Zapoznaj się z historiami sukcesu naszych klientów
Zapoznaj się z historiami sukcesu naszych klientów

Hiperdostępność napędza firmy z listy Fortune 500

Nowy poziom inteligencji w obszarze zarządzania danymi

W świecie opartym na danych potrzebna jest hiperdostępność

W świecie, w którym dane są wszystkim, każde przedsiębiorstwo staje przed tymi samymi głównymi wyzwaniami:

  • Hiperkrytyczność. Dane wpływają na niemal każdy aspekt działalności przedsiębiorstw i życia klientów.
  • Hiperwzrost. W ostatnim dziesięcioleciu ilość danych zwiększyła się ponad 50-krotnie.
  • Hiperrozrost. Dane są rozsiane po wielu chmurach, aplikacjach, bazach danych i urządzeniach.

W tej nowej rzeczywistości nie wystarczy dbać o tworzenie kopii zapasowych, bezpieczeństwo i dostępność danych.

W dzisiejszych przedsiębiorstwach pojawił się nowy rodzaj oczekiwań — hiperdostępność danych, oznaczająca zapewnienie im nowego poziomu inteligencji. Chodzi o stan, w którym dane mogą automatycznie przewidywać i zaspokajać potrzeby oraz bezpiecznie poruszać się w infrastrukturach wielochmurowych. 

W jakiej fazie wdrażania hiperdostępności znajduje się Twoja firma?

Firma Veeam umożliwia przedsiębiorstwom dbanie o hiperdostępność dzięki 5 etapom inteligentnego zarządzania danymi. W ramach tego procesu przedsiębiorstwo zyskuje wiedzę i elastyczność niezbędną do dostarczania nowych usług cyfrowych oraz wrażeń, które podnoszą jakość życia i pracy. 

Poznaj pięć etapów inteligentnego zarządzania danymi

5-stages-pl.png
Etap pierwszy: kopie zapasowe
Twórz kopie zapasowe wszystkich obciążeń i dbaj o możliwość ich odzyskania w razie przestoju, ataku, utraty lub kradzieży.
Etap drugi: agregacja
Zapewnij ochronę i dostępność danych w środowisku wielochmurowym, aby sprawniej dostarczać usługi cyfrowe oraz zyskać zbiorczy obraz zgodności z wyznaczonymi poziomami usług.
Etap trzeci: wgląd
Ulepsz zarządzanie danymi w środowisku wielochmurowym przez klarowny, jednolity wgląd w wykorzystanie, problemy z wydajnością i operacje oraz możliwość kontrolowania tych aspektów.
Etap czwarty: orkiestracja
Sprawnie przenoś dane do najlepszej lokalizacji w środowisku wielochmurowym, aby zapewnić ciągłość działania, zgodność z przepisami, bezpieczeństwo i optymalne wykorzystanie zasobów w działalności biznesowej.
Etap piąty: automatyzacja
Dane same sobą zarządzają, ucząc się tworzyć swoje kopie zapasowe, przenosić do optymalnej lokalizacji w zależności od potrzeb biznesowych, zabezpieczać się podczas nietypowych działań i natychmiast się odzyskiwać.

Jak klienci firmy Veeam dzięki hiperdostępności
osiągają korzyści biznesowe

Hiperdostępność zwiększa zadowolenie właścicieli w firmie Volvo

vha_volvo.svg
Ze względu na hiperwzrost ilości danych u dealerów Volvo tworzenie kopii zapasowych na taśmach stawało się zbyt kosztowne, a długie czasy odzyskiwania w głównym systemie zarządzania stanowiły poważne ryzyko biznesowe.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ zapewnia bezpieczny backup danych firmy Volvo w lokalizacji zewnętrznej oraz ich błyskawiczne odzyskiwanie, co przekłada się na wydajniejszą, skuteczniejszą i bardziej niezawodną działalność oraz wzrost zadowolenia klientów. 
quote_icon-01.svg

Według naszych analiz rozwiązanie Veeam jako jedyne gwarantowało odzyskanie danych w ciągu czterech godzin. Teraz nasi dealerzy są spokojni, bo wiedzą, że ich kopie zapasowe znajdują się poza siedzibą firmy i umożliwiają szybkie odzyskanie danych.

Marc Scheir
Kierownik projektu IT, Volvo Car BeLux

Hiperdostępność zwiększa lojalność klientów w firmie Telefonica

vha_telefonica.svg
W ramach ambitnych planów rozwojowych operator Telefónica Germany chciał połączyć dwa centra danych, ale operację tę utrudniały czasochłonne i zawodne procesy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
Pakiet Veeam Availability Suite™ sprawił, że Telefónica Germany mogła obniżyć koszty o 25%, jednocześnie zaspokajając potrzeby klientów, dzięki czemu teraz chętniej polecają oni usługi operatora.
quote_icon-01.svg

Rozwiązania Veeam zapewniają dostępność najważniejszych systemów zarządzania naszą siecią. Dostępność sieci jest dla nas priorytetem biznesowym, a Veeam zapewnia dostępność w modelu 24x7. Rozwiązania Veeam stały się ważnym elementem naszej strategii w obszarach IT i rozwoju działalności.

Udo Müller
Kierownik ds. obsługi platformy, Telefónica Germany

Hiperdostępność zwiększa bezpieczeństwo odlotów na lotnisku Gatwick

vha_gatwick.svg
Z portu lotniczego Gatwick rocznie korzystają 42 miliony klientów, a jego procesy są obsługiwane przez 25 ważnych systemów. Ponieważ infrastruktura IT odgrywa jakąś rolę w niemal każdej czynności wykonywanej na lotnisku, konieczne było zapewnienie nieprzerwanego działania systemów w celu uniknięcia szkód i kosztownych przerw w pracy.
Korzystając z rozwiązania Veeam Backup & Replication, narzędzi Veeam Explorer™ i funkcji Instant VM Recovery™, zwirtualizowane platformy i pamięć masowa na lotnisku Gatwick zabezpieczają krytyczne dane, zwiększając elastyczność i odporność infrastruktury IT oraz bezpieczeństwo odlotów.
quote_icon-01.svg

Nasze tradycyjne narzędzie do backupu odzyskuje serwery fizyczne, natomiast rozwiązanie Veeam pozwala nam wykorzystać atuty zwirtualizowanej platformy i pamięci masowej, aby znacznie przyspieszyć i uprościć ten proces.

Sherif Darwish
Dyrektor ds. infrastruktury IT, port lotniczy Gatwick

Dokument opracowany przez firmę Gartner jest dostępny na życzenie w firmie Veeam. Firma Gartner nie popiera żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawianych w jej publikacjach badawczych oraz nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali wyłącznie dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej działu badawczego i nie należy ich traktować jako stwierdzeń dotyczących stanu faktycznego. Firma Gartner wyklucza wszelkie gwarancje, wyrażone wprost lub dorozumiane, dotyczące swoich badań, w tym wszelkie gwarancje pokupności i przydatności do określonego celu.

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w USA i innych krajach i został tutaj użyty za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.