Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Często zadawane pytania

Zasady licencjonowania firmy Veeam (wszystkie produkty)

Firma Veeam® licencjonuje oprogramowanie na różne sposoby, w zależności od produktu i jego zamierzonego zastosowania. Obejmuje to licencjonowanie według liczby gniazd procesorów na zarządzanym serwerze (czyli hoście), a także liczby zarządzanych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych, stacji roboczych, instancji chmurowych i/lub użytkowników.

Często zadawane pytania dotyczące licencji subskrypcyjnych

Dlaczego w przypadku swoich nowych produktów firma Veeam stosuje model subskrypcyjny?

W sytuacji, gdy w branży coraz popularniejsze stają się licencje subskrypcyjne, firma Veeam chce oferować jak najwięcej produktów w modelu subskrypcyjnym.
Z punktu widzenia klientów model ten ma następujące zalety:

 • Niższe koszty — niższe koszty początkowe, które można pokryć w ramach wydatków operacyjnych
 • Przewidywalność cen — zakup trzyletnich umów pozwalający uzyskać gwarancję ceny
 • Płatności za użycie — możliwość początkowego kupienia tylko potrzebnych składników, a następnie dodania kolejnych lub odjęcia niektórych w chwili odnowienia
 • Brak uzależnienia od dostawcy — w przypadku braku zadowolenia można zrezygnować z odnowienia subskrypcji
 • Najnowsze technologie — dostęp do najnowszych wersji produktów bez bieżących opłat za usługi konserwacji
 • Pomoc techniczna w cenie — bezpłatny dostęp do produkcyjnej pomocy technicznej w trybie 24.7.365 przez cały czas obowiązywania licencji
 • Większa wartość w czasie — wolniejsze wydatkowanie środków finansowych dzięki wyeliminowaniu znacznej inwestycji początkowej
Na czym polega nowy model subskrypcyjny firmy Veeam?

Produkty firmy Veeam (wymienione poniżej) są dostępne w postaci licencji subskrypcyjnych o okresie od roku do pięciu lat. Po wygaśnięciu licencji klient musi ją odnowić, aby móc nadal korzystać z produktu.

 • Veeam Availability Suite™
 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup Essentials™
 • Veeam ONE
 • Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows
 • Veeam Agent dla Linuxa
 • Veeam Backup dla Microsoft Office 365
 • Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw

Klient może się zdecydować na opłacenie całej subskrypcji z góry lub na płatności coroczne. W przypadku płatności z góry i dłuższych okresów subskrypcji klient otrzymuje większą zniżkę. Każda licencja subskrypcyjna obejmuje produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24.7.365. Jeśli chodzi o ceny i licencje subskrypcyjne, wymagane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 lub nowsze i/lub rozwiązanie Veeam ONE 9.5 Update 3 lub nowsze.

Czy niektóre z nowszych produktów firmy Veeam mogą być używane samodzielnie, czy wymagają innych produktów Veeam?

Gdy zostanie wprowadzone narzędzie Veeam Availability Orchestrator, będzie ono dostępne jako subskrypcja dodatkowa (zależna od liczby maszyn wirtualnych) do wcześniej kupionego lub nowo kupowanego rozwiązania Veeam Backup & Replication Enterprise Plus albo pakietu Veeam Availability Suite Enterprise Plus.

Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa oraz rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 mogą być używane w połączeniu z pakietem Veeam Availability Suite, rozwiązaniem Veeam Backup & Replication lub pakietem Veeam Backup Essentials albo niezależnie od nich.

Narzędzie Veeam Availability Console jest BEZPŁATNE i służy do zarządzania obciążeniami na potrzeby narzędzi Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa oraz pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Czy obowiązują minimalne wielkości zakupu?

Tak, obowiązują minimalne wielkości zakupu następujących produktów:

Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Essentials i Veeam ONE:

zakup licencji subskrypcyjnej obejmującej minimum dziesięć (10) maszyn wirtualnych

Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa:

 • Workstation: minimum pięć (5) licencji w jednym zamówieniu
 • Server: dowolna ilość

Uwaga:Wymagany jest tylko jeden agent na każdą instancję serwerową lub działającą na stacji roboczej (tj. na każdy fizyczny serwer/stację roboczą w środowisku lokalnym lub instancję w chmurze publicznej).

