https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbWFuYWdlbWVudC10ZWFtLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiOWUzMTY5ZjQtMzRhNy00NWU5LWJkNWQtNWYwNTRjNmMyNjg1In0

Nr 1 do zarządzania danymi w chmurze

William H. Largent

CEO i prezes zarządu

William Largent — doświadczony menedżer, który od ponad 30 lat pełni funkcje operacyjne i kierownicze w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach — zanim został CEO i prezesem zarządu firmy Veeam, pełnił w niej funkcje Executive Vice President (EVP), Operations i członka zarządu.

William współtworzy firmę Veeam od 2008 r. oraz ma ponad 30-letnie doświadczenie na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach. Przed rozpoczęciem pracy w Veeam był dyrektorem generalnym Applied Innovation, Inc., spółki notowanej na rynku NASDAQ. William współpracował również z innymi członkami zarządu firmy Veeam w Aelita Software, gdzie był dyrektorem operacyjno-finansowym. Wcześniej jako dyrektor finansowy spółki Plug Power kierował jej pierwszą publiczną ofertą akcji, organizowaną przez bank Goldman, Sachs & Co., w ramach której zgromadzono kapitał przekraczający 150 milionów USD.

Przed przejściem do Plug Power William pełnił funkcje kierownicze m.in. w firmach Liebert Corporation i Metatec Corporation. Swoją karierę zawodową zaczynał w Touche Ross & Co. (obecnie Deloitte).

Chuck Garner

Chief Financial Officer

Jako Chief Financial Officer firmy Veeam Chuck Garner nadzoruje globalne działy finansów, spraw prawnych, strategii i działalności operacyjnej. Odpowiada za kształtowanie i rozbudowę finansowego i operacyjnego potencjału firmy Veeam w okresie, gdy rozciąga ona swoją pozycję lidera na obszary zarządzania danymi w chmurze oraz subskrypcyjnych modeli licencjonowania oprogramowania.

Chuck ma ponad 20-letnie doświadczenie na wysokich stanowiskach kierowniczych w działach finansów, strategii i działalności operacyjnej, które zdobył w takich obszarach jak oprogramowanie korporacyjne, rozwiązania SaaS (Software as a Service) oraz technologie finansowe. Dowiódł, że potrafi stymulować wzrost oraz kreować wartość zarówno w spółkach giełdowych, jak i prywatnych.

Przed przejściem do firmy Veeam Garner pełnił funkcję CFO w notowanej na giełdzie globalnej spółce Blackhawk Network specjalizującej się w technologiach finansowych, która została przejęta przez fundusz Silver Lake Partners. Ponadto Garner zdobywał doświadczenie zawodowe jako CFO, a później Chief Strategy and Transformation Officer w spółce giełdowej MedAssets, zajmującej się rozwiązaniami SaaS i nowoczesnymi usługami, konsultant ds. zarządzania w firmie Bain & Company, a także na stanowiskach związanych z projektowaniem oprogramowania i rozwojem działalności w firmie American Management Systems (obecnie CGI).

Danny Allan

Chief Technology Officer

Jako Chief Technology Officer i Senior Vice President for Product Strategy Danny odpowiada za globalne działania firmy Veeam w obszarach planowania produktów i strategii produktowej, a także za realizację wizji technicznej firmy jako czołowego dostawcy rozwiązań do backupu umożliwiających zarządzanie danymi w chmurze.  Danny współpracuje z klientami korporacyjnymi i dużymi usługodawcami z całego świata, aby oceniać i zapewniać długofalowe sukcesy w wymiarze branżowym.  Ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze technologii oprogramowania i z zapałem podchodzi do rozwiązywania problemów klientów oraz tworzenia innowacji w dziedzinie oprogramowania. 

Wcześniej Danny był dyrektorem technicznym Desktone, platformy oprogramowania dla usługodawców oferujących pulpity wirtualne w chmurze, która została przejęta przez firmę VMware.  Jeszcze wcześniej pracował jako dyrektor ds. badania zabezpieczeń w IBM oraz był członkiem rady ds. architektury zabezpieczeń, gdzie współtworzył specyfikację IBM Secure Engineering Framework.  Danny ma wiele patentów dotyczących oprogramowania z obszaru chmury i zabezpieczeń.

Chuck Garner photo

Jim Kruger

Chief Marketing Officer

Jako Chief Marketing Officer (CMO) firmy Veeam Jim Kruger kieruje jej globalnym działem marketingu, a jego zadania obejmują przyspieszanie wzrostu, wzmacnianie wizerunku firmy Veeam jako najlepszego dostawcy rozwiązań do backupu umożliwiających zarządzanie danymi w chmurze, a także stymulowanie innowacji w każdym aspekcie działań marketingowych firmy.

