Globalny lider nr 1

Często zadawane pytania

Zasady licencjonowania firmy Veeam (wszystkie produkty)

Firma Veeam licencjonuje oprogramowanie na różne sposoby w zależności od produktu i interesującego klienta obszaru zastosowań. Obejmuje to licencjonowanie według liczby chronionych obciążeń, użytkowników lub orkiestrowanych instancji oraz starszy model licencji przypisanych do gniazd. Firma Veeam oferuje licencje uniwersalne, które można przenosić między produktami i obciążeniami, oraz licencje przeznaczone wyłącznie do określonych produktów.

Często zadawane pytania dotyczące licencji uniwersalnych Veeam

Firma Veeam oferuje szereg opcji licencjonowania, aby maksymalnie ułatwić klientom elastyczne licencjonowanie swoich produktów. Największe możliwości i największą elastyczność zapewnia licencja uniwersalna Veeam (VUL). Aby szczegółowo poznać wszystkie opcje udzielania licencji, wyświetl powyższe zasady licencjonowania. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania.
Jakie korzyści wiążą się z licencją uniwersalną?

W sytuacji, gdy w branży rośnie popularność środowisk wielochmurowych i hybrydowych, budowanych na fundamencie przenośności, coraz więcej klientów oczekuje licencji typu subskrypcyjnego. Dlatego firma Veeam chce oferować jak najwięcej produktów w modelu licencji przenośnych. Z punktu widzenia klientów model ten ma następujące zalety:

 • Uniwersalna przenośność — możliwość wymiennego stosowania licencji do wielu produktów i obciążeń Veeam
 • Większa prostota — łatwiejsze zamawianie licencji, zarządzanie nimi i ich scalanie
 • Większa opłacalność — więcej funkcji w niższej cenie jednostkowej za obciążenie; możliwość zakupu tylko potrzebnych funkcji bez ryzyka uzależnienia się od licencji związanych z określonym obciążeniem
 • Przewidywalność cen — zakup umowy wieloletniej z góry w korzystniejszej cenie lub ponoszenie corocznych opłat (model „pas as you go”)
 • Płatności zgodne z liczbą obciążeń — możliwość początkowego kupienia tylko potrzebnych składników, a następnie dodania kolejnych lub odjęcia niektórych w zależności od potrzeb występujących w chwili odnowienia
 • Brak uzależnienia — w przypadku braku zadowolenia można zrezygnować z odnowienia subskrypcji
 • Pomoc techniczna w cenie — bezpłatny dostęp do produkcyjnej pomocy technicznej w trybie 24.7.365 przez cały czas obowiązywania licencji 
Co to jest licencja uniwersalna Veeam (VUL)?

VUL to licencja przenośna z możliwością uniwersalnego stosowania, która zapewnia użytkownikom dodatkowy element przenośności oraz jeszcze bardziej ułatwia wdrażanie środowisk chmurowych i hybrydowych bez dodatkowych opłat „za chmurę”.

Licencje VUL są sprzedawane na okres od roku do pięciu lat z płatnością z góry lub na okres trzech lat z płatnością coroczną. Licencje te mogą być stosowane wymiennie do różnych produktów Veeam i różnych typów obciążeń. Ten model licencjonowania zapewnia wszystkie korzyści charakterystyczne dla licencji typu pay-as-you-go, takie jak niewielka inwestycja początkowa bez długoterminowych zobowiązań oraz płatności za faktyczne wykorzystanie w ramach współgrającego z chmurą modelu budżetu opartego na kosztach operacyjnych. Dostępne są także opcje zgodne z modelem nakładów inwestycyjnych (CapEx).

Jednak w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami licencyjnymi VUL ma wiele innych zalet. Nie trzeba już kupować licencji na określony produkt czy określony typ obciążeń. Nowy model zapewnia większej liczbie użytkowników łatwiejszy dostęp do szerokiej gamy produktów i funkcji. To warto podkreślić: licencje można stosować do różnych produktów oraz typów obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — dzięki czemu klient nie jest „przywiązany” do typu licencji czy produktu, którego nie potrzebuje. Tak właśnie rozumiemy przenośność!

Klient może korzystać z potrzebnych produktów dokładnie wtedy, gdy tego potrzebuje. Ponadto przenośność licencji upraszcza procesy zamawiania i zarządzania licencjami, redukując złożoność związaną z obsługą wielu jednostek SKU odpowiadających różnym produktom lub typom obciążeń.

Co to jest „obciążenie” i ilu licencji VUL potrzebuję?

Obciążeniem może być maszyna wirtualna, serwer fizyczny, aplikacja korporacyjna, maszyna wirtualna w chmurze, udział plików w pamięci NAS itp. W modelu VUL licencje są przenośne, dlatego można ich używać do ochrony dowolnych obciążeń. Klient kupuje licencje (minimalna wielkość zakupu wynosi 5–10 sztuk) i może je stosować do ochrony obciążeń różnego rodzaju.

Liczba potrzebnych licencji zazwyczaj jest równa liczbie obciążeń, które mają być chronione. Do większości obciążeń wymagana jest tylko jedna instancja licencji. Wyjątkiem jest ochrona stacji roboczych lub urządzeń końcowych, ponieważ jedna licencja umożliwia ochronę trzech stacji. Ponadto jedna licencja VUL umożliwia ochronę 500 GB plików w pamięci NAS (czyli każdy TB wymaga dwóch licencji). Najlepszym sposobem na określenie liczby potrzebnych licencji jest skorzystanie z naszego konfiguratora licencji. Należy w nim wybrać produkt, określić obciążenia i podać okres.

Minimalna wielkość zakupu licencji VUL wynosi 10 sztuk. Jeśli wymagane minimum na poziomie 10 kupowanych licencji stanowi barierę, warto wypróbować produkt Veeam Backup Essentials, który jest sprzedawany w pakietach po 5 licencji i umożliwia ochronę maksymalnie 50 obciążeń zgodnie z potrzebami małych firm.

Jak kupuje się licencje VUL i na jakich warunkach?

Licencje VUL umożliwiają ochronę wielu obciążeń, a niektóre obciążenia wymagają tego typu licencji. Jaką licencję należy zatem kupić?

Duże przedsiębiorstwa i korporacje

 • Licencja VUL pakietu Veeam Availability Suite — tworzenie kopii zapasowych oraz monitorowanie obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych
 • Licencja VUL rozwiązania Veeam Backup & Replication — tworzenie kopii zapasowych obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych

Małe firmy

 • Licencja VUL pakietu Veeam Backup Essentials — tworzenie kopii zapasowych oraz monitorowanie obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych z ograniczeniem do 50 obciążeń

Minimalna wielkość zakupu licencji VUL wynosi 5–10 sztuk. Dostępne są licencje o okresie od roku do pięciu lat, więc klient może wybrać okres i harmonogram płatności optymalnie dostosowany do potrzeb. Płatności dokonuje się z góry lub co rok (ta druga możliwość jest dostępna tylko w przypadku okresu trzyletniego). Po wygaśnięciu licencji klient musi ją odnowić, aby móc nadal korzystać z subskrypcji. Wszystkie licencje obejmują produkcyjną pomoc techniczną 24.7.365.

Jakie są zastosowania licencji VUL?

Model VUL umożliwia licencjonowanie wielu produktów, których lista stale się wydłuża. Zasadniczo licencje te mogą być stosowane do ochrony większości typów obciążeń, w tym do maszyn wirtualnych w środowisku lokalnym i w chmurze, fizycznych serwerów i stacji roboczych oraz wtyczek aplikacji korporacyjnych. Poniższa lista przedstawia aktualne typy dostępnych obciążeń:

 • Maszyny wirtualne (VMware vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV): Veeam Backup & Replication
 • Fizyczne serwery i stacje robocze: Veeam Agent for Microsoft Windows, Linux, Mac, IBM AIX Oracle Solaris
 • Obciążenia typowo chmurowe: Veeam Backup for AWS i Microsoft Azure
 • Obsługa aplikacji korporacyjnych (Oracle RMAN i SAP HANA): wtyczki aplikacji do rozwiązania Veeam Backup & Replication
 • Udziały plików NAS: Veeam Backup & Replication
 • Monitorowanie: rozwiązanie Veeam ONE, sprzedawane w ramach pakietu Veeam Availability Suite lub Veeam Backup Essentials

Do środowiska objętego modelem VUL można dodać funkcje orkiestracji i testów odzyskiwania, wdrażając narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator (licencjonowane oddzielnie).

Jakie produkty nie są jeszcze dostępne w modelu VUL?

Obecnie poniższe produkty są nadal dostępne w postaci indywidualnych, a nie przenośnych licencji subskrypcyjnych:

 • Kasten K10 by Veeam (licencjonowany oddzielnie)
 • Veeam Disaster Recovery Orchestrator (licencjonowany oddzielnie)
 • Veeam Backup for Microsoft Office 365 (licencjonowany oddzielnie)
 • Veeam Management Pack (MP) for System Center (licencjonowany oddzielnie)**
Czy licencji VUL można używać do obciążeń Veeam Backup for AWS, Microsoft AzureGoogle Cloud?

Tak. Model licencjonowania VUL za pośrednictwem rozwiązania Veeam Backup & Replication unifikuje funkcje backupu i odzyskiwania obciążeń AWS, Azure oraz Google z innymi obciążeniami chmurowymi, wirtualnymi i fizycznymi w środowisku hybrydowym. Zapewnia także nieograniczoną przenośność danych z chmury, do chmury i między chmurami.

Jeśli jest potrzebna wyłącznie ochrona obciążeń w jednej chmurze, bez funkcji obsługi środowiska lokalnego czy wielu chmur, Veeam oferuje także autonomiczne licencje dla chmur AWS, Azure i Google.

Czy mogę mieć zarówno licencje VUL (przypisane do obciążeń), jak i starsze licencje przypisane do gniazd?

Tak, ale licencje VUL zawsze obejmują pełny zakres funkcji i nie są ograniczone ze względu na wersję, obciążenie czy środowisko, dlatego zawsze stanowią preferowaną, najbardziej elastyczną opcję. 

Klient może mieć centralnie zarządzane środowisko obejmujące zarówno licencje VUL, jak i licencje „na gniazdo”. Jednak nie wszystkie produkty można łączyć (pełna lista produktów z licencjami VUL i „na gniazdo”, które można scalać, znajduje się tutaj). Jeśli na przykład klient chroni maszyny wirtualne VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V za pomocą licencji wieczystych „na gniazdo”, wszystkie maszyny vSphere i Hyper-V w danym środowisku muszą być chronione w modelu licencjonowania „na gniazdo”. Licencje VUL mogą być nadal używane do każdego innego typu obciążenia niebędącego maszyną wirtualną.

Ważna uwaga: W przypadku scalania licencji „na gniazdo” i VUL należy pamiętać, że funkcje dostępne w scalonym środowisku zależą od wersji licencji „na gniazdo”. Przykładowo: Jeśli klient scali przypisane do gniazd licencje rozwiązania Veeam Backup & Replication Enterprise z licencjami VUL rozwiązania Veeam Backup & Replication (z pełnym zakresem funkcji), w środowisku będą dostępne funkcje wersji Enterprise. Aby uzyskać pełny zakres funkcji wersji Enterprise Plus, klient powinien a) przeprowadzić migrację licencji „na gniazdo” do licencji VUL lub b) uaktualnić licencje „na gniazdo” do wersji Enterprise Plus.

Jak scalić pliki licencyjne?
Jeśli klient chce mieć możliwość centralnego zarządzania środowiskiem, może być konieczne scalenie plików licencyjnych. Wówczas klient musi mieć ważną umowę o usługi konserwacji dotyczącą obu rodzajów komponentów — objętych licencjami „na gniazdo” i VUL. W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Veeam.
Jakie produkty obecnie umożliwiają scalenie licencji na potrzeby centralnego zarządzania?

Pakiet Veeam Availability Suite umożliwia scalenie licencji „na gniazdo” i licencji uniwersalnych w jedno centralne zarządzane środowisko.

Pakiet Veeam Backup Essentials co prawda nie pozwala na scalenie licencji „na gniazdo” i licencji uniwersalnych, ale klient wciąż ma do wyboru dwie możliwości:

 • Przypisane do gniazd licencje pakietu Veeam Backup Essentials można scalić z licencjami VUL pakietu Veeam Availability Suite.
 • Licencje uniwersalne i przypisane do gniazd licencje pakietu Veeam Backup Essentials można uaktualnić do pakietu Veeam Availability Suite, aby zyskać możliwości scentralizowanego zarządzania i scalania licencji. 
Jak mogę przejść ze starszej licencji wieczystej „na gniazdo” na pełną, przenośną licencję uniwersalną Veeam (VUL) typu subskrypcyjnego?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje VUL, mogą kupić tzw. migracyjne pozycje SKU. Zakup tych pozycji SKU powoduje przekształcenie umowy z licencji wieczystych „na gniazdo” na licencje uniwersalne Veeam oraz (w większości przypadków) przedłużenie pomocy technicznej o rok. Migracja z licencji „na gniazdo” na licencję VUL musi objąć całkowitą liczbę gniazd znajdujących się w środowisku klienta. Niedopuszczalny jest zakup nowych licencji VUL mających zastąpić licencje wieczyste „na gniazdo”, jeśli nie zostaną użyte zatwierdzone migracyjne pozycje SKU. Po migracji wszystkie wyceny będą sporządzane z uwzględnieniem pozycji SKU licencji VUL. Szczegółowe informacje związane z migracją i cenami można uzyskać u preferowanego sprzedawcy lub w dziale odnowień firmy Veeam.
Czy jako klient korzystający z licencji „na gniazdo” mogę wypróbować licencje VUL i wspomniane nowe funkcje?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje subskrypcyjne VUL, mogą kupić tzw. migracyjne pozycje SKU. Zakup tych pozycji SKU powoduje przekształcenie umowy z postaci wieczystej „na gniazdo” na subskrypcyjną typu VUL oraz przedłużenie pomocy technicznej o rok. Klient może dokonać migracji po koszcie równym cenie odpowiedniej nowej licencji VUL. Migracja z modelu wieczystego na subskrypcyjny musi objąć całkowitą liczbę gniazd, których dotyczy umowa klienta. Niedopuszczalny jest zakup nowych licencji subskrypcyjnych VUL mających zastąpić licencje wieczyste „na gniazdo”, jeśli nie zostanie użyta zatwierdzona migracyjna pozycja SKU. Po migracji wszystkie wyceny będą sporządzane z uwzględnieniem pozycji SKU subskrypcyjnych licencji VUL. Szczegółowych informacji związanych z migracją udziela dział odnowień firmy Veeam.
Jak zapewnić ciągłość okresu subskrypcji?
Aby móc nadal korzystać produktów Veeam na podstawie subskrypcji VUL, należy po prostu odnowić licencje VUL przed upływem bieżącego okresu licencjonowania. W sprawie wyceny prosimy o kontakt z naszym zespołem tutaj.
Funkcje której wersji i jaki poziom pomocy technicznej otrzymam, jeśli w ramach jednej, centralnie zarządzanej konsoli będę mieć licencje „na gniazdo” i VUL?
Gdy licencje „na gniazdo” i VUL są zarządzane centralnie, zestaw funkcji (wersję) i poziom pomocy technicznej dostępny w całym środowisku określa klucz licencji „na gniazdo”. Informacje na ten temat znajdują się w sekcjach 2.4 i 2.5 zasad licencjonowania.

Pytania?

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat konkretnych produktów, dostępnymi w prawym panelu nawigacyjnym. Zapraszamy także do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.