Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Veeam
dla chmury Microsoft

Transformacja ochrony danych dzięki integracji z platformą Microsoft Azure i pakietem Office 365

BLOG: Model wspólnej odpowiedzialności za pakiet Office 365. Dowiedz się, co chroni firma Microsoft i dlaczego.

Płynna integracja z chmurą Microsoft

Dyrektor techniczny platformy Microsoft Azure Mark Russinovich mówi na temat rozwiązań Veeam i chmury Microsoft

W miarę jak przedsiębiorstwa przyspieszają wdrażanie strategii wielu chmur, szczególnie paląca staje się potrzeba dbania o dostępność dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej infrastrukturze chmurowej.

Oferta Veeam® dla chmury Microsoft obejmuje ściśle zintegrowane rozwiązania dla przedsiębiorstw każdej wielkości, które umożliwiają zapewnianie dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych, obniżając stopień złożoności oraz upraszczając dbanie o ciągłość działania między firmowym centrum danych i chmurą Microsoft.

Nasze płynnie współpracujące rozwiązania umożliwiają obniżenie kosztów dzięki archiwizacji danych na platformie Azure, ograniczenie ryzyka przez tworzenie kopii zapasowych danych pakietu Office 365 oraz dbanie o dostępność obciążeń chmurowych dzięki ochronie maszyn wirtualnych Azure.

Umożliwienie działalności bez przerw

Łatwiejsze wdrażanie i obsługa środowiska wielochmurowego w przedsiębiorstwach
  • Archiwizacja i odzyskiwanie
  • Backup w chmurze
  • Backup danych Office 365
  • Ochrona maszyn wirtualnych Azure

Unikanie przestojów i przestrzeganie reguły 3-2-1

Archiwizacja na platformie Azure

Chociaż większość firm dostrzega, jak ważne jest tworzenie kopii zapasowych danych, wiele wciąż naraża się na ryzyko, ponieważ nie przechowuje przynajmniej jednego egzemplarza danych w lokalizacji zewnętrznej — w chmurze. Firma Veeam rozumie znaczenie reguły 3-2-1, zgodnie z którą powinny istnieć co najmniej trzy egzemplarze danych, przechowywane na co najmniej dwóch rodzajach nośników, w tym jeden w lokalizacji zewnętrznej, poza firmą.

Rozwiązania Veeam ułatwiają realizację ostatniego punktu reguły 3-2-1 dzięki archiwom przechowywanym na platformie Microsoft Azure, umożliwiając odzyskiwanie zarówno całych maszyn, jak i pojedynczych plików do lokalnego środowiska klienta lub w ramach chmury Azure.

Ponadto na platformę Microsoft Azure można wysyłać taśmowe kopie zapasowe. Umożliwia to integracja rozwiązań Veeam z wirtualnymi bibliotekami taśm, na przykład za pomocą technologii StarWind VTL to Azure.

Wpis na blogu na temat przejścia od wirtualnych bibliotek taśm do platformy Azure 

Odzyskiwanie na platformę Microsoft Azure

Jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stają specjaliści IT, dotyczy tego, jak w razie potrzeby bezpiecznie migrować i odzyskiwać obciążenia lokalne do chmury publicznej.

Funkcja Veeam Recovery to Microsoft Azure ułatwia zachowanie ciągłości działania dzięki łatwemu chronieniu obciążeń zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze. Jest to łatwy sposób na migrowanie i przywracanie kopii zapasowych Veeam, który eliminuje złożone czynności potrzebne do skonfigurowania lokalizacji odzyskiwania na żądanie na platformie Microsoft Azure.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FUNKCJI VEEAM RECOVERY TO MICROSOFT AZURE

Unikanie utraty danych dzięki bezpiecznemu tworzeniu kopii zapasowych w chmurze

Tworzenie kopii zapasowych na platformie Azure za pośrednictwem dostawcy usług chmurowych

Firma Veeam udostępnia wiele opcji backupu w chmurze, które powstały z myślą o potrzebach klientów oraz zapewnieniu możliwie najszybszego i najwydajniejszego tworzenia kopii zapasowych. Obejmują one także ofertę BaaS uczestników naszego programu Veeam Cloud and Service Provider.  Wystarczy wybrać usługodawcę i wskazać platformę Microsoft Azure jako lokalizację docelową w zadaniach backupu Veeam. Odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę i tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej jeszcze nigdy nie było tak łatwe!

WIĘCEJ INFORMACJI O FUNKCJI VEEAM CLOUD CONNECT

Tworzenie kopii zapasowych ze zdalnych biur i oddziałów terenowych na platformie Azure

Jeśli chodzi o dostępność danych, firmy ze zdalnymi biurami lub oddziałami terenowymi nie są skazane na półśrodki. Korporacje mające wiele oddziałów i rozproszoną załogę mogą obecnie scentralizować ochronę danych niezależnie od tego, gdzie się one znajdują.

Funkcja Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw zapewnia klientom pełną kontrolę i wgląd w kopie zapasowe tworzone przy użyciu rozwiązań Veeam, a także ułatwia wysyłanie kopii zapasowych Veeam z wielu biur do chmury prywatnej (centrum danych w siedzibie) lub na platformę Microsoft Azure.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FUNKCJI VEEAM CLOUD CONNECT DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Ograniczanie ryzyka dzięki funkcjom backupu, odzyskiwania i eDiscovery dla danych pakietu Microsoft Office 365

Specjaliści IT zbyt często zakładają, że skoro pakiet Office 365 znajduje się w chmurze, nie trzeba tworzyć kopii zapasowych jego danych. Chociaż firma Microsoft oferuje umowy SLA przewidujące nieprzerwane działanie pakietu Office 365, w rzeczywistości jego dane należą do Twojej firmy i to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony!

Rozwiązanie Veeam® Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online oraz OneDrive dla Firm — dzięki czemu są one stale hiperdostępne i chronione.

WIĘCEJ INFORMACJI O ROZWIĄZANIU VEEAM BACKUP DLA MICROSOFT OFFICE 365

SKORZYSTAJ Z OFERTY PRÓBNEJ W WITRYNIE AZURE MARKETPLACE

Zapewnianie dostępności obciążeń na platformie Azure

Tworzenie kopii zapasowych obciążeń Azure za pomocą agentów Veeam

Agenty Veeam ułatwiają tworzenie kopii zapasowych obciążeń na platformie Azure za pomocą tych samych sprawdzonych rozwiązań Veeam z zakresu dostępności, których klienci używają obecnie do ochrony pozostałych obciążeń. W ciągu kilku minut klient może bez problemu zabezpieczyć obciążenia IaaS oraz sprawdzić wyniki operacji backupu w konsoli administracyjnej rozwiązania Veeam Backup & Replication™ lub NOWYM narzędziu Veeam Availability Console.

WIĘCEJ INFORMACJI O AGENTACH VEEAM

Zapewnianie hiperdostępności na platformie Azure Stack

Rozwiązanie Veeam dla Microsoft Azure Stack zapewnia tę samą dostępność na platformie Microsoft Azure Stack co inne technologie Veeam w chmurze publicznej. Dzięki temu pozwala osiągnąć wysoki stopień kontroli i ochrony przedsiębiorstwom, które wykorzystują dynamicznie tworzone innowacje z obszaru przetwarzania w chmurze w swoich środowiskach lokalnych i hybrydowych.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ROZWIĄZANIA VEEAM DLA MICROSOFT AZURE STACK

Większe możliwości w chmurze Microsoft dzięki rozwiązaniom Veeam

fuel-business-innovation1.png

Fuel business innovation

reduce-costs1.png

Reduce operational costs

ensure-data-protection1.png

Pobudzanie innowacji

Obniżenie kosztów operacyjnych

Zapewnienie dostępności danych

Więcej informacji o rozwiązaniach Veeam dla chmury Microsoft

whitepaper.jpg

WHITE PAPER

Trzy główne scenariusze wykorzystania infrastruktury chmury hybrydowej do zwiększania dostępności

Więcej informacji

solution-brief.jpg

OPIS ROZWIĄZANIA

Transformacja ochrony danych dzięki integracji z platformą Microsoft Azure i pakietem Office 365

Pobierz raport

webinar2.jpg

WEBINARIUM

Rozwiązania Veeam i Microsoft Azure z zakresu chmury hybrydowej

Zobacz webinarium

whitepaper2.jpg

WHITE PAPER

Rozszerz strategię dostępności o chmurę przy użyciu rozwiązań Veeam i platformy Microsoft Azure

Więcej informacji

Veeam oferuje 30-dniową BEZPŁATNĄ wersję próbną dla Twojego działu IT, obejmującą dostęp do wszystkich funkcji rozwiązań Veeam