Globalny lider nr 1

Wymagania systemowe

Veeam ONE — obsługiwane środowiska

Szczegółową listę wymagań systemowych i obsługiwanych konfiguracji można znaleźć w najnowszych informacjach o wersji rozwiązania Veeam ONE.

Infrastruktura VMware1

vmware-logo

Platformy

 • vSphere 7.x
 • vSphere 6.x
 • vSphere 5.5

Hosty

 • ESXi 7.x
 • ESXi 6.x
 • ESXi 5.5
 • vSphere Hypervisor
  (BEZPŁATNA wersja ESXi)

Oprogramowanie

 • vCenter Server 7.x
 • vCenter Server 6.x
 • vCenter Server 5.5
 • Cloud Director 10.x
 • Cloud Director 9.7
 • Cloud Director 9.5

Infrastruktura Microsoft

hyper-v-logo

Platformy 

 • Windows Server 2022
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1

Hosty

 • Windows Server Hyper-V 2022
 • Windows Server Hyper-V 2019
 • Windows Server Hyper-V 20162
 • Windows Server Hyper-V 2012 R22
 • Windows Server Hyper-V 20122
 • Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP12

Oprogramowanie

 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2019 (opcjonalnie)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2016 (opcjonalnie)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 (opcjonalnie)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (opcjonalnie)

Infrastruktura Veeam

veeam-logo

Platformy

 • Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4 lub nowszej 
1 Obsługiwana jest tylko angielska wersja infrastruktury VMware
2 Dostępna także obsługa wersji BEZPŁATNEJ