Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam ONE i Veeam ONE Free  Edition 9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

Często zadawane pytania na temat rozwiązania Veeam ONE

Co to jest Veeam ONE?
Rozwiązane Veeam ONE™, wchodzące w skład pakietu Veeam Availability Suite™, zapewnia pełny wgląd w całe firmowe środowisko IT, w tym w obciążenia wirtualne oraz chronione przez Veeam obciążenia fizyczne i chmurowe. Veeam ONE obsługuje rozwiązanie Veeam Backup & Replication™, agenty Veeam oraz platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, umożliwiając szczegółowe, inteligentne monitorowanie, raportowanie i automatyzację przy użyciu interaktywnych narzędzi, które informują o potencjalnych problemach i umożliwiają ich rozwiązanie, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.
Jakie nowości wprowadzono w rozwiązaniu Veeam ONE 9.5?

NOWOŚĆ Veeam ONE 9.5 Update 4 udostępnia nowe możliwości ułatwiające obsługę i podnoszące efektywność:

  • Obniżenie kosztów zarządzania za sprawą NOWEJ inteligentnej diagnostyki Veeam, która zapewnia proaktywną identyfikację znanych problemów w środowiskach Veeam oraz umożliwia ich samodzielne rozwiązywanie przy użyciu poprawek lub zmian konfiguracji.
  • Skrócenie czasu reakcji przez zautomatyzowane rozwiązywanie typowych problemów z infrastrukturą wirtualną i kopii zapasowych przy użyciu gotowych czynności samonaprawczych, prowadzące do obniżenia kosztów zarządzania infrastrukturą IT.
  • Ulepszenia w zakresie łatwości obsługi, wglądu i zarządzania zgodnością z przepisami dzięki zmodyfikowanemu widokowi Veeam Business View, który umożliwia łatwe organizowanie maszyn wirtualnych i agentów w grupy oraz bardziej efektywne śledzenie wydajności i stanu. Kategoryzacja maszyn wirtualnych i agentów pozwala właścicielom aplikacji na łatwe śledzenie, monitorowanie oraz przypisywanie alarmów do krytycznych aplikacji działających na maszynach wirtualnych, niezależnie od ich lokalizacji.

Dodatkowo: wgląd w czasie rzeczywistym w repozytoria i serwery proxy kopii zapasowych za pośrednictwem szczegółowych map ciepła i wiele więcej. Więcej informacji

Co to jest Veeam ONE Community Edition?

Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition stanowi znakomite wprowadzenie do pełnego wachlarza funkcji Veeam ONE. Wersja Community Edition udostępnia podobne funkcje co rozwiązanie Veeam ONE, ale jest dostępna bezpłatnie na potrzeby obsługi maksymalnie 10 instancji.

Porównaj funkcje rozwiązań Veeam ONE i Veeam ONE Community Edition

Czy rozwiązanie Veeam ONE Community Edition zastąpi Veeam ONE FREE Edition?
Tak, począwszy od wersji Veeam ONE 9.5 Update 4, klienci korzystający z rozwiązania Veeam ONE FREE Edition będą musieli przejść na Veeam ONE Community Edition.
Gdzie uczestnicy programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) mogą uzyskać więcej informacji?
Przedstawione tutaj często zadawane pytania dotyczą klientów końcowych. Więcej informacji związanych z wdrożeniami realizowanymi przez partnerów VCSP można uzyskać od przedstawiciela firmy Veeam.

Licencjonowanie

Jakie są zasady licencjonowania rozwiązania Veeam ONE?

Rozwiązanie Veeam ONE można kupić na dwa sposoby:

  1. W postaci licencji wieczystej przypisanej do gniazda procesora z podstawową lub produkcyjną pomocą techniczną
  2. W postaci przenośnej licencji instancyjnej obejmującej pomoc techniczną w trybie 24x7

Licencje wieczyste rozwiązania Veeam ONE są przypisane do gniazd procesorów na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.

Licencje instancyjne rozwiązania Veeam ONE to przenośne licencje subskrypcyjne przypisywane do instancji, które mogą być używane wymiennie w wielu produktach i obciążeniach. Dostępne są licencje instancyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie całego pakietu instancji z góry lub na płatności coroczne. Więcej informacji na temat licencji instancyjnych

Jakie są zasady licencjonowania rozwiązania Veeam ONE Community Edition?

Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition jest bezpłatne i umożliwia monitorowanie do 10 instancji oraz tworzenie raportów na ich temat. W wersji Community Edition nie występują ograniczenia odnoszące się liczby monitorowanych obiektów/instancji infrastruktury wirtualnej (VMware vSphere i Microsoft Hyper-V), natomiast istnieją ograniczenia dotyczące raportów, widoków danych i alarmów. Ponadto rozwiązanie Veeam ONE Community Edition umożliwia monitorowanie infrastruktury Veeam Backup & Replication, w tym agentów Veeam, ale z pewnymi ograniczeniami. Przykładowo można dodać jeden serwer Veeam Backup & Replication, a na mapach ciepła można monitorować trzy serwery proxy i trzy repozytoria.

Szczegółowe porównanie rozwiązań Veeam ONE i Veeam ONE Community Edition można znaleźć na stronie z porównaniem wersji rozwiązania Veeam ONE.

Czy z instalacją rozwiązania Veeam ONE 9.5 Update 4 wiążą się jakieś wymagane czynności?
Tak. Dotychczasowi klienci z licencjami subskrypcyjnymi po instalacji rozwiązania Veeam ONE 9.5 Update 4 muszą zaktualizować plik licencyjny. Czynność tę należy wykonać w portalu użytkowników. Więcej informacji udziela dział pomocy technicznej.
Obecnie korzystam z rozwiązania Veeam ONE FREE Edition. Czy będzie konieczne przejście na rozwiązanie Veeam ONE Community Edition?
Tak, wszystkie istniejące instalacje rozwiązanie Veeam ONE FREE Edition trzeba będzie uaktualnić do nowego modelu licencjonowania opartego na instancjach.

Uaktualnienia

Komu przysługuje uaktualnienie do najnowszej wersji rozwiązania Veeam ONE 9.5?
Klienci z licencjami wieczystymi rozwiązania Veeam ONE, którzy mają aktualną umowę o usługi konserwacji, oraz klienci z licencjami subskrypcyjnymi/instancyjnymi mogą wykonać uaktualnienie do najnowszej wersji rozwiązania Veeam ONE.
Jak odnowić pomoc techniczną do licencji wieczystych rozwiązania Veeam ONE?
Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.
Obecnie korzystam z rozwiązania Veeam ONE. Czy chcąc wykonać uaktualnienie do najnowszej wersji 9.5, muszę pobrać nowy klucz licencyjny?
Tak. Aby wygenerować nowy klucz licencyjny, należy przejść do portalu licencji Veeam. Klucz licencyjny jest wymagany do zainstalowania najnowszej wersji rozwiązania Veeam ONE 9.5.
Obecnie korzystam z rozwiązania Veeam ONE i chcę przejść na pakiet Veeam Availability Suite. Jak to zrobić?
Klienci z licencjami wieczystymi rozwiązania Veeam ONE, którzy mają aktualną umowę o usługi konserwacji, mogą wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite po cenie uwzględniającej ich pierwotną inwestycję w rozwiązanie Veeam ONE. Klienci z licencjami instancyjnymi mogą używać istniejących instancji do innych produktów, w tym do pakietu Veeam Availability Suite, oraz kupować dodatkowe instancje odpowiednio do potrzeb.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.