https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvb3JhY2xlLWJhY2t1cC1yZWNvdmVyeS1leHBsb3Jlci5odG1sIn0

Veeam Explorer dla Oracle

  • Łatwiejsze odzyskiwanie baz danych Oracle
  • Odzyskiwanie do określonego punktu w czasie
  • Integracja z platformą Oracle RMAN
  • Oszczędzanie pamięci masowej dzięki obcinaniu dzienników
WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Szybkie odzyskiwanie baz danych Oracle na poziomie transakcji

Narzędzie Veeam® Explorer™ dla Oracle zapewnia niskie wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO), oferując funkcje bezagentowego tworzenia kopii zapasowych dzienników transakcji oraz odzyskiwania baz danych Oracle na poziomie transakcji. Dzięki temu bazę Oracle można przywrócić do określonego punktu w czasie — nawet do konkretnej transakcji.
Hiperdostępność baz danych Oracle dzięki rozwiązaniom Veeam

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie baz danych Oracle przy użyciu rozwiązań Veeam

Nie trzeba być ekspertem od baz danych Oracle, aby tworzyć ich kopie zapasowe! Niezależnie od tego, czy bazy danych Oracle działają w systemie Linux czy Windows, rozwiązanie Veeam tworzy ich kopie zapasowe spójne pod względem transakcyjnym. W tym celu przed wykonaniem kopii zapasowej obrazu baza danych Oracle jest automatycznie przełączana w tryb „gorącego backupu” przy użyciu jednej z metod zalecanych przez firmę Oracle. Na przykład w określonych wersjach systemu Windows używany jest moduł Oracle VSS Writer, natomiast w niektórych kombinacjach Windows i Oracle stosowany jest interfejs wywołań OCI (Oracle Call Interface), który zapewnia bardziej niezawodne działanie.

W efekcie rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ umożliwia niezawodne i bezagentowe tworzenie kopii zapasowych z obrazami baz danych Oracle działających w dowolnym obsługiwanym systemie operacyjnym i hypervisorze, oferując funkcje backupu i odtwarzania dzienników transakcji. Dzięki temu bazę danych Oracle można przywrócić do określonego punktu w czasie — nawet do konkretnej transakcji.

Ponadto Veeam w pełni obsługuje tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie na poziomie obrazów nawet w przypadku baz danych korzystających z funkcji Oracle Automatic Storage Management (ASM), która jest popularnym scenariuszem wdrażania produktów Oracle. Warto dodać, że obecnie wszyscy nasi konkurenci umożliwiają wyłącznie tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie na poziomie plików za pomocą agentów.

Bazy danych Oracle są często używane do obsługi najbardziej krytycznych aplikacji, stanowiących rdzeń nowoczesnych centrów danych. Dotychczas przywracanie bazy danych Oracle z kopii zapasowej obrazu było uciążliwym procesem, który wymagał określonej wiedzy i doświadczenia w obsłudze odpowiedniego zestawu narzędzi oraz zabierał sporo czasu, negatywnie wpływając na parametr RTO. Teraz dzięki narzędziu Veeam Explorer dla Oracle czynność tę może wykonać dowolny użytkownik — nawet jeśli nie ma żadnego doświadczenia z bazami Oracle. Co więcej, bazy danych można odzyskiwać przy użyciu samoobsługowego narzędzia Enterprise firmy Veeam lub skryptów Windows PowerShell.

Narzędzie Veeam Explorer dla Oracle otwiera bazę danych bezpośrednio ze skompresowanego i zdeduplikowanego pliku kopii zapasowej Veeam i dzięki wykorzystaniu narzędzia RMAN udostępnia elastyczne opcje odzyskiwania:

  • Odzyskiwanie bazy danych do stanu zapisanego w kopii zapasowej obrazu
  • Odzyskiwanie bazy danych do określonego punktu w czasie przez odtwarzanie dziennika transakcji
  • Odzyskiwanie na poziomie transakcji przez przegląd dziennika transakcji

Te zaawansowane możliwości sprawiają, że narzędzie Veeam Explorer dla Oracle jest idealnym narzędziem do operacji odzyskiwania granularnego o charakterze „taktycznym”, takich jak odzyskiwanie całej bazy danych do określonego punktu w czasie lub wycofywanie ostatniej transakcji.

Jeśli natomiast wystąpi potrzeba odzyskania całego serwera Oracle, najszybszym sposobem na jego przywrócenie do pracy jest skorzystanie z funkcji Instant VM Recovery™.

Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie dzienników transakcji Oracle

Jeśli chodzi o odzyskiwanie, kluczowa jest możliwość wykonania tej operacji w sposób minimalizujący straty danych. Jeśli na przykład ktoś usunie rekord z tabeli bazy danych, przywrócenie całej maszyny wirtualnej do kopii zapasowej z ostatniej nocy nie jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli z tego serwera baz danych intensywnie korzysta wiele aplikacji.

Narzędzie Veeam Explorer dla Oracle udostępnia dodatkowe opcje odzyskiwania dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania dzienników transakcji. Jej realizację umożliwia specjalne zadanie podrzędne, które okresowo kopiuje dzienniki zmian online z serwera Oracle do repozytorium kopii zapasowych. W połączeniu z kopiami zapasowymi obrazów kopie zapasowe dzienników transakcji umożliwiają przywracanie poszczególnych baz danych do momentu, w którym został utworzony obraz, a w przypadku odtworzenia dziennika — do określonego punktu w czasie. Ponadto narzędzie Veeam Explorer dla Oracle może przedstawić dziennik transakcji w łatwo zrozumiałym formacie, dzięki czemu umożliwia przywrócenie bazy do określonej transakcji, czyli do stanu sprzed niepożądanej operacji.

Zarządzanie zarchiwizowanymi dziennikami

A co ze zarchiwizowanymi dziennikami? Rozwiązanie Veeam Backup & Replication również nimi potrafi się zająć! Nie trzeba się więc martwić, że dzienniki zapełnią dyski serwera Oracle. Veeam eliminuje konieczność tworzenia, wdrażania i obsługi skomplikowanych i narażonych na błędy skryptów służących do zarządzania zarchiwizowanymi dziennikami. Obecnie zarchiwizowane dzienniki mogą być obcinane po pomyślnym utworzeniu kopii zapasowej obrazu, a proces ten można kontrolować za pomocą elastycznych opcji obcinania dzienników na podstawie ich wieku lub całkowitego rozmiaru.

Obsługiwane środowiska

Narzędzie Veeam Explorer dla Oracle obsługuje następujące wersje środowiska Oracle działające na 32- i 64-bitowych maszynach wirtualnych Windows i Linux:

  • Oracle 12
  • Oracle 11

Narzędzie jest w pełni zgodne z funkcją Oracle Automatic Storage Management (ASM), ale klastry Oracle typu RAC (Real Application Cluster) nie są obsługiwane. Więcej informacji zawierają uwagi o wersji.

Produkty i wersje

Narzędzie Veeam Explorer dla Oracle jest dostępne w pakiecie Veeam Availability Suite™, rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ i pakiecie Veeam Backup Essentials™ począwszy od wersji Enterprise.

Dostępnych jest więcej narzędzi Veeam Explorer: