Veeam Disaster Recovery Orchestrator

 • Elastyczne, szybkie odzyskiwanie aplikacji i danych po awarii
 • Znaczny wzrost efektywności operacyjnej
 • Dbanie o zgodność planów odzyskiwania po awarii z przepisami
 • Uproszczenie planowania i realizacji na dużą skalę

Odzyskiwanie lokalizacji jednym kliknięciem i testy
odzyskiwania po awarii

Narzędzie Veeam® Disaster Recovery Orchestrator umożliwia skuteczne dbanie o ciągłość działania usług IT w dużej skali przez szeroko zakrojoną orkiestrację odzyskiwania z kopii zapasowych i replik Veeam, replik CDP oraz migawek pamięci masowej. Narzędzie to pomaga wyeliminować ręczne, czasochłonne i powtarzalne procesy utrudniające niezbędne planowanie odzyskiwania po awarii, ponieważ pozwala automatycznie testować i dokumentować plany odzyskiwania oraz wykonywać je jednym kliknięciem — w odniesieniu do pojedynczych aplikacji lub całych lokalizacji.
Product Launch: VAO v4 - Update Overview Video - EN

Dlaczego warto orkiestrować odzyskiwanie?

Dzisiejsze nowoczesne, działające non stop firmy potrzebują usług IT dostępnych w trybie 24/7, a także możliwości szybkiego i niezawodnego odzyskania powiązanych z nimi aplikacji — niezależnie od przyczyny awarii.

Tymczasem obecne aplikacje i zbiory danych są wyjątkowo obszerne, złożone, rozproszone i współzależne. W tych warunkach pomyślne odzyskanie pojedynczej aplikacji — nie wspominając o całych lokalizacjach — jest zadaniem niezmiernie trudnym. Dlatego nieodzownym narzędziem staje się orkiestracja procesów odzyskiwania.

W ostatnim czasie firma Forrester przeprowadziła wśród decydentów IT z całego świata badanie dotyczące sposobów rozwiązywania problemów z odpornością oraz planowania przyszłych inicjatyw z zakresu odzyskiwania po awarii.

Nowa nazwa, to samo zadanie

Wraz z wprowadzeniem wersji v4 firma Veeam zmieniła nazwę narzędzia Veeam Availability Orchestrator na Veeam Disaster Recovery Orchestrator. Jest ono tym samym zaawansowanym rozwiązaniem do dbania o ciągłość działania firmy, które pozwala przygotować się na różne ewentualności dzięki automatyzacji planów i testów odzyskiwania po awarii oraz związanych z nimi raportów, ale teraz oferuje jeszcze więcej możliwości! Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator łączy się z czołowymi w branży funkcjami backupu i przywracania zawartymi w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™, udostępniając najlepsze w branży, najbardziej zaawansowane mechanizmy testowania i realizacji odzyskiwania po awarii.

Ułatwienie kompleksowego odzyskiwania po awarii i dbania o zgodność z przepisami

Maksymalizacja dostępności usług

Zapewnij działanie usług i ich odporność na czynniki zewnętrzne przez błyskawiczne, wykonywane jednym kliknięciem odzyskiwanie po awarii i operacje migracji.

Elastyczne opcje odzyskiwania

Wybierz metodę ochrony zgodną z docelowymi poziomami usług — wykonuj odzyskiwanie z replik CDP Veeam, innych replik lub kopii zapasowych albo macierzowych migawek pamięci masowej.

Wyeliminowanie procesów ręcznych

Znacznie zwiększ efektywność operacyjną dzięki orkiestracji oraz automatyzacji odzyskiwania, testowania i dokumentowania.

vao

Gwarancja pomyślnego odzyskiwania

Przewiduj i sprawdzaj rezultaty przy użyciu całkowicie zautomatyzowanych testów odzyskiwania po awarii, które nie zakłócają działania środowiska produkcyjnego ani pracy użytkowników.

Ochrona na wypadek audytów

Automatycznie prowadź aktualną dokumentację spełniającą wymogi interesariuszy i obowiązujących przepisów.

Efektywne wykorzystanie danych

Pozbawione ryzyka prace rozwojowe i testy, wdrażanie poprawek oraz inne operacje, które pozwalają lepiej wykorzystać chronione dane i firmową infrastrukturę.

Wszystko, czego potrzeba do pomyślnego odzyskiwania po awarii

 • Niezawodne odzyskiwanie
 • Zautomatyzowane testy
 • Dynamiczna dokumentacja

Niezawodne odzyskiwanie

 • Znaczna poprawa dostępności i odporności dzięki niezawodnej, idealnie uporządkowanej orkiestracji przełączania w tryb awaryjny, powrotu po awarii, przywracania oraz migracji obejmującej jedną, kilkadziesiąt lub kilkaset aplikacji
 • Weryfikacja działania dowolnych krytycznych maszyn wirtualnych i aplikacji — takich jak Microsoft Exchange, SQL, SharePoint, IIS itd. — przy użyciu gotowych i niestandardowych skryptów, kroków oraz parametrów
 • Zapewnienie jednostkom biznesowym, właścicielom aplikacji oraz działom operacyjnym delegowanego dostępu na podstawie ról do odrębnych mechanizmów planowania i testowania orkiestracji oraz związanych z nimi zasobów
 • Wykonywanie planów z dowolnego miejsca za pomocą intuicyjnej konsoli webowej dostępnej wszędzie tam, gdzie jest połączenie internetowe — na komputerze stacjonarnym, laptopie lub tablecie

Zautomatyzowane testy

 • Wykazywanie efektywności planów orkiestracji w dowolnym momencie dzięki rygorystycznym testom, które w najmniejszym stopniu nie wpływają na systemy produkcyjne używane w działalności biznesowej
 • Pewne wprowadzanie sprawdzonych aktualizacji, poprawek oraz nowego oprogramowania dzięki niezawodnemu tworzeniu i testowaniu aplikacji z wykorzystaniem świeżych danych produkcyjnych w bezpiecznym, odizolowanym środowisku
 • Minimalizacja finansowych i organizacyjnych konsekwencji częstych testów dzięki potędze automatyzacji, obejmującej operacje zaplanowane i wykonywane na żądanie
 • Weryfikacja dopasowania planów orkiestracji do bieżącej konfiguracji środowiska oraz ich gotowości do uruchomienia przy użyciu przeprowadzanej w ciągu kilku chwil kontroli gotowości planu

Dynamiczna dokumentacja

 • Zyskanie dokładnej wiedzy na temat tego, co należy zrobić w razie poważnej awarii, dzięki planowi odzyskiwania wskazującemu głównych interesariuszy oraz precyzyjnie określającemu procesy niezbędne do szybkiego i skutecznego powrotu do normalnej pracy
 • Szybkie prezentowanie członkom kierownictwa, audytorom i organom regulacyjnym (np. z obszaru RODO) stanu wcześniejszych i obecnych planów, testów i operacji odzyskiwania oraz ich zgodności z przepisami i zasadami
 • Wbudowane funkcje śledzenia zmian we wszystkich planach orkiestracji, umożliwiające kontrolowanie wszystkich modyfikacji planów i zmian w środowisku, łącznie z informacjami na temat autora i treści zmiany
 • Wykazywanie zgodności z umowami SLA dzięki udokumentowanym wartościom docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO) oraz proaktywne usuwanie błędów za pomocą praktycznych, łatwych w użyciu raportów i danych analitycznych automatycznie generowanych po każdym teście, każdym przełączeniu w tryb awaryjny i każdej operacji odzyskiwania

Ceny

Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator jest sprzedawane w pakietach po 10 orkiestrowanych instancji. Można je kupić na dwa sposoby: w postaci osobnego dodatku DR Pack z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication lub jako odrębny komponent. Aby uzyskać to korporacyjne rozwiązanie do odzyskiwania po awarii, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Często zadawane pytania

Na co należy zwrócić uwagę w rozwiązaniu do odzyskiwania po awarii?

Rozwiązanie do odzyskiwania po awarii powinno być łatwe w konfiguracji i obsłudze. W końcu w razie awarii lub innego incydentu nikt nie chce się zastanawiać, jak znaleźć określoną funkcję lub jak jej użyć! Narzędzie do odzyskiwania po awarii musi mieć łatwo dostępny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, aby zarówno administratorzy, jak i operatorzy oraz właściciele aplikacji mogli z niego korzystać.

Co również bardzo ważne, rozwiązanie do odzyskiwania po awarii powinno spełniać wymogi zgodności z przepisami, pozwalając na weryfikację tak ważnych parametrów jak RPO i RTO. Możliwość wykazania, że narzędzie jest zawsze gotowe do osiągnięcia tych parametrów, to jeden z najważniejszych aspektów odzyskiwania po awarii. Rozwiązanie do odzyskiwania powinno umożliwiać łatwą weryfikację wartości tych parametrów — wykonywaną z dużą częstotliwością, a nawet zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Ponadto rozwiązanie do odzyskiwania po awarii powinno umożliwiać dynamiczne generowanie dokumentacji odzyskiwania i udostępniać dziennik kontrolny zmian wprowadzonych w planach odzyskiwania. Dokumentacja powinna być łatwa do dostosowania oraz oferować możliwość automatycznego wysyłania do najważniejszych interesariuszy. Dokumentacja jest jednym z najważniejszych aspektów planu odzyskiwania po awarii, a mimo to często zaniedbywanym.

Dlaczego warto mieć oprogramowanie do odzyskiwania po awarii?

Odzyskiwanie po awarii to niełatwe zadanie. Wymaga czasu, pieniędzy i zasobów, ale plan odzyskiwania po awarii jest jednym z najważniejszych planów, które powinno sporządzić każde przedsiębiorstwo.
Koszty przestoju znacznie przewyższają wydatki związane z opracowaniem i wdrożeniem planu.

Warto mieć oprogramowanie do odzyskiwania po awarii, ponieważ pozwala ono usprawnić i zautomatyzować procesy odzyskiwania, takie jak tworzenie planu odzyskiwania po awarii, jego testowanie, a w razie potrzeby również jego wykonanie.

Oprogramowanie do odzyskiwania po awarii udostępnia jeden interfejs służący do wykonywania wszystkich tych operacji oraz usprawnia wszystkie czynności od tworzenia planu po jego testowanie i realizację. Ponadto tego typu oprogramowanie umożliwia tworzenie, testowanie i wykonywanie wszystkich planów w spójny sposób, dzięki czemu ułatwia szybkie zorientowanie się w sytuacji w razie wystąpienia awarii lub innego incydentu.

Co przemawia za corocznym wykonywaniem testów odzyskiwania po awarii?

Za corocznym wykonywaniem testów odzyskiwania po awarii przemawia wiele argumentów.

Po pierwsze — i jest to sprawa najważniejsza — coroczne testy odzyskiwania po awarii pokazują, czy plan odzyskiwania w ogóle zadziała. Jeśli plan nie zadziała albo wystąpią problemy lub luki, test odzyskiwania po awarii jest znakomitą okazją do wprowadzenia niezbędnych zmian, które zapewnią skuteczność planu odzyskiwania.

Ponadto podczas testu odzyskiwania po awarii osoba wykonująca test może się szybko zorientować w ewentualnych zmianach wprowadzonych w planie odzyskiwania na przestrzeni ostatniego roku.

Chociaż coroczne testy odzyskiwania po awarii są dobrym rozwiązaniem, jeszcze lepiej jest zwiększyć ich częstotliwość. Częstsze testy odzyskiwania zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu, ponieważ stwarzają więcej okazji do sprawdzenia planów odzyskiwania po awarii i usunięcia ewentualnych problemów.

Aby umożliwić częste testowanie planów odzyskiwania po awarii, trzeba mieć rozwiązanie do odzyskiwania oferujące funkcje automatyzacji. Automatyzacja testów odzyskiwania po awarii sprawia, że ich cykliczne wykonywanie jest łatwiejsze.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Jeśli masz konto, zaloguj się
Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Thank you for your interest in Veeam products!
We've sent a verification code to:
 • Incorrect verification code. Please try again.
An email with a verification code was just sent to
Didn't receive the code? Click to resend in sec
Didn't receive the code? Click to resend

Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!

Wysłaliśmy e-mail weryfikacyjny na adres:
 
Wykonaj dalsze kroki, by zacząć korzystać z rozwiązania Veeam
 1. Pobierz produkt
 2. Aktywuj klucz licencyjny

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.

Poproś o indywidualną prezentację

Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Thank you for your interest in Veeam products!
We've sent a verification code to:
 • Incorrect verification code. Please try again.
An email with a verification code was just sent to
Didn't receive the code? Click to resend in sec
Didn't receive the code? Click to resend

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.