00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Narzędzia Veeam Agent dla IBM AIXOracle Solaris

Rozszerzanie hiperdostępności w skali przedsiębiorstwa

Server Room

Chociaż działy IT przenoszą coraz więcej obciążeń do chmury, kluczową sprawą pozostaje zagwarantowanie backupu fizycznych serwerów IBM AIX i Oracle Solaris oraz możliwości ich odzyskania z myślą o zapewnieniu ciągłości działania firmy. Za sprawą NOWYCH agentów dla IBM AIX i Oracle Solaris firma Veeam® rozszerza czołowe w branży mechanizmy ochrony danych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, oferując jedną kompleksową platformę ochrony danych oraz zapewniania hiperdostępności, która umożliwia ochronę wszystkich danych, aplikacji i systemów obecnych w środowisku przedsiębiorstwa.

Dzięki dodaniu obsługi systemów IBM AIX i Oracle Solaris firma Veeam umożliwia ochronę danych i dbanie o hiperdostępność w całym korporacyjnym centrum danych. Teraz więc klienci mogą zastąpić starsze narzędzia do backupu i zyskać korzyści wynikające z wdrożenia Veeam jako podstawowego rozwiązania do ochrony danych i zapewniania hiperdostępności w środowisku lokalnym oraz infrastrukturze wielochmurowej.

Veeam Agent dla IBM AIX i Oracle Solaris

Zadbaj o to, aby firmowe obciążenia AIX lub Solaris były stale chronione, zgodne z przepisami i dostępne w razie potrzeby, a cyfrowa rzeczywistość Twojej firmy funkcjonowała bez przerw.

Narzędzia Veeam Agent dla IBM AIX i Oracle Solaris dają nowoczesnym przedsiębiorstwom następujące możliwości:

  • Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych obciążeń AIX i Solaris na poziomie plików systemu operacyjnego — łatwiejsze dbanie o hiperdostępność w przedsiębiorstwie dzięki możliwości szybkiego przywrócenia uszkodzonego lub utraconego systemu fizycznego na ten sam lub inny sprzęt
  • Umożliwienie migracji serwerów ze starszego na nowszy lub inny sprzęt — w każdym z tych scenariuszy po przywróceniu systemu administrator może przywrócić aplikacje za pomocą ich macierzystych narzędzi 

Pomoc techniczna 24.7.365

Prawdziwe rozwiązanie do dbania o dostępność w dużym przedsiębiorstwie musi zapewniać pomoc techniczną dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna. Zarówno wieczyste, jak i subskrypcyjne licencje narzędzi Veeam Agent dla IBM AIX Oracle Solaris obejmują czołową w branży pomoc techniczną firmy Veeam oferowaną w trybie 24.7.365.

Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication

W tej wersji narzędzia Veeam Agent dla IBM AIXOracle Solaris stanowią autonomiczne produkty BEZ MOŻLIWOŚCI integracji z innymi produktami Veeam i wysyłania kopii zapasowych do repozytorium Veeam. Firma Veeam planuje pełną integrację tych agentów z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication i platformą Veeam Hyper-Availability Platform.

Wypróbuj

Veeam Agent dla IBM AIX

 

Wypróbuj

Veeam Agent dla Oracle Solaris

 

Jak kupić

Opcje licencjonowania,
ceny i pakiety