Globalny lider nr 1

Często zadawane pytania

Co to jest Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Veeam Disaster Recovery Orchestrator to narzędzie, które przenosi odzyskiwanie na nowy poziom dzięki automatyzacji procesów odzyskiwania po awarii. Niezależnie od tego, czy chodzi o krytyczne obciążenia z niemal zerowymi wartościami RPO czy o aplikacje zaniedbywane z powodu braku wystarczających środków na planowanie odzyskiwania po awarii, można o nie zadbać przy użyciu jednego prostego narzędzia.

W obecnych czasach nie należy pytać, czy klientowi przydarzy się awaria lub inny niepożądany incydent, ale raczej kiedy do tego dojdzie. To stwierdzenie jest szczególnie prawdziwe w dobie nasilających się cyberzagrożeń, takich jak ataki ransomware. Niezależnie od rodzaju incydentu plany odzyskiwania po awarii wymagają szczegółowego dokumentowania i testowania, a narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator wykonuje te czynności automatycznie.

Orchestrator upraszcza odzyskiwanie po awarii, ponieważ umożliwia:

  • Obniżenie ryzyka przy użyciu sprawdzonego i przetestowanego planu odzyskiwania po awarii, zarządzanego z poziomu jednego prostego, a przy tym zaawansowanego narzędzia
  • Automatyzację najbardziej czasochłonnych aspektów planów odzyskiwania po awarii, takich jak tworzenie i aktualizowanie dokumentacji oraz testowanie
  • Dotrzymywanie wymaganych wartości RPO i RTO przy użyciu wykonywanych jednym kliknięciem operacji przełączania w tryb awaryjny, powrotu po awarii i przywracania — od pojedynczych aplikacji po całe lokalizacje
Jakie produkty Veeam obsługuje narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator umożliwia orkiestrację macierzystych funkcji tworzenia kopii zapasowych i replikacji maszyn wirtualnych VMware vSphere chronionych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication lub pakietu Veeam Availability Suite. Możliwe jest także zapewnienie bezpośredniej orkiestracji maszyn wirtualnych VMware vSphere hostowanych w wybranych systemach pamięci masowej.

Więcej informacji na temat obsługiwanych systemów pamięci masowej można znaleźć w wymaganiach systemowych.

Jakie rozwiązania Veeam Backup & Replication obsługuje narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator v5 wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication v11a lub nowszego.

Więcej informacji można znaleźć w wymaganiach systemowych.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jakie są zasady zakupu narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator?

Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator można kupić na dwa sposoby:

  • W ramach DR Packu, czyli specjalnego wariantu narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator, dzięki któremu można je dodać do nowego lub wcześniejszego zakupu pakietu Veeam Availability Suite albo rozwiązania Veeam Backup & Replikacja, aby zapewnić ciągłość działania wszystkich firmowych maszyn wirtualnych (a nie tylko tych krytycznych)!

    Łączna liczba kupowanych licencji DR Packu musi być zgodna z łączną liczbą maszyn wirtualnych VMware vSphere licencjonowanych w pakiecie Veeam Availability Suite lub rozwiązaniu Veeam Backup & Replication. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem sprzedaży.
  • W postaci autonomicznej: narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator można także kupić jako autonomiczny produkt przeznaczony wyłącznie do krytycznych maszyn wirtualnych. Tego rodzaju licencje są dostępne w postaci subskrypcji o okresie od roku do pięciu lat.

Wszystkie licencje są sprzedawane w modelu subskrypcyjnym według liczby maszyn wirtualnych w pakietach po 10 sztuk. Licencji narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator nie można przenosić na inne produkty Veeam, a ogólnych licencji uniwersalnych Veeam nie można stosować w narzędziu Veeam Disaster Recovery Orchestrator. W cenę wszystkich zakupów wliczona jest produkcyjna pomoc techniczna w trybie 24x7.

Czy jest wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication?
Jeśli klient orkiestruje odzyskiwanie z replik lub kopii zapasowych Veeam, wymagane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication albo pakiet Veeam Availability Suite. Jeśli klient orkiestruje odzyskiwanie z migawek obsługiwanej pamięci masowej, nie są wymagane dodatkowe licencje rozwiązania Veeam Backup & Replication, chociaż zapewniają one określone funkcje, takie jak uwzględnianie specyfiki aplikacji.
Ile orkiestrowanych instancji jest potrzebnych, jeśli zależy mi na orkiestracji zarówno kopii zapasowej, jak i repliki maszyny wirtualnej?
Jedna. Orkiestrowane instancje są przypisane do maszyn wirtualnych, a jedna orkiestrowana instancja odpowiada jednej maszynie wirtualnej — niezależnie od tego, w ilu planach orkiestracji ta maszyna jest uwzględniona.
Czy można usunąć niepotrzebną już maszynę wirtualną z narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator i zastosować jej licencję do innej maszyny na potrzeby orkiestracji?
Tak, narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator umożliwia licencjonowanie dynamiczne, czyli stosowanie licencji z uwzględnieniem maszyn wirtualnych dodawanych do planu przełączania awaryjnego lub z niego usuwanych.

Masz więcej pytań?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.