Często zadawane pytania

Co to jest Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Veeam® Disaster Recovery Orchestrator to narzędzie, które przenosi odzyskiwanie na nowy poziom dzięki automatyzacji procesów odzyskiwania po awarii. Niezależnie od tego, czy chodzi o krytyczne obciążenia z niemal zerowymi wartościami RPO czy o aplikacje zaniedbywane z powodu braku wystarczających środków na planowanie odzyskiwania po awarii, można o nie zadbać przy użyciu jednego prostego narzędzia.

W obecnych czasach nie należy pytać, czy klientowi przydarzy się awaria lub inny niepożądany incydent, ale raczej kiedy do tego dojdzie. To stwierdzenie jest szczególnie prawdziwe w dobie nasilających się cyberzagrożeń, takich jak ataki ransomware. Niezależnie od rodzaju incydentu plany odzyskiwania po awarii wymagają szczegółowego dokumentowania i testowania, a narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator wykonuje te czynności automatycznie.

Orchestrator upraszcza odzyskiwanie po awarii, ponieważ umożliwia:

  • Obniżenie ryzyka przy użyciu sprawdzonego i przetestowanego planu odzyskiwania po awarii, zarządzanego z poziomu jednego prostego, a przy tym zaawansowanego narzędzia
  • Automatyzację najbardziej czasochłonnych aspektów planów odzyskiwania po awarii, takich jak tworzenie i aktualizowanie dokumentacji oraz testowanie
  • Dotrzymywanie wymaganych wartości RPO i RTO przy użyciu wykonywanych jednym kliknięciem operacji przełączania w tryb awaryjny, powrotu po awarii i przywracania — od pojedynczych aplikacji po całe lokalizacje
Jakie produkty Veeam obsługuje narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator umożliwia orkiestrację macierzystych funkcji tworzenia kopii zapasowych i replikacji maszyn wirtualnych VMware vSphere chronionych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication™ lub pakietu Veeam Availability Suite™. Możliwe jest także zapewnienie bezpośredniej orkiestracji maszyn wirtualnych VMware vSphere hostowanych w wybranych systemach pamięci masowej.

Więcej informacji na temat obsługiwanych systemów pamięci masowej można znaleźć w wymaganiach systemowych.

Jakie rozwiązania Veeam Backup & Replication obsługuje narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator v5 wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication v11a lub nowszego.

Więcej informacji można znaleźć w wymaganiach systemowych.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jakie są zasady zakupu narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator można kupić na dwa sposoby:

  • W ramach DR Packu, czyli specjalnego wariantu narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator, dzięki któremu można je dodać do nowego lub wcześniejszego zakupu pakietu Veeam Availability Suite albo rozwiązania Veeam Backup & Replikacja, aby zapewnić ciągłość działania wszystkich firmowych maszyn wirtualnych (a nie tylko tych krytycznych)!

    Łączna liczba kupowanych licencji DR Packu musi być zgodna z łączną liczbą maszyn wirtualnych VMware vSphere licencjonowanych w pakiecie Veeam Availability Suite lub rozwiązaniu Veeam Backup & Replication. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem sprzedaży.
  • W postaci autonomicznej: narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator można także kupić jako autonomiczny produkt przeznaczony wyłącznie do krytycznych maszyn wirtualnych. Tego rodzaju licencje są dostępne w postaci subskrypcji o okresie od roku do pięciu lat.

Wszystkie licencje są sprzedawane w modelu subskrypcyjnym według liczby maszyn wirtualnych w pakietach po 10 sztuk. Licencji narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator nie można przenosić na inne produkty Veeam, a ogólnych licencji uniwersalnych Veeam nie można stosować w narzędziu Veeam Disaster Recovery Orchestrator. W cenę wszystkich zakupów wliczona jest produkcyjna pomoc techniczna w trybie 24x7.

Czy jest wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication?
Jeśli klient orkiestruje odzyskiwanie z replik lub kopii zapasowych Veeam, wymagane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication albo pakiet Veeam Availability Suite. Jeśli klient orkiestruje odzyskiwanie z migawek obsługiwanej pamięci masowej, nie są wymagane dodatkowe licencje rozwiązania Veeam Backup & Replication, chociaż zapewniają one określone funkcje, takie jak uwzględnianie specyfiki aplikacji.
Ile orkiestrowanych instancji jest potrzebnych, jeśli zależy mi na orkiestracji zarówno kopii zapasowej, jak i repliki maszyny wirtualnej?
Jedna. Orkiestrowane instancje są przypisane do maszyn wirtualnych, a jedna orkiestrowana instancja odpowiada jednej maszynie wirtualnej — niezależnie od tego, w ilu planach orkiestracji ta maszyna jest uwzględniona.
Czy można usunąć niepotrzebną już maszynę wirtualną z narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator i zastosować jej licencję do innej maszyny na potrzeby orkiestracji?
Tak, narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator umożliwia licencjonowanie dynamiczne, czyli stosowanie licencji z uwzględnieniem maszyn wirtualnych dodawanych do planu przełączania awaryjnego lub z niego usuwanych.

Masz więcej pytań?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.