https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbWljcm9zb2Z0LWV4Y2hhbmdlLXJlY292ZXJ5Lmh0bWwiLCJoYXNoIjoiOWViZDYyYjAtYmZhMy00ZTg3LTgyNDgtZTA3YTk1N2VkZjAyIn0

Veeam Explorer dla
Microsoft Exchange

 • Przeglądanie i wyszukiwanie bezpośrednio w kopii zapasowej
 • Granularne odzyskiwanie elementów programu Exchange
 • Eksportowanie skrzynek pocztowych i folderów
 • Część rozwiązania Veeam Backup & Replication Community Edition

Funkcje eDiscovery i odzyskiwania granularnego dla programu Microsoft Exchange

Narzędzie Veeam® Explorer™ dla Microsoft Exchange oferuje rewolucyjną technologię, która umożliwia natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programu Exchange, granularne odzyskiwanie poszczególnych elementów i łatwe wykonywanie operacji e-discovery — bez konieczności przywracania całej bazy Exchange lub serwera.

NOWE rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ Community umożliwia pełny wgląd w kopie zapasowe programu Exchange, wykonywanie zaawansowanych, szczegółowych operacji wyszukiwania oraz szybkie odzyskiwanie pojedynczych elementów Exchange, archiwów online, trwale usuniętych elementów i nie tylko.

Veeam Explorer dla MS Exchange — 2 minutowa prezentacja

Najważniejsze funkcje

 • Przeglądanie, wyszukiwanie i selektywne eksportowanie elementów (wiadomości e-mail, skrzynek, notatek, kontaktów itp.) bezpośrednio z kopii zapasowych Veeam maszyn wirtualnych Exchange 2010, 2013  i 2016 lub bezpośrednio z plików EDB
 • Przywracanie utraconych lub uszkodzonych elementów skrzynek pocztowych Exchange do pierwotnej lokalizacji1
 • Eksportowanie elementów skrzynek pocztowych i folderów publicznych Exchange jako plików folderów osobistych (.pst)
 • Wykonywanie operacji e-discovery i poszukiwań prawnych w całej organizacji przy użyciu takich funkcji jak raporty z eksportu i szacowanie wielkości eksportu

Odzyskiwanie elementów aplikacji

W przypadku narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft Exchange nie trzeba przygotowywać pamięci masowej ani przywracać całych magazynów skrzynek pocztowych. Wystarczy wybrać odpowiednie serwery Exchange i punkty przywracania, a Veeam Explorer przedstawi zawartość magazynów skrzynek, umożliwiając ich przeglądanie, przeszukiwanie i eksportowanie. Dostępne są następujące możliwości:

 • Znajdowanie i przywracanie elementów programu Exchange z wcześniejszych kopii zapasowych Veeam lub plików EDB — na przykład w przypadku przypadkowego usunięcia wiadomości e-mail przez użytkownika albo utraty pozycji kalendarza lub kontaktów po synchronizacji z urządzeniem przenośnym
 • Archiwizacja całej skrzynki pocztowej Exchange (od dowolnego momentu) do pliku PST w celu zapewnienia płynnego i kompletnego przekazania danych w przypadku odejścia lub zmiany stanowiska przez pracownika
 • Możliwość zastosowania narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft Exchange w zwykłych kopiach zapasowych Veeam — nawet utworzonych przed kilku laty — bez potrzeby korzystania ze specjalnych kopii zapasowych i metadanych
 • Precyzyjna identyfikacja elementów potrzebnych do dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych w ramach operacji e-discovery

Nie trzeba licencjonować i wdrażać żadnych agentów kopii zapasowych ani zarządzać nimi. Veeam Explorer dla Microsoft Exchange wykorzystuje bezagentowe techniki tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, dzięki czemu operacje przywracania danych programu Exchange są szybkie, łatwe i intuicyjne. Narzędzie to jest dołączane do produktu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych i nie powoduje żadnych problemów, które często wiążą się ze stosowaniem odrębnego rozwiązania do backupu danych programu Microsoft Exchange.

Zaawansowane funkcje odzyskiwania granularnego

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange udostępnia również zaawansowane funkcje odzyskiwania granularnego, dzięki czemu znacznie ułatwia wykonywanie operacji przywracania danych Exchange, które wcześniej sprawiały sporo kłopotów. Funkcje te umożliwiają:

 • Odzyskiwanie całkowicie (trwale) usuniętych elementów, które wydawały się utracone na zawsze — nawet lepiej niż robi to program Microsoft Outlook!
 • Wyszukiwanie i odzyskiwanie elementów skrzynek pocztowych w archiwum online (macierzyste archiwum poczty programu Microsoft Exchange), obsługa wyczyszczonych folderów i całkowicie usunięte elementy
 • Odzyskiwanie elementów skrzynek pocztowych jednym kliknięciem w portalu internetowym przeznaczonym dla pracowników działów wsparcia

Łatwe operacje e-discovery

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange udostępnia prawdziwe funkcje e-discovery, które pozwalają zaoszczędzić czas i zmniejszyć nakłady pracy:

 • Raport z eksportu — informacje na temat wyeksportowanych danych, ich lokalizacji źródłowej i użytych kryteriów wyszukiwania; wysyłanie raportów pocztą e-mail do administratorów kopii zapasowych oraz dołączanie ich do plików PST z wyeksportowanymi danymi
 • Szacowanie wielkości eksportu — przewidywanie ilości wyników operacji e-discovery na podstawie kryteriów wyszukiwania (pomoc w projektowaniu kwerend)

Obsługiwane środowiska

 • Microsoft Exchange Server 2010 (w tym dodatek SP1 lub nowszy)
 • Microsoft Exchange Server 2013 (w tym dodatek SP1)
 • Microsoft Exchange Server 2016
 • Microsoft Exchange Server 2019

Obsługiwane są wszystkie wersje programu Microsoft Exchange Server (Standard i Enterprise). Więcej informacji zawierają uwagi o wersji.

Produkty i wersje

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange jest dostępne we wszystkich wersjach pakietu Veeam Availability Suite™, rozwiązania Veeam Backup & Replication™ i pakietu Veeam Backup Essentials™. Wchodzi także w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication Community i może być używane z narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows.

Więcej informacji na temat obsługiwanych funkcji i wersji zawiera porównanie wersji, które można wyświetlić przy użyciu poniższego łącza.

Dostępnych jest więcej narzędzi Veeam Explorer:

1 Wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication Enterprise lub Enterprise Plus