https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbmF0aXZlLXRhcGUtc3VwcG9ydC5odG1sIn0

Macierzysta obsługa taśm

 • Pełniejsze wykorzystanie dotychczasowych inwestycji w sprzęt
 • Bezpośrednie tworzenie kopii zapasowych na taśmach i przywracanie z taśm
 • Skrócenie czasu backupu z wykorzystaniem taśm
 • Macierzysta obsługa schematu przechowywania GFS
WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Bezpłatnie przez 30 dni

Sprawna i skuteczna archiwizacja

Firma Veeam® nie ignoruje faktu, że w wielu przedsiębiorstwach — w związku ze znacznymi kwotami zainwestowanymi w sprzęt i nośniki — wciąż istnieje konieczność korzystania z taśmowych systemów backupu. Ponadto w sytuacji niedawnego nasilenia zagrożeń zewnętrznych taśmy doskonale pokazują, że pamięć masowa offline (z tzw. szczeliną bezpieczeństwa) stanowi solidne i niezawodne rozwiązanie umożliwiające ochronę danych i przechowywanie kopii zapasowych na wypadek np. ataku ransomware, a także skuteczny sposób spełniania wymagań prawnych. W wielu przypadkach taśmy są również jedynym opłacalnym rozwiązaniem z perspektywy długookresowej archiwizacji i zewnętrznego przechowywania obszernych zbiorów danych. Dlatego Veeam oferuje niezawodne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych na taśmach odpowiadające potrzebom przedsiębiorstw.
Obejrzyj prezentację: Macierzysta obsługa taśm

Elastyczne długookresowe przechowywanie danych

Firma Veeam udostępnia macierzystą obsługę taśm, która obejmuje zautomatyzowane biblioteki taśm (w tym biblioteki wirtualne) oraz niezależne napędy taśmowe, łącznie z obsługą protokołu NDMP v4 i formatu WORM. Rozwiązania Veeam zapewniają zaawansowane funkcje dla przedsiębiorstw korzystających z systemów taśmowych, w tym m.in. przetwarzanie równoległe, macierzystą obsługę schematu GFS (Grandfather-Father-Son) i globalną pulę nośników. Funkcje te zwiększają elastyczność, ułatwiają zarządzanie oraz poszerzają możliwości archiwizacji zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw w zakresie przechowywania danych. Obsługa taśm dostępna w rozwiązaniach Veeam daje następujące możliwości:

 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie całych woluminów przy użyciu protokołu NDMP v4NOWOŚĆ
 • Zapisywanie danych w puli nośników w formacie WORMNOWOŚĆ
 • Wydajna jednoczesna archiwizacja wielu plików kopii zapasowych na taśmie przy użyciu tej samej puli nośników
 • Zmniejszenie wykorzystania taśm przy jednoczesnym spełnieniu zasad przechowywania długoterminowego dzięki odrębnej puli nośników na potrzeby archiwizowania pełnych kopii zapasowych zgodnie ze schematem GFS
 • Automatyczne kopiowanie plików kopii zapasowych utworzonych przez zadania backupu Veeam oraz zwykłych plików z serwerów i udziałów sieciowych przy użyciu zadań backupu na taśmie i archiwizacji na taśmie z łatwym w obsłudze harmonogramem
 • Jednoczesne wybieranie wielu plików lub folderów — szybsze i mniej pracochłonne przenoszenie danych na taśmę
 • Śledzenie maszyn wirtualnych i punktów przywracania znajdujących się na różnych taśmach i w różnych magazynach nośników (ułatwienie przywracania)
Veeam oferuje wygodne w użyciu opcje tworzenia kopii zapasowych na taśmie oraz archiwizacji na taśmie Veeam oferuje wygodne w użyciu opcje tworzenia kopii zapasowych na taśmie oraz archiwizacji na taśmie

Bezpośrednie przywracanie z taśmy

W normalnej sytuacji, chcąc przywrócić pliki z taśmy, trzeba najpierw przywrócić zapisaną na taśmie kopię zapasową maszyny wirtualnej do repozytorium Veeam. Obecnie tego rodzaju operacje przywracania z taśm są wykonywane bezpośrednio w podstawowym środowisku maszyn wirtualnych. Oszczędza to czas i ogranicza potrzebę korzystania z tymczasowej pamięci masowej.

