https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvb25lLXZtd2FyZS1oeXBlci12LW1vbml0b3JpbmctcmVwb3J0aW5nLmh0bWwifQ

Monitorowanie i analizy dla całego środowiska IT

Rozwiązane® Veeam ONE™ płynnie integruje się z całym firmowym środowiskiem IT, umożliwiając pełny wgląd w obciążenia wirtualne oraz chronione przez Veeam obciążenia fizyczne i chmurowe. Rozwiązanie zawiera funkcje monitorowania i raportowania oraz inteligentne narzędzia, które zapewniają automatyzację i kontrolę potrzebną do dbania o dostępność przez ochronę przed potencjalnymi problemami, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.

Zarządzanie i raportowanie

Całodobowe monitorowanie wydajności i ostrzeganie

Rozwiązanie Veeam ONE pomaga w unikaniu przestojów i dotrzymywaniu umów SLA dzięki funkcjom całodobowego monitorowania, raportowania, ostrzegania oraz zarządzania w czasie rzeczywistym w środowisku kopii zapasowych i wirtualnym. Dostępne są następujące narzędzia:

 • Pulpity działające w czasie rzeczywistym
 • Ponad 200 gotowych alarmów opartych na najlepszych praktykach
 • Obszerna baza wiedzy z artykułami dotyczącymi każdego alarmu
 • Szczegółowe informacje ułatwiające identyfikację przyczyn i szybkie rozwiązywanie problemów
 • I nie tylko!

NOWOŚĆ Mapy ciepła

Dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE mapy ciepła umożliwiają łatwą identyfikację nadmiernego wykorzystania zasobów oraz ewentualnych słabych punktów i luk w infrastrukturze, zapewniając też szczegółowy wgląd w repozytoria i serwery proxy kopii zapasowych. Mapy ciepła dają następujące możliwości:

 • Minimalizacja przestojów spowodowanych problemami z mocami obliczeniowymi lub niepowodzeniem zadań backupu
 • Identyfikacja łatwych poprawek, które można zastosować w infrastrukturze, aby polepszyć planowanie zasobów kopii zapasowych oraz konfigurację serwerów proxy i repozytoriów
 • Skrócenie czasu poświęcanego na gromadzenie wiedzy dotyczącej poszczególnych repozytoriów dzięki dostępowi do szczegółowych danych na temat magazynów danych, repozytoriów Scale-out Backup Repository™ i repozytoriów składowych

Ocena wydajności i infrastruktury

Raporty z oceny infrastruktury, wydajności i konfiguracji zapewniają pełny obraz aktualnej sytuacji w środowisku wirtualnym. Rozwiązanie Veeam ONE oferuje specjalny zestaw raportów, dzięki którym można mieć pewność, że konfiguracja maszyn wirtualnych jest obsługiwana, maszyny wirtualne są przetwarzane przez zadania tworzenia kopii zapasowych, zadania działają zgodnie z planem, a ilość miejsca w docelowej pamięci masowej jest zgodna ze wszystkimi najlepszymi praktykami. Ponadto dzięki ocenom wydajności i konfiguracji można lepiej zrozumieć, co dzieje się w środowisku wirtualnym, łatwo ustalając m.in. elementy infrastruktury, które wykorzystują najwięcej zasobów, najmniej obciążone hosty, a także aktualne i skumulowane obciążenie magazynów danych operacjami we/wy oraz ich opóźnienia.

Raportowanie zgodności kopii zapasowych

Rozwiązanie Veeam ONE udostępnia czołowe w branży raporty zgodności z przepisami, które oszczędzają czas i obniżają ryzyko, wspomagając wewnętrzną optymalizację i zarządzanie danymi oraz zachowanie zgodności w wymiarze zewnętrznym. W module Veeam ONE Business View można grupować obiekty na podstawie lokalizacji geograficznej oraz dbać o zgodność z przepisami przy użyciu raportów o charakterze geograficznym, obejmujących zestawienia źródeł danych pogrupowanych według lokalizacji danych produkcyjnych oraz ich kopii i/lub replik. Dostępny jest nawet raport przedstawiający źródła danych, w przypadku których lokalizacja co najmniej jednej kopii różni się od lokalizacji danych produkcyjnych. Dzięki temu firma ZAWSZE ma pewność, że przestrzega obowiązujących przepisów i zasad.

W czym jeszcze pomaga rozwiązanie Veeam ONE

 • Zarządzanie monitorowaniem i raportowaniem agentów w celu zaoszczędzenia czasu oraz obniżenia stopnia złożoności związanego z obsługą backupu komputerów fizycznych i w chmurze
 • Monitorowanie i raportowanie wielu dzierżawców na potrzeby usługodawców — pełny wgląd w wykorzystanie zasobów przez klientów, dostęp do funkcji obciążeń zwrotnych i rozliczeń itd. 

Planowanie mocy obliczeniowych i obciążenia zwrotne

Planowanie mocy obliczeniowych

Czy uważasz, że można dodać jeszcze trzy serwery SQL i wyłączyć host do konserwacji? Niech określi to rozwiązanie Veeam. Veeam ONE ułatwia pewne podejmowanie decyzji dzięki prognozowaniu użycia zasobów oraz trendów ich wykorzystania w środowisku VMware, Hyper-V i kopii zapasowych za pomocą funkcji planowania mocy obliczeniowych. Zapewnia to następujące korzyści:

 • Wyeliminowanie domysłów i ryzykownych obliczeń ręcznych
 • Określanie, kiedy zabraknie zasobów obliczeniowych lub pamięci masowej
 • Sprawdzanie, kiedy w repozytoriach kopii zapasowych zabraknie miejsca na skonfigurowane zadania backupu
 • Określanie dostępności zasobów podczas dodawania nowych maszyn wirtualnych, hostów albo mocy obliczeniowej lub pamięci masowej
 • I nie tylko

Obciążenia zwrotne i rozliczenia

Działy IT oraz usługodawcy mogą zaoszczędzić czas i uprościć planowanie dzięki wydajnym funkcjom obciążeń zwrotnych i rozliczeń, które ułatwiają kalkulację kosztów zasobów obliczeniowych i pamięci masowej oraz rozliczanie działów lub klientów na podstawie ich faktycznego wykorzystania. Dostępne są następujące raporty:

 • Obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji maszyn wirtualnych
 • Obciążenie zwrotne na podstawie wydajności maszyn wirtualnych
 • Obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji hosta
 • Obciążenie zwrotne na podstawie użycia zasobów hosta

Inteligentna automatyzacja i diagnostyka

Skrócenie czasu poświęcanego na rozwiązywanie typowych problemów z infrastrukturą i kopiami zapasowymi

NOWOŚĆ Inteligentna diagnostyka Veeam

Teraz możesz skrócić czas poświęcany na obsługę zgłoszeń serwisowych dzięki proaktywnemu rozwiązywaniu typowych problemów z infrastrukturą przy użyciu inteligentnej diagnostyki Veeam. Proaktywna identyfikacja i ostrzeganie o znanych problemach w środowisku Veeam sprawia, że użytkownicy mogą samodzielnie stosować rozwiązania w postaci poprawek i zmian konfiguracji, co minimalizuje przestoje oraz spadek wydajności pracowników. 

NOWOŚĆ Czynności naprawcze

Zwiększ skuteczność codziennych operacji backupu, ograniczając ryzyko przestojów dzięki zautomatyzowanym czynnościom naprawczym oraz kontrolowanym reakcjom na alarmy dotyczące typowych problemów z infrastrukturą i zadaniami tworzenia kopii zapasowych. Włączając zautomatyzowane, oparte na zasadach rozwiązania najczęstszych problemów, możesz obniżyć ryzyko przestojów dzięki wyeliminowaniu potrzeby ręcznego reagowania na alarmy. Określ reakcję na 10 najbardziej typowych alarmów, a rozwiązanie Veeam ONE będzie automatycznie wyzwalać zmiany lub monity o zatwierdzenie czynności. Możesz nawet zautomatyzować reakcję w takich przypadkach jak niezmieszczenie się w oknie backupu, nadmierny rozrost migawek maszyn wirtualnych oraz działanie maszyn w otwartych lub aktywnych migawkach. 
Veeam ONE — inteligentna diagnostyka i czynności naprawcze

Dodatkowe możliwości monitorowania i analiz

Widoki biznesowe

Ze względu na różnorodność obciążeń potrzebujesz łatwego sposobu na porządkowanie, monitorowanie i raportowanie konkretnych grup hostów, klastrów, maszyn wirtualnych oraz magazynów danych, aby poprawiać wydajność i wgląd w środowisko. Jak jednak zrobić to efektywnie? Moduł Veeam ONE Business View dzieli obciążenia na kategorie przez tworzenie grup biznesowych na podstawie różnych parametrów, takich jak:

 • jednostka biznesowa
 • lokalizacja geograficzna
 • dział
 • poziom usług
 • typ serwera itp.

Ta funkcja pozwala łatwo rozwiązywać problemy w określonej grupie przez wyznaczenie administratorów do obsługi określonych parametrów oraz używanie tagów VMware — takich jak procesor, pamięć systemowa i lokalizacja — w celu ograniczenia ryzyka, ułatwienia kontroli dostępu na podstawie ról oraz wyeliminowania błędów człowieka. Możliwe jest nawet tagowanie danych wrażliwych według lokalizacji w celu spełnienia wymagań prawnych, na przykład wynikających z RODO.

Analiza danych pierwotnych i zaawansowane dostosowywanie raportów

Gdy potrzebne są dane w postaci nieprzetworzonej, znajdziesz je w rozwiązaniu Veeam ONE. Zapewnia ono łatwy dostęp do pierwotnych danych na temat wydajności oraz niestandardowych raportów dotyczących infrastruktury vSphere i Hyper-V, w tym wskaźników wydajności procesora, pamięci operacyjnej, sieci i dysków. Aby uzyskać maksymalną elastyczność, można także zdefiniować własne parametry konfiguracji, wskaźniki wydajności i filtry oraz zebrać je w jednym raporcie przy użyciu konstruktora własnych raportów Veeam ONE, który pozwala wstawiać dane z dowolnych pól istniejących raportów do jednego dokumentu.

Śledzenie i kontrola zmian

Dostępna w rozwiązaniu Veeam ONE funkcja automatycznego śledzenia zmian w środowiskach backupu i VMware pozwala szczegółowo analizować, kto zmienia istniejące konfiguracje lub dodaje nowe obiekty do infrastruktury kopii zapasowych i wirtualnej. W sytuacji, gdy zmianami zajmuje się cały zespół, nawet jedna niewłaściwa modyfikacja może negatywnie wpłynąć na wydajność maszyn wirtualnych, zadań tworzenia kopii zapasowych, a nawet hypervisora. 

Identyfikacja WSZYSTKICH niechronionych maszyn wirtualnych i agentów

Czy całe Twoje środowisko jest w pełni chronione? Rozwiązanie Veeam ONE pomaga w ograniczaniu przestojów i strat danych dzięki określaniu, które maszyny wirtualne i fizyczne są chronione, a które nie! Veeam ONE grupuje razem wszystkie niechronione maszyny wirtualne, a funkcje raportowania agentów określają liczbę oraz typ chronionych serwerów i maszyn fizycznych, podając stan kopii zapasowych, ostrzeżenia i błędy, a nawet powód ewentualnego braku ochrony poszczególnych agentów.