https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvZnJlZS12aXJ0dWFsaXphdGlvbi1zb2Z0d2FyZS12bXdhcmUtaHlwZXItdi5odG1sIn0

Najlepsze bezpłatne narzędzia

Veeam Backup & Replication Community Edition

Niezbędne BEZPŁATNE rozwiązanie do backupu w środowiskach VMware i Hyper-V

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition (wcześniej znane jako Veeam Backup Free Edition) udostępnia specjalistom IT BEZPŁATNE funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania przeznaczone do środowisk VMware i Hyper-V, a także fizycznych serwerów i stacji roboczych oraz instancji chmurowych.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition umożliwia ochronę 10 maszyn wirtualnych albo kombinacji maszyn wirtualnych, instancji chmurowych, fizycznych serwerów lub stacji roboczych. Można go bezpłatnie używać do ochrony części środowiska, w domowym laboratorium lub na potrzeby migracji. Więcej informacji

Veeam Agent dla Microsoft Windows — BEZPŁATNIE

Prosty i BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Windows
Veeam Agent dla Microsoft Windows FREE jest prostym narzędziem przeznaczonym do tworzenia kopii zapasowych serwerów, komputerów stacjonarnych i laptopów z systemem Windows. Pozwala on łatwo tworzyć kopie zapasowe danych na zewnętrznym dysku twardym, w sieciowej pamięci masowej (NAS) lub w repozytorium Veeam Backup & Replication. Więcej informacji

Veeam Agent dla Linuxa — BEZPŁATNIE

Prosty i BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Linux
Veeam Agent dla Linuxa to prosty i BEZPŁATNY autonomiczny agent, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie serwerów oraz stacji roboczych Linux działających w chmurze publicznej, a także fizycznych serwerów i stacji roboczych Linux w systemie lokalnym. Więcej informacji

Veeam Backup for AWS

Backup i odzyskiwanie stworzone dla platformy AWS
Rozwiązanie Veeam Backup for AWS udostępnia ekonomiczne i bezpieczne, typowo chmurowe funkcje tworzenia kopii zapasowych stworzone specjalnie dla platformy AWS. Dzięki temu w przypadku dowolnej utraty danych w chmurze — spowodowanej przestojem, niezamierzonym usunięciem, atakiem złośliwego oprogramowania itp. — można je odzyskać w czasie rzędu minut. Użytkownik w standardzie otrzymuje łatwą obsługę, która obejmuje możliwość kompleksowego wdrożenia za pośrednictwem witryny AWS Marketplace, wydajne opcje odzyskiwania pełnego i na poziomie plików oraz pierwsze w branży wbudowane narzędzie do szacowania kosztów kopii zapasowych. Więcej informacji

Veeam Availability Console

Veeam Availability Console ułatwia dostarczanie usług dostępności opartych na technologiach Veeam, w tym w pełni zarządzanego tworzenia kopii zapasowych, backupu jako usługi (Backup as a Service — BaaS) i odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service — DRaaS). Narzędzie to umożliwia łatwe wdrażanie i monitorowanie środowisk Veeam klientów — niezależnie od tego, czy są one wirtualne, fizyczne, chmurowe, czy mieszane — oraz zarządzanie nimi z poziomu jednej, BEZPŁATNEJ chmurowej platformy zarządzania. Więcej informacji

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition

Kopie zapasowe pakietu Office 365 — BEZPŁATNIE dla 10 użytkowników
Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition umożliwia BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm, dzięki czemu eliminuje ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Office 365 i kontroli nad nimi. Umożliwia ich przechowywanie w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub obiektowej pamięci masowej w chmurze — i jest przeznaczone dla wdrożeń pakietu Office 365 obejmujących maksymalnie 10 użytkowników. Więcej informacji

Veeam PN

Veeam PN to BEZPŁATNE rozwiązanie, które upraszcza i automatyzuje konfigurowanie lokalizacji odzyskiwania na platformie Microsoft Azure przy użyciu prostej sieci definiowanej programowo (SDN). Ułatwia ono zachowanie ciągłości działania oraz dostępności przez uproszczenie wdrożeń sieci VPN i jest przeznaczone dla firm DOWOLNEJ wielkości, w tym usługodawców. Więcej informacji

Veeam ONE Community Edition

BEZPŁATNE funkcje monitorowania i raportowania dla całego środowiska IT

Rozwiązanie Veeam ONE™ Community Edition to BEZPŁATNY sposób na korzystanie z zaawansowanych funkcji monitorowania i raportowania dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE. Umożliwia ono kompleksowe zapoznanie się z funkcjami tego produktu.