Veeam Backup dla Microsoft Office 365:

 • Użytkownik: minimum dziesięć (10) licencji w jednym zamówieniu
Czy firma Veeam oferuje licencje wieczyste w przypadku narzędzi Veeam Agent i rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365?
Nie. Te produkty są dostępne wyłącznie z licencjami subskrypcyjnymi.
Jak zapewnić ciągłość subskrypcji?
Aby móc nadal korzystać produktów Veeam na podstawie subskrypcji, należy po prostu kupić dodatkową licencję subskrypcyjną przed wygaśnięciem bieżącej subskrypcji.
Czy można skrócić subskrypcję kilkuletnią do rocznej?
Nie, nie jest to możliwe.
Jak mogę przejść z wieczystej licencji produktu na licencję subskrypcyjną?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje subskrypcyjne, mogą kupić tzw. migracyjną pozycję SKU. Jest ona przeznaczona dla obecnych klientów mających licencje wieczyste „na gniazdo”, którzy chcą przejść na licencje subskrypcyjne „na maszynę wirtualną” (w celu wykupienia dodatkowych licencji dla maszyn wirtualnych). Zakup tej pozycji SKU powoduje przedłużenie pomocy technicznej związanej z licencją wieczystą na okres od jednego do trzech lat i przekształcenie umowy z postaci wieczystej na subskrypcyjną. Licencje na ewentualne dodatkowe maszyny wirtualne wymagane ponad limit migracji klient musi kupić w modelu subskrypcji „na maszynę wirtualną”. Klient musi zniszczyć wszystkie zmigrowane licencje wieczyste „na gniazdo”. Klient może się zdecydować na płatność z góry za trzy lata lub dokonywać corocznych odnowień łącznie przez trzy lata w okresie migracji. Po upływie tego okresu wszystkie zmigrowane licencje będą odnawiane po cenach licencji subskrypcyjnych „na maszynę wirtualną”. Migracja dowolnego produktu z licencji wieczystych „na gniazdo” na licencje subskrypcyjne „na maszynę wirtualną” musi objąć całkowitą liczbę gniazd w całym środowisku klienta, niezależnie od indywidualnych umów dotyczących danego produktu. Migracje częściowe nie są dozwolone. 
Jak mogę przejść z wieczystej licencji produktu na licencję subskrypcyjną?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje subskrypcyjne, mogą kupić tzw. migracyjną pozycję SKU. Jest ona przeznaczona dla obecnych klientów mających licencje wieczyste „na gniazdo”, którzy chcą przejść na licencje subskrypcyjne „na maszynę wirtualną” (w celu wykupienia dodatkowych licencji dla maszyn wirtualnych). Zakup tej pozycji SKU powoduje przedłużenie pomocy technicznej związanej z licencją wieczystą na okres od jednego lub dwóch lat i przekształcenie umowy z postaci wieczystej na subskrypcyjną. Licencje na ewentualne dodatkowe maszyny wirtualne wymagane ponad limit migracji klient musi kupić w modelu subskrypcji „na maszynę wirtualną”. Klient musi zniszczyć wszystkie zmigrowane licencje wieczyste „na gniazdo”. Po migracji wszystkie przyszłe zakupy dotyczące zmigrowanych licencji będą dokonywane po cenach subskrypcji „na maszynę wirtualną”. Klient może się zdecydować na płatność z góry za dwa lata lub dokonywać corocznych odnowień łącznie przez rok lub dwa lata w okresie migracji. Po upływie tego okresu wszystkie zmigrowane licencje będą odnawiane po cenach licencji subskrypcyjnych „na maszynę wirtualną”. Migracja dowolnego produktu z licencji wieczystych „na gniazdo” na licencje subskrypcyjne „na maszynę wirtualną” musi objąć całkowitą liczbę gniazd w całym środowisku klienta, niezależnie od indywidualnych umów dotyczących danego produktu. Migracje częściowe nie są dozwolone

Czy masz inne pytania?

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat konkretnych produktów, które są dostępne w prawym obszarze nawigacyjnym. Zapraszamy także do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.