Disaster Recovery as a Service

Przystępne cenowo i wydajne odzyskiwanie po awarii przy użyciu obrazów

Disaster Recovery 
as a Service

Przystępne cenowo i wydajne odzyskiwanie po awarii przy użyciu obrazów

Zapewnianie ochrony danych przez odzyskiwanie po awarii

Dostępność dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze
Importance of draas en

Wprowadzając w przedsiębiorstwie strategię wielu chmur, trzeba w niej uwzględnić rozwiązanie typu Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) — z myślą o zapewnianiu dostępności, ale także w celu dbania o relacje z klientami i wizerunek marki.

Oferowana przez firmę Veeam przystępna cenowo i wydajna replikacja oparta na obrazach umożliwia odzyskiwanie po awarii przy użyciu obrazów we WSZYSTKICH aplikacjach za pośrednictwem najlepszych i najbardziej zaufanych dostawców usług DRaaS na świecie.

Wysyłanie replik do usługodawcy

Rozwój działalności w segmencie DRaaS we współpracy z firmą Veeam (dla usługodawców)

Draas wp 1

BEZPŁATNY e-book DRaaS for Dummies

POBIERZ

Draas wp 2

Wyjątkowo wydajne i niezwykle łatwe w obsłudze funkcje DRaaS

POBIERZ

Veeam umożliwia DRaaS

Veeam definiuje DRaaS jako element kompleksowej strategii dostępności
Csp icon benefit

Problem z usługami DRaaS

Obecnie dużo się mówi o odzyskiwaniu po awarii jako usłudze (Disaster Recovery-as-a-Service — DRaaS), ale użytkownicy wciąż napotykają trudności w tym obszarze. W wielu obecnych produktach rozwiązanie DRaaS stanowi zaledwie dodatek do szerszej strategii ochrony danych lub jest całkowicie odrębnym elementem. Dlatego trudno jest je powiązać z dotychczasowymi inwestycjami w centrum danych. Ponadto takie rozwiązanie wprowadza dodatkową warstwę zarządzania, zwiększając jego złożoność, a firma często i tak nie ma pewności, że w przypadku poważnej awarii faktycznie będzie w stanie odzyskać dane.

Poznaj największe wyzwania związane z DRaaS

Csp icon experience

Disaster Recovery as a Service według firmy Veeam

Firma Veeam definiuje DRaaS jako element kompleksowej strategii dostępności, zapewniając spójne środowisko użytkowe i obniżając ogólne koszty ochrony danych. Veeam udostępnia przystępną cenowo i wydajną replikację opartą na obrazach, która umożliwia prawdziwe odzyskiwanie po awarii. Zaletą jest prosty system licencjonowania i cen: w przypadku klientów końcowych funkcja ta jest wliczona w cenę, a w przypadku usługodawców ma postać licencji miesięcznych przypisanych do maszyn wirtualnych. Odzyskiwanie po awarii można wdrożyć dla każdego obciążenia — jest to rozwiązanie wydajne, opłacalne oraz niezależne od stosowanej pamięci masowej, aplikacji i systemu operacyjnego.

Dowiedz się, jak wybrać usługodawcę

Veeam — szybkie i bezpieczne odzyskiwanie po awarii

Veeam Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowane, przystępne cenowo i wydajne odzyskiwanie po awarii za pośrednictwem usługodawcy

Funkcja Veeam Cloud Connect umożliwia klientom łatwe korzystanie z mechanizmów odzyskiwania po awarii. Dzięki temu działy IT mogą w pełni wykorzystać atuty architektury wielu chmur bez utraty tak ważnego bezpośredniego kanału komunikacji i osobistego kontaktu z dostawcą DRaaS. Mogą przenieść odpowiedzialność na usługodawcę, którego znają i któremu ufają, zachowując możliwość skonfigurowania usługi i korzystania z niej w optymalny dla siebie sposób.

Veeam Cloud Connect — z zaawansowaną replikacją maszyn wirtualnych opartą na obrazach — umożliwia w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne odzyskiwanie po awarii przy użyciu obrazów za pośrednictwem usługodawcy.

REPLIKACJA DO USŁUGODAWCY — WIĘCEJ INFORMACJI

Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) to najlepsza szansa sprzedaży usług chmurowych nowym i dotychczasowym klientom. Funkcja Veeam Cloud Connect Replication dla usługodawców sprawia, że usługi DRaaS są łatwe, zyskowne i możliwe do zastosowania w środowisku każdego klienta, co pozytywnie wpływa na wyniki finansowe:

Nie występuje zależność od oprogramowania innych firm — jedyny wymóg to posiadanie hypervisora. Nie trzeba kupować, uczyć się ani utrzymywać dodatkowych technologii (na potrzeby obsługi wielu dzierżawców, orkiestracji, rozszerzeń sieci, akceleracji WAN itp.), ponieważ wszystkie niezbędne elementy są dostępne w rozwiązaniu Veeam. Znacznie obniża to całkowity koszt posiadania, co oznacza wyższą marżę dla usługodawcy i konkurencyjne ceny dla klientów!

  • Łatwe licencjonowanie — licencje miesięczne dla poszczególnych maszyn wirtualnych i brak progu minimalnej liczby maszyn
  • Ugruntowany i wciąż rozwijający się rynek oraz gotowy kanał sprzedaży — 267 500 klientów firmy Veeam i 51 000 jej partnerów
  • Brak konkurencji ze strony firmy Veeam — nie oferujemy własnej platformy chmurowej ani własnych usług DRaaS — umożliwiamy to naszym partnerom!

WIĘCEJ INFORMACJI

Zasoby dotyczące DRaaS

Draas res 1

White Paper

451 Research: Veeam rozszerza możliwości platform DRaaS

POBIERZ

Draas res 2

Webinarium

Porady dotyczące przejścia od backupu do pełnego odzyskiwania po awarii

POBIERZ

Draas res 3

Film

Jak wybrać usługodawcę w obszarze ochrony danych

OBEJRZYJ

Draas res 4

Raport analityczny

Najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych z wykorzystaniem chmury

POBIERZ

Wysyłanie replik do usługodawcy przy użyciu funkcji
Veeam Cloud Connect

Pierwsze kroki z pakietem Veeam Availability Suite

POBIERZ

Czy już korzystasz z produktów Veeam? 

Znajdź usługodawcę

Reprezentujesz usługodawcę?

Więcej informacji