Jim ma ponad 25-letnie doświadczenie kierownicze we wszystkich obszarach marketingu. Na poprzednim stanowisku w firmie Veeam (którą zasilił w 2017 r.) — jako Senior Vice President (SVP) of Product & Solution Marketing — nadzorował wszystkie aspekty marketingu produktów i rozwiązań opartych na sojuszach strategicznych oraz odpowiadał za działania konkurencyjne, badania i przyspieszanie sprzedaży. Wcześniej był dyrektorem marketingu w firmie Intermedia, oferując usługi zunifikowanej łączności małym przedsiębiorstwom. Jim 16 lat pracował w firmie Polycom, gdzie zajmował szereg stanowisk — od wiceprezesa wykonawczego / dyrektora marketingu przez dyrektora ds. marketingu produktów i zarządzania produktami w dziale rozwiązań głosowych po wiceprezesa / dyrektora generalnego odpowiadającego za działalność wartą 200 mln USD. Wcześniej zajmował kilka wysokich stanowisk w działach marketingu firm GTE (Verizon) Wireless i Palm. 

Jim ma tytuł MBA uzyskany na California State University w East Bay oraz tytuł licencjata nadany przez University of California w Berkeley.

Chuck Garner photo

Gil Vega

Chief Information Security Officer 

Jako Chief Information Security Officer (CISO) firmy Veeam Gil Vega określa oraz realizuje jej wizję i strategię mającą zapewnić odpowiednią ochronę jej danych, informacji i rozwiązań, a także promuje strategie ułatwiające klientom ochronę krytycznych danych w wielu środowiskach oraz zapewnianie zgodności z przepisami.

W trakcie swojej kariery zawodowej Gil zajmował wysokie stanowiska kierownicze związane z cyberbezpieczeństwem w departamencie obrony USA, organizacjach wywiadowczych i firmach z branży usług finansowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie i jest powszechnie szanowanym ekspertem z zakresu stosowania cyberzabezpieczeń, bezpieczeństwa cyfrowego oraz zarządzania ryzykiem technologicznym w ściśle regulowanych środowiskach. Przed przejściem do firmy Veeam pełnił funkcję dyrektora generalnego i CISO w CME Group, będącej czołowym światowym operatorem giełd. Zanim Gil rozpoczął karierę w branży usług finansowych, był członkiem najwyższego szczebla służby cywilnej w amerykańskiej administracji federalnej oraz pełnił funkcje wicedyrektora IT i CISO w departamencie energii USA, a także funkcję CISO amerykańskich służb imigracyjno-celnych w Waszyngtonie.

Gil ma tytuły licencjata i magistra w dziedzinie systemów informacji i ochrony informacji. Jest absolwentem Federal Executive Institute w Charlottesville oraz dumnym weteranem U.S. Army, który uczestniczył w działaniach bojowych podczas Operacji „Pustynna Tarcza” i „Pustynna Burza”.

Daniel Fried

Daniel Fried

General Manager i Senior Vice President w regionie EMEA

Daniel Fried to General Manager i Senior Vice President w regionie EMEA. Na tym stanowisku nadzoruje on strategiczny kierunek rozwoju grupy EMEA oraz jej ekspansję we wszystkich segmentach i obszarach geograficznych, stymuluje rozwój ekosystemu partnerów i odpowiada za zwiększanie tempa wzrostu na rynkach wschodzących.

W listopadzie 2018 r. Daniel ponownie dołączył do zespołu Veeam, w którym wcześniej pełnił rolę Senior Vice President Worldwide Sales and Field Marketing. W swoim pierwszym okresie pracy w firmie Veeam, rozpoczętym w 2008 r., w dużym stopniu przyczynił się do jej początkowych sukcesów. Otwierając pierwsze biuro firmy Veeam w Paryżu, zainicjował jej obecność w południowym regionie EMEA. W 2009 r. zakres jego obowiązków poszerzył się o tworzenie i nadzorowanie regionu Europy Środkowej. Na początku 2010 r. Daniel znowu awansował, tym razem na stanowisko Managing Director, na którym odpowiadał za sprzedaż na całym terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a w 2015 r. przejął odpowiedzialność za ten obszar działalności w wymiarze globalnym.

Daniel przeszedł do firmy Veeam z VMware, gdzie był dyrektorem ds. sprzedaży partnerskiej w południowym regionie EMEA, a wcześniej pracował także w firmach Alcatel i Philips. Od ponad 25 lat z zaangażowaniem rozwija i kultywuje działalność sprzedażową międzynarodowych firm z branży wysokich technologii. Mieszkał w Azji, USA i Europie, dzięki czemu ma bogate doświadczenie obejmujące wiele kultur. Wykładał także na VIII Uniwersytecie Paryskim, dzieląc się posiadaną wiedzą biznesową z przyszłym pokoleniem przedsiębiorców i liderów biznesu. Daniel uzyskał tytuł magistra elektrotechniki i matematyki w Ecole Centrale oraz prowadził w USA badania z dziedziny matematyki stosowanej dotyczące teorii języków.

Paul Strelzick

General Manager i Senior Vice President w Ameryce Płn. i Płd.

Paul Strelzick ma ponad 30-letnie doświadczenie w obszarze opracowywania oraz wdrażania efektywnych i zyskownych modeli sprzedaży i strategii rozwoju. W firmie Veeam doświadczenie to odegra kluczową rolę w przyspieszaniu wzrostu na obszarze obu Ameryk oraz umacnianiu firmy na pozycji lidera rynku.

W trakcie swojej kariery zawodowej Paul zajmował najwyższe stanowiska kierownicze oraz zasiadał w radach dyrektorów niewielkich firm finansowanych przez fundusze venture capital oraz spółek giełdowych, a w ostatnim czasie pełnił rolę doradcy operacyjnego w firmie Insight Venture Partners. Jest pasjonatem coachingu i mentoringu jako narzędzi pomagających w tworzeniu światowej klasy zespołów sprzedaży.

Zanim zajął się doradztwem, był wiceprezesem wykonawczym i prezesem ds. sprzedaży globalnej w firmie SolarWinds, będącej liderem w obszarze zarządzania sieciami i infrastrukturą. W ciągu dziesięciu lat spędzonych w SolarWinds poprowadził firmę do udanej oferty publicznej w 2009 r. oraz wartego 4,5 mld USD wykupu przez fundusze private equity Thoma Bravo i Silver Lake Partners w 2016 r. Przed przejściem do SolarWinds Paul zajmował różne wysokie stanowiska kierownicze w firmach MessageOne, Permeo Technologies, Legato i CA Technologies, a podczas pracy w NetIQ poprowadził amerykański dział sprzedaży tej firmy do oferty publicznej i długiego okresu dynamicznego wzrostu.

Obecnie jest członkiem Rady Dyrektorów firmy SonarSource, tworzącej światowej klasy rozwiązania z obszaru DevOps, oraz firmy CloudBolt, oferującej korporacyjną platformę zarządzania chmurą hybrydową.

Shaun McLagan

Senior Vice President, Azja, Pacyfik i Japonia

Shaun McLagan, starszy wiceprezes firmy Veeam w regionie Azji i Pacyfiku oraz Japonii, odpowiada za rozwój działalności firmy na wszystkich rynkach tego regionu.

Shaun to weteran branży mający ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach sprzedaży, wsparcia przedsprzedażowego i doradztwa. Jest globalnym menedżerem, który pracował w czołowych firmach z branży IT, w tym w EMC, Oracle i HP, w Singapurze, Australii i Kanadzie. W ostatnim czasie pełnił funkcję wiceprezesa firmy Dell EMC ds. rozwiązań ochrony danych w regionie Azji i Pacyfiku oraz Japonii. Wcześniej przez ponad 10 lat pracował w EMC, a także kierował działalnością firmy RSA w Australii i Nowej Zelandii.

Ma tytuł licencjata politologii nadany przez University of Western Ontario — King’s University College.

Jim Tedesco

SVP, Worldwide Renewals and Customer Success

Jim Tedesco to weteran branży mający ponad 20-letnie doświadczenie handlowe, operacyjne i menedżerskie. Odpowiada za pomoc techniczną oferowaną użytkownikom rozwiązań Veeam, zadowolenie klientów oraz dalszy wzrost czołowego w branży wskaźnika Net Promoter Score firmy Veeam.

Jim zajmował wiele stanowisk kierowniczych wysokiego szczebla. W ostatnim czasie był wiceprezesem wykonawczym ds. sprzedaży dla przedsiębiorstw i rozwoju działalności w firmie tworzącej aplikacje mobilne, gdzie odpowiadał za globalne działania handlowe we wszystkich segmentach rynku. Wcześniej pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. sprzedaży międzynarodowej w firmie ScriptLogic, przejętej najpierw przez Quest Software, a następnie przez Dell Inc. (NASDAQ: DELL), oraz starszego wiceprezesa ds. sprzedaży w CA (NYSE: CA). Z innych eksponowanych funkcji kierowniczych sprawowanych przez Jima warto wymienić stanowisko wiceprezesa ds. działalności handlowej na terenie Ameryki Północnej i starszego wiceprezesa ds. sprzedaży w kanale partnerskim.