Veeam Produkty
 >  Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Zasady licencjonowania firmy Veeam (wszystkie produkty)

W firmie Veeam® przy udzielaniu licencji na oprogramowanie uwzględniane są dwa rodzaje kryteriów:

 1. Liczba gniazd procesorów na zarządzanym serwerze (lub hoście)
  • Domyślnie licencje na produkty Veeam udzielane są na podstawie liczby gniazd na zarządzanych serwerach (hostach).

   Przykład: Klient ma cztery serwery ESXi wyposażone w dwa procesory czterordzeniowe. W tej sytuacji wymagana jest licencja na osiem gniazd (4 hosty x 2 gniazda/host = 8 gniazd).

 2. Liczba zarządzanych maszyn wirtualnych (kryterium stosowane wyłącznie w przypadku uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider)

Warunki licencji firmy Veeam

Firma Veeam oferuje różne warunki licencji. Informacje na temat dostępności produktów można uzyskać u wybranego ProPartnera firmy Veeam.

Licencja wieczysta

Licencje na oprogramowanie oraz prawo do korzystania z produktów nie wygasają. Klient może zdecydować się na coroczne odnawianie usług konserwacji oprogramowania, aby otrzymywać aktualizacje i pomoc techniczną do produktów.

Licencja subskrypcyjna

Od wprowadzenia wersji 8 wszystkie produkty Veeam do tworzenia kopii zapasowych (pakiet Veeam Availability Suite, rozwiązanie Veeam Backup & Replication i pakiet Veeam Backup Essentials) można kupować w postaci rocznej licencji subskrypcyjnej. Ten model licencjonowania pozwala klientom uniknąć początkowych nakładów kapitałowych i ograniczyć ryzyko finansowe.

Firma Veeam oferuje subskrypcję roczną, dwuletnią i trzyletnią. Każda z nich obejmuje pomoc techniczną premium w trybie 24x7. Po upływie okresu licencji klient traci prawo do korzystania z samego produktu, jak i pomocy technicznej. Wówczas klient może odnowić licencję subskrypcyjną po aktualnej stawce lub kupić nową licencję.

Pakiet Veeam Management Pack i rozwiązanie Veeam ONE (w wersji autonomicznej) nie są dostępne w postaci licencji subskrypcyjnych.

Wynajem dla dostawców hostingu

Uczestnicy programu Veeam Cloud & Service Provider mogą wynajmować produkty w cyklu miesięcznym. W tym przypadku może być wymagane zobowiązanie roczne. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej programu VCSP.

Często zadawane pytania ogólne dotyczące licencjonowania

Jak odnowić pomoc techniczną?

Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.

Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?

W tym dokumencie znajduje się porównanie funkcji dostępnych w poszczególnych wersjach funkcjonalnych (edycjach). Uaktualnienie można wykonać w portalu licencji Veeam.

Czy można przejść na niższą wersję (np. z Enterprise Plus na Enterprise)?

Tak, przejście na niższą wersję produktu (tzw. downgrade) jest możliwe. Nie są wówczas naliczane żadne kary ani opłaty, ale należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Firma Veeam NIE zwraca różnicy między cenami poszczególnych wersji.
- Po przejściu na niższą wersję produktu ewentualne przejście na wersję wyższą (upgrade) wymaga dokonania osobnego zakupu.
- Po wygaśnięciu obowiązującej umowy o pomoc techniczną odnowienie konserwacji odbędzie się po cenie odpowiadającej aktualnie posiadanej wersji.
- Zmiany wersji nie powodują zmian pierwotnych dat umów o pomoc techniczną.
Aby firma Veeam mogła utworzyć nowy plik licencyjny, użytkownik końcowy musi podpisać oświadczenie o skasowaniu kopii, informujące o zniszczeniu licencji wyższej wersji produktu. Aby złożyć wniosek o przejście na niższą wersję, należy skontaktować się z działem sprzedaży firmy Veeam lub preferowanym ProPartnerem.

Czy licencjonowane gniazda można przenieść z jednego hypervisora na inny?

Tak. Licencjonowane gniazda można w dowolnym czasie przenieść na inny hypervisor, kontaktując się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam. Aby przeprowadzenie tej zmiany było łatwiejsze, można uzyskać bezpłatny tymczasowy plik licencyjny na łączną liczbę licencjonowanych gniazd dla obu hypervisorów. Umożliwia on współistnienie środowisk na tym samym serwerze kopii zapasowych. Ten plik licencyjny jest ważny przez trzy miesiące, a na życzenie klienta jego ważność można przedłużyć (tylko w przypadku środowisk z dużą liczbą gniazd). W okresie licencji tymczasowej dostępna jest bezpłatnie pomoc techniczna do obu hypervisorów.
Uwaga: zakup licencji w sklepie online firmy Veeam nie daje prawa do zamiany hypervisorów.

Czy gniazda licencjonowane dla różnych hypervisorów są śledzone w ramach jednej puli?

Nie. W pliku licencyjnym każdemu hypervisorowi odpowiada osobna liczba licencji.

Czy cena za gniazdo zależy od hypervisora?

Nie. Cena jest taka sama niezależnie od hypervisora.

Jestem usługodawcą. Czy posiadanych licencji Veeam mogę używać do zarządzania maszynami wirtualnymi klientów?

Tylko w przypadku zakupienia licencji Veeam dla dostawców hostingu i rozwiązań działających w chmurze. Aby sprawdzić poprawność posiadanych licencji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

Licencje w specjalnych cenach

 • Licencje dla sektora publicznego (Public Sector) są przeznaczone dla kwalifikujących się organów administracji publicznej (wszystkich szczebli) oraz organizacji non-profit w wybranych regionach. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „P-”.
 • Licencje do użytku wewnętrznego u partnerów (Internal Use Partner) są przeznaczone WYŁĄCZNIE do zatwierdzonego użytku wewnętrznego u ProPartnerów firmy Veeam. Nie są one przeznaczone do świadczenia usług, przetwarzania na potrzeby stron trzecich ani odsprzedaży. Określona sugerowana cena producenta jest ceną netto dla sprzedawcy. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „I-”.
 • Licencje dla edukacji (Education) są przeznaczone dla kwalifikujących się użytkowników z sektora edukacji w wybranych regionach. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „E-”.
 • Licencje wyłącznie dla dostawców hostingu i rozwiązań działających w chmurze (Hosting or Cloud Provider Only) są przeznaczone dla uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków „H-”. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej programu VCSP.

W przewodniku po pomocy technicznej firmy Veeam można znaleźć dodatkowe informacje na temat usług konserwacji, a w umowie licencyjnej firmy Veeam — więcej informacji dotyczących licencjonowania.

Terminy i definicje

Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczne złącze miedzy mikroprocesorem i płytką obwodów drukowanych na serwerze fizycznym. Zazwyczaj liczba gniazd jest równa liczbie procesorów.

Maszyna wirtualna oznacza środowisko operacyjne (które może, ale nie musi obejmować systemu operacyjnego) w ramach hypervisora (Hyper-V, vSphere itp.), które może obejmować dyski, procesory, pamięć, zasoby sieciowe i inne zasoby wirtualne oraz symuluje fizyczne urządzenie komputerowe przez replikowanie, uruchamianie i/lub wykonywanie funkcji takiego urządzenia.

Zarządzany serwer oznacza serwer fizyczny obsługujący lub zawierający maszyny wirtualne zarządzanie przy użyciu produktów (oprogramowania) Veeam.

Czy masz inne pytania?

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat konkretnych produktów, które są dostępne w prawym obszarze nawigacyjnym. Zapraszamy także do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.