Kasten K10 by Veeam

Nr 1 do backupu w środowisku Kubernetes

Typowo chmurowa ochrona danych

  • Rozwiązanie stworzone specjalnie dla Kubernetesa
  • Wszechobecne zabezpieczenia
  • Łatwa obsługa

Nr 1 do backupu w środowisku Kubernetes

Ze względu na dynamiczne wdrażanie rozwiązań typowo chmurowych Kubernetes jest obecnie najszybciej rosnącą platformą infrastrukturalną, która może wręcz stać się najchętniej wybieraną platformą korporacyjną. Chociaż Kubernetes zapewnia wysoką dostępność i skalowalność usług aplikacji, korzyści te nie obejmują firmowych danych. Dlatego właściwe zarządzanie danymi związanymi z aplikacjami Kubernetesa jest absolutnym priorytetem. Rozwiązanie Kasten K10 by Veeam® zapewnia korporacyjnym działom operacyjnym łatwy w obsłudze, skalowalny i bezpieczny system tworzenia i przywracania kopii zapasowych, odzyskiwania po awarii oraz przenoszenia aplikacji.

Dlaczego Kasten? 

Platforma Kubernetes zasadniczo różni się od dotychczasowych infrastruktur komputerowych. Dystrybuuje ona komponenty aplikacji przy użyciu własnych zasad umieszczania oraz umożliwia dynamiczną zmianę harmonogramu i skali kontenerów, a także dowolne dodawanie i usuwanie nowych komponentów aplikacji.

Jeśli rozwiązanie do zarządzania danymi ma się odnaleźć w tym środowisku, musi rozumieć specyfikę tej typowo chmurowej architektury, być w stanie działać w warunkach niestabilności adresów IP oraz dobrze sobie radzić z ciągłymi zmianami.

Rozwiązanie Kasten K10 zostało specjalnie zaprojektowane dla platformy Kubernetes i zapewnia korporacyjnym działom operacyjnym łatwy w obsłudze, skalowalny i bezpieczny system tworzenia i przywracania kopii zapasowych, odzyskiwania po awarii oraz przenoszenia aplikacji Kubernetesa.

Kasten ecosystemintegrations Kasten K10 integruje się z ekosystemem Kubernetes
Support kubernetes native deployment patterns
Obsługa wdrożenia typowego dla Kubernetesa
Scale applications dynamically continuously
Dynamiczne i ciągłe skalowanie aplikacji
Enable devops shift left environments
Praca w środowiskach DevOps i Shift Left

Ułatwienie backupu, odzyskiwania po awarii i mobilności w środowisku Kubernetes

Chroń typowo chmurowe aplikacje i krytyczne dane biznesowe, wdrażając rozwiązanie do backupu stworzone specjalnie dla platformy Kubernetes. 

Kompleksowa ochrona aplikacji

Automatycznie przechwytuj i chroń cały stos aplikacji, w tym definicje zasobów, konfigurację oraz dane bazowe.

Automatyzacja i monitorowanie backupu na podstawie zasad

Zarządzaj operacjami backupu na dużą skalę za pomocą dynamicznych zasad, stosowanych do automatycznie wykrytych aplikacji. Monitoruj zgodność zarządzania danymi z przepisami i łatwo wykonuj działania naprawcze.

Spot protecting shield safe protection tick check

Specjalna ochrona aplikacji

Jeśli ochrona na poziomie woluminu nie wystarcza, możesz wprowadzić specjalne operacje przeznaczone dla aplikacji przez rozszerzenie procesu za pomocą planu Kanister.

Za pomocą zautomatyzowanych zasad możesz określać sposób bezpiecznego replikowania kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej zgodnie z wymaganiami biznesowymi i prawnymi.

Niezawodne zautomatyzowane procesy

Wprowadź możliwość odzyskiwania aplikacji po awarii przy użyciu zaawansowanych procesów — wykonywanych według harmonogramu lub na żądanie — których realizację możesz łatwo monitorować.

Automatyczne importowanie i przywracanie

Automatycznie importuj i przywracaj zmiany aplikacji w klastrze odzyskiwania po awarii, gdy zostanie wygenerowany nowy eksport aplikacji.

Management and automation scale your management

Specjalne odzyskiwanie aplikacji

Jeśli ochrona na poziomie woluminu nie wystarcza, możesz wprowadzić specjalne operacje przeznaczone dla aplikacji przez rozszerzenie procesu odzyskiwania po awarii za pomocą planu Kanister.

Przenoś całe aplikacje między chmurami i środowiskiem lokalnym na potrzeby testów i prac rozwojowych, równoważenia obciążenia oraz uaktualnień.

Niezawodne zautomatyzowane procesy

Wyeliminuj potrzebę stosowania niestandardowych skryptów, migrując aplikacje przy użyciu zaawansowanych procesów wykonywanych według harmonogramu lub na żądanie. Ich realizację możesz łatwo monitorować.

Przenoszenie między infrastrukturami

Wprowadź możliwość migracji między różnymi infrastrukturami chmury publicznej lub prywatnej, obejmującą w razie potrzeby płynną konwersję danych z jednego formatu infrastruktury na drugi.

Environment isolation

Izolacja środowisk

Umożliw migrację między niesfederowanymi klastrami, aby polepszyć izolację środowisk i kontrolę operacyjną.

Ceny i warianty

Firma Veeam udostępnia strukturę licencjonowania, która odpowiada różnym sposobom korzystania z platformy Kubernetes.

