Usługi BaaS i DRaaS oparte na technologiach Veeam

Usługi dostarczane w środowisku lokalnym, w chmurze i w ramach strategii hybrydowej
Znajdź dostawcę

Usługi dostępne w ponad 180 krajach

Usługodawcy spieszą na pomoc z rozwiązaniami Veeam

Z różnych powodów — od ograniczonej ilości zasobów po ataki ransomware — działy IT nieustannie borykają się z ryzykiem przestoju i utraty danych. Firma Veeam® dzięki współpracy z siecią dostawców usług chmurowych i zarządzanych dostarcza specjalistyczne, zarządzane rozwiązania typu BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service). 
service-providers
Gain expertise

Dostęp do ekspertów

Wykorzystaj doświadczenie i najlepsze praktyki, które mogą zapewnić tylko wyspecjalizowani usługodawcy.
Flag

Szybkie rozpoczęcie

Nie poświęcaj cennego czasu i środków finansowych na zatrudnianie pracowników i tworzenie usług — skorzystaj z gotowej oferty!
Reduce complexity

Obniżenie stopnia złożoności

Uniknij alarmów, czynności naprawczych, instalowania poprawek i innych kłopotów związanych z zarządzaniem własną ofertą usług.

Dbanie o odporność każdych danych, niezależnie od ich lokalizacji

Niezależnie od tego, czy chodzi o krytyczne obciążenia działające w środowisku lokalnym czy o dane rozsiane po chmurze i biurach domowych, usługodawcy współpracujący z firmą Veeam oferują usługi tworzenia kopii zapasowych, monitorowania i zarządzania oraz odzyskiwania po awarii w lokalizacji zewnętrznej, których potrzebujesz do uodpornienia się na każde zagrożenie.

Przenośność
danych

Korzystaj z pamięci masowej odpowiedniej dla obciążenia — również w lokalizacji zewnętrznej i między chmurami

Szybsze
wdrażanie chmury

Wdróż strategię ochrony z priorytetową rolą chmury dzięki backupowi do, z i w ramach chmury

Przeciwdziałanie atakom ransomware

Stosuj najlepsze praktyki polecane przez ekspertów, aby dbać o bezpieczeństwo i odzyskiwalność kopii zapasowych

Ochrona krytycznych obciążeń w centrum danych

Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne zarządzanie kopiami zapasowymi, lokalizację zewnętrzną na potrzeby przechowywania długoterminowego czy rozwiązanie DRaaS do celów przełączania awaryjnego, dzięki naszym usługodawcom możesz dbać o stałą dostępność kluczowych obciążeń.

Codzienne zarządzanie kopiami zapasowymi

Zleć ochronę danych ekspertowi zewnętrznemu, który będzie aktywnie zarządzał Twoim środowiskiem.

Przełączanie awaryjne na chmurę

Wdróż ekonomiczną strategię odzyskiwania po awarii, obejmującą możliwość awaryjnego przełączenia całej lokalizacji lub jej części.

Skalowalne przechowywanie długoterminowe

Wysyłaj kopie zapasowe do gorącej i chłodnej pamięci masowej w chmurze, aby maksymalnie wykorzystać inwestycje w pamięć masową.

Kontrola nad danymi w chmurze

Obecnie wiele krytycznych obciążeń znajduje się w chmurze publicznej, jednak za dostępność i ochronę związanych z nimi danych wciąż odpowiada Twoja firma. Dzięki usługom BaaS możesz skutecznie dbać o przenośność i odzyskiwalność firmowych danych.

Optymalizacja wydatków na chmurę

Wykorzystaj usługi BaaS, aby przesyłać kopie zapasowe do chłodnej i archiwalnej pamięci masowej.

Wybór optymalnej metody przywracania

Usługi oparte na technologiach Veeam oferują opcje przywracania granularnego, które często są niedostępne standardowo.

Dane w chmurze odporne na awarie

Chmura też może mieć awarię! Przenośny format plików Veeam daje Ci kontrolę nad firmowymi danymi.

Tworzenie kopii zapasowych urządzeń końcowych w chmurze

W miarę, jak w funkcjonowaniu i strategiach przedsiębiorstw rośnie znaczenie pracy zdalnej, coraz więcej ważnych firmowych danych jest przechowywanych na urządzeniach końcowych. Usługi chmurowe i zarządzane umożliwiają dostęp do danych z dowolnego urządzenia — niezależnie od ich lokalizacji — oraz tworzenie ich kopii zapasowych.

Ochrona ważnych laptopów

Dzięki pamięci masowej w chmurze możesz sprawić, że żadne urządzenie nie zostanie pominięte.

Dbanie o wydajność pracowników zdalnych

Pomagaj pracownikom w szybkim powrocie do pracy przez przywracanie plików, a nawet całych komputerów.

Przywracanie granularne

Twórz i odzyskuj kopie zapasowe na poziomie całego komputera albo wybranych woluminów lub plików.

Eliminowanie strat danych SaaS

W przypadku aplikacji SaaS, takich jak pakiet Microsoft 365, odpowiedzialność za ochronę danych spoczywa na kliencie. W tym obszarze mogą pomóc rozwiązania BaaS, które zabezpieczają dane przed zagrożeniami i lukami przechowywania dzięki usługom zarządzanym i wielochmurowej pamięci masowej.

Na wypadek usunięcia lub ataku ransomware

Wdróż strategię tworzenia kopii zapasowych, która umożliwi odzyskanie danych po każdym zagrożeniu.

Łatwe odzyskiwanie w zgodzie z przepisami

Bezproblemowo wyszukuj i eksportuj dane w ramach operacji eDiscovery.

Dowolna lokalizacja zapisu kopii zapasowych

Przenośny format plików Veeam umożliwia tworzenie kopii zapasowych w środowisku lokalnym lub w chmurze.

Często zadawane pytania

Co to jest BaaS (Backup as a Service)?
BaaS to rodzaj usług, które umożliwiają ochronę danych maszyn wirtualnych, aplikacji w chmurze, urządzeń końcowych i innych obciążeń. Usługi te mogą obejmować instalację, hosting w chmurze oraz ciągłe monitorowanie i zarządzanie. W rozliczeniach z klientami dostawcy usług BaaS często stosują płatności cykliczne/oparte na wykorzystaniu, zgodnie z modelem kosztów operacyjnych.
Jak działają usługi BaaS?

Sposób wdrażania i korzystania z usług BaaS często zależy od rodzaju obciążenia. Jednak niektórzy producenci oprogramowania (tacy jak Veeam) unifikują ochronę danych w różnych obciążeniach i chmurach, aby zapewnić przenośność i ochronę danych niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Klienci dostawców BaaS zazwyczaj uzyskują dostęp do usług tworzenia kopii zapasowych za pośrednictwem portalu samoobsługowego. Użytkownik może planować zadania tworzenia kopii zapasowych, konfigurować zasady przechowywania i wykonywać operacje odzyskiwania. Jeśli chodzi o system wewnętrzny, dostawca zarządza pamięcią masową, poprawkami oprogramowania i innymi ważnymi funkcjami infrastruktury, aby zapewnić nieprzerwane działanie usług.

Jakie są typowe zastosowania usług BaaS?

Klienci zainteresowani usługami BaaS, szczególnie w odróżnieniu od samodzielnie tworzonych rozwiązań, najczęściej chcą:

  • Zyskać dostęp do ekspertów, aby móc im zlecić instalację, konserwację, monitorowanie i aktualizowanie pamięci masowej oraz oprogramowania.
  • Szybko rozpocząć korzystanie z rozwiązania. Możliwość uniknięcia nakładów inwestycyjnych oraz skomplikowanych czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych zdecydowanie przemawia za modelem usługowym.
  • Przyspieszyć wdrażanie chmury, traktując ją priorytetowo podczas podejmowania decyzji dotyczących pamięci masowej.
  • Stworzyć dodatkową lokalizację na kopie zapasowe, aby zapewnić odzyskiwalność i archiwizację danych zgodnie z wymaganiami prawnymi.
  • Zabezpieczyć dane przed atakami ransomware i zagrożeniami wewnętrznymi przez przechowywanie fizycznie odseparowanego egzemplarza danych z dala od podstawowej pamięci masowej. 
Co to jest DRaaS (Disaster Recovery as a Service)?
W przypadku klientów, którzy nie dysponują środkami finansowymi i doświadczeniem potrzebnym do budowy dodatkowej lokalizacji na potrzeby odzyskiwania po awarii, znakomite rozwiązanie stanowi usługa typu DRaaS. Jest to ekonomiczna, subskrypcyjna usługa działająca w chmurze, dzięki której klient może się przełączyć na lokalizację awaryjną w przypadku awarii sprzętu, klęski żywiołowej lub innego poważnego problemu w podstawowym centrum danych.
Jak działają usługi DRaaS?

Usługi DRaaS są tworzone od podstaw przez firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu po awarii, które na zlecenie klientów mogą wykonywać czynności związane ze sprzętem, obsługą sieci i zarządzaniem dostępem.

Najpierw klient we współpracy z dostawcą ustala zasady tworzenia kopii zapasowych i replikacji, które są niezbędne, by umożliwić przełączenie awaryjne przy użyciu jak najbardziej aktualnych danych. Następnie w przypadku awarii klient zazwyczaj loguje się do portalu dostawcy i inicjuje przełączanie awaryjne: w czasie rzędu minut zaplanowane maszyny wirtualne są dostępne i gotowe do użycia w chmurze dostawcy.

Jakie są typowe zastosowania usług DRaaS?

Klienci zainteresowani usługami DRaaS, szczególnie w odróżnieniu od samodzielnie tworzonych rozwiązań, najczęściej chcą:

  • Obniżyć koszty dzięki uniknięciu ogromnych nakładów inwestycyjnych niezbędnych do utworzenia dodatkowej lokalizacji z gotową do użycia pamięcią masową, siecią i mechanizmami dostępu.
  • Uzyskać specjalistyczne wsparcie na bazie doświadczenia, które może zapewnić wyłącznie wyspecjalizowany dostawca, drobiazgowo przygotowujący każdy element rozwiązania.
  • Wprowadzić separację geograficzną.Tworzenie kopii zapasowych i replik z dala od podstawowego centrum danych daje pewność, że ewentualne klęski żywiołowe nie wpłyną na przełączanie awaryjne.
  • Mieć elastyczność, jaką daje funkcja częściowego przełączania awaryjnego. Przydaje się ona, gdy jest potrzebna pamięć masowa na żądanie do celów migracji serwera, szybkiej instalacji poprawek lub rozwiązania innego problemu o ograniczonym zasięgu.

Jak możemy pomóc?

find-a-partner

Znajdź partnera

Dzięki bogatej ofercie usług dostępnych na całym świecie Veeam umożliwia łatwe znalezienie dostawcy na miarę Twoich potrzeb.

get-a-demo

Doświadczenia innych klientów

Wiele podmiotów, od małych firm po duże korporacje, odniosło korzyści dzięki wdrożeniu modelu usługowego.

take-an-assessment

Łączność z chmurą

Veeam Cloud Connect to wbudowana funkcja rozwiązań Veeam, która udostępnia bezpieczne połączenie z chmurą usługodawcy.