Backup i odzyskiwanie na platformie Google Cloud

Funkcje backupu i odzyskiwania w macierzystym formacie Google, stworzone z myślą o prostocie, skalowalności, oszczędnościach i bezpieczeństwie

WDRÓŻ BEZPŁATNIE JUŻ TERAZ

BEZPŁATNY backup 10 instancji Compute Engine

Nr 1 do backupu na platformie Google Cloud

NOWE rozwiązanie Veeam® Backup for Google Cloud Platform v2 umożliwia w pełni automatyczne tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystym formacie Google, ułatwiając ochronę wszystkich firmowych danych na platformie Google Cloud Platform (GCP) oraz zarządzanie nimi. Wykorzystując macierzyste migawki, możliwość tworzenia kopii zapasowych w różnych klasach obiektowej pamięci masowej oraz elastyczne opcje odzyskiwania, możesz wyeliminować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na platformie GCP — również w dużej skali — a jednocześnie sporo zaoszczędzić.

Prosty, lecz wydajny backup na platformie Google Cloud

Prostota zgodnie z zasadą „ustaw i zapomnij”

Uprość backup na platformie Google Cloud dzięki opartej na zasadach automatyzacji macierzystych migawek i kopii zapasowych.

Szybkie i elastyczne odzyskiwanie

Osiągaj niemal zerowe wartości RTO, od całych instancji po pojedyncze pliki i foldery.

Najtańsza archiwalna pamięć masowa

Kontroluj koszty korzystania z chmury, jednocześnie osiągając cele dotyczące przechowywania danych i zgodności z przepisami.

Większe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Stosuj najlepsze praktyki dotyczące platformy Google Cloud, aby chronić dane przed atakami ransomware i cyberzagrożeniami.

Jedna platforma

Centralnie zarządzaj backupem na platformie Google Cloud razem z innymi środowiskami chmurowymi, wirtualnymi, fizycznymi, SaaS i Kubernetes.

Mobilność w chmurze

Twórz kopie zapasowe, odzyskuj dane i wykonuj migracje między środowiskiem chmurowym, wirtualnym oraz fizycznym.

Macierzysty format, ekonomiczność, bezpieczeństwo, przystosowanie do chmury hybrydowej

Macierzysty format Google

Korzystaj z macierzystych migawek, aby osiągnąć niewiarygodnie niskie wartości RPO bez stosowania agentów.

Prosta instalacja

Łatwo wdróż rozwiązanie z witryny GCP Marketplace, aby objąć dane ochroną w czasie rzędu minut.

Pełna automatyzacja

Z łatwością chroń wszystkie dane — nawet w dużej skali — dzięki automatyzacji opartej na zasadach i etykietom.

Szybkie odzyskiwanie

Szybko wróć do pracy po dowolnej utracie danych, korzystając z elastycznych opcji odzyskiwania instancji, woluminów i plików.

Obliczanie kosztów

Unikaj nadmiernych wydatków na chmurę, jednocześnie realizując założone parametry SLO, dzięki pierwszemu w branży kalkulatorowi kosztów.

Niedrogie przenoszenie

Automatycznie przenoś migawki do niedrogich klas pamięci masowej na potrzeby przechowywania i spełniania wymogów prawnych.

Wiele projektów/regionów

Odizoluj kopie zapasowe od środowiska produkcyjnego, aby zabezpieczyć dane przez zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Sprawdzanie uprawnień

Łatwo weryfikuj i naprawiaj uprawnienia IAM na potrzeby operacji backupu oraz odzyskiwania w chmurze.

Interfejs RESTful API

Zintegruj oraz zautomatyzuj operacje backupu na platformie Google Cloud z innymi procesami i aplikacjami.

Mobilność aplikacji i danych

Nieograniczona przenośność danych między platformą GCP, środowiskiem lokalnym i innymi chmurami publicznymi.

Przystosowanie do wielu chmur

Scentralizuj operacje backupu Google Cloud w ramach jednej platformy obejmującej także inne firmowe obciążenia1.

Najnowsze wydanie

Przystosowanie do wielu chmur

Scentralizuj operacje backupu Google Cloud w ramach jednej platformy obejmującej także inne firmowe obciążenia1.

Najtańsza archiwalna pamięć masowa

Automatycznie przenoś kopie zapasowe w macierzystym formacie Google do archiwalnej pamięci masowej Google Cloud, aby maksymalnie obniżyć koszt ich przechowywania.

