https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvZmFxLmh0bWwifQ

Często zadawane pytania

Zasady licencjonowania firmy Veeam (wszystkie produkty)

Firma Veeam® licencjonuje oprogramowanie na różne sposoby w zależności od produktu i jego zamierzonego zastosowania. Obejmuje to licencjonowanie według liczby chronionych obciążeń lub według liczby gniazd procesorów na zarządzanym serwerze (lub hoście). Niektóre produkty mogą być licencjonowane według liczby użytkowników, instancji lub partycji. Firma Veeam oferuje licencje uniwersalne, które można przenosić między różnymi produktami i obciążeniami, oraz licencje przeznaczone wyłącznie do określonych produktów.

Często zadawane pytania dotyczące licencji uniwersalnych Veeam

Firma Veeam oferuje różne opcje licencjonowania, aby maksymalnie ułatwić klientom licencjonowanie swoich produktów. Poniżej przedstawiamy wybór najczęściej zadawanych pytań. Aby szczegółowo poznać wszystkie dostępne opcje udzielania licencji, przejdź do powyższych zasad licencjonowania.
Jakie korzyści wiążą się z licencją uniwersalną?

W sytuacji, gdy w branży rośnie popularność środowisk wielochmurowych i hybrydowych, budowanych na fundamencie przenośności, coraz więcej klientów oczekuje licencji typu subskrypcyjnego. Dlatego firma Veeam chce oferować jak najwięcej produktów w modelu subskrypcyjnym. Z punktu widzenia klientów model ten ma następujące zalety:

 • Uniwersalna przenośność — możliwość wymiennego stosowania licencji do wielu produktów i obciążeń Veeam
 • Prostota — łatwiejsze zamawianie licencji, zarządzanie nimi i ich scalanie
 • Większa opłacalność — więcej funkcji w niższej jednostkowej cenie za obciążenie; możliwość zakupu tylko potrzebnych funkcji, bez uzależniania się od licencji związanych z określonym obciążeniem
 • Przewidywalność cen — zakup umów wieloletnich dający gwarancję ceny lub ponoszenie opłat na bieżąco (model „pay as you go”)
 • Płatności za użycie — możliwość początkowego kupienia tylko potrzebnych składników, a następnie dodania kolejnych lub odjęcia niektórych w chwili odnowienia
 • Brak uzależnienia — w przypadku braku zadowolenia można zrezygnować z odnowienia subskrypcji
 • Pomoc techniczna w cenie — bezpłatny dostęp do produkcyjnej pomocy technicznej w trybie 24.7.365 przez cały czas obowiązywania licencji
Na czym polega model licencji uniwersalnych firmy Veeam?

Licencje uniwersalne to nowy model licencjonowania subskrypcyjnego firmy Veeam, który dzięki możliwości uniwersalnego stosowania zapewnia użytkownikom dodatkowy element PRZENOŚNOŚCI oraz jeszcze bardziej ułatwia wdrażanie środowisk chmurowych i hybrydowych bez dodatkowych opłat „za chmurę”.

Licencje uniwersalne są sprzedawane na czas określony — od roku do 5 lat — oraz mogą być stosowane wymiennie do różnych produktów Veeam i różnych typów obciążeń. Ten model licencjonowania zapewnia wszystkie korzyści charakterystyczne dla tradycyjnych licencji typu subskrypcyjnego, takie jak niewielka inwestycja początkowa, brak długoterminowych zobowiązań, płacenie za faktyczne użycie oraz współgrający z chmurą model budżetu oparty na kosztach operacyjnych.

Jednak w porównaniu z tradycyjnymi subskrypcjami licencje uniwersalne mają wiele innych zalet. Nie trzeba już kupować licencji na określony produkt czy określony typ obciążeń, taki jak maszyny wirtualne, serwery, stacje robocze czy maszyny wirtualne w chmurze. Nowy model zapewnia łatwiejszy dostęp do szerokiej gamy produktów. To warto podkreślić: licencje subskrypcyjne można stosować do różnych produktów oraz typów obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — dzięki czemu klient nie jest „przywiązany” do typu licencji czy produktu, którego nie potrzebuje. Tak właśnie rozumiemy PRZENOŚNOŚĆ!

