Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych na platformie
Google Cloud

Bezpieczne i skalowalne rozwiązanie do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych w macierzystym formacie Google, które pozwala odzyskać dane po DOWOLNEJ utracie i zachować kontrolę nad kosztami korzystania z chmury

WDRÓŻ BEZPŁATNIE JUŻ TERAZ

BEZPŁATNY backup 10 instancji Google Compute Engine

Nr 1 do backupu na platformie Google Cloud

Google Cloud Platform (GCP) i Veeam® są ściśle zintegrowanymi produktami, które umożliwiają ochronę danych w chmurze hybrydowej, w tym w usłudze Google Compute Engine, oraz zarządzanie nimi. Chociaż firma Google dba o dostępność i niezawodność zasobów Compute Engine na potrzeby tworzenia oraz wdrażania aplikacji i usług produkcyjnych, obowiązek zabezpieczenia i ochrony danych — w tym tworzenia ich kopii zapasowych — zawsze spoczywa na kliencie.

NOWE rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform udostępnia bezpieczne i skalowalne funkcje tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych w macierzystym formacie Google, które pozwalają odzyskać dane po DOWOLNEJ utracie oraz pomagają zachować kontrolę nad kosztami korzystania z chmury. Rozwiązanie to można łatwo wdrożyć z witryny GCP Marketplace, w ciągu kilku minut zapewniając ochronę firmowych aplikacji i danych przy użyciu funkcji ochrony specjalnie opracowanych przez liderów branży.

Prosty, lecz wydajny backup na platformie Google Cloud

Niezawodny backup na platformie Google Cloud

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystym formacie Google oraz automatyzacja na podstawie zasad, która eliminuje wszelkie ryzyko utraty danych.

Ekonomiczna ochrona

Pierwsze w branży narzędzia do obliczania kosztów, które ułatwiają kontrolę nad kosztami i zapobiegają nadmiernym wydatkom na chmurę.

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami

Zapobiegaj wewnętrznym i zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa, jednocześnie dbając o zgodne z przepisami operacje backupu i archiwizacji.

Przystosowanie do chmury hybrydowej

Twórz kopie zapasowe, odzyskuj i przenoś obciążenia Google na platformie GCP lub w chmurze prywatnej i innych chmurach publicznych.

Macierzysty format, ekonomiczność, bezpieczeństwo, przystosowanie do chmury hybrydowej

Macierzysty format Google

Korzystaj z macierzystych migawek, aby tworzyć częste punkty odzyskiwania bez stosowania agentów.

Prosta instalacja

Łatwo wdróż rozwiązanie z witryny GCP Marketplace, aby objąć dane ochroną w czasie rzędu minut.

Pełna automatyzacja

Z łatwością chroń wszystkie dane — nawet w dużej skali — dzięki automatyzacji opartej na zasadach i przy użyciu etykiet.

Szybkie odzyskiwanie

Szybko wróć do pracy po dowolnej utracie danych, korzystając z elastycznych opcji odzyskiwania instancji, woluminów i plików.

Obliczanie kosztów

Unikaj nadmiernych wydatków na chmurę, jednocześnie realizując założone parametry SLO, dzięki pierwszym w branży narzędziom do obliczania kosztów.

Niedrogie przenoszenie

Automatycznie przenoś migawki do obiektowej pamięci masowej na potrzeby niedrogiego przechowywania i spełniania wymogów prawnych.

Wiele projektów/regionów

Odizoluj kopie zapasowe od środowiska produkcyjnego, aby zabezpieczyć dane przez zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Sprawdzanie uprawnień

Łatwo weryfikuj i naprawiaj uprawnienia IAM na potrzeby operacji backupu oraz odzyskiwania w chmurze.

Mobilność aplikacji i danych

Nieograniczona przenośność danych między platformą GCP, środowiskiem lokalnym i innymi chmurami publicznymi.

Sposób działania

 • Automatyzacja migawek i kopii zapasowych
 • Odzyskiwanie na platformie GCP
 • Odzyskiwanie poza platformą GCP
 1. Automatyzacja migawek na podstawie zasad
 2. Przenoszenie migawek do obiektowej pamięci masowej Google
 1. Odzyskiwanie całej instancji Compute Engine lub jej woluminów do pierwotnej lub innej lokalizacji wykonywane z migawki
 2. Odzyskiwanie całej instancji Compute Engine lub jej woluminów do pierwotnej lub innej lokalizacji wykonywane z kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 3. Odzyskiwanie na poziomie plików z migawki
 4. Odzyskiwanie na poziomie plików z kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 1. Powielanie kopii zapasowych do repozytorium kopii w środowisku lokalnym
 2. Instant VM Recovery
 3. Odzyskiwanie na maszynę wirtualną w środowisku lokalnym
 4. Bezpośrednie przywracanie na platformę AWS lub Microsoft Azure

*Wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication v11 lub nowsze

Warianty i ceny

  Veeam Backup for Google Cloud Platform

VEEAM AVAILABILITY SUITE™ 

(OBEJMUJE VEEAM BACKUP & REPLICATION™)

  Autonomiczne, ekonomiczne rozwiązanie do backupu i odzyskiwania w obrębie platformy AWS Jedna platforma do scentralizowanej ochrony danych i zarządzania nimi w wielu chmurach oraz obsługi mobilności w chmurze

Backup w macierzystym formacie Google

   
Automatyzacja na podstawie zasad    
Odzyskiwanie pełne i na poziomie plików    
Backup/archiwizacja w pamięci Google Cloud Storage    
Kalkulator kosztów kopii zapasowych    
Zabezpieczenia między projektami/regionami    
Scentralizowane zarządzanie w wielu chmurach / chmurze hybrydowej    

Przenośność danych, mobilność i brak uzależnienia od chmury

   
Zaawansowane monitorowanie i analizy    

Przenośna licencja uniwersalna Veeam (VUL)

   

Ekonomiczna licencja autonomiczna

   
Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform w wersji zarówno Free, jak i BYOL jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem witryny GCP Marketplace. Obie wersje są wdrażane z poziomu tej samej pozycji na liście.

Autonomiczny produkt

Wersja Free

BEZPŁATNIE

 

 

 

 

BEZPŁATNY backup 10 instancji maszyn wirtualnych
Najwyższy możliwy poziom pomocy technicznej

Autonomiczny produkt

Wersja BYOL

$40 USD

rocznie za instancję maszyny wirtualnej

Backup i odzyskiwanie wyłącznie na platformie GCP
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Chmura hybrydowa / wiele chmur

Wersja BYOL

VUL

Licencje przenośne

Backup i odzyskiwanie dowolnych danych w dowolnym miejscu
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Często zadawane pytania

Czy platforma Google Cloud tworzy kopie zapasowe danych?
Chociaż firma Google dba o bezpieczeństwo i ochronę samej infrastruktury GCP, obowiązek ochrony i zabezpieczenia pozostałych komponentów stosu technologii (zależnie od obciążenia) spoczywa na użytkowniku. Im większy zakres czynności zarządzania po stronie firmy Google (od IaaS przez PaaS po SaaS), tym większy też zakres jej odpowiedzialności, ale za same dane na platformie GCP zawsze odpowiada użytkownik.
Dlaczego warto tworzyć kopie zapasowe danych na platformie Google Cloud?
Jak wynika ze sformułowanego przez firmę Google modelu wspólnej odpowiedzialności, ochrona danych na platformie GCP jest obowiązkiem użytkownika. Bez funkcji backupu oraz odzyskiwania nie można przywrócić aplikacji i danych GCP utraconych na skutek przypadkowego usunięcia, zagrożenia bezpieczeństwa, ataku ransomware, działań złośliwych podmiotów wewnętrznych, przestoju itp. Firma Veeam oferuje ekonomiczne i bezpieczne funkcje tworzenia oraz odzyskiwania kopii zapasowych w macierzystym formacie Google Cloud, które umożliwiają ochronę wszystkich danych na platformie GCP przez utratą.
Jak działają funkcje backupu i odzyskiwania na platformie Google oferowane przez firmę Veeam?
Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud Platform umożliwia automatyczne tworzenie migawek i kopii zapasowych instancji Compute Engine (i dołączonych dysków) oraz zarządzanie nimi, co obejmuje także konfigurację maszyn wirtualnych. Rozwiązanie pozwala tworzyć łańcuchy kopii zapasowych przy użyciu kopii zapasowych obrazów lub przy użyciu migawek. Kopie zapasowe na poziomie obrazów mogą obejmować kopie pełne i przyrostowe. Migawki typowo chmurowe obejmują migawki z określonego punktu w czasie. Odzyskiwanie można wykonywać na poziomie całej maszyny i na poziomie plików w czasie liczonym w sekundach.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam

Poproś o indywidualną prezentację

Użyj wyłącznie znaków alfabetu łacińskiego, cyfr i symboli specjalnych &+-._!'`()
Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.