https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbWljcm9zb2Z0LWV4Y2hhbmdlLXJlY292ZXJ5Lmh0bWwiLCJoYXNoIjoiNGU0YTQ3MDEtZWZkZS00YjRmLWFmMzItMGUwMjk1YWQyZTBhIn0

Veeam Explorer for
Microsoft Exchange

 • Przeglądanie i wyszukiwanie bezpośrednio z poziomu kopii zapasowej
 • Granularne odzyskiwanie elementów Exchange
 • Eksportowanie skrzynek i folderów

 • Część rozwiązania Veeam Backup & Replication

Błyskawiczny wgląd i odzyskiwanie granularne w jednym narzędziu

Operacje odzyskiwania i eDiscovery dotyczące danych Microsoft Exchange jeszcze nigdy nie były tak łatwe!

Veeam® Explorer™ for Microsoft Exchange to narzędzie, które umożliwia pełny wgląd w kopie zapasowe programu Microsoft Exchange, wykonywanie zaawansowanych, szczegółowych operacji wyszukiwania oraz szybkie odzyskiwanie pojedynczych elementów Exchange, archiwów online, trwale usuniętych elementów i nie tylko. Rewolucyjna technologia zapewnia natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programu Exchange, pozwalając na granularne odzyskiwanie pojedynczych elementów i łatwe wykonywanie operacji eDiscovery bez przywracania całej bazy danych Exchange lub całego serwera.

 • Odzyskiwanie utraconych lub uszkodzonych elementów skrzynek Exchange do pierwotnej lokalizacji
 • Eksportowanie folderów skrzynek i folderów publicznych Exchange jako plików folderów osobistych (.pst)
 • Wykonywanie operacji eDiscovery i poszukiwań prawnych obejmujących dane Exchange całej organizacji z uwzględnieniem takich funkcji jak raporty z eksportu i szacowanie wielkości eksportu
 • Przeglądanie, wyszukiwanie i selektywne eksportowanie obiektów Exchange (tj. e-maili, skrzynek, notatek, kontaktów itp.) bezpośrednio z kopii zapasowych Veeam maszyn wirtualnych Exchange lub plików EDB

Odzyskiwanie elementów aplikacji

Wyszukiwanie i przywracanie tylko potrzebnych obiektów — wtedy, gdy są niezbędne

Narzędzie Veeam Explorer for Microsoft Exchange nie wymaga alokowania odrębnej pamięci masowej ani przywracania całych magazynów skrzynek. Wystarczy wybrać serwery Exchange i punkty przywracania, a Veeam Explorer przedstawia zawartość odpowiednich kopii zapasowych skrzynek na potrzeby przeglądania, wyszukiwania i eksportowania.

 • Znajdowanie i przywracanie elementów programu Exchange z wcześniejszych kopii zapasowych Veeam lub plików EDB — na przykład w przypadku przypadkowego usunięcia e-maila przez użytkownika albo utraty pozycji kalendarza lub kontaktów po synchronizacji z urządzeniem mobilnym
 • Archiwizowanie całej skrzynki Exchange od dowolnego momentu do pliku .pst w celu zapewnienia płynnego przekazania kompletnych danych w przypadku odejścia lub zmiany stanowiska przez pracownika
 • Możliwość zastosowania narzędzia Veeam Explorer for Microsoft Exchange do zwykłych kopii zapasowych Veeam — nawet utworzonych przed laty — bez korzystania ze specjalnych kopii zapasowych i metadanych
 • Precyzyjne identyfikowanie elementów Exchange potrzebnych do prowadzenia dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych w ramach operacji eDiscovery

Zaawansowane funkcje odzyskiwania granularnego

Łatwe odzyskiwanie — nawet obiektów, które wydawały się bezpowrotnie utracone

Oprócz zwykłego odzyskiwania granularnego można także wykonywać takie zaawansowane operacje jak odzyskiwanie całkowicie usuniętych elementów, które wydawały się utracone na zawsze. Ponadto narzędzie pozwala wyszukiwać i odzyskiwać elementy skrzynek w archiwum online oraz udostępniać operatorom z działu wsparcia funkcję odzyskiwania elementów skrzynek Exchange jednym kliknięciem z poziomu webowego portalu przywracania.

Łatwe operacje eDiscovery

Przyspieszenie operacji eDiscovery dzięki funkcjom raportowania i szacowania
 

Rozbudowane raporty dotyczące programu Exchange pozwalają określić wyeksportowane dane, źródłową lokalizację eksportu i użyte kryteria wyszukiwania. Natomiast funkcja szacowania przewiduje ilość wyników wyszukiwania na podstawie użytych kryteriów, ułatwiając projektowanie kwerend eDiscovery dotyczących danych Exchange.