Klient może korzystać z potrzebnych produktów dokładnie wtedy, gdy tego potrzebuje. Ponadto przenośność licencji upraszcza procesy zamawiania i zarządzania licencjami, ponieważ redukuje złożoność związaną z obsługą wielu jednostek SKU odpowiadających różnym produktom lub typom obciążeń.

Jaka jest różnica między systemem licencji uniwersalnych Veeam a licencjami instancyjnymi Veeam?
Licencje uniwersalne Veeam (Veeam Universal License — VUL) to prostsza, bardziej przenośna i łatwiejsza w użyciu wersja licencji instancyjnych firmy Veeam. Podobnie jak licencje instancyjne, licencje uniwersalne Veeam są sprzedawane w pakietach, ale stanową kompleksowe rozwiązanie, które nie wymaga wykonywania skomplikowanych obliczeń dotyczących liczby licencji czy instancji. W modelu VUL 1 licencja zapewnia ochronę 1 obciążenia. Począwszy od 1 października 2019 r., firma Veeam będzie sprzedawać wyłącznie licencje uniwersalne, a dotychczasowi klienci zostaną włączeni do systemu licencji uniwersalnych Veeam z chwilą instalacji wersji V10.
Co to jest „obciążenie” i ilu licencji VUL potrzebuję?

Obciążeniem może być maszyna wirtualna, serwer fizyczny, aplikacja korporacyjna, maszyna wirtualna w chmurze lub udział plików. W modelu VUL klient używa licencji do ochrony dowolnych obciążeń i może je przenosić. Klient kupuje licencje, które najczęściej są sprzedawane w pakietach po 10 sztuk, i może je stosować do ochrony obciążeń różnego rodzaju.

Liczba potrzebnych licencji zazwyczaj jest równa liczbie obciążeń, które mają być chronione. Większość obciążeń wymaga tylko 1 licencji — wyjątkiem są stacje robocze i urządzenia końcowe, ponieważ 1 licencja umożliwia ochronę 3 stacji roboczych. Najlepszym sposobem na określenie liczby potrzebnych licencji jest skorzystanie z naszego Konfiguratora licencji. Należy w nim wybrać produkt, określić obciążenia i podać okres.

Licencje VUL są sprzedawane w minimalnych pakietach po 10 sztuk. Jeśli minimalna wielkość zakupu wynosząca 10 licencji stanowi dla klienta przeszkodę, proponujemy wypróbowanie rozwiązania Veeam Backup & Replication Community Edition, które umożliwia bezpłatną ochronę 10 obciążeń.

Jak kupuje się licencje VUL i na jakich warunkach?

Licencje uniwersalne Veeam umożliwiają ochronę wielu obciążeń, a niektóre obciążenia wymagają tego typu licencji. Jaką licencję należy zatem kupić?

Duże przedsiębiorstwa i korporacje

 • Licencja VUL pakietu Veeam Availability Suite — tworzenie kopii zapasowych i monitorowanie obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych
 • Licencja VUL rozwiązania Veeam Backup & Replication — tworzenie kopii zapasowych obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych

Małe i średnie firmy

 • Licencja VUL pakietu Veeam Backup Essentials — tworzenie kopii zapasowych i monitorowanie obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych (ograniczenie do 50 obciążeń)
 • Licencja VUL rozwiązania Veeam Backup Starter — tworzenie kopii zapasowych obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych (ograniczenie do 20 obciążeń)

Licencje VUL kupuje się w pakietach po 10 sztuk (są to tzw. instancje licencji). Dostępne są licencje o okresie od roku do pięciu lat, więc klient może wybrać okres i harmonogram płatności stosownie do potrzeb. Płatności dokonuje się z góry lub co rok. Po wygaśnięciu licencji klient musi ją odnowić, aby móc nadal korzystać z subskrypcji. Wszystkie licencje obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24.7.365 — wyjątkiem jest wersja Starter, która obejmuje podstawową pomoc techniczną.

Jakie są zastosowania licencji VUL?

