NOWOŚĆ Veeam Agent dla Linuxa

Dostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

Łatwe tworzenie kopii zapasowych serwerów i stacji roboczych z systemem Linux
Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych instancji Linuxa — niezależnie od tego, czy znajdują się w systemie lokalnym, czy w chmurze — bywa kłopotliwe lub kosztowne i często wymaga czynności ręcznych oraz zabiera administratorowi IT cenny czas.
DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

UZYSKAJ BEZPŁATNE 6-MIESIĘCZNE LICENCJE

Dla obecnych klientów firmy Veeam — bez ograniczeń

NOWOŚĆ Veeam Agent dla Linuxa

Teraz możesz zapewnić dostępność obciążeń linuxowych, niezależnie od tego, czy działają w chmurze publicznej, czy w systemie lokalnym.

Veeam Agent dla Linuxa oferuje następujące korzyści:

 • Tworzenie kopii zapasowych w dowolnym miejscu — ochrona całego komputera albo tworzenie kopii zapasowych wybranych woluminów i plików z instancji Linuxa działających w chmurze lub systemie lokalnym
 • Elastyczne odzyskiwanie — wykonywanie lokalnych operacji przywracania z kopii zapasowych poszczególnych instancji chmurowych lub przywracanie w chmurze z lokalnych kopii zapasowych
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ — możliwość pełnego wykorzystania repozytoriów kopii zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowych, dostęp do istniejących funkcji odzyskiwania na poziomie plików i nie tylko!

Ponadto Veeam Agent dla Linuxa jest objęty korporacyjną pomocą techniczną firmy Veeam w trybie 24.7.3651!


Czy szukasz raczej BEZPŁATNEGO rozwiązania do backupu w systemie Linux?

Funkcje tworzenia kopii zapasowych

Tryby tworzenia kopii zapasowych w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa

Opcje tworzenia kopii zapasowych dostępne w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa:

 • Tworzenie kopii zapasowych całego komputera, na poziomie woluminów i na poziomie plików — oparte na obrazach kopie zapasowe obejmujące określone woluminy i pliki lub zawartość całego komputera
 • Obsługa wielu zadań2 — planowanie wielu zadań backupu w systemie Linux z myślą określonych wartościach RPO i różnych konfiguracjach backupu
 • Skrypty migawkowe pre-freeze/post-thaw do przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacjis2 — tworzenie spójnych pod względem transakcyjnym kopii zapasowych zapewniające przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji
 • Wbudowane sterowniki do obsługi migawek i śledzenia zmienionych bloków — tworzenie prawdziwych przyrostowych kopii zapasowych dzięki modułowi jądra Veeam z wbudowanymi funkcjami obsługi migawek woluminu i śledzenia zmienionych bloków
 • Interfejs użytkownika konsoli lub wiersz poleceń — możliwość korzystania z przyjaznego interfejsu użytkownika lub bardziej tradycyjnego wiersza poleceń (za pośrednictwem polecenia veeamconfig) — rozwiązanie idealne dla każdego administratora IT
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication* — korzystanie z repozytoriów kopii zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowych i dostęp do funkcji odzyskiwania na poziomie plików

Funkcje odzyskiwania

Veeam Agent dla Linuxa umożliwia szybkie odzyskiwanie instancji Linux, przyczyniając się do wydłużenia czasu dostępności. Użytkownik może wykonywać lokalne operacje przywracania z kopii zapasowych poszczególnych instancji w chmurze publicznej lub chmurowe operacje przywracania z kopii zapasowych w systemie lokalnym.

Dostępne są następujące opcje odzyskiwania:

 • Przywracanie na komputer bez systemu operacyjnego (bare metal) — możliwość przywrócenia całego systemu na komputer o tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej
 • Przywracanie na poziomie woluminów — przywracanie całego woluminu z instancji Linux w chmurze lub lokalnej kopii zapasowej
 • Przywracanie na poziomie plików — wyszukiwanie i przywracanie pojedynczych plików
 • Indeksowanie plików gościa, wyszukiwanie w katalogu i przywracanie przy użyciu narzędzia Veeam Backup Enterprise Manager — szybkie wyszukiwanie plików i przywracanie ich jednym kliknięciem
Szybkie i łatwe przywracanie za pomocą narzędzia Veeam Agent dla Linuxa

Startowy nośnik odzyskiwania

Nośnik odzyskiwania do narzędzia Veeam Agent dla Linuxa

Dostępny jest nośnik odzyskiwania, który umożliwia rozwiązywanie problemów, oferując następujące opcje:

 • Przywracanie woluminów — przywracanie całego woluminu z instancji Linux w chmurze lub lokalnej kopii zapasowej
 • Przywracanie plików — wyszukiwanie kopii zapasowych i przywracanie pojedynczych plików
 • Konfigurowanie sieci — uzyskiwanie ustawień sieciowych z serwera DHCP i możliwość wyszukania kopii zapasowej w udziale sieciowym
 • Przełączanie na wiersz poleceń — wiersz poleceń umożliwia wykonywanie tych samych funkcji co wbudowany interfejs użytkownika i zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi systemowych
 • Ponowny rozruch — inicjowanie ponownego rozruchu instancji Linux w chmurze albo lokalnego serwera lub stacji roboczej

BaaS i DRaaS w całym środowisku

Teraz partnerzy uczestniczący w programie Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) mogą wprowadzić narzędzie Veeam Agent dla Linuxa do oferty w obszarze tworzenia kopii zapasowych. Korzystając z konsoli rozwiązania Veeam Backup & Replication, partnerzy VCSP mogą zarządzać kopiami zapasowymi Linuxa tak samo jak innymi kopiami zapasowymi Veeam swoich klientów.

Pomoc techniczna 24.7.365

Prawdziwe rozwiązanie z zakresu dostępności musi zapewniać pomoc techniczną dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna. Oba rodzaje licencji narzędzia Veeam Agent dla Linuxa — Server i Workstation — obejmują czołową w branży pomoc techniczną firmy Veeam oferowaną w trybie 24.7.365.

Wspierane środowiska systemowe

Veeam Agent dla Linuxa jest rozprowadzany w postaci pakietów RPM i DEB. Obsługuje każde jądro systemu Linux od wersji 2.6.32 wzwyż, jeśli tylko klient korzysta z domyślnego jądra danej dystrybucji, co stwarza możliwość ochrony również starych instalacji. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych produktu or Przewodniku użytkownika.
  
1 Dotyczy licencji typu Server i Workstation
2 Dotyczy licencji typu Server
* Wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5 Update 1 lub nowszego

Veeam Backup & Replication

Przenieś backup instancji Linuxa na nowy poziom!

Wypróbuj

Veeam Agent dla Linuxa

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety