Backup i odzyskiwanie na platformie Google Cloud

Backup i odzyskiwanie na platformie Google Cloud

Stworzone z myślą o prostocie, skalowalności, oszczędnościach i bezpieczeństwie

 • Ochrona wszystkich firmowych danych na platformie Google w macierzystym formacie
 • Niemal zerowe wartości RTO, od całych instancji po pojedyncze pliki
 • Niedrogi backup ułatwiający realizację celów dotyczących przechowywania danych i zgodności z przepisami
WDRÓŻ BEZPŁATNIE JUŻ TERAZ

BEZPŁATNY backup 10 instancji

Zamów prezentację

Skontaktuj się z inżynierem systemowym

Nr 1 do backupu na platformie Google Cloud

Google Cloud to platforma chmurowa, która umożliwia tworzenie i wdrażanie aplikacji. Jak jednak wynika z określonego przez firmę Google modelu wspólnej odpowiedzialności, obowiązek ochrony i zabezpieczenia danych wciąż spoczywa na kliencie.
NOWE rozwiązanie Veeam® Backup for Google Cloud udostępnia w pełni automatyczne funkcje tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych w macierzystym formacie Google, które chronią firmowe dane oraz pomagają nimi zarządzać.
Omówienie: Veeam Backup for Google Cloud
Niezawodny backup na platformie Google Cloud

Skonfiguruj i zapomnij!

Uprość backup na platformie Google Cloud dzięki automatyzacji na podstawie zasad.

Obniżenie kosztów korzystania z chmury

Najtańsza archiwalna pamięć masowa

Kontroluj koszty korzystania z chmury
oraz realizuj cele z zakresu przechowywania danych i zgodności z przepisami.

Jedna platforma

Jedna platforma

Centralnie zarządzaj środowiskami chmurowymi, wirtualnymi i fizycznymi.

Szybkie i elastyczne odzyskiwanie

Szybkie i elastyczne odzyskiwanie

Osiągaj niemal zerowe wartości docelowego czasu odzyskiwania — od całych instancji do pojedynczych plików.

Ochrona bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

Większe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Stosuj najlepsze praktyki dotyczące platformy Google Cloud, aby chronić dane przed cyberatakami.

Mobilność w chmurze

Mobilność w chmurze

Twórz i odzyskuj kopie zapasowe oraz
wykonuj migracje w DOWOLNYM środowisku.

Funkcje

Macierzysty format, ekonomiczność, bezpieczeństwo, przystosowanie do chmury hybrydowej

Ikona macierzystego formatu Google
Macierzysty format Google

Wykorzystaj macierzyste migawki, aby osiągnąć niskie wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO) bez stosowania agentów.

Możliwości odzyskiwania
Szybkie odzyskiwanie

Wracaj do pracy po utracie danych, korzystając z elastycznych opcji odzyskiwania instancji, woluminów i plików.

Technologies database backup circle barrel
Backup baz MySQL

Zautomatyzuj tworzenie macierzystych kopii zapasowych baz danych MySQL na platformie Google Cloud przy użyciu elastycznych opcji ochrony i odzyskiwania na podstawie zasad.

Chmury chmura skalowanie 2 przenośność strzałka
Ochrona między projektami/regionami

Odizoluj kopie zapasowe od środowiska produkcyjnego, aby uniknąć cyberzagrożeń.

Ikona wiele chmur chmura hybrydowa
Mobilność aplikacji i danych

Nieograniczona przenośność danych między platformą Google Cloud, środowiskiem lokalnym i innymi chmurami publicznymi.

Prostota
Prosta instalacja

Szybko wdróż to rozwiązanie z witryny Google Cloud Marketplace, aby zacząć chronić firmowe dane.

Płatności
Obliczanie kosztów

Unikaj nadmiernych wydatków na chmurę i przestrzegaj umów o poziomie usług (SLA) dzięki pierwszemu w branży kalkulatorowi kosztów.

Chmura wiele chmur
Przystosowanie do chmury hybrydowej

Korzystaj z jednej platformy, aby scentralizować backup danych Google Cloud razem z innymi obciążeniami.

Możliwości automatyzacji
Pełna automatyzacja

Chroń wszystkie dane dzięki automatyzacji opartej na zasadach i etykietom.

Chmury chmura pieniądze koszty wydatki
Niedrogie przenoszenie

Automatycznie przenoś migawki
do niedrogich klas pamięci masowej.

Chmury chmura backup strzałka
Interfejs RESTful API

Zintegruj oraz zautomatyzuj operacje backupu na platformie Google Cloud z innymi procesami i aplikacjami.

Mobilność aplikacji i danych
Szyfrowanie

Szyfruj kopie zapasowe i łatwo kontroluj dostęp do nich przy użyciu usługi Google Cloud KMS, aby zabezpieczyć dane kopii przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Najnowsze wydanie

Zapoznaj się z najnowszymi funkcjami rozwiązania Veeam, aby mieć pewność, że Twoje dane na platformie Google Cloud są chronione i bezpieczne.

 • Backup i odzyskiwanie baz MySQL

  Zautomatyzuj tworzenie macierzystych kopii zapasowych baz danych MySQL na platformie Google Cloud, korzystając z elastycznych opcji ochrony i odzyskiwania na podstawie zasad.

 • Kontrola dostępu na podstawie ról 

  Przyznawaj użytkownikom uprawnienia związane z ochroną danych, aby zmaksymalizować efektywność operacyjną z zachowaniem wyższego poziomu bezpieczeństwa.

 • Backup i przywracanie konfiguracji

  Twórz kopie zapasowe całych konfiguracji w repozytorium kopii, aby ułatwić wykonywanie migracji i testów.

Zobacz, jak działa backup na platformie Google Cloud!

 1. Automatyzacja migawek i kopii zapasowych na podstawie zasad
 2. Przenoszenie kopii zapasowych do różnych klas obiektowej pamięci masowej Google Cloud 
 1. Odzyskiwanie całej instancji Compute Engine lub jej woluminów do pierwotnej albo innej lokalizacji wykonywane z migawek ORAZ kopii zapasowych w obiektowej pamięci masowej
 2. Odzyskiwanie na poziomie plików z migawki ORAZ kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 1. Powielanie kopii zapasowych do repozytoriów kopii w środowisku lokalnym
 2. Instant VM Recovery®
 3. Odzyskiwanie na maszyny wirtualne w środowisku lokalnym
 4. Bezpośrednie przywracanie na platformę AWS lub Microsoft Azure

Ceny i warianty

Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud w wersji zarówno FREE, jak i BYOL jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem witryny Google Cloud Marketplace. Obie wersje są wdrażane z poziomu tej samej pozycji w zestawieniu.

Autonomiczny produkt

Free Edition

BEZPŁATNIE

 

BEZPŁATNY backup do 10 instancji maszyn wirtualnych
Najwyższy możliwy poziom pomocy technicznej

Autonomiczny produkt

Wersja BYOL

$40 USD

rocznie za instancję maszyny wirtualnej

Backup i odzyskiwanie wyłącznie na platformie Google Cloud
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Chmura hybrydowa / wiele chmur

Wersja BYOL

VUL

Licencja przenośna

Backup i odzyskiwanie dowolnych danych w dowolnym miejscu
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

  Veeam Backup for Google Cloud
Veeam Backup & Replication
  Autonomiczne rozwiązanie przeznaczone do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych obciążeń Google wyłącznie na platformie Google Rozwiązanie nr 1 do backupu i odzyskiwania, które pozwala zunifikować ochronę danych oraz zarządzanie nimi w chmurze hybrydowej i środowisku wielu chmur
Backup i odzyskiwanie na platformie Google Cloud    
Kontrola nad kosztami korzystania z chmury    
Bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów    
Nieograniczona przenośność danych    
Zarządzanie w chmurze hybrydowej i wielu chmurach    
Przeciągnij, aby wyświetlić większy obszar tabeli

Unifikacja backupu i odzyskiwania na platformie Google Cloud z pozostałymi obciążeniami

Vbr — obraz

Veeam Backup & Replication

Jedna platforma umożliwiająca centralne zarządzanie backupem na platformie Google Cloud razem z innymi środowiskami chmurowymi, wirtualnymi, fizycznymi, SaaS i Kubernetes w ramach jednego, zaawansowanego interfejsu.

Usługi BaaS (Backup as a Service) dla platformy Google Cloud

Chmury chmura użytkownik baas osoba dostawca

UŻYTKOWNICY

Potrzebujesz pomocy w backupie na platformie Google Cloud?

Nasza globalna sieć usługodawców udostępnia usługi backupu danych Google Cloud w modelu BaaS (Backup as a Service) oparte na technologiach Veeam. Teraz możesz zlecić zadania związane z ochroną ekspertom i w pełni skoncentrować się na rozwoju firmy. (Albo pójść na długi, spokojny lunch — nic nam do tego!)

Chmury chmura dostawcy łączniki struktura rozproszona

USŁUGODAWCY

Google Cloud — BaaS dla usługodawców

W firmie Veeam zyskasz prawdziwego partnera, który pomoże Ci świadczyć zyskowne usługi backupu danych Google Cloud w modelu BaaS z wykorzystaniem technologii Veeam. Do programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) możesz dołączyć bezpłatnie! W programie zyskasz dostęp do wyjątkowych produktów, cen i korzyści opracowanych specjalnie z myślą o działalności usługowej.

Bądź na bieżąco dzięki najnowszej wiedzy i trendom

Aws data backup for dummies

Backup na platformie Google
Cloud dla bystrzaków

Dowiedz się, jak zaplanować ochronę danych w chmurze, która oprze się każdemu cyberatakowi.

POBIERZ E-BOOK
Wp cloud protection trends 2021
Trendy w ochronie chmury w 2021 r.

Przyszłość branży IT się zmienia! Zapoznaj się z raportem na temat najnowszych branżowych trendów.

POBIERZ RAPORT
Documents paper file icon

Dlaczego warto robić backup danych na platformie Google Cloud?

Twoje dane na platformie Google Cloud mogą być zagrożone!
Dowiedz się, jak tego uniknąć.

WIĘCEJ INFORMACJI
Technologies laptop video play buttom video webinar computer

Prezentacja: backup i odzyskiwanie na platformie Google Cloud

Obejrzyj tę nagraną prezentację, aby lepiej poznać
NOWE rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud.

OBEJRZYJ PREZENTACJĘ

Więcej informacji o tworzeniu i odzyskiwaniu kopii zapasowych na platformie Google Cloud

Jak tworzyć kopie zapasowe danych na platformie Google Cloud?

Kiedy mówimy o tworzeniu kopii zapasowych danych na platformie Google Cloud, chodzi nam głównie o narzędzia typowo chmurowe, umożliwiające ochronę instancji Compute Engine (w których działają maszyny wirtualne) za pomocą macierzystych migawek Google.

Są dostępne macierzyste usługi umożliwiające tworzenie kopii zapasowych instancji Google Compute Engine, a także wielu dostawców oferujących backup danych na platformie Google Cloud przy użyciu agentów. Jednak ochrona danych w chmurze bywa trudniejsza, niż się wydaje, więc korzystanie z ograniczonych lub przestarzałych metod backupu może rodzić problemy.

Po pierwsze migawki instancji Google Compute Engine nie są prawdziwymi kopiami zapasowymi, a więc nie nadają się do długoterminowego przechowywania i odzyskiwania danych. Ponadto przechowywanie migawek w pamięci Google Cloud Storage dłużej niż kilka dni wiąże się z wysokimi kosztami. Ręczne stosowanie skryptów mających zautomatyzować planowanie migawek instancji Google Cloud bardzo szybko może stać się bardzo skomplikowane, zwłaszcza w dużych środowiskach.

Po drugie tworzenie kopii zapasowych na platformie Google Cloud przy użyciu agentów nie zawsze jest rozwiązaniem optymalnym, ponieważ wdrożenie agentów wymaga dużej ilości zasobów. Ponadto agenty są trudne w skalowaniu i zajmują dodatkowe miejsce w instancjach Compute Engine.

Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud umożliwia automatyczne tworzenie migawek i kopii zapasowych instancji Compute Engine (i dołączonych dysków) — w tym konfiguracji maszyn wirtualnych — oraz zarządzanie nimi. Rozwiązanie pozwala tworzyć łańcuchy kopii zapasowych przy użyciu kopii zapasowych obrazów lub przy użyciu migawek. Najpierw tworzona jest pełna migawka, po czym każda kolejna migawka zawiera tylko zmiany przyrostowe. Podczas tworzenia kopii zapasowych danych Google Cloud rozwiązanie Veeam nie używa agentów. Zamiast nich wdrażane są instancje tymczasowe, tzw. procesy robocze — wyłącznie na czas niezbędny do wygenerowania danych obrazu kopii zapasowej Veeam na podstawie migawki lub do wykonania operacji przywracania.

Kopie zapasowe na poziomie obrazów mogą obejmować pełne i przyrostowe kopie danych Google Cloud.

Migawki i kopie zapasowe mogą być dzielone na warstwy oraz przechowywane w pamięci masowej Google Cloud Storage. Warto pamiętać o sprawdzonej praktyce, zgodnie z którą kopie zapasowe należy oddzielić od środowiska produkcyjnego. Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud obsługuje warstwowanie danych między projektami i między regionami, co ułatwia zabezpieczanie kopii zapasowych.

Jeśli chodzi o odzyskiwanie, rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud umożliwia przywracanie plików z migawek i kopii zapasowych, przyspieszając odzyskiwanie pojedynczych plików na żądanie. Podczas odzyskiwania uruchamiana jest instancja procesu roboczego, która podłącza się do określonego punktu w czasie w migawce lub kopii zapasowej Google Cloud oraz udostępnia użytkownikowi konsolę webową i system plików, za pomocą których może on odszukać i przywrócić dowolny plik. Odzyskiwanie na platformie Google Cloud można wykonywać na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików w czasie liczonym w sekundach.

Czy Google Cloud zawiera usługę backupu?

Oprócz zapewniania bezpieczeństwa i ochrony bazowej infrastruktury Google Cloud udostępnia także macierzyste metody tworzenia kopii zapasowych instancji Google Compute Engine. Metody te obejmują funkcje tworzenia migawek trwałych dysków lub obrazów maszyn. Łańcuch migawek obejmuje migawkę pełną oraz tworzone po niej migawki przyrostowe. Można także określić harmonogram regularnego tworzenia migawek danych Google Cloud.

Ponadto macierzyste narzędzia platformy Google Cloud umożliwiają tworzenie pełnych lub przyrostowych obrazów określonych maszyn wirtualnych.

Po utworzeniu migawek lub obrazów maszyn wirtualnych można użyć polecenia (cp), aby przenieść te pliki ze środowiska produkcyjnego do pamięci masowej Google Cloud Storage.

Wymienione metody sprawdzają się w środowiskach mniejszej wielkości lub przeznaczonych wyłącznie do testów. Jednak w większych środowiskach produkcyjnych, gdzie kluczowe znaczenie ma przestrzeganie umów SLA, realizacja solidnej strategii backupu i odzyskiwania dotyczącej platformy Google Cloud może wymagać wdrożenia innych narzędzi. Same migawki i obrazy nie są optymalnym rozwiązaniem, jeśli wymagany jest dłuższy czas przechowywania lub jeśli starsze migawki trzeba zachować na dłużej niż kilka dni, ponieważ ich koszty szybko rosną. Ponadto migawki nie są automatycznie izolowane od środowiska produkcyjnego. Wiążą się z tym zagrożenia bezpieczeństwa i ryzyko utraty danych w razie awarii. I wreszcie, jeśli firmowe środowisko Google Cloud ma się rozwijać, potrzebne będą bardziej rozbudowane opcje odzyskiwania, które muszą obejmować odzyskiwanie na poziomie plików i opcje harmonogramu przeznaczone nie tylko dla migawek.

Rozpocznij przygodę z rozwiązaniami Veeam!

Już dziś zrób kolejny krok w kierunku modernizacji
i ochrony swoich danych.

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Skontaktuj się z nami

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.