Licencje uniwersalne Veeam mają wiele możliwych zastosowań, których lista stale się wydłuża. Zasadniczo licencje te mogą być stosowane do większości typów obciążeń, w tym do maszyn wirtualnych w środowisku lokalnym i w chmurze, fizycznych serwerów i stacji roboczych oraz wtyczek aplikacji korporacyjnych. Poniższa lista przedstawia aktualne typy dostępnych obciążeń:

 • Maszyny wirtualne — VMware vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV — rozwiązanie Veeam Backup & Replication
 • Fizyczne serwery i stacje robocze — narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa
 • Obciążenia typowo chmurowe — narzędzia Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa
 • Aplikacje korporacyjne — Oracle RMAN i SAP HANA wtyczka korporacyjna rozwiązania Veeam Backup & Replication lub narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa
 • Udziały plików NAS — rozwiązanie Veeam Backup & Replication (wkrótce)
 • Monitorowanie — rozwiązanie Veeam ONE (sprzedawane w ramach pakietu Veeam Availability Suite lub Essentials)
Jakie produkty nie są jeszcze objęte modelem licencji uniwersalnych Veeam?

Obecnie poniższe produkty są nadal dostępne w postaci indywidualnych, a nie przenośnych licencji subskrypcyjnych:

 • Narzędzia Veeam Agent dla IBM AIX i Oracle Solaris — już wkrótce w modelu VUL
 • Veeam Management Pack dla System Center
 • Veeam Backup dla Microsoft Office 365
 • Veeam Availability Orchestrator
Czy firma Veeam oferuje licencje wieczyste w przypadku narzędzi Veeam Agent, rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix lub rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365?
Nie, obecnie te produkty są dostępne wyłącznie z licencjami subskrypcyjnymi.
Czy mogę mieć zarówno licencje VUL przypisane do obciążenia (subskrypcyjne), jak i przypisane do gniazd (wieczyste)?

Klient może mieć centralnie zarządzanie środowisko obejmujące zarówno licencje wieczyste, jak i licencje subskrypcyjne. Wszystkie licencje muszą dotyczyć tych samych produktów (w przypadku licencji wieczystych wymagana jest także zgodność wersji funkcjonalnych, czyli edycji). Jeśli klient chroni maszyny wirtualne VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V za pomocą licencji wieczystych „na gniazdo”, wszystkie maszyny vSphere/Hyper-V w danym środowisku muszą być chronione w modelu licencjonowania „na gniazdo” — licencje VUL mogą być używane do każdego innego typu obciążenia niebędącego maszyną wirtualną.

Ważna uwaga: W przypadku scalania licencji „na gniazdo” i VUL należy pamiętać, że wersja scalonego środowiska i dostępne w nim funkcje zależą od licencji „na gniazdo”. Przykładowo: Jeśli klient scali przypisane do gniazd licencje pakietu Veeam Availability Suite Enterprise z licencjami VUL pakietu Veeam Availability Suite Enterprise Plus, w środowisku zostaną utrzymane funkcje wersji Enterprise. Aby uzyskać funkcje wersji Enterprise Plus, klient powinien a) przeprowadzić migrację licencji „na gniazdo” do licencji VUL lub b) uaktualnić licencje „na gniazdo” do preferowanej wersji (prawdopodobnie będzie to wersja Enterprise Plus).

Jak scalić pliki licencyjne?
Jeśli klient chce mieć możliwość centralnego zarządzania środowiskiem, może być konieczne scalenie plików licencyjnych. Wówczas klient musi mieć ważną umowę o usługi konserwacji dotyczącą OBU rodzajów komponentów — objętych licencjami „na gniazdo” i VUL. Więcej informacji na temat scalania licencji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy. W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Veeam.
Jakie produkty obecnie umożliwiają scalenie licencji na potrzeby centralnego zarządzania?

Pakiet Veeam Availability Suite umożliwia scalenie licencji gniazd i licencji uniwersalnych w jedno centralne zarządzane środowisko.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia scalenie licencji gniazd i licencji uniwersalnych w jedno centralne zarządzane środowisko.

Pakiet Veeam Backup Essentials nie pozwala na scalenie licencji gniazd i licencji uniwersalnych, ale klient ma do wyboru dwie możliwości. Może scalić licencje pakietu Essentials przypisane do gniazd z licencjami VUL pakietu Veeam Availability Suite albo w ogóle przejść na pakiet Veeam Availability Suite, aby scalić licencje i zyskać możliwość centralnego zarządzania.

Jak zaktualizować plik licencyjny?

Czynność tę należy wykonać na stronie My Account. Klient otrzyma na tej stronie powiadomienie, że ma 90 dni na aktualizację. Obejmuje to klientów, którzy mają część licencji wieczystych oraz część licencji agentów w wersji Server/Workstation.

Na stronie My Account należy kliknąć przycisk Get New Licenses. Następnie należy wybrać produkty do uaktualnienia i kliknąć Download — to wszystko.

Jak można monitorować narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa?

Należy kupić licencje uniwersalne pakietu Veeam Availability Suite. Veeam Availability Suite to kompleksowy produkt, który obejmuje funkcje ochrony danych przeznaczone dla obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych (rozwiązanie Veeam Backup & Replication) oraz funkcje monitorowania i analiz (rozwiązanie Veeam ONE). Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa obecnie stanowią moduł rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Przykładowo model VUL umożliwia ochronę i monitorowanie 5 maszyn wirtualnych i 5 agentów serwerów przy użyciu ogółem 10 licencji. Do korzystania z funkcji monitorowania nie są potrzebne dodatkowe licencje.

Jak mogę przejść z licencji produktu „na gniazdo” na subskrypcję VUL?

Klienci, którzy chcą przejść z licencji „na gniazdo” na licencje subskrypcyjne VUL, mogą kupić w promocji migracyjną pozycję SKU. Jest ona przeznaczona dla obecnych klientów mających licencje „na gniazdo”, którzy chcą przejść na licencje subskrypcyjne VUL. Zakup tej pozycji SKU powoduje przedłużenie pomocy technicznej związanej z licencją wieczystą na okres od jednego lub dwóch lat i przekształcenie umowy z postaci wieczystej na subskrypcyjną. Licencje na ewentualne dodatkowe obciążenia wymagane ponad limit migracji klient musi kupić zgodnie z cennikiem subskrypcji VUL. Klient musi zniszczyć wszystkie zmigrowane licencje „na gniazdo”. Klient może się zdecydować na płatność z góry za dwa lata lub dokonywać corocznych odnowień przez rok lub dwa lata w okresie migracji. Po upływie tego okresu wszystkie zmigrowane licencje będą odnawiane po cenach licencji VUL. Migracja dowolnego produktu z licencji „na gniazdo” (wieczystych) na licencje VUL (subskrypcyjne) musi objąć całkowitą liczbę gniazd w całym środowisku klienta, niezależnie od indywidualnych umów dotyczących danego produktu. Migracje częściowe nie są dozwolone.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z preferowanym sprzedawcą lub przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

Czy przejście na licencje VUL lub subskrypcyjne jest obowiązkowe?
Nie, nie ma obowiązku przechodzenia na licencje VUL. Klienci zainteresowani ochroną obciążeń VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V w środowisku lokalnym wciąż mogą wybierać licencje wieczyste „na gniazdo”.
Czy jako klient korzystający z licencji „na gniazdo” mogę wypróbować licencje subskrypcyjne VUL?
Klienci korzystający z produktów Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication i Veeam Backup Essentials na podstawie licencji „na gniazdo” otrzymują od nas jedną licencję VUL na każde gniazdo (maksymalnie sześć), aby móc wypróbować nowy model licencjonowania. Te próbne licencje pozwalają klientom testować funkcje ochrony narzędzi Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa, wtyczek korporacyjnych dla Oracle RMANSAP HANA oraz obciążeń chmurowych, a także przyszłe funkcje (udziały plików NAS, PostgreSQL, MySQL itp.) bez żadnych zobowiązań. Po zainstalowaniu wersji Update 4 licencje próbne wyglądają w produkcie następująco:
** Uwaga: dowolny zakup licencji subskrypcyjnych VUL w tym środowisku spowoduje wycofanie bezpłatnych licencji próbnych.
Jak zapewnić ciągłość okresu subskrypcji?
Aby móc nadal korzystać produktów Veeam na podstawie subskrypcji VUL, należy po prostu odnowić licencje VUL przed upływem bieżącego okresu licencjonowania. W sprawie wyceny prosimy o kontakt z naszym zespołem tutaj.
Czy można skrócić wieloletni okres subskrypcji do okresu rocznego?
Nie, nie jest to możliwe.

Czy masz inne pytania?

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat konkretnych produktów, dostępnymi w prawym panelu nawigacyjnym. Zapraszamy także do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.