Wybrana funkcja: odzyskiwanie

Często zadawane pytania

Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych programu Microsoft Exchange?

TAK. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ tworzy spójne aplikacyjnie, oparte na obrazach kopie zapasowe programu Microsoft Exchange przy użyciu usługi VSS. W ten sposób zapewnia skuteczne odzyskiwanie kluczowych aplikacji i usług biznesowych oraz realizowanie scenariuszy przywracania uwzględniających specyfikę aplikacji. 

Zgodnie z ograniczeniami wprowadzonymi przez firmę Microsoft aplikacje nie mogą pozostawać zamrożone dłużej niż 60 sekund (20 sekund w przypadku programu Microsoft Exchange). Jeśli moduł zapisujący Microsoft VSS zamrozi dane aplikacji na dłużej, dojdzie do przekroczenia limitu czasu przetwarzania VSS i rozwiązanie Veeam Backup & Replication nie będzie w stanie utworzyć spójnej transakcyjnie kopii zapasowej danej maszyny wirtualnej. Limit czasu przetwarzania VSS jest częstym problemem w przypadku takich mocno transakcyjnych aplikacji jak Microsoft Exchange.

Aby przezwyciężyć to ograniczenie, rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe maszyn wirtualnych Microsoft Exchange przy użyciu technologii trwałych migawek VSS. Jeśli program Microsoft Exchange trzeba zamrozić na czas dłuższy od dozwolonego, rozwiązanie Veeam Backup & Replication automatycznie przełącza się na mechanizm trwałych migawek VSS.

Tworzenie kopii zapasowej maszyny wirtualnej Microsoft Exchange odbywa się następująco:

 1. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication uruchamia platformę Microsoft VSS, aby przygotować działający na maszynie wirtualnej program Microsoft Exchange do utworzenia kopii zapasowej.
 2. Moduł zapisujący Microsoft VSS próbuje wyciszyć program Microsoft Exchange.
 3. Jeśli mu się to nie uda w dozwolonym czasie, kontrola jest przekazywana macierzystemu modułowi zapisującemu Veeam VSS. Moduł zapisujący Veeam VSS utrzymuje stan zamrożenia przez niezbędny czas.
 4. Kiedy dane programu Microsoft Exchange znajdą się w spójnym stanie, kontrola jest przekazywana dostawcy Microsoft VSS. Platforma Microsoft VSS tworzy trwałą migawkę VSS dysków maszyny wirtualnej — z wyjątkiem dysku systemowego.
 5. Sesja jest kontynuowana w normalny sposób.
 6. Po utworzeniu kopii zapasowej rozwiązanie Veeam Backup & Replication nakazuje usłudze Microsoft VSS usunięcie trwałej migawki VSS z produkcyjnej maszyny wirtualnej. Trwała migawka VSS zawierająca spójne dane aplikacji w utworzonej kopii zapasowej maszyny wirtualnej pozostaje nienaruszona.
 7. Podczas przywracania całej maszyny wirtualnej rozwiązanie Veeam Backup & Replication odzyskuje dane z kopii zapasowej i przywraca dyski maszyny wirtualnej do stanu zapisanego w trwałej migawce VSS w kopii zapasowej. Dzięki temu maszyna wirtualna Microsoft Exchange zostaje przywrócona z kopii zapasowej w spójnym stanie bez utraty danych.
Narzędzie Veeam Explorer for Microsoft Exchange umożliwia przywracanie i eksportowanie obiektów Microsoft Exchange z kopii zapasowych utworzonych za pomocą rozwiązań Veeam Backup & Replication i Veeam Backup for Microsoft Office 365.

Aby odzyskać jedną skrzynkę, wiele skrzynek, foldery i elementy, wystarczy:

 1. Uruchomić kreator przywracania
 2. Określić ustawienia połączenia (z serwerem lokalnym lub programem Exchange Online)
 3. Określić skrzynkę docelową i konto domeny
 4. Określić serwer i folder skrzynki docelowej
 5. Określić opcje przywracania
Jakiego rodzaju replikację danych Microsoft Exchange udostępnia rozwiązanie Veeam?
Oferowana przez firmę Veeam wbudowana akceleracja sieci WAN na potrzeby replikacji bezpośrednio z kopii zapasowych przyspiesza replikację kopii Exchange za pośrednictwem sieci WAN lub powolnych połączeń nawet 50-krotnie, a jednocześnie nawet 20-krotnie zmniejsza wykorzystanie przepustowości w porównaniu ze zwykłym kopiowaniem danych. 

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora społeczności Veeam

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam