Często zadawane pytania

Co to jest Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Narzędzie Veeam® Disaster Recovery Orchestrator udostępnia niezawodny, skalowalny i łatwy w obsłudze mechanizm orkiestracji oraz automatyzacji, który został specjalnie opracowany pod kątem potrzeb dzisiejszych firm z zakresu ciągłości działania i odzyskiwania po awarii. Eliminując nieefektywne, czasochłonne i narażone na błędy ręczne procesy testowania i odzyskiwania, Veeam Disaster Recovery Orchestrator umożliwia wdrożenie zaplanowanej, wypróbowanej i pewnej strategii odzyskiwania po awarii opartej na replikach oraz kopiach zapasowych, która uodparnia firmowe środowisko IT na czynniki zewnętrzne.

 • Znaczny wzrost efektywności operacyjnej
  Wyeliminuj powtarzalne procesy ręczne dzięki kompleksowym funkcjom orkiestracji i automatyzacji, które umożliwiają odzyskiwanie po awarii jednym kliknięciem oraz wykonywanie migracji.
 • Maksymalizacja dostępności usług
  Osiągaj docelowe poziomy usług dotyczące aplikacji i jednocześnie zmniejszaj wydatki, korzystając z elastycznej, pełnej obsługi replikacji i backupu.
 • Zwiększ pewność dotyczącą planów odzyskiwania po awarii
  Teraz możesz stale weryfikować odzyskiwalność oraz zgodność planów odzyskiwania po awarii z przepisami za pomocą zautomatyzowanych, nieinwazyjnych testów oraz dokumentacji.
Uwaga: wraz z wprowadzeniem wersji v4 narzędzia jego nazwa została zmieniona z Veeam Availability Orchestrator na Veeam Disaster Recovery Orchestrator. Zmiana nazwy — która jest jedyną dokonaną modyfikacją — ma lepiej odzwierciedlać szerokie możliwości tego produktu w zakresie odzyskiwania po awarii oraz korzyści dostępne dzięki niemu w innych rozwiązaniach Veeam. Wszystkie dotychczasowe funkcje i warianty narzędzia Veeam Availability Orchestrator pozostały bez zmian. Wraz z wprowadzeniem wersji v5 zostaną dostosowane wszystkie elementy interfejsu użytkownika, informacje o wersji, artykuły centrum pomocy i powiązane materiały, aby sfinalizować zmianę nazwy.
Co to jest DR Pack?

DR Pack to nowy, atrakcyjny wariant narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator, dzięki któremu można je dodać do nowego lub wcześniejszego zakupu pakietu Veeam Availability Suite™ albo rozwiązania Veeam Backup & Replication™, aby zapewnić ciągłość działania wszystkich firmowych maszyn wirtualnych (a nie tylko tych krytycznych)!

Cena już od 30 USD za maszynę wirtualną sprawia, że obecnie jest to najprostsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie do zapewniania ciągłości działania i odzyskiwania po awarii!

Łączna liczba kupowanych licencji DR Packu musi być zgodna z łączną liczbą maszyn wirtualnych VMware vSphere licencjonowanych w pakiecie Veeam Availability Suite lub rozwiązaniu Veeam Backup & Replication. Więcej informacji można uzyskać na stronie cen lub kontaktując się z działem sprzedaży.

Co obejmuje narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator?
 • Veeam Disaster Recovery Orchestrator
 • Veeam Backup & Replication z funkcjami Enterprise Plus (Embedded1)
 • Veeam ONE™ (Embedded1)
 • Microsoft SQL Server Express

1 Produkty w wersji Embedded Orchestrator są licencjonowane wyłącznie w celu zapewnienia obsługi narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator i nie są przeznaczone do pełnego wykorzystania produkcyjnego.

Jakie produkty obsługuje narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator?
Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator umożliwia orkiestrację macierzystych funkcji tworzenia kopii zapasowych i replikacji maszyn wirtualnych VMware vSphere chronionych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication lub pakietu Veeam Availability Suite. Możliwe jest także zapewnienie bezpośredniej orkiestracji maszyn wirtualnych VMware vSphere hostowanych w pamięci masowej NetApp ONTAP i Lenovo ThinkSystem DM.
Jakie rozwiązania Veeam Backup & Replication obsługuje narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Korzystanie z pełnego zakresu funkcji narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator v4 wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication v11. Narzędzie Veeam Availability Orchestrator v3 wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication v10 lub nowszego.

