Globalny lider nr 1

Wymagania systemowe

Veeam Management Pack for Microsoft System Center — obsługiwane środowiska

Szczegółową listę wymagań systemowych i obsługiwanych konfiguracji można znaleźć w najnowszych informacjach o wersji pakietu Veeam Management Pack. Aby poznać wymagania dotyczące innego produktu Veeam, wybierz go z listy po prawej stronie.

Infrastruktura VMware1

Vmware

Platformy

 • vSphere 8.x 
 • vSphere 7.x 
 • vSphere 6.5 

Hosty

 • ESXi 8.x 
 • ESXi 7.x 
 • ESXi 6.5 
 • vSphere Hypervisor
  (BEZPŁATNA wersja ESXi)

Software

 • vCenter Server 8.x 
 • vCenter Server 7.x 
 • vCenter Server 6.5 

Infrastruktura Microsoft

Windows logo

Platformy

 • Windows Server 2022 
 • Windows Server 2019 
 • Windows Server 2016  

Hosty

 • Windows Server Hyper-V 2019 
 • Windows Server Hyper-V 2016 
 • Windows Server Hyper-V 2016 (BEZPŁATNY) 

Software

 • Microsoft System Center Operations Manager 2022 
 • Microsoft System Center Operations Manager 2019 
 • Microsoft System Center Operations Manager 2016 
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2022 
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2019 
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2016 

Infrastruktura Veeam

Veeam green logo

Platformy

 • Veeam Backup & Replication 10a (lub nowsze)

Agents

 • Veeam Agent for Windows 4
  (lub nowsze)
1 Obsługiwana jest tylko angielska wersja infrastruktury VMware