Ceny i warianty Veeam Platform

Uniwersalne licencjonowanie na miarę Twoich potrzeb

Platforma Veeam Platform® jest dostępna w dwóch wariantach: Veeam Availability Suite™ i jako rozwiązanie Veeam Backup & Replication™. Jest ona licencjonowana w modelu licencji uniwersalnej Veeam (VUL), czyli łatwej w obsłudze subskrypcyjnej lub wieczystej licencji przypisanej do obciążenia, która umożliwia ochronę danych w środowisku lokalnym i wielochmurowym. Zalety modelu VUL to przenośność i przyszłościowy charakter, dzięki czemu licencje można łatwo przenosić między środowiskami VMware, Hyper-V, Windows, Linux, NAS, AWS, Azure i innymi.
 • Przyszłościowy charakter
 • Przenośność
 • Wiele chmur
 • Niski całkowity koszt posiadania
 • Brak uzależnienia
 • Brak „podatku od chmury”

Veeam Platform

Zaawansowane warianty dla dużych przedsiębiorstw

ZALECANE
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

Nr 1 do backupu, odzyskiwania i monitorowania
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
ZALECANE
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

Nr 1 do backupu, odzyskiwania i wglądu
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
line
Obciążenia wirtualne
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
znacznik wyboru
znacznik wyboru
Obciążenia fizyczne
Microsoft Windows, Linux, IBM AIX i Oracle Solaris, MAC oraz NAS
znacznik wyboru
znacznik wyboru
Obciążenia typowo chmurowe
Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystych formatach AWS, Azure i Google
znacznik wyboru
znacznik wyboru
Urządzenia NAS
Ochrona danych nieusystematyzowanych
znacznik wyboru
znacznik wyboru
Aplikacje korporacyjne
Microsoft, Oracle, SAP, MySQL, PostgreSQL i nie tylko
znacznik wyboru
znacznik wyboru
Narzędzia Veeam Explorer™
Zaawansowane odzyskiwanie aplikacji
znacznik wyboru
znacznik wyboru
vertical bracket
znacznik wyboru
znacznik wyboru
line
Veeam ONE
Monitorowanie, raportowanie i analizy
Inteligentna diagnostyka i czynności naprawcze
znacznik wyboru
znacznik niedostępności
znacznik wyboru
znacznik niedostępności
line
Licencja uniwersalna Veeam (VUL) 1
check mark
check mark
line
Veeam Backup for Microsoft Office 365
Backup, odzyskiwanie i zarządzanie danymi
Osobna licencja
Osobna
licencja
line
Veeam Disaster Recovery Orchestrator
Zautomatyzowane odzyskiwanie lokalizacji i
testowanie odzyskiwania po awarii
Opcjonalny dodatek dla dużych przedsiębiorstw
Opcjonalny dodatek dla dużych
przedsiębiorstw
line
ZALECANE
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

Nr 1 do backupu, odzyskiwania i monitorowania
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
ZALECANE
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

Nr 1 do backupu, odzyskiwania i wglądu
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
line
Obciążenia wirtualne
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
znacznik wyboru
znacznik wyboru
Obciążenia fizyczne
Microsoft Windows, Linux, IBM AIX i Oracle Solaris, MAC oraz NAS
znacznik wyboru
znacznik wyboru
Obciążenia typowo chmurowe
Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystych formatach AWS, Azure i Google
znacznik wyboru
znacznik wyboru
Urządzenia NAS
Ochrona danych nieusystematyzowanych
znacznik wyboru
znacznik wyboru
Aplikacje korporacyjne
Microsoft, Oracle, SAP, MySQL, PostgreSQL i nie tylko
znacznik wyboru
znacznik wyboru
Narzędzia Veeam Explorer™
Zaawansowane odzyskiwanie aplikacji
znacznik wyboru
znacznik wyboru
vertical bracket
znacznik wyboru
znacznik wyboru
line
Veeam ONE
Monitorowanie, raportowanie i analizy
Inteligentna diagnostyka i czynności naprawcze
znacznik wyboru
znacznik niedostępności
znacznik wyboru
znacznik wyboru
znacznik niedostępności
line
znacznik wyboru
check mark
line
Veeam Backup for Microsoft Office 365
Backup, odzyskiwanie i zarządzanie danymi
Osobna
licencja
Osobna licencja
line
Veeam Disaster Recovery Orchestrator
Zautomatyzowane odzyskiwanie lokalizacji i testowanie odzyskiwania po awarii
Osobna
licencja
Opcjonalny dodatek dla dużych przedsiębiorstw
line
1 Firma Veeam sprzedaje licencje VUL w pakietach po 10 sztuk. 1 licencja umożliwia ochronę jednego z następujących obciążeń: 1 maszyny wirtualnej, 1 instancji/maszyny wirtualnej w chmurze, 1 serwera fizycznego, zestawu 3 stacji roboczych lub 500 GB danych w pamięci NAS.