Interfejs RESTful API

Bezpiecznie połącz i zintegruj operacje backupu na platformie Google Cloud z własnymi aplikacjami i procesami oraz wspólnie nimi zarządzaj.

1 W połączeniu z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ v11a lub nowszym

Sposób działania

 • Automatyzacja migawek i kopii zapasowych
 • Odzyskiwanie na platformie GCP
 • Odzyskiwanie poza platformą GCP
 1. Automatyzacja migawek i kopii zapasowych na podstawie zasad
 2. Przenoszenie kopii zapasowych do różnych klas obiektowej pamięci masowej Google Cloud 
 1. Odzyskiwanie całej instancji Compute Engine lub jej woluminów do pierwotnej lub innej lokalizacji wykonywane z migawki
 2. Odzyskiwanie całej instancji Compute Engine lub jej woluminów do pierwotnej lub innej lokalizacji wykonywane z kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 3. Odzyskiwanie na poziomie plików z migawki
 4. Odzyskiwanie na poziomie plików z kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 1. Powielanie kopii zapasowych do repozytorium kopii w środowisku lokalnym
 2. Natychmiastowe odzyskiwanie maszyny wirtualnej
 3. Odzyskiwanie na maszynę wirtualną w środowisku lokalnym
 4. Bezpośrednie przywracanie na platformę AWS lub Microsoft Azure

*Wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication v11 lub nowsze

Warianty i ceny

  Veeam Backup for Google Cloud Platform
Veeam Backup & Replication
  Autonomiczne rozwiązanie przeznaczone do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych obciążeń Google wyłącznie na platformie Google Rozwiązanie nr 1 do backupu i odzyskiwania, które pozwala zunifikować ochronę danych i zarządzanie nimi w chmurze hybrydowej oraz środowisku wielu chmur

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych na platformie Google Cloud

   
Kontrola nad kosztami korzystania z chmury    
Bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów    
Nieograniczona przenośność danych    
Zarządzanie w chmurze hybrydowej i wielu chmurach    
Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform w wersji zarówno Free, jak i BYOL jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem witryny GCP Marketplace. Obie wersje są wdrażane z poziomu tej samej pozycji na liście.

Autonomiczny produkt

Wersja Free

BEZPŁATNIE

 

 

 

 

BEZPŁATNY backup 10 instancji maszyn wirtualnych
Najwyższy możliwy poziom pomocy technicznej

Autonomiczny produkt

Wersja BYOL

$40 USD

rocznie za instancję maszyny wirtualnej

Backup i odzyskiwanie wyłącznie na platformie GCP
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Chmura hybrydowa / wiele chmur

Wersja BYOL

VUL

Licencja przenośna

Backup i odzyskiwanie dowolnych danych w dowolnym miejscu
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Unifikacja backupu i odzyskiwania na platformie Google Cloud z pozostałymi obciążeniami

Veeam Backup & Replication

Jedna platforma umożliwiająca centralne zarządzanie backupem na platformie Google Cloud razem z innymi środowiskami chmurowymi, wirtualnymi, fizycznymi, SaaS i Kubernetes w ramach jednego, zaawansowanego interfejsu

Usługi BaaS (Backup as a Service) dotyczące platformy Google Cloud Platform

Często zadawane pytania

Jak tworzyć kopie zapasowe danych na platformie Google Cloud?

Kiedy mówimy o tworzeniu kopii zapasowych danych na platformie Google Cloud Platform, chodzi nam głównie o narzędzia typowo chmurowe, które umożliwiają ochronę instancji Compute Engine (w ramach których działają maszyny wirtualne) za pomocą macierzystych migawek Google.

Są dostępne macierzyste usługi umożliwiające tworzenie kopii zapasowych instancji Google Compute Engine, a także wielu dostawców oferujących backup danych na platformie Google Cloud Platform przy użyciu agentów. Jednak ochrona danych w chmurze bywa trudniejsza, niż się wydaje, a korzystanie z ograniczonych lub przestarzałych metod backupu może rodzić problemy.

Po pierwsze migawki instancji Google Compute Engine nie są prawdziwymi kopiami zapasowymi i nie nadają się do długoterminowego przechowywania oraz odzyskiwania danych. Ponadto przechowywanie migawek w pamięci Google Cloud Storage dłużej niż kilka dni wiąże się z wysokimi kosztami. Ręczne stosowanie skryptów mających zautomatyzować planowanie macierzystych migawek instancji Google Cloud szybko może stać się bardzo skomplikowane, zwłaszcza w dużych środowiskach.

