Globalny lider nr 1

BaaS i DRaaS

Zarządzane usługi backupu i odzyskiwania po awarii

Oparte na technologiach Veeam usługi BaaS i DRaaS świadczone przez uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)
Znajdź partnera

Usługi dostępne w ponad 180 krajach

Nowoczesna ochrona danych jako usługa

Z różnych powodów — od ograniczonej ilości zasobów po ataki ransomware — przedsiębiorstwa nieustannie borykają się z ryzykiem przestoju i utraty danych.

Nawiązanie współpracy z dostawcą zarządzanych usług BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service) opartych na technologiach Veeam zapewnia dostęp do eksperckiej wiedzy, skraca czas uzyskiwania korzyści i zmniejsza złożoność codziennych operacji IT. Zapoznaj się z zarządzanymi usługami backupu oraz odzyskiwania po awarii i zapewnij ochronę krytycznym firmowym obciążeniom. Veeam daje Ci swobodę wyboru!

service-providers
Zyskaj wiedzę
Chroń dane pakietu Microsoft 365 przed zagrożeniami. To te same wydajne funkcje ochrony danych Veeam — dostarczane i zarządzane przez partnerów Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) Competency.
Gain expertise
Chroń dane na platformach AWS, Microsoft Azure i Google Cloud. Zwolnij zasoby, zapewnij przenośność danych i kontroluj koszty dzięki partnerom-uczestnikom programu VCSP (Veeam Cloud & Service Provider).
Zyskaj wiedzę

Backup zarządzany i w lokalizacji zewnętrznej

To Twoje dane, więc to Ty decydujesz, jaką chmurę wybrać. Wdróż regułę 3-2-1 i chroń firmowe dane w lokalizacji zewnętrznej dzięki bezpiecznym centrom danych w chmurze oraz jednej kompleksowej strategii backupu, realizowanej z pomocą partnerów VCSP Competency.
Zyskaj wiedzę
Ogranicz przestoje do minimum. Wykonuj sprawne, elastyczne operacje przełączania w tryb awaryjny oraz powrotu po awarii — dotyczące określonych maszyn wirtualnych lub całej lokalizacji — dzięki technologii Veeam Cloud Connect dostarczanej przez partnerów VCSP Competency.

Zapewniona odporność danych niezależnie od ich lokalizacji

Niezależnie od tego, czy chodzi o krytyczne obciążenia działające w środowisku lokalnym czy o dane rozsiane po chmurze i biurach domowych, usługodawcy współpracujący z firmą Veeam oferują zarządzane usługi tworzenia kopii zapasowych w chmurze, monitorowania, zarządzania i odzyskiwania po awarii, których potrzebujesz do uodpornienia się na każde zagrożenie.

Przeciwdziałanie atakom ransomware

Korzystaj z najlepszych praktyk opracowanych przez ekspertów, aby Twoje kopie były bezpieczne i odzyskiwalne.

Szybsze wdrażanie chmury

Wdróż strategię ochrony z priorytetową rolą chmury dzięki backupowi do, z i w ramach chmury.

Przenośność danych

Korzystaj z opcji przechowywania odpowiednich dla firmowych obciążeń — również w lokalizacji zewnętrznej i między chmurami.

Ochrona krytycznych obciążeń w centrum danych

Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne zarządzanie kopiami zapasowymi, lokalizację zewnętrzną na potrzeby przechowywania długoterminowego czy rozwiązanie DRaaS do celów przełączania awaryjnego, dzięki naszym usługodawcom możesz zapewnić stałą dostępność kluczowych obciążeń.

Codzienne zarządzanie kopiami zapasowymi

Zleć ochronę danych ekspertowi zewnętrznemu, który będzie aktywnie zarządzał Twoim środowiskiem.

Przełączanie awaryjne na chmurę

Wdróż ekonomiczną strategię odzyskiwania po awarii, obejmującą awaryjne przełączanie całej lokalizacji lub jej części.

Skalowalne przechowywanie długoterminowe

Wysyłaj kopie zapasowe do gorącej i chłodnej pamięci masowej w chmurze, aby maksymalnie wykorzystać inwestycje w pamięć masową.

Kontrola nad danymi w chmurze

Obecnie wiele krytycznych obciążeń znajduje się w chmurze publicznej, jednak za dostępność i ochronę związanych z nimi danych wciąż odpowiada Twoja firma. Dzięki usługom BaaS możesz skutecznie dbać o przenośność i odzyskiwalność firmowych danych.

Optymalizacja wydatków na chmurę

Wykorzystaj usługi BaaS, aby przesyłać kopie zapasowe do chłodnej i archiwalnej pamięci masowej.

Wybór optymalnej metody przywracania

Usługi oparte na technologiach Veeam oferują opcje przywracania granularnego, które rzadko są dostępne standardowo.

Dane w chmurze odporne na awarie

Chmura też może mieć awarię! Przenośny format plików Veeam daje Ci kontrolę nad firmowymi danymi.

Kopie zapasowe urządzeń końcowych w chmurze

W miarę, jak w funkcjonowaniu i strategiach przedsiębiorstw rośnie znaczenie pracy zdalnej, coraz więcej ważnych firmowych danych jest przechowywanych na urządzeniach końcowych. Usługi chmurowe i zarządzane umożliwiają dostęp do danych z dowolnego urządzenia — niezależnie od ich lokalizacji — oraz tworzenie ich kopii zapasowych.

Ochrona ważnych laptopów

Dzięki pamięci masowej w chmurze możesz sprawić, że żadne urządzenie nie zostanie pominięte.

Dbanie o wydajność pracowników zdalnych

Pomagaj pracownikom w szybkim powrocie do pracy przez przywracanie plików lub całych komputerów.

Przywracanie granularne

Twórz i odzyskuj kopie zapasowe na poziomie całego komputera albo wybranych woluminów lub plików.

Eliminowanie strat danych SaaS

W przypadku aplikacji SaaS (Software as a Service), takich jak pakiet Microsoft Office 365, odpowiedzialność za ochronę danych spoczywa na kliencie. W tym zakresie mogą pomóc rozwiązania BaaS, które zabezpieczają dane przed zagrożeniami i lukami przechowywania dzięki usługom zarządzanym oraz wielochmurowej pamięci masowej.

Na wypadek usunięcia lub ataku ransomware

Wdróż strategię tworzenia kopii zapasowych, która umożliwi odzyskanie danych po każdym incydencie.

Łatwe odzyskiwanie w zgodzie z przepisami

Bezproblemowo wyszukuj i eksportuj dane w ramach operacji eDiscovery.

Dowolna lokalizacja zapisu kopii zapasowych

Przenośny format plików Veeam umożliwia tworzenie kopii zapasowych w środowisku lokalnym lub w chmurze.

Często zadawane pytania

Co to są zarządzane usługi chmurowe?
Zarządzane usługi chmurowe polegają na zarządzaniu zasobami chmurowymi lub infrastrukturą chmurową firmy przez niezależny podmiot zewnętrzny. Zazwyczaj jest nim dostawca usług zarządzanych lub dostawca usług chmurowych. Zarządzane usługi chmurowe obejmują szeroki wachlarz rozwiązań, ale w szczególności chodzi o tworzenie kopii zapasowych jako usługę (Backup as a Service — BaaS) i odzyskiwanie po awarii jako usługę (Disaster Recovery as a Service — DRaaS).
Jak działają zarządzane usługi chmurowe?
Do zarządzanych usług chmurowych świadczonych przez dostawcę usług zarządzanych lub dostawcę usług chmurowych należą rozwiązania typu BaaS (Backup as a Service — tworzenie kopii zapasowych jako usługa) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service — odzyskiwanie po awarii jako usługa). Partner może częściowo lub w pełni zarządzać takim rozwiązaniem w imieniu firmy. Rozwiązanie zazwyczaj obejmuje migrację, konfigurację, zabezpieczenia, monitorowanie, zarządzanie i bieżącą konserwację.
Jaka jest różnica między rozwiązaniem typu BaaS a zarządzaną usługą backupu?
W ramach samoobsługowego rozwiązania BaaS (Backup as a Service) firmowy dział IT ma dostęp do portalu, w którym może planować zadania tworzenia kopii zapasowych, konfigurować zasady przechowywania i odzyskiwać pliki lub maszyny wirtualne. Natomiast w ramach zarządzanego rozwiązania BaaS firma współpracuje z usługodawcą, który planuje tworzenie kopii zapasowych, zarządza zasadami, wykonuje częste testy, świadczy usługi odzyskiwania itd. W obu przypadkach kopie zapasowe zazwyczaj są przechowywane w repozytorium usługodawcy.
Jakie są zalety usług BaaS?

Klienci zainteresowani usługami BaaS (Backup as a Service), a nie samodzielnie tworzonymi rozwiązaniami, najczęściej chcą:

  • Zyskać dostęp do ekspertów, aby móc im zlecić instalację, konserwację, monitorowanie i aktualizowanie pamięci masowej oraz oprogramowania.
  • Szybko rozpocząć korzystanie z rozwiązania. Model usługowy pozwala uniknąć nakładów inwestycyjnych oraz skomplikowanych czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych.
  • Przyspieszyć wdrażanie chmury, traktując ją priorytetowo podczas podejmowania decyzji dotyczących pamięci masowej.
  • Stworzyć dodatkową lokalizację na kopie zapasowe, aby zapewnić odzyskiwalność i archiwizację danych zgodnie z wymaganiami prawnymi.
  • Zabezpieczyć dane przed atakami ransomware i zagrożeniami wewnętrznymi przez przechowywanie fizycznie odseparowanego egzemplarza danych z dala od podstawowej pamięci masowej. 
Jakie są zalety usług DRaaS w porównaniu z tradycyjnym odzyskiwaniem po awarii?

Klienci zainteresowani usługami DRaaS najczęściej chcą:

  • Obniżyć koszty dzięki uniknięciu ogromnych nakładów inwestycyjnych niezbędnych do utworzenia dodatkowej lokalizacji z gotową do użycia pamięcią masową, siecią i mechanizmami dostępu.
  • Uzyskać specjalistyczne wsparcie na bazie doświadczenia, które może zapewnić wyłącznie wyspecjalizowany dostawca, drobiazgowo przygotowujący każdy element rozwiązania.
  • Wprowadzić separację geograficzną. Tworzenie kopii zapasowych i replik z dala od podstawowego centrum danych daje pewność, że ewentualne klęski żywiołowe nie wpłyną na przełączanie awaryjne.
  • Mieć elastyczność, jaką daje funkcja częściowego przełączania awaryjnego. Przydaje się ona, gdy jest potrzebna pamięć masowa na żądanie do celów migracji serwera, szybkiej instalacji poprawek lub rozwiązania innego problemu o ograniczonym zasięgu.
Jaka jest różnica między zwykłymi i zarządzanymi usługami DRaaS?
Rozwiązanie DRaaS polega na tym, że infrastruktura awaryjna znajduje się poza firmą u niezależnego usługodawcy. Rozwiązanie to może mieć charakter samoobsługowy, gdzie całością operacji związanych z konfiguracją, testowaniem, przełączaniem w tryb awaryjny i powrotem po awarii zarządza klient, lub w pełni zarządzany, gdzie wszystkim zajmują się przeszkoleni specjaliści usługodawcy.

Jak możemy pomóc?

find-a-partner

Znajdź partnera

Dzięki bogatej ofercie usług dostępnych na całym świecie Veeam umożliwia łatwe znalezienie dostawcy na miarę Twoich potrzeb.

get-a-demo

Doświadczenia innych klientów

Wiele podmiotów, od małych firm po duże korporacje, odniosło korzyści dzięki wdrożeniu modelu usługowego.

take-an-assessment

Łączność z chmurą

Veeam Cloud Connect to wbudowana funkcja rozwiązań Veeam, która udostępnia bezpieczne połączenie z chmurą usługodawcy.