Przetwarzanie równoległe

Nowa funkcja przetwarzania równoległego pozwala zwiększyć wydajność archiwizacji danych i obniżyć poziom złożoności. Przetwarzanie równoległe umożliwia jednoczesne archiwizowanie wielu plików kopii zapasowych na taśmie przez rozłożenie ich na większą liczbę napędów — nawet jeśli lokalizacją docelową w zadaniach tworzenia kopii zapasowych na taśmie jest ta sama pula nośników. Dostępne w rozwiązaniach Veeam zaawansowane funkcje przetwarzania równoległego obejmują wbudowana logikę, która umożliwia stosowanie urządzeń aktywnych/pasywnych, a nawet przetwarzania równoległego w pulach nośników GFS, dzięki czemu kopie zapasowe mogą trafiać do określonego urządzenia, jeśli biblioteka docelowa jest offline lub brakuje w niej nośników.

Globalna pula nośników

Globalna pula nośników umożliwia szybkie i łatwe zorganizowanie wszystkich bibliotek taśm w jedną grupę logiczną, co znacznie podnosi wydajność archiwizacji na taśmach i pozwala na automatyczne przełączanie awaryjne z niedziałających bibliotek. Funkcja ta zwiększa też elastyczność, ponieważ wymaganą liczbę bibliotek taśm można przypisać do jednej puli nośników obejmującej wiele urządzeń. Stwarza to następujące możliwości:

 • Zebranie w jednej puli nośników taśm z odrębnych bibliotek
 • Automatyczne i transparentne przełączanie zadań taśmowych na inną bibliotekę, gdy w pierwotnych bibliotekach wyczerpią się wolne nośniki lub dostępne napędy taśmowe albo biblioteki te przestaną działać

Macierzysta obsługa schematu GFS — łatwe zarządzanie taśmami

Rozwiązania Veeam pozwalają wyeliminować czynności ręczne potrzebne do długoterminowego przechowywania danych na taśmach oraz spełnić wszystkie związane z nim wymagania dzięki odrębnej puli nośników GFS na pełne kopie zapasowe. Pula ta zawiera zestawy nośników z kopiami codziennymi, cotygodniowymi, comiesięcznymi, cokwartalnymi i corocznymi.

Magazyny nośników

Magazyny nośników ułatwiają wirtualne porządkowanie, śledzenie, grupowanie i wyświetlanie informacji na temat zewnętrznych repozytoriów taśmowych. Magazyny nośników umożliwiają:

 • Łatwe śledzenie fizycznej lokalizacji poszczególnych taśm offline
 • Grupowanie taśm offline według wskazanych kryteriów, takich jak okresy przechowywania
 • Ręczne lub automatyczne przenoszenie taśm do zdefiniowanego skarbca po ich przełączeniu w tryb offline

Archiwizacja na taśmie z wirtualną pełną kopią zapasową

Ciągły przyrostowy tryb tworzenia kopii zapasowych dostępny w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ nie najlepiej sprawdza się w przypadku archiwizacji na taśmie, ponieważ nie przewiduje okresowego tworzenia pełnych kopii zapasowych. Veeam pozwala usprawnić proces backupu i zmniejszyć liczbę taśm potrzebnych do wykonywania archiwizacji z użyciem ciągów źródłowych plików kopii zapasowych. W tym celu co pewien czas tworzona jest wirtualna pełna kopia zapasowa na potrzeby archiwizacji, w której automatycznie łączone są poszczególne elementy ciągu kopii przyrostowych. A ponieważ plik wirtualnej pełnej kopii zapasowej jest tworzony „w locie” przez zadanie tworzenia kopii na taśmie, w repozytorium kopii zapasowych nie trzeba zapewniać dodatkowego miejsca na dysku jako przestrzeni zastępczej. Po zaplanowaniu wirtualnej pełnej kopii zapasowej rozwiązanie Veeam Backup & Replication „w locie” przeprowadzi syntezę pliku pełnej kopii i zapisze go na taśmie

Powielanie kopii zapasowych na taśmach

Sprawna i skuteczna archiwizacja
Korzystając z rozwiązania Veeam, można kopiować na taśmy zarówno pliki kopii zapasowych utworzone przez określone zadania, jak i całe repozytoria kopii. Znaczącym uproszczeniem architektury backupu D2D2T jest fakt, że harmonogram zadań tworzenia kopii zapasowych na taśmie można zintegrować ze źródłowymi zadaniami backupu. Dzięki temu, gdy zakończy się zadanie backupu maszyn wirtualnych, utworzone pliki kopii zapasowych są natychmiast automatycznie kopiowane na taśmę.