Funkcje backupu i odzyskiwania po awarii dla Kubernetesa zawarte w rozwiązaniu Kasten by Veeam są dostępne w postaci subskrypcji o rocznym, 3-letnim lub 5-letnim okresie obowiązywania. Im więcej lat obejmuje subskrypcja, tym większa zniżka. Licencje rozwiązania Kasten K10 Enterprise są sprzedawane według liczby węzłów roboczych Kubernetesa. Jest dostępna produkcyjna pomoc techniczna w trybie 24x7. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych możliwościach, skontaktuj się z działem sprzedaży.

BEZPŁATNE ROZWIĄZANIE KASTEN K10

BEZPŁATNIE

 

 

Do 5 węzłów

Wersja próbna Enterprise

BEZPŁATNIE

 

 

Do 50 węzłów przez jeden miesiąc

Wersja Enterprise

Subskrypcja

 

 

Subskrypcje: roczna oraz 3- i 5-letnia
Nieograniczona liczba węzłów
Pomoc techniczna 24/7

Często zadawane pytania

Co to jest Kasten K10 by Veeam?
Kasten K10 to platforma zarządzania danymi stworzona specjalnie dla środowiska Kubernetes. Zapewnia ona korporacyjnym działom operacyjnym łatwy w obsłudze, skalowalny i bezpieczny system tworzenia i przywracania kopii zapasowych, odzyskiwania po awarii oraz przenoszenia aplikacji Kubernetesa.
Jakiej pamięci masowej wymaga rozwiązanie Kasten K10? 
Kasten K10 obsługuje plikową, blokową i obiektową pamięć masową w środowisku lokalnym lub w chmurze. Rozwiązanie łączy się z pamięcią masową za pośrednictwem interfejsu CSI (Container-Storage Interface), a także przy użyciu wydajnych bezpośrednich mechanizmów integracji.
Jakie usługi danych obsługuje rozwiązanie Kasten K10? 
Kasten K10 udostępnia sprawdzone integracje z czołowymi typami źródeł danych, w tym z systemami relacyjnymi i NoSQL.
Jakie dystrybucje Kubernetesa obsługuje rozwiązanie Kasten K10?
Kasten K10 udostępnia sprawdzone integracje z bazową wersją Kubernetesa (upstream Kubernetes) i czołowymi dystrybucjami zarządzanymi (np. Amazon EKS, Red Hat OpenShift, VMware Tanzu) stosowanymi w chmurach publicznych i środowisku lokalnym.
Czy instalacja rozwiązania Kasten K10 jest trudna?
Rozwiązanie Kasten K10 działa w klastrze Kubernetes we własnej przestrzeni nazw. Do instalacji używane jest jedno polecenie helm. Ponadto Kasten K10 obsługuje integrację z najważniejszymi dystrybucjami Kubernetesa za pośrednictwem witryn typu Marketplace, dzięki czemu do instalacji i obsługi płatności wystarcza jedno kliknięcie przycisku. Na potrzeby sieci i witryn prywatnych obsługiwana jest instalacja z separacją fizyczną.
Jakie interfejsy zawiera rozwiązanie Kasten K10?
Kasten K10 udostępnia nowoczesny interfejs wiersza poleceń (CLI), intuicyjny graficzny interfejs użytkownika i typowo chmurowy interfejs API. Pulpit graficzny nie tylko przedstawia przegląd stanu zgodności aplikacji w klastrach z zasadami, ale umożliwia też łatwe sterowanie funkcjami zarządzania danymi. Dostępne możliwości i funkcje zależą od poświadczeń logowania, a ponadto użytkownik może łatwo przełączać się między interfejsem graficznym a narzędziem kubectl, mając stały dostęp do linków do stron nadrzędnych CLI. Oczywiście obsługiwany jest też tryb ciemny!
Jakie zabezpieczenia udostępnia rozwiązanie Kasten K10?
Kasten K10 obsługuje wiele mechanizmów uwierzytelniania użytkowników, w tym OIDC, tokeny itp. Ponadto K10 oferuje szczegółową kontrolę dostępu na podstawie ról, umożliwiając wykonywanie określonych działań przez odpowiednio uprawnionych użytkowników oraz obsługując środowiska wielu dzierżawców. Dane kopii zapasowych są szyfrowane zarówno podczas przechowywania, jak i w czasie transferu, a użytkownik może stosować własne klucze szyfrujące. K10 zajmuje minimalną ilość zasobów klastra, a rozwiązaniu można szczegółowo przypisać odpowiednie uprawnienia kontroli dostępu.
Jak działa automatyczne wykrywanie aplikacji w rozwiązaniu Kasten K10?
Rozwiązanie Kasten K10 jest macierzyście zintegrowane z platformą Kubernetes, dzięki czemu automatycznie wykrywa wszystkie komponenty aplikacji działające w klastrze i traktuje aplikację jako niepodzielną jednostkę. Aplikacja obejmuje stan rozciągający się na woluminy pamięci masowej i bazy danych (NoSQL/relacyjne), a także dane konfiguracyjne zawarte w obiektach Kubernetes, takich jak mapy konfiguracji i sekrety.
Czy rozwiązanie Kasten K10 umożliwia zarządzanie wieloma klastrami?
Rozwiązanie Kasten K10 udostępnia łatwy w obsłudze pulpit z widokiem wielu klastrów, za pomocą którego można na bieżąco sprawdzać stan najważniejszych parametrów, takich jak łączna liczba klastrów, zasad, aplikacji itp. Ponadto można definiować zasady globalne i wybiórczo stosować je do grup klastrów, upraszczając zarządzanie kopiami zapasowymi na dużą skalę dzięki automatyzacji.

Jak możemy pomóc?

Hcwh sales

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Hcwh tech

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Hcwh forum

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam