https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbWljcm9zb2Z0LWNsb3VkLXNvbHV0aW9ucy5odG1sIn0

Veeam
dla chmury Microsoft

Transformacja ochrony danych dzięki integracji z platformą Microsoft Azure i pakietem Office 365

AKTUALNOŚCI: Firma Veeam ogłasza premierę wersji v3 rozwiązania do backupu danych pakietu Office 365 — 30-krotnie szybszy backup, wzmocnione zabezpieczenia i nie tylko

Płynna integracja z chmurą Microsoft

Dyrektor techniczny platformy Microsoft Azure Mark Russinovich mówi na temat rozwiązań Veeam i chmury Microsoft

W miarę jak przedsiębiorstwa przyspieszają wdrażanie strategii wielu chmur, szczególnie paląca staje się potrzeba dbania o dostępność dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej infrastrukturze chmurowej.

Oferta Veeam® dla chmury Microsoft obejmuje ściśle zintegrowane rozwiązania dla przedsiębiorstw każdej wielkości, które umożliwiają zapewnianie dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych, obniżając stopień złożoności oraz upraszczając dbanie o ciągłość działania między firmowym centrum danych i chmurą Microsoft.

Wspólnie dbamy o to, aby dane były stale dostępne i chronione oraz aktywnie wspierały działalność naszych klientów.

Umożliwiamy inteligentne zarządzanie danymi

Łatwiejsze wdrażanie i obsługa środowiska wielochmurowego w przedsiębiorstwach
  • Backup w chmurze
  • Przechowywanie danych w chmurze
  • Mobilność w chmurze
  • Backup danych Office 365

Unikanie utraty danych dzięki bezpiecznemu tworzeniu kopii zapasowych w chmurze

Tworzenie kopii zapasowych na platformie Azure za pośrednictwem dostawcy usług chmurowych

Firma Veeam udostępnia wiele opcji backupu w chmurze, które powstały z myślą o potrzebach klientów oraz zapewnieniu możliwie najszybszego i najwydajniejszego tworzenia kopii zapasowych. Obejmują one także ofertę BaaS (Backup as a Service) uczestników naszego programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).

Wystarczy wybrać usługodawcę i wskazać platformę Microsoft Azure jako lokalizację docelową w zadaniach backupu Veeam. Odzyskiwanie po awarii przy użyciu chmury i backup w lokalizacji zewnętrznej są teraz naprawdę łatwe.

Więcej

Tworzenie kopii zapasowych ze zdalnych biur i oddziałów terenowych na platformie Azure

Jeśli chodzi o dostępność danych, firmy ze zdalnymi biurami lub oddziałami terenowymi nie są skazane na półśrodki.

Funkcja Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw sprawia, że duże korporacje mające wiele oddziałów i rozproszoną geograficznie załogę zyskują pełną kontrolę i mogą łatwo wysyłać kopie zapasowe Veeam z wielu biur do chmury prywatnej (centrum danych w siedzibie) lub na platformę Microsoft Azure.

Więcej

Nieograniczona pojemność na potrzeby przechowywania danych na platformie Azure przy użyciu rozwiązań Veeam

Macierzysta integracja z usługą Azure Blob

Wzrost ilości danych sprawia, że potrzebne są skalowalne, tańsze rozwiązania do przechowywania długoterminowego.

Funkcja Veeam Cloud Tier zapewnia nieograniczoną pojemność na potrzeby długoterminowego przechowywania danych dzięki macierzystej integracji z usługą Microsoft Azure Blob, pozwalając korzystać z niższego kosztu, prostoty i elastyczności obiektowej pamięci masowej.

Więcej

Przechowywanie danych na taśmach

Aby zachować ciągłość działania i dostępność, przedsiębiorstwa chcą wykorzystywać chmurę do przechowywania danych taśmowych.

Dostępne w rozwiązaniach Veeam integracje z wirtualnymi bibliotekami taśm, na przykład StarWind, pozwalają klientom umieszczać dane taśmowe na platformie Microsoft Azure bez zmieniania dotychczasowych procesów.

PRZECZYTAJ WPIS

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Przenoszenie obciążeń na platformy Azure i Azure Stack w 2 krokach

Przywracanie na platformę Azure

Jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stają specjaliści IT, dotyczy tego, jak bezpiecznie przenosić obciążenia lokalne do chmury publicznej, gdy wystąpi taka potrzeba.

Wbudowana w rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ funkcja Veeam Direct Restore to Microsoft Azure umożliwia specjalistom IT ochronę obciążeń zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze. Jest to łatwy sposób na przenoszenie i odzyskiwanie kopii zapasowych Veeam, który eliminuje złożone czynności potrzebne do skonfigurowania lokalizacji odzyskiwania na żądanie na platformie Microsoft Azure. Dzięki temu, gdy wystąpi awaria lub po prostu trzeba będzie przenieść obecną maszynę wirtualną na platformę Azure, operację tę będzie można szybko wykonać przy użyciu funkcji Veeam Direct Restore to Microsoft Azure — w zaledwie 2 krokach!

Więcej

Przywracanie na platformę Azure Stack

Niezależnie od tego, czy chodzi o platformę Microsoft Azure czy Azure Stack, specjaliści IT potrzebują tego samego — prostego i łatwego sposobu na przenoszenie obciążeń do dowolnej instancji Azure.

Wbudowana w rozwiązanie Veeam Backup & Replication funkcja Veeam Direct Restore to Microsoft Azure Stack umożliwia szybkie dodawanie istniejących obciążeń działających w środowisku lokalnym lub chmurze publicznej Azure do platformy Azure Stack. Veeam Direct Restore to Azure Stack obsługuje wszystkie kopie zapasowe oparte na technologiach Veeam oraz upraszcza i przyspiesza proces przywracania obciążeń do Microsoft Azure Stack, skracając go do zaledwie 2 kroków!

Więcej

Tworzenie kopii zapasowych obciążeń Azure za pomocą agentów Veeam

Dane są motorem działalności przedsiębiorstw, a aplikacje wymagają ochrony niezależnie od tego, czy działają w środowisku lokalnym, czy w chmurze (w modelu IaaS). Rozwiązania Veeam umożliwiają ochronę instancji fizycznych, wirtualnych i chmurowych.

Agenty Veeam ułatwiają tworzenie kopii zapasowych obciążeń typu IaaS za pomocą tych samych sprawdzonych rozwiązań Veeam z zakresu dostępności, których klienci używają obecnie do ochrony pozostałych obciążeń. W ciągu kilku minut klient może bez problemu zabezpieczyć obciążenia IaaS oraz sprawdzić wyniki operacji backupu w konsoli administracyjnej rozwiązania Veeam Backup & Replication lub narzędziu Veeam Availability Console.

Więcej

Ograniczanie ryzyka dzięki funkcjom backupu, odzyskiwania i eDiscovery dla danych pakietu Microsoft Office 365

Specjaliści IT zbyt często zakładają, że skoro pakiet Office 365 znajduje się w chmurze, nie trzeba tworzyć kopii zapasowych jego danych. Chociaż firma Microsoft oferuje umowy SLA przewidujące nieprzerwane działanie pakietu Office 365, w rzeczywistości jego dane należą do Twojej firmy i to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony!

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm — dzięki czemu są one stale dostępne i chronione.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT BACKUPU DANYCH PAKIETU OFFICE 365 NA PLATFORMIE AZURE

SKORZYSTAJ Z OFERTY PRÓBNEJ W WITRYNIE AZURE MARKETPLACE

Większe możliwości w chmurze Microsoft dzięki rozwiązaniom Veeam

Pobudzanie innowacji

Obniżenie kosztów operacyjnych

Pobudzanie innowacji

Obniżenie kosztów operacyjnych

Zapewnienie dostępności danych

Więcej informacji o rozwiązaniach Veeam dla chmury Microsoft

WHITE PAPER

Trzy główne scenariusze wykorzystania infrastruktury chmury hybrydowej do zwiększania dostępności

Więcej informacji

OPIS ROZWIĄZANIA

Transformacja ochrony danych dzięki integracji z platformą Microsoft Azure i pakietem Office 365

Pobierz raport

WEBINARIUM

Rozwiązania Veeam i Microsoft Azure z zakresu chmury hybrydowej

Zobacz webinarium

WHITE PAPER

Rozszerz strategię dostępności o chmurę przy użyciu rozwiązań Veeam i platformy Microsoft Azure

Więcej informacji

Veeam oferuje 30-dniową BEZPŁATNĄ wersję próbną dla Twojego działu IT, obejmującą dostęp do wszystkich funkcji rozwiązań Veeam