PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Szybsze wdrażanie chmury hybrydowej

Szybsze wdrażanie platform AWS, Azure i Google

Przezwyciężanie wyzwań związanych z transformacją cyfrową dzięki zarządzaniu danymi w chmurze

Ogranicz bariery hamujące wdrażanie chmury

Migracja danych to wciąż główna bariera podczas wdrażania chmury. Zmniejsz przeszkody związane z przechodzeniem na chmurę dzięki przenośności, ochronie i prostemu modelowi licencjonowania obciążeń.

Unifikacja backupu w chmurze
 

Stosowanie wielu systemów backupu jest czasochłonne i kosztowne. Wdróż zunifikowane rozwiązanie umożliwiające zarządzanie danymi oraz ich ochronę i bezproblemowe przenoszenie.

Planowanie mocy obliczeniowych i zarządzanie nimi

Nieprawidłowe planowanie podnosi koszty za sprawą marnotrawstwa zasobów. Zyskaj inteligentne zalecenia dotyczące wymaganych mocy obliczeniowych — obecnie i w przyszłości.

Zintegrowany wgląd w całe środowisko
 

Odizolowane systemy zarządzania sprawiają, że problem może pozostać niezauważony. Dbaj non stop o dobry stanochronę danych, znacznie zmniejszając niezbędne nakłady pracy.

Szybsze wdrażanie chmury hybrydowej przy użyciu technologii Veeam

Stuprocentowa przenośność danych w dowolnym systemie i ich stała gotowość do odzyskania — bez konieczności korzystania z zastrzeżonych technologii sprzętowych czy ciągłego licencjonowania.

Backup i odzyskiwanie

Dostępność non stop i pewność szybkiego powrotu do pracy po każdym incydencie dzięki rozwiązaniu

Veeam Backup & Replication

Mobilność w chmurze

Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i ochrona krytycznych danych w dowolnej chmurze bez uzależniania się od jednego dostawcy dzięki funkcjom

typowo chmurowej ochrony oraz Cloud Tier

Uprość wdrażanie środowiska chmurowego dzięki płynnemu zarządzaniu danymi oraz możliwości ich przenoszenia między chmurami publiczną i prywatną

Oto korzyści obserwowane przez klientów, którzy stosują rozwiązania Veeam z zakresu chmury hybrydowej:

40%
krótszy czas planowania
i zarządzania mocami obliczeniowymi 
49%
oszczędności na ochronie
danych w chmurze hybrydowej
72%
szybsze identyfikowanie
problemów i reagowanie na nie

Jak uzyskać więcej informacji

Przeczytaj e-book
Inicjatywy dyrektorów IT z zakresu zarządzania danymi w chmurze w 2020 r.

PRZECZYTAJ

Poznaj branżowy dowód
Ekonomiczne skutki wdrożenia platformy Veeam Cloud Data Management Platform​

POBIERZ

Zamów konsultację dotyczącą zwrotu z inwestycji
Skontaktuj się z nami i rozpocznij już dziś

więcej informacji