Obsługiwane są wszystkie licencje VUL rozwiązania Veeam Backup & Replication i pakietu Veeam Availability Suite. Ponadto obsługiwane są starsze licencje „na gniazdo” w wersjach Enterprise i Enterprise Plus.

Jakie wersje produktów NetApp ONTAP i Lenovo ThinkSystem DM obsługuje narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator obsługuje zarówno synchroniczną, jak i asynchroniczną replikację SnapMirror w przypadku następujących produktów:

 • NetApp ONTAP 9.x i nowsze oraz Lenovo ThinkSystem DM Series (dane na temat najnowszych obsługiwanych wersji można znaleźć w informacjach o wersji)

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jakie są zasady zakupu narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator można kupić na dwa sposoby:

 • W ramach DR Packu, czyli specjalnego wariantu narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator, dzięki któremu można je dodać do nowego lub wcześniejszego zakupu pakietu Veeam Availability Suite albo rozwiązania Veeam Backup & Replikacja, aby zapewnić ciągłość działania wszystkich firmowych maszyn wirtualnych (a nie tylko tych krytycznych)!

  Łączna liczba kupowanych licencji DR Packu musi być zgodna z łączną liczbą maszyn wirtualnych VMware vSphere licencjonowanych w pakiecie Veeam Availability Suite lub rozwiązaniu Veeam Backup & Replication. Więcej informacji można uzyskać na stronie cen lub kontaktując się z działem sprzedaży.
 • W postaci autonomicznej: narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator można także kupić jako autonomiczny produkt przeznaczony wyłącznie do krytycznych maszyn wirtualnych. Tego rodzaju licencje są dostępne w postaci subskrypcji o okresie od roku do pięciu lat.

Wszystkie licencje są sprzedawane w modelu subskrypcyjnym według liczby maszyn wirtualnych w pakietach po 10 sztuk. Licencji narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator nie można przenosić na inne produkty Veeam, a ogólnych licencji uniwersalnych Veeam nie można stosować w narzędziu Veeam Disaster Recovery Orchestrator. W cenę wszystkich zakupów wliczona jest produkcyjna pomoc techniczna w trybie 24x7. Ceny lokalne można znaleźć tutaj.

Czy jest wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication?
Jeśli klient orkiestruje odzyskiwanie z replik lub kopii zapasowych Veeam, wymagane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication albo pakiet Veeam Availability Suite. Uwaga: jeśli klient orkiestruje odzyskiwanie z migawek NetApp ONTAP lub Lenovo, nie są wymagane dodatkowe licencje rozwiązania Veeam Backup & Replication.
Ile orkiestrowanych instancji jest potrzebnych, jeśli zależy mi na orkiestracji zarówno kopii zapasowej, jak i repliki maszyny wirtualnej?
Jedna. Orkiestrowane instancje są przypisane do maszyn wirtualnych, a jedna orkiestrowana instancja odpowiada jednej maszynie wirtualnej — niezależnie od tego, w ilu planach orkiestracji ta maszyna jest uwzględniona.
Czy można usunąć niepotrzebną już maszynę wirtualną z narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator i zastosować jej licencję do innej maszyny na potrzeby orkiestracji?
Tak, narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator umożliwia licencjonowanie dynamiczne, czyli stosowanie licencji z uwzględnieniem maszyn wirtualnych dodawanych do planu przełączania awaryjnego lub z niego usuwanych.

Masz więcej pytań?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Jeśli masz konto, zaloguj się
Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Thank you for your interest in Veeam products!
We've sent a verification code to:
 • Incorrect verification code. Please try again.
An email with a verification code was just sent to
Didn't receive the code? Click to resend in sec
Didn't receive the code? Click to resend

Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!

Wysłaliśmy e-mail weryfikacyjny na adres:
 
Wykonaj dalsze kroki, by zacząć korzystać z rozwiązania Veeam
 1. Pobierz produkt
 2. Aktywuj klucz licencyjny

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.