Globalny lider nr 1

Veeam FastSCP dla Microsoft Azure

 • Szybkie i bezpieczne kopiowanie plików
 • Bez potrzeby nadzorowania kopii
 • Elastyczny harmonogram
 • Wydajność i łatwa obsługa
WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Pobierz bezpłatnie

Bezpieczne kopiowanie plików dla maszyn wirtualnych Azure

Aby zaspokoić rosnące potrzeby związane z prowadzeniem centrum danych, wiele firm wybiera platformę chmurową Microsoft Azure. Jednak nie ma łatwego sposobu na kopiowanie plików na maszyny wirtualne Azure oraz w odwrotnym kierunku.

Narzędzie Veeam FastSCP dla Microsoft Azure umożliwia łatwe, niezawodne i szybkie kopiowanie plików między maszynami wirtualnymi w systemie lokalnym i na platformie Azure — BEZPŁATNIE!

Problemy z kopiowaniem plików na platformie Azure

Firmy na całym świecie korzystają z platformy chmurowej Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Microsoft Azure i wdrażają działające w chmurze maszyny wirtualne. Jednak transfer danych na maszyny Microsoft Azure i w odwrotnym kierunku nie należy do najłatwiejszych. Na przestrzeni lat administratorzy IT przyzwyczaili się do kopiowania plików z maszyn na serwery przy użyciu Eksploratora Windows, ale w erze rozwiązań chmurowych nie jest to takie proste.

Dane na maszyny wirtualne Azure i w odwrotnym kierunku można przesyłać innymi metodami — na przykład przy użyciu protokołu RDP lub przez utworzenie pustego dysku danych maszyny Azure — jednak metody te rodzą określone problemy i ograniczenia lub nie są dostatecznie łatwe w użyciu.

Kopiowanie plików na maszyny wirtualne Azure bez sieci VPN

Narzędzie Veeam FastSCP dla Microsoft Azure ułatwia i przyspiesza wdrażania chmury hybrydowej w dużych i małych przedsiębiorstwach. Jest to rozwiązanie do bezpiecznego kopiowania plików dla platformy Azure, przy użyciu którego administratorzy IT i programiści korzystający z maszyn wirtualnych Azure mogą łatwo i niezawodnie kopiować pliki między maszynami wirtualnymi znajdującymi się w systemie lokalnym i w chmurze Azure. Poniżej znajduje się krótkie zestawienie cech i zalet tego BEZPŁATNEGO autonomicznego narzędzia do transferu plików z wykorzystaniem maszyn wirtualnych Azure:

 • Bezpieczne kopiowanie plików przy użyciu protokołu HTTPS z wbudowaniem szyfrowaniem (nie jest potrzebna sieć VPN)
 • Ręczne kopiowanie plików do/z maszyn wirtualnych Azure bez potrzeby pozostawiania otwartego interfejsu użytkownika przez cały czas trwania operacji
 • Planowanie zadań kopiowania plików, na przykład conocne lub cotygodniowe kopiowanie plików do/z maszyn wirtualnych Azure
 • Interfejs użytkownika z kreatorem umożliwiający transferowanie plików kilkoma kliknięciami — bez konieczności tworzenia skryptów

Narzędzie Veeam FastSCP dla Microsoft Azure ogranicza potrzeby związane z zarządzaniem maszynami wirtualnymi na platformie Azure i sprawia, że przechowywanie kopii w obu miejscach nie stanowi obecnie problemu.

Wymagania systemowe:

Bezpieczne kopiowanie plików dla maszyn wirtualnych Azure bez potrzeby korzystania z sieci VPN wiąże się z niżej wymienionymi wymaganiami systemowymi.

Nie są potrzebne specjalne skrypty ani polecenia PowerShell związane z maszynami wirtualnymi Azure oraz nie jest konieczne otwieranie pulpitu zdalnego (sesji RDP) maszyny wirtualnej Azure. Natomiast jeśli są już używane sesje RDP lub PowerShell, korzystanie z narzędzia Veeam FastSCP nie zakłóci ich działania.

Zwracamy uwagę, że narzędzie to jest przeznaczone do kopiowania plików do i z maszyn wirtualnych Azure. NIE obsługuje ono kopiowania plików do/z pamięci masowej Azure Blob.

Konsola Veeam FastSCP

System operacyjny:

 • Microsoft Windows 7 SP1 lub nowszy (wersje 64-bitowa)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 lub nowszy

Oprogramowanie:

 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft PowerShell 2.0 lub nowszy (składnik obsługiwanych wersji systemu Windows)

Maszyna wirtualna Azure

System operacyjny:

 • Microsoft Windows 7 SP1 lub nowszy (wersje 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 lub nowszy

Oprogramowanie:

 • PowerShell 2.0 lub nowszy (składnik obsługiwanych wersji systemu Windows)
 • Musi być włączona obsługa zdalna programu PowerShell (jest to ustawienie domyślne nowo tworzonych maszyn wirtualnych Azure)

Proste, lecz wydajne kopiowanie plików na platformie Azure

To BEZPŁATNE narzędzie pozwala przyspieszyć wprowadzanie platformy chmurowej Azure przez ograniczenie jednego z najważniejszych czynników hamujących wdrażanie chmury publicznej, czyli uproszczenie i ułatwienie kopiowania plików do i z maszyn wirtualnych Azure.

Veeam FastSCP dla Microsoft Azure nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania ani sprzętu, a chociaż jest prostym narzędziem do kopiowania plików, skutecznie redukuje szereg ograniczeń, takich jak problemy z połączeniem i skomplikowane operacje zarządzania związane z przenoszeniem plików między systemem lokalnym a maszyną wirtualną Azure. Po utworzeniu maszyny wirtualnej Azure nie trzeba „kombinować” z portem jej pulpitu zdalnego ani poznawać specjalnych poleceń PowerShell dla maszyny. Za pomocą narzędzia Veeam FastSCP transfer plików z wykorzystaniem maszyny Azure można wykonać kilkoma kliknięciami, a następnie zautomatyzować tę operację za pomocą harmonogramu.

Jak skopiować na maszynę wirtualną Azure plik o rozmiarze przekraczającym 2 GB

Protokół RDP nie umożliwia kopiowania plików przekraczających 2 GB. Jeśli w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2012 R2 użytkownik spróbuje bezpośrednio skopiować i wkleić plik przekraczający 2 GB przy użyciu protokołu RDP, otrzyma powiadomienie o nieokreślonym błędzie. Wcześniejsze wersje tego systemu nie wyświetlają nawet takiego powiadomienia, więc domyślnie użytkownik nie dowiaduje się o niepowodzeniu kopiowania pliku.

Narzędzie Veeam FastSCP dla Microsoft Azure eliminuje to 2-gigabajtowe ograniczenie, umożliwiając łatwe i bezpieczne kopiowanie większych plików do i z maszyn wirtualnych Azure.