Monitorowanie i analizy dla całego środowiska IT

Rozwiązane Veeam® ONE™ — komponent pakietu Veeam Availability Suite — płynnie integruje się z całym firmowym środowiskiem IT, umożliwiając klarowny wgląd w obciążenia wirtualne oraz chronione przez Veeam obciążenia fizyczne i chmurowe. Rozwiązanie zawiera funkcje monitorowania i raportowania oraz inteligentne narzędzia, które zapewniają automatyzację i kontrolę potrzebną do dbania o dostępność przez ochronę przed potencjalnymi problemami, zanim wpłyną one na działalność operacyjną. Użytkownik zyskuje następujące możliwości:

  • Zaawansowane monitorowanie i raportowanie infrastruktury
  • Inteligentna diagnostyka i zautomatyzowane rozwiązania
  • Śledzenie wykorzystania infrastruktury i planowanie mocy obliczeniowych
  • Monitorowanie i raportowanie
  • Inteligentna automatyzacja
  • Planowanie mocy obliczeniowych i obciążenia zwrotne
  • Ład korporacyjny i przestrzeganie przepisów
  • Dodatkowe funkcje
Rozwiązanie Veeam ONE pomaga w unikaniu przestojów oraz dotrzymywaniu umów SLA dzięki funkcjom całodobowego monitorowania, raportowania i ostrzegania w czasie rzeczywistym w środowisku kopii zapasowych, wirtualnym i fizycznym.

Proaktywne ostrzeganie i raportowanie

Zachowaj czujność i zajmuj się potencjalnymi problemami, zanim faktycznie zagrożą one środowisku, korzystając z ponad 340 gotowych alarmówponad 150 wbudowanych raportów, obejmujących ocenę wydajności i konfiguracji infrastruktury.

Mapy ciepłaULEPSZENIE

Stwórz warunki do szybkiego rozwiązywania problemów dzięki mapom ciepła, które zapewniają klarowny wgląd w wykorzystanie zasobów infrastruktury kopii zapasowych, w tym szczegółowe widoki repozytoriów typu Scale-out Backup Repository.

Kopie zapasowe w środowisku Nutanix AHVNOWOŚĆ

Działaj proaktywnie i podejmuj świadome decyzje, korzystając z funkcji monitorowania, ostrzegania i raportowania ochrony danych na maszynach wirtualnych Nutanix AHV.

Kopie zapasowe urządzeń NASNOWOŚĆ

Zachowaj wgląd w czasie rzeczywistym w ochronę, wydajność i inne parametry udziałów plików dzięki funkcjom monitorowania i raportowania kopii zapasowych urządzeń NAS.

Agenty

Uprość zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych komputerów fizycznych i działających w chmurze dzięki funkcjom monitorowania i raportowania agentów.

Obsługa wielu dzierżawców

Monitorowanie i raportowanie wielu dzierżawców zapewnia usługodawcom klarowny wgląd w aktywność klientów oraz ich wykorzystanie zasobów, łącznie z funkcjami obciążeń zwrotnych i rozliczeń.

Veeam Reporter Veeam Reporter
Veeam Reporter Veeam Reporter
Mapy ciepła Mapy ciepła
Mapy ciepła Mapy ciepła
Raport z oceny infrastruktury kopii zapasowych Raport z oceny infrastruktury kopii zapasowych
Raport z oceny infrastruktury kopii zapasowych Raport z oceny infrastruktury kopii zapasowych
Inteligentna diagnostyka Veeamczynności naprawcze pomagają w obniżeniu kosztów oraz skróceniu czasu reakcji, umożliwiając szybkie rozwiązywanie typowych problemów z infrastrukturą i tworzeniem kopii zapasowych.

Inteligentna diagnostykaULEPSZENIE

Czy obsługa zgłoszeń serwisowych nadmiernie Cię angażuje? Zminimalizuj przestoje i czas poświęcany na zajmowanie się zgłoszeniami dzięki proaktywnemu rozwiązywaniu typowych problemów z infrastrukturą kopii zapasowych. Veeam samodzielnie identyfikuje znane problemy w środowisku, ostrzega o nich oraz proponuje samoobsługowe zmiany konfiguracji i szybkie poprawki.

Veeam ONE Intelligent Diagnostics & Remediation Actions

Czynności naprawczeULEPSZENIE

Ogranicz ryzyko przestojów bez kiwnięcia palcem! Teraz możesz wyeliminować konieczność ręcznego reagowania na alarmy, ustawiając automatyczne, oparte na zasadach rozwiązania typowych problemów z kopiami zapasowymi i infrastrukturą, które będą automatycznie powodować zmiany lub zatwierdzanie działań.

Ustawianie czynności naprawczych Ustawianie czynności naprawczych
Czy wiesz, kto wykorzystuje najwięcej zasobów w Twoim środowisku, ile ich zużywa i kiedy będą potrzebne dodatkowe zasoby?
Rozwiązanie Veeam ONE ułatwia odpowiedzi na te pytania.

Planowanie mocy obliczeniowych

Koniec z domysłami! Łatwo prognozuj wykorzystanie zasobów oraz związane z nim trendy w środowiskach VMware, Hyper-V i kopii zapasowych, aby móc przewidzieć, kiedy zabraknie zasobów lub mocy obliczeniowej.

Product: Veeam One v9 Capacity Planning Demo

Obciążenia zwrotne i rozliczenia

Oszczędź czas i uprość planowanie dzięki obliczaniu oraz odpowiedniemu rozliczaniu kosztów korzystania z zasobów obliczeniowych i pamięci masowej w rozbiciu na działy/klientów.

Obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji maszyn wirtualnych Obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji maszyn wirtualnych
Obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji maszyn wirtualnych Obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji maszyn wirtualnych
Zadbaj o ciągłość działania! Teraz możesz zyskać pełną wiedzę na temat tego, gdzie znajdują się firmowe dane oraz jakimi danymi dysponujesz w swoim środowisku.

Raportowanie zgodności kopii zapasowych z przepisami

Czy RODO spędza Ci sen z powiek? Teraz w każdej chwili możesz sprawdzić, gdzie znajdują się firmowe dane. Aby zachować zgodność z przepisami, możesz grupować obiekty według lokalizacji w module Business View oraz generować raporty przedstawiające źródła danych pogrupowane według lokalizacji danych produkcyjnych oraz ich kopii i replik.

Raportowanie zgodności kopii zapasowych z przepisami Raportowanie zgodności kopii zapasowych z przepisami

Zatrzymać ransomware

Czy Twoja firma jest przygotowana na ataki ransomware? Rozwiązanie Veeam pomaga w walce ze złośliwym oprogramowaniem dzięki alarmom, które ułatwiają identyfikację nieprawidłowości mogących świadczyć o złośliwych działaniach.

Przeczytaj, jak Veeam ONE może pomóc

Ostrzeżenie o możliwym ataku ransomware Ostrzeżenie o możliwym ataku ransomware
Potrzebujesz więcej funkcji? Veeam ONE spełni również to oczekiwanie. Dzięki poniższym dodatkowym funkcjom łatwiej jest zachować klarowny wgląd w całe środowisko.

Identyfikacja WSZYSTKICH niechronionych maszyn wirtualnych i agentów

Czy Twoje środowisko jest w pełni chronione? Ogranicz przestoje i straty danych dzięki określaniu, które maszyny wirtualne, serwery fizyczne i stacje robocze są chronione. Dostępne informacje obejmują stan kopii zapasowych, ostrzeżenia i niepowodzenia oraz powody braku ochrony obciążeń.

Product: Veeam One - Identifying Unprotected VMs

Śledzenie i kontrola zmian


Jedna niewłaściwa zmiana może zepsuć efekty wielomiesięcznej pracy! Dzięki zautomatyzowanemu śledzeniu zmian w infrastrukturze kopii zapasowych i VMware widać na bieżąco, którzy członkowie zespołu modyfikują konfiguracje lub dodają nowe obiekty do tych środowisk.

Product: Veeam One - Tracking for Backup and vSphere

Business View

Zależy Ci na łatwiejszym porządkowaniu i przypisywaniu zróżnicowanych obciążeń oraz zarządzaniu nimi? Podziel je na kategorie, tworząc grupy na podstawie jednostki organizacyjnej, obszaru geograficznego, działu lub innych kryteriów. Możesz nawet korzystać z tagów VMware odpowiadających procesorom, pamięci masowejlokalizacji.

Business View Business View

Analiza danych pierwotnych i dostosowywanie raportów

Potrzebujesz danych pierwotnych? Skorzystaj z łatwo dostępnych danych dotyczących wydajności oraz niestandardowych raportów na temat infrastruktury vSphere, Hyper-V i kopii zapasowych, w tym wskaźników procesora, pamięci operacyjnej, sieci oraz dysków. Konstruktor raportów umożliwia nawet konsolidowanie danych z wielu raportów w jednym zbiorczym zestawieniu.

Konstruktor raportów Konstruktor raportów

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam