NOWOŚĆ Veeam Endpoint Backup FREE 1.5

Arkusz danych produktu

Informacje o produkcie

Co nowego w wersji

What's new
FAQ

Instrukcje obsługi (in English)

Veeam Endpoint Backup User Guide How-Tos

Informacje o wersji (in English)

Release Notes

Product Videos

Informacje ogólne/sposób instalacji — film

Funkcja planowania kopii zapasowych — film

Funkcje odzyskiwania — film

Integracja z rozwiązaniem VBR — film

Zrzuty ekranowe produktów

Rozwiązanie Veeam Endpoint Backup umożliwia przywracanie na mniejszy dysk i zmianę rozmiaru woluminów podczas operacji odzyskiwania.
Można utworzyć kopię zapasową całego urządzenia końcowego, określonych woluminów lub poszczególnych plików.
Funkcja kopii zapasowej na poziomie plików umożliwia wybór plików i folderów do uwzględnienia w kopii, a także stosowanie masek w celu wykluczania lub dołączania określonych plików.
Rozwiązanie Veeam Endpoint Backup umożliwia wykonanie kopii zapasowej po wystąpieniu określonego zdarzenia, takiego jak blokada komputera, wylogowanie czy podłączenie pamięci masowej
Utworzoną kopię zapasową można zapisać na dysku zewnętrznym, w udostępnionym folderze sieciowym lub w repozytorium kopii zapasowych Veeam.
W razie awarii potrzebny element można szybko odzyskać z kopii zapasowej.
Rozwiązanie Veeam Endpoint Backup umożliwia przywracanie na poziomie woluminów i na poziomie plików.
W przypadku przywracania na poziomie plików kopia zapasowa zostaje zamontowana, a następnie wbudowana przeglądarka kopii zapasowych Veeam umożliwia łatwe przywrócenie potrzebnych plików.
Oprócz kopii zapasowej można utworzyć obraz odzyskiwania na wypadek sytuacji, gdy system operacyjny nie będzie się uruchamiał.
Rozwiązanie Veeam Endpoint Backup umożliwia przywracanie od podstaw oraz przywracanie określonych woluminów i plików na komputerze.
Kreator Veeam do odzyskiwania urządzeń końcowych udostępnia zaawansowane opcje odzyskiwania.
Po wykonaniu rozruchu z obrazu odzyskiwania można użyć przydatnych narzędzi do zaawansowanego administrowania komputerem.
Rozwiązanie Veeam Endpoint Backup obsługuje dyski zaszyfrowane przy użyciu funkcji BitLocker.
W panelu sterowania można przejrzeć stan przeprowadzonych sesji backupu.
Można uzyskać informacje o wszystkich punktach przywracania lub sprawdzić szczegóły określonego punktu.
Panel sterowania umożliwia szczegółowe dostosowywanie ustawień kopii zapasowych.
Kopie zapasowe utworzone przez rozwiązanie Veeam Endpoint można przechowywać w repozytoriach kopii zapasowych.
Kopie zapasowe urządzeń końcowych można archiwizować na taśmach lub kopiować do dodatkowego repozytorium.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Pobierz

Veeam Endpoint Backup FREE

Więcej darmowych produktów

Darmowe narzędzia do monitorowania i raportowania