Nr 1 w nowoczesnej ochronie danych

William H. Largent

CEO i prezes zarządu

William Largent — doświadczony menedżer, który od ponad 30 lat pełni funkcje operacyjne i kierownicze w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach — zanim został CEO i prezesem zarządu firmy Veeam, pełnił w niej funkcje Executive Vice President (EVP), Operations i członka zarządu.

William współtworzy firmę Veeam od 2008 r. oraz ma ponad 30-letnie doświadczenie na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach. Przed rozpoczęciem pracy w Veeam był dyrektorem generalnym Applied Innovation, Inc., spółki notowanej na rynku NASDAQ. William współpracował również z innymi członkami zarządu firmy Veeam w Aelita Software, gdzie był dyrektorem operacyjno-finansowym. Wcześniej jako dyrektor finansowy spółki Plug Power kierował jej pierwszą publiczną ofertą akcji, organizowaną przez bank Goldman, Sachs & Co., w ramach której zgromadzono kapitał przekraczający 150 milionów USD.

Przed przejściem do Plug Power William pełnił funkcje kierownicze m.in. w firmach Liebert Corporation i Metatec Corporation. Swoją karierę zawodową zaczynał w Touche Ross & Co. (obecnie Deloitte).

Chuck Garner

Chief Financial Officer

Jako Chief Financial Officer firmy Veeam Chuck Garner nadzoruje globalne działy finansów, spraw prawnych, strategii i działalności operacyjnej. Odpowiada za kształtowanie i rozbudowę finansowego i operacyjnego potencjału firmy Veeam w okresie, gdy rozciąga ona swoją pozycję lidera na obszary zarządzania danymi w chmurze oraz subskrypcyjnych modeli licencjonowania oprogramowania.

Chuck ma ponad 20-letnie doświadczenie na wysokich stanowiskach kierowniczych w działach finansów, strategii i działalności operacyjnej, które zdobył w takich obszarach jak oprogramowanie korporacyjne, rozwiązania SaaS (Software as a Service) oraz technologie finansowe. Dowiódł, że potrafi stymulować wzrost oraz kreować wartość zarówno w spółkach giełdowych, jak i prywatnych.

Przed przejściem do firmy Veeam Garner pełnił funkcję CFO w notowanej na giełdzie globalnej spółce Blackhawk Network specjalizującej się w technologiach finansowych, która została przejęta przez fundusz Silver Lake Partners. Ponadto Garner zdobywał doświadczenie zawodowe jako CFO, a później Chief Strategy and Transformation Officer w spółce giełdowej MedAssets, zajmującej się rozwiązaniami SaaS i nowoczesnymi usługami, konsultant ds. zarządzania w firmie Bain & Company, a także na stanowiskach związanych z projektowaniem oprogramowania i rozwojem działalności w firmie American Management Systems (obecnie CGI).

Danny Allan

Chief Technology Officer

Jako Chief Technology Officer i Senior Vice President for Product Strategy Danny odpowiada za globalne działania firmy Veeam w obszarach planowania produktów i strategii produktowej, a także za realizację wizji technicznej firmy jako czołowego dostawcy rozwiązań do backupu umożliwiających zarządzanie danymi w chmurze. Danny współpracuje z klientami korporacyjnymi i dużymi usługodawcami z całego świata, aby oceniać i zapewniać długofalowe sukcesy w wymiarze branżowym. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze technologii oprogramowania i z zapałem podchodzi do rozwiązywania problemów klientów oraz tworzenia innowacji w dziedzinie oprogramowania. 

Wcześniej Danny był dyrektorem technicznym Desktone, platformy oprogramowania dla usługodawców oferujących pulpity wirtualne w chmurze, która została przejęta przez firmę VMware. Jeszcze wcześniej pracował jako dyrektor ds. badania zabezpieczeń w IBM oraz był członkiem rady ds. architektury zabezpieczeń, gdzie współtworzył specyfikację IBM Secure Engineering Framework. Danny ma wiele patentów dotyczących oprogramowania z obszaru chmury i zabezpieczeń.

Chuck Garner photo

Jim Kruger

Chief Marketing Officer

Jako Chief Marketing Officer (CMO) firmy Veeam Jim Kruger kieruje jej globalnym działem marketingu, a jego zadania obejmują przyspieszanie wzrostu, wzmacnianie wizerunku firmy Veeam jako najlepszego dostawcy rozwiązań do backupu umożliwiających zarządzanie danymi w chmurze, a także stymulowanie innowacji w każdym aspekcie działań marketingowych firmy.

Jim ma ponad 25-letnie doświadczenie kierownicze we wszystkich obszarach marketingu. Na poprzednim stanowisku w firmie Veeam (którą zasilił w 2017 r.) — jako Senior Vice President (SVP) of Product & Solution Marketing — nadzorował wszystkie aspekty marketingu produktów i rozwiązań opartych na sojuszach strategicznych oraz odpowiadał za działania konkurencyjne, badania i przyspieszanie sprzedaży. Wcześniej był dyrektorem marketingu w firmie Intermedia, oferując usługi zunifikowanej łączności małym przedsiębiorstwom. Jim 16 lat pracował w firmie Polycom, gdzie zajmował szereg stanowisk — od wiceprezesa wykonawczego / dyrektora marketingu przez dyrektora ds. marketingu produktów i zarządzania produktami w dziale rozwiązań głosowych po wiceprezesa / dyrektora generalnego odpowiadającego za działalność wartą 200 mln USD. Wcześniej zajmował kilka wysokich stanowisk w działach marketingu firm GTE (Verizon) Wireless i Palm. 

Jim ma tytuł MBA uzyskany na California State University w East Bay oraz tytuł licencjata nadany przez University of California w Berkeley.

Chuck Garner photo

Gil Vega

Chief Information Security Officer 

Jako Chief Information Security Officer (CISO) firmy Veeam Gil Vega określa oraz realizuje jej wizję i strategię mającą zapewnić odpowiednią ochronę jej danych, informacji i rozwiązań, a także promuje strategie ułatwiające klientom ochronę krytycznych danych w wielu środowiskach oraz zapewnianie zgodności z przepisami.

W trakcie swojej kariery zawodowej Gil zajmował wysokie stanowiska kierownicze związane z cyberbezpieczeństwem w departamencie obrony USA, organizacjach wywiadowczych i firmach z branży usług finansowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie i jest powszechnie szanowanym ekspertem z zakresu stosowania cyberzabezpieczeń, bezpieczeństwa cyfrowego oraz zarządzania ryzykiem technologicznym w ściśle regulowanych środowiskach. Przed przejściem do firmy Veeam pełnił funkcję dyrektora generalnego i CISO w CME Group, będącej czołowym światowym operatorem giełd. Zanim Gil rozpoczął karierę w branży usług finansowych, był członkiem najwyższego szczebla służby cywilnej w amerykańskiej administracji federalnej oraz pełnił funkcje wicedyrektora IT i CISO w departamencie energii USA, a także funkcję CISO amerykańskich służb imigracyjno-celnych w Waszyngtonie.

Gil ma tytuły licencjata i magistra w dziedzinie systemów informacji i ochrony informacji. Jest absolwentem Federal Executive Institute w Charlottesville oraz dumnym weteranem U.S. Army, który uczestniczył w działaniach bojowych podczas Operacji „Pustynna Tarcza” i „Pustynna Burza”.

Daniel Fried

Daniel Fried

General Manager i Senior Vice President w regionie EMEA

Daniel Fried to General Manager i Senior Vice President w regionie EMEA. Na tym stanowisku nadzoruje on strategiczny kierunek rozwoju grupy EMEA oraz jej ekspansję we wszystkich segmentach i obszarach geograficznych, stymuluje rozwój ekosystemu partnerów i odpowiada za zwiększanie tempa wzrostu na rynkach wschodzących.

W listopadzie 2018 r. Daniel ponownie dołączył do zespołu Veeam, w którym wcześniej pełnił rolę Senior Vice President Worldwide Sales and Field Marketing. W swoim pierwszym okresie pracy w firmie Veeam, rozpoczętym w 2008 r., w dużym stopniu przyczynił się do jej początkowych sukcesów. Otwierając pierwsze biuro firmy Veeam w Paryżu, zainicjował jej obecność w południowym regionie EMEA. W 2009 r. zakres jego obowiązków poszerzył się o tworzenie i nadzorowanie regionu Europy Środkowej. Na początku 2010 r. Daniel znowu awansował, tym razem na stanowisko Managing Director, na którym odpowiadał za sprzedaż na całym terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a w 2015 r. przejął odpowiedzialność za ten obszar działalności w wymiarze globalnym.

Daniel przeszedł do firmy Veeam z VMware, gdzie był dyrektorem ds. sprzedaży partnerskiej w południowym regionie EMEA, a wcześniej pracował także w firmach Alcatel i Philips. Od ponad 25 lat z zaangażowaniem rozwija i kultywuje działalność sprzedażową międzynarodowych firm z branży wysokich technologii. Mieszkał w Azji, USA i Europie, dzięki czemu ma bogate doświadczenie obejmujące wiele kultur. Wykładał także na VIII Uniwersytecie Paryskim, dzieląc się posiadaną wiedzą biznesową z przyszłym pokoleniem przedsiębiorców i liderów biznesu. Daniel uzyskał tytuł magistra elektrotechniki i matematyki w Ecole Centrale oraz prowadził w USA badania z dziedziny matematyki stosowanej dotyczące teorii języków.

Paul Strelzick

General Manager i Senior Vice President w Ameryce Płn. i Płd.

Paul Strelzick ma ponad 30-letnie doświadczenie w obszarze opracowywania oraz wdrażania efektywnych i zyskownych modeli sprzedaży i strategii rozwoju. W firmie Veeam doświadczenie to odegra kluczową rolę w przyspieszaniu wzrostu na obszarze obu Ameryk oraz umacnianiu firmy na pozycji lidera rynku.

W trakcie swojej kariery zawodowej Paul zajmował najwyższe stanowiska kierownicze oraz zasiadał w radach dyrektorów niewielkich firm finansowanych przez fundusze venture capital oraz spółek giełdowych, a w ostatnim czasie pełnił rolę doradcy operacyjnego w firmie Insight Venture Partners. Jest pasjonatem coachingu i mentoringu jako narzędzi pomagających w tworzeniu światowej klasy zespołów sprzedaży.

Zanim zajął się doradztwem, był wiceprezesem wykonawczym i prezesem ds. sprzedaży globalnej w firmie SolarWinds, będącej liderem w obszarze zarządzania sieciami i infrastrukturą. W ciągu dziesięciu lat spędzonych w SolarWinds poprowadził firmę do udanej oferty publicznej w 2009 r. oraz wartego 4,5 mld USD wykupu przez fundusze private equity Thoma Bravo i Silver Lake Partners w 2016 r. Przed przejściem do SolarWinds Paul zajmował różne wysokie stanowiska kierownicze w firmach MessageOne, Permeo Technologies, Legato i CA Technologies, a podczas pracy w NetIQ poprowadził amerykański dział sprzedaży tej firmy do oferty publicznej i długiego okresu dynamicznego wzrostu.

Obecnie jest członkiem Rady Dyrektorów firmy SonarSource, tworzącej światowej klasy rozwiązania z obszaru DevOps, oraz firmy CloudBolt, oferującej korporacyjną platformę zarządzania chmurą hybrydową.

Shiva Pillay

Senior Vice President, Azja, Pacyfik i Japonia

Shiva Pillay, Veeam Senior Vice President, Azja, Pacyfik i Japonia, odpowiada za rozwijanie działalności firmy Veeam na wszystkich rynkach wchodzących w skład regionu Azji, Pacyfiku i Japonii (APJ).

Shiva to weteran branży mający ponad 15-letnie doświadczenie w obszarach sprzedaży, wsparcia przedsprzedażowego, doradztwa i generowania przychodów. Po pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach The SCE Group, Prevalent Inc. i SevOne Shiva dołączył do zespołu Veeam w połowie 2018 r. jako wiceprezes ds. sprzedaży i działań terenowych w regionie APJ. Na stanowisku tym nadzorował działalność w obszarach sprzedaży wewnętrznej, dostawców usług chmurowych, współpracy z partnerami handlowymi i strategicznymi, wsparcia przedsprzedażowego oraz usług specjalistycznych.

Shiva uzyskał tytuł licencjata nauk humanistycznych i psychologii na University of Wollongong.

Shiva Pillay photo

Jim Tedesco

SVP, Worldwide Renewals i Customer Success

Jim Tedesco to weteran branży mający ponad 20-letnie doświadczenie handlowe, operacyjne i menedżerskie. Odpowiada za pomoc techniczną oferowaną użytkownikom rozwiązań Veeam, zadowolenie klientów oraz dalszy wzrost czołowego w branży wskaźnika Net Promoter Score firmy Veeam.

Jim zajmował wiele stanowisk kierowniczych wysokiego szczebla. W ostatnim czasie był wiceprezesem wykonawczym ds. sprzedaży dla przedsiębiorstw i rozwoju działalności w firmie tworzącej aplikacje mobilne, gdzie odpowiadał za globalne działania handlowe we wszystkich segmentach rynku. Wcześniej pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. sprzedaży międzynarodowej w firmie ScriptLogic, przejętej najpierw przez Quest Software, a następnie przez Dell Inc. (NASDAQ: DELL), oraz starszego wiceprezesa ds. sprzedaży w CA (NYSE: CA). Z innych eksponowanych funkcji kierowniczych sprawowanych przez Jima warto wymienić stanowisko wiceprezesa ds. działalności handlowej na terenie Ameryki Północnej i starszego wiceprezesa ds. sprzedaży w kanale partnerskim.

Senior Vice President, WW Renewals

Andy Langsam

Senior Vice President, Public Cloud Sales & Marketing, Worldwide

Andy Langsam, pracujący w firmie Veeam od 2019 r., odpowiada za opracowywanie i realizację strategii firmy Veeam w obszarze rozwiązań dla chmury publicznej. Andy jest wytrawnym menedżerem, mającym ponad 30-letnie doświadczenie handlowe, marketingowe i operacyjne. Pracował w dużych firmach technologicznych tworzących produkty klasy korporacyjnej, a w ostatnim czasie — w firmach korzystających ze wsparcia funduszy typu venture capital (VC), które oferowały rozwiązania programowe do obsługi infrastruktury IT.

Przed dołączeniem do zespołu Veeam Andy był dyrektorem operacyjnym N2WS Inc., dynamicznie rozwijającej się firmy opartej na finansowaniu VC, która zajmowała się głównie rozwiązaniami do backupu tworzonymi specjalnie dla chmury publicznej. Wcześniej Andy był wiceprezesem wykonawczym ds. sprzedaży i działalności operacyjnej w firmie GFI/LogicNow, będącej czołowym dostawcą rozwiązań do zdalnego zarządzania i monitorowania, którą ostatecznie za 500 mln USD kupiła spółka Solarwinds. Ponadto Andy pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w firmie ScriptLogic, oferującą wówczas czołowe rozwiązanie do zarządzania komputerami z systemem Windows, oraz wiceprezesa ds. sprzedaży w firmie BMC Software. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w IBM po uzyskaniu tytułu licencjata elektrotechniki w Baylor University.

Andy Langsam's photo

Earl Matthews

President i członek zarządu spółki VGS

Earl G. Matthews, President spółki Veeam Government Solutions (VGS), przed przejściem do VGS pracował na wysokich stanowiskach w Białym Domu, Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych i agencjach wywiadowczych. W Białym Domu pełnił funkcję zastępcy asystenta prezydenta oraz dyrektora ds. polityki i strategii obronnej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej był także prokuratorem specjalnym.

Earl jest weteranem, który ma na swoim koncie udział w operacjach wojskowych w Iraku i Afganistanie oraz do dziś służy w stopniu pułkownika w rezerwowych siłach zbrojnych. Ma tytuł licencjata przyznany przez Villanova University, tytuł doktora prawa uzyskany w Harvard Law School oraz tytuły magistra nadane przez National Intelligence University, Georgetown University Law Center i U.S. Army War College.

Andy Langsam's photo