Typowo chmurowa ochrona danych

Typowo chmurowe funkcje backupu i odzyskiwania przeznaczone dla platform AWS, Azure i Google Cloud są dostępne w ramach pakietu Veeam Availability Suite oraz rozwiązania Veeam Backup & Replication z licencjonowaniem w modelu VUL, a także w postaci autonomicznych, ekonomicznym modułów objętych odrębnym licencjonowaniem.
Kompletne rozwiązania z pełnymi funkcjami umożliwiającymi scentralizowaną ochronę danych i zarządzanie nimi w wielu chmurach oraz obsługę mobilności w chmurze. Wszystko wliczone w cenę!
Autonomiczne i ekonomiczne funkcje ochrony umożliwiające tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w chmurze. Objęte odrębną licencją.

SaaS, Kubernetes i nie tylko

Ochrona pakietu Microsoft Office 365 i środowiska Kubernetes oraz orkiestracja odzyskiwania po awarii nie wchodzą w skład modelu VUL i wymagają odrębnych rocznych licencji subskrypcyjnych.
office365
Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 jest licencjonowane według liczby użytkowników, podobnie jak pakiet Microsoft 365.
kubernetes
Rozwiązanie Veeam Kasten K10, przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych środowiska Kubernetes i jego odzyskiwania po awarii, jest licencjonowane według liczby węzłów.
vdro
Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator jest licencjonowane według liczby obciążeń.


Oferty specjalne

nas
nas

BEZPŁATNY backup na platformach AWS i Azure
 • 25 licencji VUL
 • Kupon o wartości 250 USD do wykorzystania na platformie AWS lub Azure

Jak kupować rozwiązania Veeam

Sieć ProPartnerów to rozbudowany globalny ekosystem partnerów, którzy współpracują ze sobą bezpośrednio i pośrednio w zakresie opracowywania, promowania oraz sprzedawania rozwiązań Veeam i usług opartych na technologiach Veeam. W połączeniu z programem Veeam Technology Alliance Partner (VTAP) sieć ta umożliwia klientom opracowanie optymalnej strategii ochrony firmowych danych — nawet w warunkach ograniczonej wiedzy i zasobów. 

Ceny dla małych firm

 • Zarządzanie samodzielne
 • Zarządzanie przez usługodawcę
Kompleksowa platforma umożliwiająca tworzenie kopii zapasowych oraz monitorowanie do 50 obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Udostępnia wszystkie funkcje w specjalnej, niższej cenie dla małych firm.
vas
Veeam Backup Essentials — komponenty:
 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam ONE  
Autonomiczne i ekonomiczne funkcje ochrony umożliwiające tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w chmurze. Objęte odrębną licencją.
 

Usługi BaaS i DRaaS oparte na technologiach Veeam 

Globalna sieć usługodawców współpracujących z firmą Veeam — uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) — oferuje usługi BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service) oparte na technologiach Veeam.

Usługodawcy ci umożliwiają realizację wszystkich Twoich potrzeb związanych z ochroną danych — od centrum danych i urządzeń końcowych po chmurę — zapewniając przy tym najwyższą dbałość o określone przez Twoją firmę parametry SLA oraz specjalistyczną wiedzę branżową. 

handshake-on-map

Często zadawane pytania

Jakie korzyści wiążą się z licencją uniwersalną?

W sytuacji, gdy w branży rośnie popularność środowisk wielochmurowych i hybrydowych, budowanych na fundamencie przenośności, coraz więcej klientów oczekuje licencji typu subskrypcyjnego. Dlatego firma Veeam chce oferować jak najwięcej produktów w modelu licencji przenośnych. Z punktu widzenia klientów model ten ma następujące zalety:

 • Uniwersalna przenośność — możliwość wymiennego stosowania licencji do wielu produktów i obciążeń Veeam
 • Większa prostota — łatwiejsze zamawianie licencji, zarządzanie nimi i ich scalanie
 • Większa opłacalność — więcej funkcji w niższej cenie jednostkowej za obciążenie; możliwość zakupu tylko potrzebnych funkcji bez ryzyka uzależnienia się od licencji związanych z określonym obciążeniem
 • Przewidywalność cen — zakup umowy wieloletniej z góry w korzystniejszej cenie lub ponoszenie corocznych opłat (model „pas as you go”)
 • Płatności zgodne z liczbą obciążeń — możliwość początkowego kupienia tylko potrzebnych składników, a następnie dodania kolejnych lub odjęcia niektórych w zależności od potrzeb występujących w chwili odnowienia
 • Brak uzależnienia — w przypadku braku zadowolenia można zrezygnować z odnowienia subskrypcji
 • Pomoc techniczna w cenie — bezpłatny dostęp do produkcyjnej pomocy technicznej w trybie 24.7.365 przez cały czas obowiązywania licencji 
Co to jest licencja uniwersalna Veeam (VUL)?

VUL to licencja przenośna z możliwością uniwersalnego stosowania, która zapewnia użytkownikom dodatkowy element przenośności oraz jeszcze bardziej ułatwia wdrażanie środowisk chmurowych i hybrydowych bez dodatkowych opłat „za chmurę”.

Licencje VUL są sprzedawane na okres od roku do pięciu lat z płatnością z góry lub na okres trzech lat z płatnością coroczną. Licencje te mogą być stosowane wymiennie do różnych produktów Veeam i różnych typów obciążeń. Ten model licencjonowania zapewnia wszystkie korzyści charakterystyczne dla licencji typu pay-as-you-go, takie jak niewielka inwestycja początkowa bez długoterminowych zobowiązań oraz płatności za faktyczne wykorzystanie w ramach współgrającego z chmurą modelu budżetu opartego na kosztach operacyjnych. Dostępne są także opcje zgodne z modelem nakładów inwestycyjnych (CapEx).

Jednak w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami licencyjnymi VUL ma wiele innych zalet. Nie trzeba już kupować licencji na określony produkt czy określony typ obciążeń. Nowy model zapewnia większej liczbie użytkowników łatwiejszy dostęp do szerokiej gamy produktów i funkcji. To warto podkreślić: licencje można stosować do różnych produktów oraz typów obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — dzięki czemu klient nie jest „przywiązany” do typu licencji czy produktu, którego nie potrzebuje. Tak właśnie rozumiemy przenośność!

Klient może korzystać z potrzebnych produktów dokładnie wtedy, gdy tego potrzebuje. Ponadto przenośność licencji upraszcza procesy zamawiania i zarządzania licencjami, redukując złożoność związaną z obsługą wielu jednostek SKU odpowiadających różnym produktom lub typom obciążeń.

Co to jest „obciążenie” i ilu licencji VUL potrzebuję?

Obciążeniem może być maszyna wirtualna, serwer fizyczny, maszyna wirtualna w chmurze, aplikacja korporacyjna, udział plików w pamięci NAS itp. W modelu VUL licencje są przenośne, dlatego można ich używać do ochrony dowolnych obciążeń. Klient kupuje licencje (minimalna wielkość zakupu wynosi 5–10 sztuk) i może je stosować do ochrony obciążeń różnego rodzaju.

Liczba potrzebnych licencji zazwyczaj jest równa liczbie obciążeń, które mają być chronione. Do większości obciążeń wymagana jest tylko jedna instancja licencji. Wyjątkiem jest ochrona stacji roboczych lub urządzeń końcowych, ponieważ jedna licencja umożliwia ochronę trzech stacji. Ponadto jedna licencja VUL umożliwia ochronę 500 GB plików w pamięci NAS (czyli każdy TB wymaga dwóch licencji). Najlepszym sposobem na określenie liczby potrzebnych licencji jest skorzystanie z naszego konfiguratora licencji. Należy w nim wybrać produkt, określić obciążenia i podać okres.

Minimalna wielkość zakupu licencji VUL wynosi 10 sztuk. Jeśli wymagane minimum na poziomie 10 kupowanych licencji stanowi barierę, warto wypróbować produkt Veeam Backup Essentials, który jest sprzedawany w pakietach po 5 licencji i umożliwia ochronę maksymalnie 50 obciążeń zgodnie z potrzebami małych firm.

Jakie są zastosowania licencji VUL?

Model VUL umożliwia licencjonowanie wielu produktów, których lista stale się wydłuża. Zasadniczo licencje te mogą być stosowane do ochrony większości typów obciążeń, w tym do maszyn wirtualnych w środowisku lokalnym i w chmurze, fizycznych serwerów i stacji roboczych oraz wtyczek aplikacji korporacyjnych. Poniższa lista przedstawia aktualne typy dostępnych obciążeń:

 • Maszyny wirtualne (VMware vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV): Veeam Backup & Replication
 • Fizyczne serwery i stacje robocze: Veeam Agent for Microsoft Windows, Linux, Mac, IBM AIX Oracle Solaris
 • Obciążenia typowo chmurowe: Veeam Backup for AWS i Microsoft Azure
 • Obsługa aplikacji korporacyjnych (Oracle RMAN i SAP HANA): wtyczki aplikacji do rozwiązania Veeam Backup & Replication
 • Udziały plików NAS: Veeam Backup & Replication
 • Monitorowanie: rozwiązanie Veeam ONE, sprzedawane w ramach pakietu Veeam Availability Suite lub Veeam Backup Essentials

Do środowiska objętego modelem VUL można dodać funkcje orkiestracji i testów odzyskiwania lokalizacji, wdrażając narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator (licencjonowane oddzielnie).

Czy można używać licencji VUL do obciążeń objętych rozwiązaniami Veeam Backup for AWS i Microsoft Azure?
Tak. Model licencjonowania VUL unifikuje funkcje backupu i odzyskiwania obciążeń AWS i Azure z innymi danymi w środowisku chmurowym, wirtualnym i fizycznym, zapewniając przy tym nieograniczoną przenośność danych do i z chmury oraz między chmurami.

Jak możemy pomóc?

Zapytaj o ofertę

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat produktów Veeam

Wypróbuj przed zakupem

Pobierz BEZPŁATNĄ 30-dniową wersję próbną i samodzielnie zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami

Poproś o indywidualną prezentację

Poznaj możliwości naszych produktów podczas sesji ze specjalistą technicznym

Poproś o indywidualną prezentację

Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.