DRaaS)

Przystępne cenowo i wydajne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę NOWOŚĆ

Niedawne badanie wskazuje duże znaczenie usług DRaaS dla dzisiejszych firm.

Niedawne badanie wskazuje duże znaczenie usług DRaaS dla dzisiejszych firm.

Firma Veeam® umożliwia wdrożenie odzyskiwania awaryjnego jako usługi (Disaster Recovery-as-a-Service — DRaaS) w ramach kompleksowej strategii dostępności dzięki wykorzystaniu dotychczasowych inwestycji w centrum danych oraz rozszerzeniu ich o chmurę hybrydową.

Przystępna cenowo i wydajna replikacja na bazie obrazów umożliwia odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę we WSZYSTKICH aplikacjach (RTPO™ < 15 minut) za pośrednictwem najlepszych i najbardziej zaufanych dostawców usług DRaaS na świecie.

Wysyłanie replik do usługodawcy

Rozwój działalności w segmencie DRaaS we współpracy z firmą Veeam (dla usługodawców)

Obecny problem z usługami DRaaS

Ostatnio wiele mówi się o odzyskiwaniu awaryjnym jako usłudze (Disaster Recovery-as-a-Service — DRaaS), ale od użytkowników końcowych wiemy, że w praktyce sytuacja nie wygląda różowo. W wielu obecnych produktach rozwiązanie DRaaS stanowi zaledwie dodatek do szerszej strategii ochrony danych lub jest całkowicie odrębnym elementem. Dlatego trudno jest je powiązać z dotychczasowymi inwestycjami w centrum danych. Ponadto takie rozwiązanie wprowadza dodatkową warstwę zarządzania, zwiększając jego złożoność, a firma i tak często nie ma pewności, że w przypadku poważnej awarii faktycznie będzie w stanie odzyskać dane.

VeeamUP, numer 8. DRaaS: nowa ulubiona usługa chmurowa

The DraaS Opportunity: A survey of service providers & resellers

Więcej informacji o rynku DRaaS

Dostępne obecnie rozwiązania cząstkowe powodują, że środowisko DRaaS jest w dużej mierze niezdefiniowane. Według jednego z czołowych analityków postrzeganie tych usług przez klientów jest zaledwie „wystarczająco dobre”, a działy IT korzystające z usług odzyskiwania awaryjnego wciąż borykają się z problemem zbyt wysokich kosztów.

 • Część obecnych rozwiązań odzyskiwania awaryjnego korzysta z kopii zapasowych (a nie replik), a mimo to ich dostawcy zaliczają je do kategorii DRaaS. Niestety rozwiązania te charakteryzują się małą efektywnością oraz wartościami docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO), które są nie do przyjęcia z perspektywy prawdziwego odzyskiwania awaryjnego.
 • Inne rozwiązania DRaaS udostępniają replikację, ale dodatkowo wymagają od użytkowników lub usługodawców stosowania produktów pochodzących od różnych dostawców (np. w przypadku takich kluczowych elementów jak infrastruktura backupu i sieć). Mimo tych ograniczeń cena jest wysoka, co powoduje, że rozwiązania te są opłacalne tylko w odniesieniu do kilku kluczowych aplikacji biznesowych.
 • Niektórzy dostawcy rozwiązań DRaaS bezpośrednio konkurują z usługodawcami — promują własne chmurowe centra danych, a jednocześnie starają się przekonać usługodawców do zakupu swojego oprogramowania DRaaS.
Właściwe podejście do DRaaS: odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę bez wysokich kosztów i nakładów pracy.
Właściwe podejście do DRaaS: odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę bez wysokich kosztów i nakładów pracy.

Veeam umożliwia DRaaS

Firma Veeam definiuje DRaaS jako element kompleksowej strategii dostępności, zapewniając spójne środowisko użytkowe i obniżając ogólne koszty ochrony danych (kopie zapasowe + replikacja + chmura). Oto zalety oferty Veeam:

 • Przystępna cenowo i wydajna replikacja w oparciu o obrazy umożliwiająca prawdziwe odzyskiwanie awaryjne — RTPO
 • Prosty system licencjonowania i cen — komponent wliczony w cenę w przypadku klientów końcowych, licencje miesięczne dla poszczególnych maszyn wirtualnych w przypadku usługodawców
 • Odzyskiwanie awaryjne dostępne dla każdego obciążenia — rozwiązanie wydajne, opłacalne oraz niezależne od stosowanej pamięci masowej, aplikacji i systemu operacyjnego
 • Zaawansowane funkcje sieciowe — obsługa sieci nie wymaga skomplikowanej konfiguracji ani stosowania sieci VPN, które są źródłem najpoważniejszych problemów w przypadku testów odzyskiwania awaryjnego i przełączania w tryb awaryjny
Więcej informacji o zaawansowanych funkcjach sieciowych w rozwiązaniach DRaaS

Łączność sieciowa bywa jednym z największych problemów, jeśli chodzi o oferowanie usług odzyskiwania awaryjnego. W odróżnieniu od innych rozwiązań funkcja Veeam Cloud Connect nie tylko obsługuje replikację danych na potrzeby odzyskiwania awaryjnego — to kompleksowe rozwiązanie DRaaS zarządza również połączeniami sieciowymi między obiema lokalizacjami, niezależnie od ich fizycznego położenia. Upraszcza to obsługę sieci oraz eliminuje wysokie koszty i częste problemy związane ze zmianą konfiguracji sieci na potrzeby testów odzyskiwania awaryjnego bądź pełnego lub częściowego przełączania w tryb awaryjny, ponieważ zapewnia ciągłość komunikacji między działającymi maszynami wirtualnymi-replikami. Wszystko to jest możliwe bez konieczności licencjonowania, opanowywania i utrzymywania oprogramowania innych firm. Nie trzeba także wprowadzać żadnych zmian w ustawieniach TCP/IP replik przed, podczas ani po przełączeniu w tryb awaryjny.

Przystępne cenowo i wydajne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę

Funkcja Veeam Cloud Connect powoduje, że usługodawcy mogą łatwo, prosto i transparentnie oferować rozwiązania DRaaS, a klienci Veeam — w taki sam sposób z nich korzystać. Dzięki temu działy IT mogą naprawdę wykorzystać atuty hybrydowej architektury chmurowej bez utraty tak ważnego bezpośredniego kanału komunikacji i osobistego kontaktu z dostawcą DRaaS. Mogą przenieść odpowiedzialność na usługodawcę, którego znają i któremu ufają, zachowując możliwość skonfigurowania usługi i korzystania z niej w optymalny dla siebie sposób.

Veeam Cloud Connect — z zaawansowaną replikacją maszyn wirtualnych w oparciu o obrazy — umożliwia w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne odzyskiwanie awaryjne za pośrednictwem dostawcy usług chmurowych.

Jak wysyłać repliki do usługodawcy

Jak rozwijać działalność w segmencie DRaaS we współpracy z firmą Veeam (dla usługodawców)

NOWOŚĆ! Direct Restore to Microsoft Azure

BEZPŁATNY, prekonfigurowany appliance w Azure, który umożliwia przywracanie kopii zapasowych Veeam w chmurze. Teraz lokalne maszyny wirtualne, serwery fizyczne i urządzenia końcowe z systemem Windows możesz przywracać lub przenosić do chmury.

Więcej

Materiały pokrewne

Usługodawcy: Rozwój działalności na bazie usług DRaaS opartych na rozwiązaniach Veeam

Odzyskiwanie awaryjne jako usługa to najlepsza szansa sprzedaży usług chmurowych nowym i dotychczasowym klientom. Dzięki funkcji Veeam Cloud Connect Replication dla usługodawców usługi DRaaS są łatwe, zyskowne i możliwe do zastosowania w środowisku każdego klienta, co pozytywnie wpływa na wyniki finansowe:

 • Brak zależności od oprogramowania innych firm — jedyny wymóg do posiadanie hypervisora. Nie trzeba kupować, uczyć się ani utrzymywać dodatkowych technologii (na potrzeby obsługi wielu dzierżawców, orkiestracji, rozszerzeń sieci, akceleracji WAN itp.), ponieważ wszystkie niezbędne elementy są dostępne w ramach rozwiązania Veeam. Znacznie obniża to całkowity koszt posiadania, co oznacza wyższą marżę dla usługodawcy i konkurencyjne ceny dla klientów!
 • Łatwe licencjonowanie — licencje miesięczne dla poszczególnych maszyn wirtualnych i brak progu minimalnej liczby maszyn
 • Ugruntowany i wciąż rozwijający się rynek oraz gotowy kanał sprzedaży — 294 000 klientów firmy Veeam i 55 000 partnerów
 • Brak konkurencji ze strony firmy Veeam — nie oferujemy własnej platformy chmurowej ani własnych usług DRaaS — umożliwiamy to naszym partnerom!

Więcej informacji

Będziemy mogli usprawnić replikację i znacznie łatwiej skalować zasoby podczas zdarzeń wymagających odzyskiwania awaryjnego, a nawet podczas testów. A naszym klientom niewątpliwie spodoba się fakt, że zadania replikacji będą zintegrowane i automatycznie alokowane na żądanie w ramach portalu Veeam Cloud Connect.

Matthew Chesterton
Dyrektor generalny
OffsiteDataSync

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety