NOWOŚĆ Veeam ONE i Veeam ONE Free Edition 9.5 Element pakietu Veeam Availability Suite

Często zadawane pytania na temat rozwiązania Veeam ONE

Co to jest Veeam ONE?

Rozwiązanie Veeam® ONE™ jest zaawansowanym narzędziem do monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych przeznaczonym dla infrastruktury kopii zapasowych Veeam oraz środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Pomaga ono w zapewnieniu dostępności na potrzeby nowoczesnego centrum danych (Availability for the Modern Data Center™), umożliwiając pełny wgląd w środowisko IT oraz wykrywanie problemów, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.


Jakie nowości wprowadzono w rozwiązaniu Veeam ONE v9?

W rozwiązaniu Veeam ONE v9 dodano nowe funkcje, które zapewniają pełny wgląd w całe środowisko wirtualne i kopii zapasowych oraz umożliwiają proaktywne monitorowanie i ostrzeganie o problemach, zanim wpłyną one na działalność operacyjną. Więcej informacji na temat funkcji i ulepszeń zawartych w wersji v9 można znaleźć tutaj.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.


Jakie są zasady licencjonowania rozwiązania Veeam ONE?

Licencje rozwiązania Veeam ONE są przypisane do gniazd procesorów na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte monitorowaniem lub sporządzaniem raportów. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.

Uaktualnienia

Komu przysługuje uaktualnienie do rozwiązania Veeam ONE v9?

Klientom posiadającym aktualną umowę o usługi wsparcia do rozwiązania Veeam ONE.


Jak odnowić pomoc techniczną?

Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.


Obecnie korzystam z rozwiązania Veeam ONE. Czy chcąc wykonać uaktualnienie do wersji v9, muszę pobrać nowy klucz licencyjny?

Tak. Aby wygenerować nowy klucz licencyjny, należy przejść do portalu licencji Veeam. Klucz ten będzie wymagany podczas instalacji rozwiązania Veeam ONE v9.


Obecnie korzystam z rozwiązania Veeam ONE i chcę przejść na pakiet Veeam Availability Suite. Jak to zrobić?

Klienci posiadający aktualną umowę o usługi wsparcia mogą wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite™ po cenie uwzględniającej ich pierwotną inwestycję w rozwiązanie Veeam ONE. W celu zgłoszenia prośby o uaktualnienie należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.