Po drugie tworzenie kopii zapasowych na platformie Google Cloud Platform przy użyciu agentów również nie jest rozwiązaniem optymalnym, ponieważ wdrożenie agentów wymaga dużej ilości zasobów. Ponadto agenty są trudne w skalowaniu i zajmują dodatkowe miejsce w instancjach Compute Engine.

Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform umożliwia automatyczne tworzenie migawek i kopii zapasowych instancji Compute Engine (i dołączonych dysków) oraz zarządzanie nimi, co obejmuje także konfigurację maszyn wirtualnych. Rozwiązanie pozwala tworzyć łańcuchy kopii zapasowych przy użyciu kopii zapasowych obrazów lub przy użyciu migawek. Najpierw tworzona jest pełna migawka, po czym każda kolejna migawka zawiera tylko zmiany przyrostowe. Rozwiązanie Veeam nie używa agentów do tworzenia kopii zapasowych na platformie Google Cloud. Zamiast nich wdrażane są instancje tymczasowe, tzw. procesy robocze — wyłącznie na czas niezbędny do wygenerowania danych obrazu kopii zapasowej Veeam na podstawie migawki lub do wykonania operacji przywracania.

Kopie zapasowe na poziomie obrazów mogą obejmować pełne i przyrostowe kopie danych Google Cloud Platform.

Migawki i kopie zapasowe mogą być dzielone na warstwy oraz przechowywane w pamięci masowej Google Cloud Storage. Warto pamiętać o sprawdzonej praktyce, zgodnie z którą kopie zapasowe należy oddzielić od środowiska produkcyjnego. Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform obsługuje warstwowanie danych między projektami i między regionami, co ułatwia zabezpieczanie kopii zapasowych.

Jeśli chodzi o odzyskiwanie, rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform umożliwia przywracanie plików z migawek i kopii zapasowych, przyspieszając odzyskiwanie pojedynczych plików na żądanie. Podczas odzyskiwania uruchamiana jest instancja procesu roboczego, która podłącza się do określonego punktu w czasie w migawce lub kopii zapasowej Google Cloud oraz udostępnia użytkownikowi konsolę webową i system plików, za pomocą których może on odszukać i przywrócić dowolny plik. Odzyskiwanie na platformie Google Cloud Platform można wykonywać na poziomie całej maszyny i na poziomie plików w czasie liczonym w sekundach.

Czy Google Cloud Platform zawiera usługę backupu?

Oprócz zapewniania bezpieczeństwa i ochrony bazowej infrastruktury Google Cloud Platform faktycznie udostępnia macierzyste metody tworzenia kopii zapasowych instancji Google Compute Engine. Metody te obejmują funkcje tworzenia migawek trwałych dysków lub obrazów maszyn. Łańcuch migawek obejmuje migawkę pełną oraz tworzone po niej migawki przyrostowe. Można także określić harmonogram regularnego tworzenia migawek danych Google Cloud Platform.

Ponadto macierzyste narzędzia platformy Google Cloud Platform umożliwiają tworzenie pełnych i przyrostowych obrazów określonych maszyn wirtualnych.

Po utworzeniu migawek lub obrazów maszyn wirtualnych można użyć polecenia (cp), aby przenieść te pliki ze środowiska produkcyjnego do pamięci masowej Google Cloud Storage.

Wymienione metody sprawdzają się w środowiskach o bardzo niewielkiej skali lub przeznaczonych do testów. Jednak w większych środowiskach produkcyjnych, gdzie kluczowe znaczenie ma przestrzeganie umów o poziomie usług (SLA), realizacja solidnej strategii backupu i odzyskiwania dotyczącej platformy Google Cloud Platform może wymagać wdrożenia innych narzędzi. Same migawki i obrazy nie są optymalnym rozwiązaniem, jeśli wymagany jest dłuższy czas przechowywania lub jeśli starsze migawki trzeba zachować na dłużej niż kilka dni, ponieważ ich koszty szybko rosną. Ponadto migawki nie są automatycznie izolowane od środowiska produkcyjnego. Wiążą się z tym zagrożenia bezpieczeństwa i ryzyko utraty danych w razie awarii. I wreszcie, jeśli firmowe środowisko Google Cloud Platform ma się rozwijać, potrzebne będą bardziej rozbudowane opcje odzyskiwania, które muszą obejmować odzyskiwanie na poziomie plików i opcje harmonogramu przeznaczone nie tylko dla migawek.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam

Poproś o indywidualną prezentację

Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.