Globalny lider nr 1
Veeam Backup for Google Cloud

Backup i odzyskiwanie na platformie Google Cloud

Kompleksowa ochrona danych na platformie Google Cloud

 • Nie tylko ograniczone migawki — większa kontrola
 • 5-krotnie szybsze odzyskiwanie optymalizujące wartości RTO
 • Bezpieczne kopie zapasowe na każdym etapie
WDRÓŻ BEZPŁATNIE JUŻ TERAZ

BEZPŁATNY backup 10 instancji

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Dla chmury hybrydowej / wielu chmur

Nr 1 w nowoczesnej ochronie danych

Automatyczny i bezpieczny backup oraz odzyskiwanie na platformie Google Cloud

Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud oferuje opartą na zasadach ochronę danych w macierzystym formacie, umożliwiając niezawodne odzyskanie danych utraconych na skutek przypadkowego usunięcia, ataku ransomware lub z innej przyczyny. Podejście oparte na interfejsie API, szyfrowane kopie zapasowe oraz różne rodzaje przywracania — w tym pełne i na poziomie plików — zapewniają skuteczną, łatwą w obsłudze oraz ekonomiczną ochronę, pomagając odzyskać czas i zasoby na strategiczne priorytety IT.
Nieustanne zabezpieczenia

Bezpieczny dostęp do danych i zarządzanie nimi w celu przeciwdziałania atakom ransomware oraz innym cyberzagrożeniom.
 

Szybkie, niezawodne odzyskiwanie

Rozbudowane opcje odzyskiwania, które pomagają w dbaniu o ciągłość działania dzięki niemal zerowym wartościom docelowego czasu odzyskiwania (RTO).

Zero kompromisów

Bezproblemowy backup, który spełnia parametry umów o poziomie usług (SLA) i wymagania budżetowe w całej chmurze hybrydowej.

Możliwości

Krytyczne funkcje zapewniające niezawodną ochronę

Odizolowane kopie zapasowe

Logiczne oddzielenie danych kopii zapasowych od kont produkcyjnych.

Bezpieczny dostęp

Mechanizm IAM oparty na najniższym poziomie uprawnień i kontrola dostępu na podstawie ról.

Szyfrowanie

Integralność danych dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu AES.

Odzyskiwanie w dowolnym miejscu

Przywracanie między projektami, regionami i platformami*.

Pełne i na poziomie plików

Odzyskiwanie całych instancji lub granularne, w pierwotnej lub nowej lokalizacji.

Uproszczone odzyskiwanie

Procesy automatyczne, wykorzystujące kreatora i samoobsługowe.

Na podstawie zasad

Automatyczne wykrywanie i ochrona przy użyciu kopii zapasowych w macierzystym formacie.

Optymalizacja kosztów

Przesyłanie starszych kopii zapasowych do obiektowej pamięci masowej i kalkulator kosztów.

Przystosowanie do środowiska hybrydowego

Zarządzanie z zachowaniem spójności operacyjnej w środowisku hybrydowym i wielochmurowym*.

* W połączeniu z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication
Najnowsze wydanie

Nowość w V4: szersza obsługa. Na miarę dużych przedsiębiorstw.

Backup obciążeń Cloud SQL for PostgreSQL

Przystosowanie do potrzeb dużych przedsiębiorstw.

Wersja Community

SPOSÓB DZIAŁANIA

Jak rozwiązanie Veeam tworzy kopie zapasowe na platformie Google

Pierwsze kroki

Dowiedz się, jak wdrożyć i skonfigurować rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud z poziomu witryny Google Cloud Marketplace.

Ochrona danych

Twórz zasady ułatwiające ochronę maszyn wirtualnych Compute Engine oraz obciążeń Cloud SQL for MySQL i PostgreSQL, a także przywracanie całych obciążeń i pojedynczych plików.

Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication

Zintegruj rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication, aby scentralizować ochronę danych w chmurze hybrydowej i środowisku wielu chmur.

Obsługiwane usługi Google

Amazon ec2 jasne tło Compute Engine
Amazon ec2 jasne tło Dysk trwały
Amazon ec2 jasne tło Cloud SQL for MySQL
Amazon ec2 jasne tło  Cloud SQL for PostgreSQL
Amazon ec2 jasne tło Pamięć masowa w chmurze
Warianty

Veeam Data Platform

Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud w wersji zarówno BEZPŁATNEJ, jak i BYOL jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem witryny Google Cloud Marketplace. Obie wersje są wdrażane z poziomu tej samej pozycji w zestawieniu.

Autonomiczny produkt

BEZPŁATNIE

 • BEZPŁATNY backup 10 instancji
 • Bez ograniczeń funkcjonalności
 • Pomoc techniczna w miarę możliwości
Autonomiczny produkt

40 USD

rocznie za instancję

 • Backup i odzyskiwanie w chmurze
 • Licencjonowanie według liczby instancji
 • Produkcyjna pomoc techniczna 24/7
Chmura hybrydowa / wiele chmur

VUL

 • Scentralizowane zarządzanie 
 • Przenośność danych i licencji
 • Produkcyjna pomoc techniczna 24.7.365
  Veeam Backup for Google Cloud
Veeam Backup & Replication
  Autonomiczne rozwiązanie przeznaczone do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych obciążeń Google wyłącznie na platformie Google Rozwiązanie nr 1 do backupu i odzyskiwania, które pozwala zunifikować ochronę danych oraz zarządzanie nimi w chmurze hybrydowej i środowisku wielu chmur
Backup i odzyskiwanie na platformie Google Cloud    
Kontrola nad kosztami korzystania z chmury    
Bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów    
Nieograniczona przenośność danych    
Zarządzanie w chmurze hybrydowej / wielu chmurach    
Przeciągnij, aby wyświetlić większy obszar tabeli

Unifikacja backupu na platformie Google Cloud z pozostałymi obciążeniami

Veeam Backup & Replication

Jedna platforma umożliwiająca centralne zarządzanie backupem na platformie Google Cloud razem z innymi środowiskami chmurowymi, wirtualnymi, fizycznymi, SaaS i Kubernetes.

Usługi BaaS dla platformy Google Cloud

UŻYTKOWNICY

Potrzebujesz pomocy w backupie na platformie Google Cloud?

Nasza globalna sieć usługodawców udostępnia usługi backupu danych Google Cloud w modelu BaaS oparte na technologiach Veeam. Teraz możesz zlecić zadania związane z ochroną ekspertom i w pełni skoncentrować się na rozwoju firmy. (Albo pójść na długi, spokojny lunch — nic nam do tego!)

USŁUGODAWCY

Google Cloud — BaaS dla usługodawców

W firmie Veeam zyskasz prawdziwego partnera, który pomoże Ci świadczyć zyskowne usługi backupu danych Google Cloud w modelu BaaS z wykorzystaniem technologii Veeam. Ponadto możesz bezpłatnie dołączyć do programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)! Zyskasz w nim dostęp do wyjątkowych produktów, cen i korzyści opracowanych specjalnie z myślą o działalności usługowej.

Poznaj opinie naszych klientów z serwisu TrustRadius!

ZASOBY

Śledź aktualne trendy dotyczące platformy Google Cloud

Wp 365 podgląd okładki

Backup na platformie Google Cloud dla bystrzaków

Dowiedz się, jak zaplanować ochronę danych w chmurze, która oprze się każdemu cyberatakowi.

Trendy w ochronie chmury w 2023 r.

Poznaj czynniki i wyzwania kształtujące przyszłość branży IT.

Dlaczego warto tworzyć kopie zapasowe danych na platformie Google Cloud?

Twoje dane na platformie Google Cloud mogą być zagrożone! Dowiedz się, jak tego uniknąć.

Prezentacja: backup i odzyskiwanie na platformie Google Cloud

Obejrzyj tę nagraną prezentację, aby poznać NOWE rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud.

Więcej informacji o tworzeniu i odzyskiwaniu kopii zapasowych na platformie Google Cloud

Jak tworzyć kopie zapasowe danych na platformie Google Cloud?

Kiedy mówimy o tworzeniu kopii zapasowych danych na platformie Google Cloud, chodzi nam głównie o narzędzia typowo chmurowe, umożliwiające ochronę instancji Compute Engine (w których działają maszyny wirtualne) za pomocą macierzystych migawek Google.

Są dostępne macierzyste usługi umożliwiające tworzenie kopii zapasowych instancji Google Compute Engine, a także wielu dostawców oferujących backup danych na platformie Google Cloud przy użyciu agentów. Jednak ochrona danych w chmurze bywa trudniejsza, niż się wydaje, więc korzystanie z ograniczonych lub przestarzałych metod backupu może rodzić problemy.

Po pierwsze migawki instancji Google Compute Engine nie są prawdziwymi kopiami zapasowymi, a więc nie nadają się do długoterminowego przechowywania i odzyskiwania danych. Ponadto przechowywanie migawek w pamięci Google Cloud Storage dłużej niż kilka dni wiąże się z wysokimi kosztami. Ręczne stosowanie skryptów mających zautomatyzować planowanie migawek instancji Google Cloud bardzo szybko może stać się bardzo skomplikowane, zwłaszcza w dużych środowiskach.

Po drugie tworzenie kopii zapasowych na platformie Google Cloud przy użyciu agentów nie zawsze jest rozwiązaniem optymalnym, ponieważ wdrożenie agentów wymaga dużej ilości zasobów. Ponadto agenty są trudne w skalowaniu i zajmują dodatkowe miejsce w instancjach Compute Engine.

Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud umożliwia automatyczne tworzenie migawek i kopii zapasowych instancji Compute Engine (i dołączonych dysków) — w tym konfiguracji maszyn wirtualnych — oraz zarządzanie nimi. Rozwiązanie pozwala tworzyć łańcuchy kopii zapasowych przy użyciu kopii zapasowych obrazów lub przy użyciu migawek. Najpierw tworzona jest pełna migawka, po czym każda kolejna migawka zawiera tylko zmiany przyrostowe. Podczas tworzenia kopii zapasowych danych Google Cloud rozwiązanie Veeam nie używa agentów. Zamiast nich wdrażane są instancje tymczasowe, tzw. procesy robocze — wyłącznie na czas niezbędny do wygenerowania danych obrazu kopii zapasowej Veeam na podstawie migawki lub do wykonania operacji przywracania.

Kopie zapasowe na poziomie obrazów mogą obejmować pełne i przyrostowe kopie danych Google Cloud.

Migawki i kopie zapasowe mogą być dzielone na warstwy oraz przechowywane w pamięci masowej Google Cloud Storage. Warto pamiętać o sprawdzonej praktyce, zgodnie z którą kopie zapasowe należy oddzielić od środowiska produkcyjnego. Rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud obsługuje warstwowanie danych między projektami i między regionami, co ułatwia zabezpieczanie kopii zapasowych.

Jeśli chodzi o odzyskiwanie, rozwiązanie Veeam Backup for Google Cloud umożliwia przywracanie plików z migawek i kopii zapasowych, przyspieszając odzyskiwanie pojedynczych plików na żądanie. Podczas odzyskiwania uruchamiana jest instancja procesu roboczego, która podłącza się do określonego punktu w czasie w migawce lub kopii zapasowej Google Cloud oraz udostępnia konsolę webową i system plików, za pomocą których można odszukać i przywrócić dowolny plik. Odzyskiwanie na platformie Google Cloud można wykonywać na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików w czasie liczonym w sekundach.

Czy Google Cloud zawiera usługę backupu?

Oprócz zapewniania bezpieczeństwa i ochrony bazowej infrastruktury Google Cloud udostępnia także macierzyste metody tworzenia kopii zapasowych instancji Google Compute Engine. Metody te obejmują funkcje tworzenia migawek trwałych dysków lub obrazów maszyn. Łańcuch migawek obejmuje migawkę pełną oraz tworzone po niej migawki przyrostowe. Można także określić harmonogram regularnego tworzenia migawek danych Google Cloud.

Ponadto macierzyste narzędzia platformy Google Cloud umożliwiają tworzenie pełnych lub przyrostowych obrazów określonych maszyn wirtualnych.

Po utworzeniu migawek lub obrazów maszyn wirtualnych można użyć polecenia (cp), aby przenieść te pliki ze środowiska produkcyjnego do pamięci masowej Google Cloud Storage.

Wymienione metody sprawdzają się w środowiskach mniejszej wielkości lub przeznaczonych wyłącznie do testów. Jednak w większych środowiskach produkcyjnych, gdzie kluczowe znaczenie ma przestrzeganie umów SLA, realizacja solidnej strategii backupu i odzyskiwania dotyczącej platformy Google Cloud może wymagać wdrożenia innych narzędzi. Same migawki i obrazy nie są optymalnym rozwiązaniem, jeśli wymagany jest dłuższy czas przechowywania lub jeśli starsze migawki trzeba zachować na dłużej niż kilka dni, ponieważ ich koszty szybko rosną. Ponadto migawki nie są automatycznie izolowane od środowiska produkcyjnego. Wiążą się z tym zagrożenia bezpieczeństwa i ryzyko utraty danych w razie awarii. I wreszcie, jeśli firmowe środowisko Google Cloud ma się rozwijać, potrzebne będą bardziej rozbudowane opcje odzyskiwania, które muszą obejmować odzyskiwanie na poziomie plików i opcje harmonogramu przeznaczone nie tylko dla migawek.

Na dobry początek

5 powodów

Kontakt

Uzyskaj pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania dla swojego przedsiębiorstwa

5 powodów

Zamów prezentację

Skorzystaj z sesji na żywo i dowiedz się, jak zmodernizować firmową ochronę danych

5 powodów

Znajdź partnera

Skontaktuj się z partnerem i wybierz rozwiązanie optymalne dla swojej firmy

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Skontaktuj się z nami

Opisz swoje środowisko, podając liczbę serwerów lub maszyn wirtualnych, stosowany hypervisor itp. Pomoże to nam szybko odpowiedzieć na Twoją prośbę.
Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.