Za pomocą rozwiązania Veeam ONE Community Edition można szczegółowo monitorować krytyczne obciążenia i elementy infrastruktury oraz dbać o ich dostępność dzięki wykrywaniu problemów, zanim negatywnie wpłyną na działalność firmy. Więcej informacji

Veeam Management Pack dla Veeam Backup

BEZPŁATNA integracja z oprogramowaniem System Center na potrzeby rozwiązania Veeam Backup & Replication
Zyskaj BEZPŁATNY wgląd w kondycję, stan i wydajność środowiska Veeam Backup & Replication dla vSphere i Hyper-V ― zintegrowany bezpośrednio z narzędziem Microsoft System Center Operations Manager. Na początek pobierz 30-dniową wersję próbną pakietu Veeam MP, dzięki której przez 30 dni będziesz mieć dostęp do pełnego zestawu funkcji pakietu Veeam MP Enterprise Plus. Gdy okres próbny dobiegnie końca, wciąż aktywne będą funkcje umożliwiające zarządzanie środowiskiem Veeam Backup & Replication, czyli BEZPŁATNY pakiet Veeam MP for Veeam Backup. Więcej informacji

Veeam Task Manager dla Hyper‑V

Pełniejsza kontrola nad monitorowaniem wydajności w środowisku Hyper-V
Narzędzie Veeam Task Manager dla Hyper-V zapewnia aktualizowany na bieżąco wgląd w wykorzystanie zasobów obliczeniowych przez hosty i maszyny wirtualne. Parametry wydajności, np. dotyczące procesora i pamięci, są przedstawiane na poziomie poszczególnych maszyn wirtualnych. Wersja autonomiczna jest bezpłatnym narzędziem, które nie wymaga oprogramowania System Center. Więcej informacji

Veeam FastSCP dla Microsoft Azure

Narzędzie Veeam FastSCP™ dla Microsoft Azure umożliwia łatwe, niezawodne i szybkie kopiowanie plików między maszynami wirtualnymi na platformie Azure. Dzięki temu BEZPŁATNEMU i autonomicznemu narzędziu można bezpiecznie kopiować pliki przy użyciu protokołu HTTPS i wbudowanego szyfrowania (bez połączenia VPN), planować zadania kopiowania plików oraz korzystać z interfejsu opartego na kreatorze, który umożliwia przesyłanie plików kilkoma kliknięciami — bez umiejętności pisania skryptów. Więcej informacji

Veeam Report Library dla System Center

Zaawansowane funkcje raportowania w oprogramowaniu Microsoft System Center
Biblioteka Veeam Report Library dla System Center umożliwia tworzenie siedmiu szczegółowych raportów przy użyciu rozszerzonych funkcji niedostępnych w oprogramowaniu Microsoft System Center. Biblioteka Veeam Report Library dla System Center Operations Manager nie ogranicza użytkownika do środowiska fizycznego lub wirtualnego ani określonych pakietów zarządzania. A co najważniejsze, jest BEZPŁATNA. Więcej informacji

Veeam Stencils dla Microsoft Visio

Bezpłatny zbiór szablonów Visio do planowania wdrożenia platformy vSphere lub Hyper-V
Veeam Stencils dla Microsoft Visio to BEZPŁATNY zestaw szablonów w formacie Microsoft Visio opracowanych specjalnie z myślą o osobach, które używają programu Visio do tworzenia projektów technicznych, diagramów i raportów dotyczących rozwiązań Veeam. Pakiet zawiera ikony symbolizujące najważniejsze komponenty sprzętowe i programowe hybrydowego centrum danych, takie jak hosty wirtualne, pamięć masową, maszyny wirtualne, taśmy i produkty Veeam, a także takie elementy dodatkowe jak łączniki, ramki, strzałki i cyfry. Więcej informacji