O Veeam Software

Management Team

William H. Largent

Przewodniczący komisji finansów i wynagrodzeń

Przewodniczącym komisji finansów i wynagrodzeń jest William Largent, doświadczony menedżer, który od ponad 30 lat pełni funkcje operacyjne i kierownicze w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

William współtworzy firmę Veeam od czasu jej założenia w 2006 r. Przed rozpoczęciem pracy w Veeam był dyrektorem generalnym Applied Innovation, Inc., spółki notowanej na rynku NASDAQ. William współpracował również z innymi członkami zarządu firmy Veeam w Aelita Software, gdzie był dyrektorem operacyjno-finansowym. Wcześniej jako dyrektor finansowy spółki Plug Power kierował jej pierwszą publiczną ofertą akcji, organizowaną przez bank Goldman, Sachs & Co., w ramach której zgromadzono kapitał przekraczający 150 milionów USD.

Przed przejściem do Plug Power William pełnił funkcje kierownicze m.in. w firmach Liebert Corporation i Metatec Corporation. Swoją karierę zawodową zaczynał w Touche Ross & Co. (obecnie Deloitte).

Peter McKay

Współdyrektor generalny i prezes

Jako współdyrektor generalny i prezes Peter odpowiada za działalność firmy Veeam w zakresie sprzedaży, marketingu, finansów i kadr, a jego zadaniem jest zwiększenie tempa jej rozwoju w segmencie dużych przedsiębiorstw.

Dotychczasowe osiągnięcia zawodowe Petera robią wrażenie: przed przejściem do Veeam zajmował szereg wysokich stanowisk kierowniczych w firmie VMware na obszarze obu Ameryk. Na początku był tam wiceprezesem ds. sprzedaży systemów komputerowych dla użytkowników końcowych. Później awansował na stanowisko dyrektora operacyjnego na obszarze Ameryk i odpowiadał za optymalizację oraz integrację wszystkich funkcji związanych z wprowadzaniem produktów na rynek, po czym został starszym wiceprezesem segmentu Enterprise, a następnie starszym wiceprezesem i dyrektorem generalnym na obszarze Ameryk.

W VMware Peter znalazł się po przejęciu Desktone — firmy, w której pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego od 2010 r. do października 2013 r. Przed Desktone Peter był prezesem i dyrektorem generalnym dwóch innych firm korzystających ze wsparcia funduszy typu venture capital. Były to Watchfire, dostawca rozwiązań zabezpieczających (przejęty przez IBM w 2007 r.) — w okresie od 2001 r. do lipca 2008 r. — oraz eCredit (przejęty przez Internet Capital Group) w latach 1998–2001. Peter pełnił też rolę dyrektora-rezydenta w firmie Insight Venture Partners.

Andrei Baronov

Współdyrektor generalny i współzałożyciel

Andrei Baronov jest jednym z najwybitniejszych na świecie ekspertów ds. zarządzania systemami. Jako współdyrektor generalny i współzałożyciel firmy Veeam Software nadzoruje wszystkie aspekty strategii produktowej oraz badań i rozwoju produktów — najbardziej innowacyjnych i wizjonerskich w branży.

W 1997 r. z Ratmirem Timashevem założył firmę Aelita Software. Jego doświadczenie i przenikliwość pozwoliły stworzyć rodzinę innowacyjnych, nagradzanych produktów opartych na architekturze i podstawowych technologiach, które o całą generację wyprzedzały rozwiązania konkurencji.

W 2004 r., po przejęciu firmy Aelita przez Quest Software, Andrei został dyrektorem ds. badań i rozwoju w należącym do Quest dziale Microsoft Business Unit i kierował rosyjskojęzycznymi zespołami ds. rozwoju produktów. Współpracując z Ratmirem Timashevem w funduszu inwestycyjnym ABRT Venture Fund, Andrei wzbogacał posiadaną wiedzę i zainteresował się nowymi dziedzinami, w tym wirtualizacją. Pierwszy produkt Veeam do zarządzania serwerami wirtualnymi — FastSCP — zyskał dużą popularność w branży, a obecnie opracowana przez Andreia wizja Availability for the Always-On Enterprise jest realizowana w ponad 200 000 firm na całym świecie.

W 1990 r. Andrei uzyskał tytuł magistra w Moskiewskim Instytucie Fizyki i Technologii, a w 1995 r. — tytuł doktora fizyki i technologii na tej samej uczelni.

Mark Faris

Dyrektor finansowy

Jako dyrektor finansowy firmy Veeam Mark Faris odpowiada za finansowe i kontrolne aspekty jej działalności oraz za wspieranie ekspansji Grupy Veeam na nowe rynki geograficzne. Mark jest doświadczonym menedżerem i liderem w obszarze finansów. Od ponad 15 lat funkcjonuje w szeroko pojętej branży IT, a jego doświadczenie obejmuje producentów sprzętu i oprogramowania oraz firmy usługowe.

Mark przeszedł do Veeam z firmy Citrix Systems, w której był dyrektorem finansowym odpowiedzialnym za rynki międzynarodowe (regiony EMEA i APAC). Wcześniej przez osiem lat pracował w firmie Sun Microsystems (obecnie należącej do Oracle), pełniąc różne funkcje w obszarze finansów. Jeszcze wcześniej był kierownikiem finansowym w firmie Hewlett Packard.

Ponadto Mark spędził 11 lat w firmie PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił różne funkcje kontrolne i doradcze. Jest dyplomowanym księgowym i posiada tytuł licencjata handlu, uzyskany z wyróżnieniem na Uniwersytecie Witwatersrand w Johannesburgu.

Daniel Fried

Starszy wiceprezes ds. sprzedaży międzynarodowej i marketingu terenowego

Daniel Fried rozpoczął pracę w Veeam Software w 2008 r., gdy uruchomił francuski oddział firmy z siedzibą w Paryżu i został dyrektorem południowego regionu EMEA. W 2009 r. zakres jego obowiązków poszerzył się o tworzenie i nadzorowanie regionu Europy Środkowej. Na początku 2010 r. Daniel znowu awansował, tym razem na stanowisko dyrektora generalnego odpowiedzialnego za sprzedaż na całym obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. W 2015 po kolejnym awansie objął obowiązki starszego wiceprezesa ds. sprzedaży międzynarodowej i marketingu terenowego.

Daniel przeszedł do firmy Veeam z VMware, gdzie był dyrektorem ds. sprzedaży partnerskiej w południowym regionie EMEA. Ostatnie 20 lat przepracował w firmach high-tech, takich jak VMware, Alcatel i Philips, w branżach obejmujących oprogramowanie, telekomunikację, IT i podzespoły elektroniczne. Wykładał również na Uniwersytecie Paryskim, dzieląc się wiedzą z zakresu zarządzania sojuszami i współpracą z partnerami.

Daniel uzyskał tytuł magistra elektrotechniki i matematyki w Ecole Centrale oraz prowadził badania z dziedziny matematyki stosowanej dotyczące teorii języków.

Funda Saltuk

Dyrektor ds. kadrowych

Jako dyrektor firmy Veeam ds. kadrowych Funda kieruje codziennym funkcjonowaniem obszaru zasobów ludzkich. Obejmuje to realizowanie i doskonalenie procesu rekrutacji oraz dalsze kształtowanie programów rozwoju zawodowego dla pracowników. Ponadto Funda uczestniczy w pracach najwyższego kierownictwa firmy i nadzoruje wszystkie obszary funkcjonalne związane z kadrami.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Fundy obejmuje ośmioletnią pracę w Alcatel-Lucent. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Veeam przez ponad 20 lat zajmowała się kwestiami kadrowymi. Jest absolwentką Uniwersytetu Dokuz Eylul i posiada tytuły inżyniera oraz magistra inżyniera w dziedzinie inżynierii przemysłowej.

Ratmir Timashev

Współzałożyciel

Ratmir Timashev posiada rzadką kombinację sprawdzonego zmysłu biznesowego, wybiegającej w przyszłość wiedzy technicznej oraz wizji rynkowej. Jako współzałożyciel firmy Veeam Software Ratmir wnosi ponad dekadę doświadczeń w przedsiębiorczości, obejmujących tworzenie, doradzanie i inwestowanie w firmy z branży technologicznej.

W 1997 r. założył firmę Aelita Software, dostawcę nagradzanego oprogramowania do zarządzania systemami Windows Server.

W 2004 r. Aelitę przejęło Quest Software, a Ratmir — po zapewnieniu ciągłości bytu rynkowego produktów dotychczasowej firmy i realizacji jej strategii — założył Veeam Software z myślą o dostarczaniu podobnych rozwiązań do zarządzania infrastrukturami wykorzystującymi serwery zwirtualizowane. W ostatnim dziesięcioleciu dzięki wizji i zaangażowaniu Ratmira firma Veeam osiągnęła pułap 500 milionów USD przychodów i stała się innowacyjnym dostawcą rozwiązań umożliwiających realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise.

Ratmir uzyskał tytuł magistra fizyki chemicznej na Ohio State University w 1995 r. Obecnie w dalszym ciągu dzieli się wiedzą i pomysłami, przyczyniając się do tworzenia nowatorskich rozwiązań IT na całym świecie.