Veeam Management Pack dla System Center v8

Promowane filmy

Zrzuty ekranowe produktów

Karta serwerów VMware
Magazyny danych — raport dotyczący nadmiernej alokacji pamięci masowej
Raport z oceny infrastruktury kopii zapasowych
Infrastruktura zarządzana przy użyciu pakietu Veeam MP
Widget Morning Coffee
Topologia w narzędziu Veeam Backup Enterprise Manager
Topologia obliczeniowa w środowisku Hyper-V
Mapa ciepła zasobów obliczeniowych hosta
Czołowe hosty
Raport z planowania mocy obliczeniowych na potrzeby chmury hybrydowej VMware
Alarmy
Nadmierna wielkość
Raport dotyczący bezczynnych maszyn wirtualnych
Karta kolektorów
Karta pulpitu

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety