Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Veeam Explorer dla Microsoft Exchange

Błyskawiczny wgląd i odzyskiwanie granularne w jednym narzędziu

Funkcje eDiscovery i odzyskiwania granularnego dla programu Microsoft Exchange

Precyzyjna identyfikacja pojedynczych e-maili, kontaktów, notatek i nie tylko!
Veeam Explorer dla MS Exchange — 2 minutowa prezentacja

Narzędzie Veeam® Explorer™ dla Microsoft Exchange oferuje rewolucyjną technologię, która umożliwia natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programu Exchange, granularne odzyskiwanie poszczególnych elementów i łatwe wykonywanie operacji e-discovery — bez konieczności przywracania całej bazy Exchange lub serwera.

Za pomocą rozwiązania Veeam Backup Free Edition można uzyskać pełny wgląd w kopie zapasowe programu Exchange, wykonywać zaawansowane szczegółowe operacje wyszukiwania oraz szybko odzyskiwać pojedyncze elementy Exchange, archiwa online, trwale usunięte elementy i nie tylko.

Pobierz rozwiązanie Veeam Backup Free Edition i korzystaj z niego tak długo, jak chcesz (ograniczony zakres funkcji)

Najważniejsze funkcje

 • Przeglądanie, wyszukiwanie i selektywne eksportowanie elementów (wiadomości e-mail, skrzynek, notatek, kontaktów itp.) bezpośrednio z kopii zapasowych Veeam maszyn wirtualnych Exchange 2010, 2013  i 2016 lub bezpośrednio z plików EDB
 • Przywracanie utraconych lub uszkodzonych elementów skrzynek pocztowych Exchange do pierwotnej lokalizacji
 • Eksportowanie elementów skrzynek pocztowych i folderów publicznych Exchange jako plików folderów osobistych (.pst)
 • Wykonywanie operacji e-discovery i poszukiwań prawnych w całej organizacji przy użyciu takich funkcji jak raporty z eksportu i szacowanie wielkości eksportu

Odzyskiwanie elementów aplikacji

W przypadku narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft Exchange nie trzeba przygotowywać pamięci masowej ani przywracać całych magazynów skrzynek pocztowych. Wystarczy wybrać odpowiednie serwery Exchange i punkty przywracania, a Veeam Explorer przedstawi zawartość magazynów skrzynek, umożliwiając ich przeglądanie, przeszukiwanie i eksportowanie. Dostępne są następujące możliwości:

 • Znajdowanie i przywracanie elementów programu Exchange z wcześniejszych kopii zapasowych Veeam lub plików EDB — na przykład w przypadku przypadkowego usunięcia wiadomości e-mail przez użytkownika albo utraty pozycji kalendarza lub kontaktów po synchronizacji z urządzeniem przenośnym
 • Archiwizacja całej skrzynki pocztowej Exchange (od dowolnego momentu) do pliku PST w celu zapewnienia płynnego i kompletnego przekazania danych w przypadku odejścia lub zmiany stanowiska przez pracownika
 • Możliwość zastosowania narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft Exchange w zwykłych kopiach zapasowych Veeam — nawet utworzonych przed kilku laty — bez potrzeby korzystania ze specjalnych kopii zapasowych i metadanych
 • Precyzyjna identyfikacja elementów potrzebnych do dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych w ramach operacji e-discovery

Nie trzeba licencjonować i wdrażać żadnych agentów kopii zapasowych ani zarządzać nimi. Veeam Explorer dla Microsoft Exchange wykorzystuje bezagentowe techniki tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, dzięki czemu operacje przywracania danych programu Exchange są szybkie, łatwe i intuicyjne. Narzędzie to jest dołączane do produktu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych i nie powoduje żadnych problemów, które często wiążą się ze stosowaniem odrębnego rozwiązania do backupu danych programu Microsoft Exchange.

Zaawansowane funkcje odzyskiwania granularnego

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange udostępnia również zaawansowane funkcje odzyskiwania granularnego, dzięki czemu znacznie ułatwia wykonywanie operacji przywracania danych Exchange, które wcześniej sprawiały sporo kłopotów. Funkcje te umożliwiają:

 • Odzyskiwanie całkowicieULEPSZENIE (trwale) usuniętych elementów, które wydawały się utracone na zawsze — nawet lepiej niż robi to program Microsoft Outlook!
 • Wyszukiwanie i odzyskiwanie elementów skrzynek pocztowych w archiwum online (macierzyste archiwum poczty programu Microsoft Exchange), obsługa wyczyszczonych folderówNOWOŚĆ i całkowicie usunięte elementy
 • Odzyskiwanie elementów skrzynek pocztowych jednym kliknięciem w portalu internetowym przeznaczonym dla pracowników działów wsparcia

BEZPŁATNIE

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Łatwe operacje e-discovery

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange udostępnia prawdziwe funkcje e-discovery, które pozwalają zaoszczędzić czas i zmniejszyć nakłady pracy:

 • Raport z eksportu — informacje na temat wyeksportowanych danych, ich lokalizacji źródłowej i użytych kryteriów wyszukiwania; wysyłanie raportów pocztą e-mail do administratorów kopii zapasowych oraz dołączanie ich do plików PST z wyeksportowanymi danymi
 • Szacowanie wielkości eksportu — przewidywanie ilości wyników operacji e-discovery na podstawie kryteriów wyszukiwania (pomoc w projektowaniu kwerend)

Obsługiwane środowiska

 • Microsoft Exchange Server 2010 (w tym dodatek SP1 lub nowszy)
 • Microsoft Exchange Server 2013 (w tym dodatek SP1)
 • Microsoft Exchange Server 2016

Obsługiwane są wszystkie wersje programu Microsoft Exchange Server (Standard i Enterprise).

Produkty i wersje

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange jest dostępne we wszystkich wersjach pakietu Veeam Availability Suite™, rozwiązania Veeam Backup & Replication™ i pakietu Veeam Backup Essentials™. Wchodzi także w skład rozwiązania Veeam Backup™ Free Edition i może być używane z rozwiązaniem Veeam Endpoint Backup™ FREE.

Więcej informacji na temat obsługiwanych funkcji i wersji zawiera porównanie wersji, które można wyświetlić przy użyciu poniższego łącza.

Dostępnych jest więcej narzędzi Veeam Explorer:

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety