Opieka zdrowotna —
dostępność w erze cyfrowej

Zapewnienie nowej generacji
opieki nad
pacjentami

Transformacja podmiotów opieki zdrowotnej

Ratowanie życia dzięki zerowym przestojom: 6 wskazówek z zakresu dostępności

9.5 Data Availability: A Vital Statistic for the Health Care Industry

Dowiedz się, jak poradzić sobie z najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Twoją placówką zdrowotną, takimi jak: transformacja cyfrowa, ogromny wzrost ilości danych, podwojenie ataków ransomware i kolejne regulacje dotyczące danych pacjentów.

Pobierz raport

Umożliwić działalność bez przerw

W firmie Veeam ciężko pracujemy, aby zapewnić dostęp do danych w trybie 24.7.365

Ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa
Zarządzanie danymi w chmurze
Zgodność z przepisami i pełny wgląd
Ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa

Wyeliminowanie przestojów i zautomatyzowana orkiestracja odzyskiwania po awarii

Przestoje systemów uniemożliwiają dostęp do ważnych danych, takich jak recepty i informacje o alergiach, zagrażając bezpieczeństwu pacjentów, nie mówiąc o generowaniu dodatkowych kosztów. Ponadto w obszarze opieki zdrowotnej występują jedne z najostrzejszych standardów odzyskiwania po awarii, obejmujące konieczność wykonywania corocznych testów odzyskiwania.

Firma Veeam® oferuje nowoczesne mechanizmy tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji, które ułatwiają przestrzeganie parametrów umów SLA dotyczących odzyskiwania na poziomie poniżej 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych oraz umożliwiają realizację dowolnych scenariuszy odzyskiwania.

Niezależnie od tego, czy placówka chce samodzielnie realizować odzyskiwanie po awarii, czy woli znaleźć zaufanego dostawcę tych usług (DRaaS), z rozwiązaniami Veeam można spać spokojnie. Wbudowane funkcje odzyskiwania po awarii sprawiają, że jest to łatwe zadanie, które nie wymaga ogromnych inwestycji.

Discover more

Zarządzanie danymi w chmurze

Elastyczność lokowania obciążeń w oparciu o chmurę

W systemach IT używanych w opiece zdrowotnej, takich jak elektroniczna dokumentacja medyczna, systemy archiwizacji i transmisji obrazów (PACS) oraz archiwa neutralne pod względem producenta (to tylko kilka przykładów), występuje szeroka gama rozwiązań sprzętowych i pamięci masowej.

Rozwiązania Veeam umożliwiają zarządzanie danymi oraz ich migrację i przywracanie w fizycznej, wirtualnej oraz chmurowej infrastrukturze IT. Nie są przy tym wymagane skomplikowane konfiguracje ani dodatkowe inwestycje w sprzęt, co obniża koszty operacyjne.

Discover more

Zgodność z przepisami i pełny wgląd

Proaktywne monitorowanie, raportowanie, testowanie i tworzenie dokumentacji

W obszarze opieki zdrowotnej występują liczne wymagania prawne. W zależności od regionu trzeba przestrzegać na przykład takich aktów prawnych jak HIPAA, HITECH, SOX czy PCI. Wiele z nich wymaga od działów IT wprowadzenia środków technicznych zapewniających ochronę elektronicznych informacji o zdrowiu pacjentów, co w szczególności dotyczy szyfrowania, kontroli dostępu, zarządzania kluczami, zarządzania ryzykiem, audytu i monitorowania.

Dostępne w rozwiązaniach Veeam funkcje optymalizacji zasobów i śledzenia konfiguracji pozwalają na ocenę funkcjonowania infrastruktury oraz zapewnienie zgodności istniejących konfiguracji ze wszystkimi najlepszymi praktykami. Umożliwiamy także orkiestrację odzyskiwania po awarii w przedsiębiorstwie. Obejmuje to orkiestrację kopii zapasowych i replik Veeam w oparciu o zdefiniowany plan odzyskiwania po awarii, testowanie odzyskiwania po awarii na podstawie zasad, zapewnianie zgodności z przepisami oraz tworzenie dokumentacji.

Discover more

Skup się na tym, co ważne

My zadbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Sprawdź, jak szybko rozwiązania Veeam sprawdzą się w Twojej placówce, wykorzystaj możliwości wirtualizacji i chmury oraz zoptymalizuj inwestycje!

Więcej informacji o dostępności danych

Najlepsze praktyki, zasoby i badania branżowe

BROSZURA
Niekończący się bój
działów IT
w branży
opieki zdrowotnej

Więcej
ARTYKUŁ Z MAGAZYNU VEEAM UP
Dostępność dla szpitali —
nowy rodzaj działań ratunkowych

Więcej
KARTA DANYCH
Pakiet Veeam Availability Suite™
dla branży opieki zdrowotnej

Więcej
UZNANIE
W BRANŻY
Gartner uznaje firmę
Veeam za lidera

Zobacz

Veeam oferuje 30-dniową BEZPŁATNĄ wersję próbną dla Twojego działu IT, obejmującą dostęp do wszystkich funkcji rozwiązań Veeam.