NOWOŚĆ Veeam Agent dla Linuxa

Dostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

Łatwe tworzenie kopii zapasowych serwerów i stacji roboczych z systemem Linux

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych instancji Linuxa — niezależnie od tego, czy znajdują się w systemie lokalnym, czy w chmurze — bywa kłopotliwe lub kosztowne i często wymaga czynności ręcznych oraz zabiera administratorowi IT cenny czas.

Informacje o produkcie Porównanie wersji Przewodnik użytkownika (w języku angielskim)
DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

UZYSKAJ BEZPŁATNE 6-MIESIĘCZNE LICENCJE

Dla obecnych klientów firmy Veeam — bez ograniczeń

NOWOŚĆ Veeam Agent dla Linuxa

Teraz możesz zapewnić dostępność obciążeń linuxowych, niezależnie od tego, czy działają w chmurze publicznej, czy w systemie lokalnym.

Veeam Agent dla Linuxa oferuje następujące korzyści:

 • Tworzenie kopii zapasowych w dowolnym miejscu — ochrona całego komputera albo tworzenie kopii zapasowych wybranych woluminów i plików z instancji Linuxa działających w chmurze lub systemie lokalnym
 • Elastyczne odzyskiwanie — wykonywanie lokalnych operacji przywracania z kopii zapasowych poszczególnych instancji chmurowych lub przywracanie w chmurze z lokalnych kopii zapasowych
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ — możliwość pełnego wykorzystania repozytoriów kopii zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowych, dostęp do istniejących funkcji odzyskiwania na poziomie plików i nie tylko!

Ponadto Veeam Agent dla Linuxa jest objęty korporacyjną pomocą techniczną firmy Veeam w trybie 24.7.3651!


Czy szukasz raczej BEZPŁATNEGO rozwiązania do backupu w systemie Linux?
Nowa generacja rozwiązań zapewniających dostępność obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych, która umożliwia nieprzerwaną działalność zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise.

Funkcje tworzenia kopii zapasowych

Opcje tworzenia kopii zapasowych dostępne w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa:

 • Tworzenie kopii zapasowych całego komputera, na poziomie woluminów i na poziomie plików — oparte na obrazach kopie zapasowe obejmujące określone woluminy i pliki lub zawartość całego komputera
 • Obsługa wielu zadań2 — planowanie wielu zadań backupu w systemie Linux z myślą określonych wartościach RPO i różnych konfiguracjach backupu
 • Skrypty migawkowe pre-freeze/post-thaw do przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji2 — tworzenie spójnych pod względem transakcyjnym kopii zapasowych zapewniające przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji
 • Wbudowane sterowniki do obsługi migawek i śledzenia zmienionych bloków — tworzenie prawdziwych przyrostowych kopii zapasowych dzięki modułowi jądra Veeam z wbudowanymi funkcjami obsługi migawek woluminu i śledzenia zmienionych bloków
 • Interfejs użytkownika konsoli lub wiersz poleceń — możliwość korzystania z przyjaznego interfejsu użytkownika lub bardziej tradycyjnego wiersza poleceń (za pośrednictwem polecenia veeamconfig) — rozwiązanie idealne dla każdego administratora IT
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication* — korzystanie z repozytoriów kopii zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowych i dostęp do funkcji odzyskiwania na poziomie plików
Tryby tworzenia kopii zapasowych w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa

Funkcje odzyskiwania

Szybkie i łatwe przywracanie za pomocą narzędzia Veeam Agent dla Linuxa

Veeam Agent dla Linuxa umożliwia szybkie odzyskiwanie instancji Linux, przyczyniając się do wydłużenia czasu dostępności. Użytkownik może wykonywać lokalne operacje przywracania z kopii zapasowych poszczególnych instancji w chmurze publicznej lub chmurowe operacje przywracania z kopii zapasowych w systemie lokalnym.

Dostępne są następujące opcje odzyskiwania:

 • Przywracanie na komputer bez systemu operacyjnego (bare metal) — możliwość przywrócenia całego systemu na komputer o tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej
 • Przywracanie na poziomie woluminów — przywracanie całego woluminu z instancji Linux w chmurze lub lokalnej kopii zapasowej
 • Przywracanie na poziomie plików — wyszukiwanie i przywracanie pojedynczych plików
 • Indeksowanie plików gościa, wyszukiwanie w katalogu i przywracanie przy użyciu narzędzia Veeam Backup Enterprise Manager2 — szybkie wyszukiwanie plików i przywracanie ich jednym kliknięciem

Startowy nośnik odzyskiwania

Dostępny jest nośnik odzyskiwania, który umożliwia rozwiązywanie problemów, oferując następujące opcje:

 • Przywracanie woluminów — przywracanie całego woluminu z instancji Linux w chmurze lub lokalnej kopii zapasowej
 • Przywracanie plików — wyszukiwanie kopii zapasowych i przywracanie pojedynczych plików
 • Konfigurowanie sieci — uzyskiwanie ustawień sieciowych z serwera DHCP i możliwość wyszukania kopii zapasowej w udziale sieciowym
 • Przełączanie na wiersz poleceń — wiersz poleceń umożliwia wykonywanie tych samych funkcji co wbudowany interfejs użytkownika i zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi systemowych
 • Ponowny rozruch — inicjowanie ponownego rozruchu instancji Linux w chmurze albo lokalnego serwera lub stacji roboczej
Nośnik odzyskiwania do narzędzia Veeam Agent dla Linuxa

BaaS i DRaaS w całym środowisku

Teraz partnerzy uczestniczący w programie Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) mogą wprowadzić narzędzie Veeam Agent dla Linuxa do oferty w obszarze tworzenia kopii zapasowych. Korzystając z konsoli rozwiązania Veeam Backup & Replication, partnerzy VCSP mogą zarządzać kopiami zapasowymi Linuxa tak samo jak innymi kopiami zapasowymi Veeam swoich klientów.

Pomoc techniczna 24.7.365

Prawdziwe rozwiązanie z zakresu dostępności musi zapewniać pomoc techniczną dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna. Oba rodzaje licencji narzędzia Veeam Agent dla Linuxa — Server i Workstation — obejmują czołową w branży pomoc techniczną firmy Veeam oferowaną w trybie 24.7.365.

Wspierane środowiska systemowe

Veeam Agent dla Linuxa jest rozprowadzany w postaci pakietów RPM i DEB. Obsługuje każde jądro systemu Linux od wersji 2.6.32 wzwyż, jeśli tylko klient korzysta z domyślnego jądra danej dystrybucji, co stwarza możliwość ochrony również starych instalacji. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych produktuPrzewodniku użytkownika.

1 Dotyczy licencji typu Server i Workstation
2 Dotyczy licencji typu Server
* Wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5 Update 1 lub nowszego

Więcej informacji o rozwiązaniu Veeam Backup & Replication