Globalny lider nr 1

Zarządzane usługi backupu | Rozwiązania BaaS

Nr 1 do backupu i odzyskiwania

Usługi BaaS od partnerów wykorzystujących technologie Veeam

  • Zarządzanie w Twoim imieniu
  • Twoje dane w wybranej przez Ciebie chmurze
  • Ochrona danych przy pomocy eksperta Veeam
V11 general veeam powered baa s and d raa s big

Usługi BaaS oparte na technologiach Veeam

Dbanie o ochronę danych bywa trudne ze względu na konieczność przestrzegania przepisów, cyberzagrożenia i ograniczenia budżetowe. Aby skuteczniej wspierać osiąganie celów biznesowych, wiele firm wybiera usługi BaaS oparte na technologiach Veeam, które umożliwiają realizację kompleksowej strategii ochrony danych uwzględniającą mechanizmy niezmienności.

Szybsze uzyskiwanie korzyści

Osiągaj natychmiastowe rezultaty, jednocześnie unikając dodatkowych kosztów i angażowania kolejnych zasobów.

Doświadczenie w zakresie technologii Veeam

Uczestnicy programu Veeam Cloud & Service Provider stosują najlepsze praktyki branżowe.

Uproszczenie zarządzania kopiami zapasowymi

Odciąż zasoby, wiedząc, że Twoje kopie zapasowe są bezpieczne i zawsze dostępne.

Dlaczego klienci wybierają usługi BaaS 

47%
chce mieć dostęp do kopii zapasowych w każdym miejscu i czasie
37%
poszukuje repozytoriów offline z separacją fizyczną lub gwarantowaną niezmiennością
40%
chce mieć dostęp do elastycznych opcji płatności
37%
chce korzystać z wiedzy ekspertów technicznych usługodawcy
Możliwości

Zalety zarządzanych usług backupu  

Usługi BaaS oparte na technologiach Veeam zapewniają proste, elastyczne, niezawodne i wydajne funkcje odpowiadające różnym wymaganiom biznesowym.

Jedna
platforma

Chroń WSZYSTKIE obciążenia w środowisku chmurowym, wirtualnym, fizycznym i NAS.

Ochrona przed atakami ransomware

Bezpieczne kopie zapasowe to ostatnia linia obrony.

Wysyłanie kopii zapasowych
na zewnątrz firmy

Do połączenia z repozytorium usługodawcy wystarczy kilka kliknięć i nie jest wymagana dodatkowa licencja.

Zarządzanie na Twoich warunkach

Wybierz optymalny poziom umów SLA i zarządzania — od portalu samoobsługowego po zarządzanie w pełnym zakresie.

ROZWIĄZANIA

Usługi BaaS oparte na technologiach Veeam

Niezależnie od tego, czy chodzi o przeniesienie danych poza firmę czy o zlecenie operacji backupu podmiotowi zewnętrznemu, Veeam spełni Twoje oczekiwania.

Backup w lokalizacji zewnętrznej

Stosuj regułę 3-2-1 dotyczącą kopii zapasowych przy użyciu wbudowanej w rozwiązanie Veeam Backup & Replication funkcji Veeam Cloud Connect, która umożliwia wysyłanie kopii zapasowych do zewnętrznego centrum danych uczestnika programu VCSP, zapewniając dostęp do bezpiecznych, czystych egzemplarzy danych. Nie jest wymagana dodatkowa licencja!

Zarządzane usługi BaaS

Zleć codzienne zarządzanie kopiami zapasowymi ekspertom! Dzięki zarządzanym usługom backupu obsługa zadań kopii zapasowych, testowanie, przywracanie danych, monitorowanie oraz raportowanie spełniają zadane parametry SLA.

Sprawdź, jak nas oceniają klienci

Leader enter winter
Best est roi 2021
Easiest to use 2021
Gartner insight gold 2021

Często zadawane pytania

Co to jest Veeam Cloud Connect? 
Veeam Cloud Connect umożliwia szybkie i bezpieczne tworzenie oraz odzyskiwanie kopii zapasowych w centrach danych, na urządzeniach końcowych i w chmurze, a wszystko to z poziomu jednej konsoli webowej. Dzięki tej funkcji, wchodzącej w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication, klient firmy Veeam może łatwo połączyć się z chmurą usługodawcy, aby utworzyć dodatkowy egzemplarz kopii zapasowej w lokalizacji zewnętrznej lub wykonać odzyskiwanie po awarii w modelu usługowym. 
Jakie są zalety współpracy z usługodawcą, jeśli chodzi o tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej? 
Współpraca z usługodawcą oznacza nie tylko dodatkowy egzemplarz danych. Usługodawcy często oferują także inne usługi zarządzania, dokumentacji i konserwacji objęte indywidualnymi umowami SLA. Kiedy jako repozytorium kopii zapasowych firma wykorzystuje chmurę usługodawcy, ma większą kontrolę nad geograficzną lokalizacją swoich danych (inaczej niż w przypadku hiperskalowych chmur publicznych), co często jest wymogiem prawnym.
Czy do tworzenia kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej za pomocą funkcji Veeam Cloud Connect jest wymagana dodatkowa licencja? 
Nie. W przypadku naszych klientów funkcja Veeam Cloud Connect wchodzi w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication. 
Jaka jest różnica między tworzeniem kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej i zarządzanymi usługami BaaS?
Tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej polega na wysyłaniu egzemplarza kopii zapasowych do dodatkowej lokalizacji, takiej jak centrum danych usługodawcy lub chmura publiczna. W przypadku zarządzanych usług BaaS to usługodawca zarządza tworzeniem kopii zapasowych lokalnego środowiska klienta. Dostępne usługi mogą obejmować obsługę zadań tworzenia kopii zapasowych, testowanie, weryfikację i przywracanie danych.

Na dobry początek

Data protection

Trendy w ochronie chmury w 2023 r.

Poznaj najnowsze trendy dotyczące eksploatacji i ochrony obciążeń w chmurze

Partner icon

Znajdź dostawcę usług BaaS

Skontaktuj się z partnerem i wybierz rozwiązanie optymalne dla swojej firmy

Contact icon

Kontakt

Uzyskaj pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania dla swojego przedsiębiorstwa