NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5 Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Veeam Explorer dla Oracle

Szybkie odzyskiwanie baz danych Oracle na poziomie transakcji

 

Veeam Explorer for Oracle

Narzędzie Veeam® Explorer™ dla Oracle zapewnia niskie wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO), oferując funkcje bezagentowego tworzenia kopii zapasowych dzienników transakcji oraz odzyskiwania baz danych Oracle na poziomie transakcji. Dzięki temu bazę Oracle można przywrócić do określonego punktu w czasie — nawet do konkretnej transakcji.

Porównanie wersji What's New in 9.5 (Backup)
DARMOWA WERSJA PRÓBNA
W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie baz danych Oracle przy użyciu rozwiązań Veeam

Nie trzeba być ekspertem od baz danych Oracle, aby tworzyć ich kopie zapasowe! Niezależnie od tego, czy bazy danych Oracle działają w systemie Linux czy Windows, rozwiązanie Veeam tworzy ich kopie zapasowe spójne pod względem transakcyjnym. W tym celu przed wykonaniem kopii zapasowej obrazu baza danych Oracle jest automatycznie przełączana w tryb „gorącego backupu” przy użyciu jednej z metod zalecanych przez firmę Oracle. Na przykład w określonych wersjach systemu Windows używany jest moduł Oracle VSS Writer, natomiast w niektórych kombinacjach Windows i Oracle stosowany jest interfejs wywołań OCI (Oracle Call Interface), który zapewnia bardziej niezawodne działanie.

W efekcie rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ umożliwia niezawodne i bezagentowe tworzenie kopii zapasowych z obrazami baz danych Oracle działających w dowolnym obsługiwanym systemie operacyjnym i hypervisorze, oferując funkcje backupu i odtwarzania dzienników transakcji. Dzięki temu bazę danych Oracle można przywrócić do określonego punktu w czasie — nawet do konkretnej transakcji.

Ponadto Veeam w pełni obsługuje tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie na poziomie obrazów nawet w przypadku baz danych korzystających z funkcji Oracle Automatic Storage Management (ASM), która jest popularnym scenariuszem wdrażania produktów Oracle. Warto dodać, że obecnie wszyscy nasi konkurenci umożliwiają wyłącznie tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie na poziomie plików za pomocą agentów.

Bazy danych Oracle są często używane do obsługi najbardziej krytycznych aplikacji, stanowiących rdzeń nowoczesnych centrów danych. Dotychczas przywracanie bazy danych Oracle z kopii zapasowej obrazu było uciążliwym procesem, który wymagał określonej wiedzy i doświadczenia w obsłudze odpowiedniego zestawu narzędzi oraz zabierał sporo czasu, negatywnie wpływając na parametr RTO. Teraz dzięki narzędziu Veeam Explorer dla Oracle czynność tę może wykonać dowolny użytkownik — nawet jeśli nie ma żadnego doświadczenia z bazami Oracle. Co więcej, bazy danych można odzyskiwać przy użyciu samoobsługowego narzędzia Enterprise firmy Veeam lub skryptów Windows PowerShell.

Narzędzie Veeam Explorer dla Oracle otwiera bazę danych bezpośrednio ze skompresowanego i zdeduplikowanego pliku kopii zapasowej Veeam i dzięki wykorzystaniu narzędzia RMAN udostępnia elastyczne opcje odzyskiwania:

  • Odzyskiwanie bazy danych do stanu zapisanego w kopii zapasowej obrazu
  • Odzyskiwanie bazy danych do określonego punktu w czasie przez odtwarzanie dziennika transakcji
  • Odzyskiwanie na poziomie transakcji przez przegląd dziennika transakcji

Te zaawansowane możliwości sprawiają, że narzędzie Veeam Explorer dla Oracle jest idealnym narzędziem do operacji odzyskiwania granularnego o charakterze „taktycznym”, takich jak odzyskiwanie całej bazy danych do określonego punktu w czasie lub wycofywanie ostatniej transakcji.

Jeśli natomiast wystąpi potrzeba odzyskania całego serwera Oracle, najszybszym sposobem na jego przywrócenie do pracy jest skorzystanie z funkcji Instant VM Recovery™.

Veeam Explorer dla Oracle: omówienie techniczne

Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie dzienników transakcji Oracle

Jeśli chodzi o odzyskiwanie, kluczowa jest możliwość wykonania tej operacji w sposób minimalizujący straty danych. Jeśli na przykład ktoś usunie rekord z tabeli bazy danych, przywrócenie całej maszyny wirtualnej do kopii zapasowej z ostatniej nocy nie jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli z tego serwera baz danych intensywnie korzysta wiele aplikacji.

Narzędzie Veeam Explorer dla Oracle udostępnia dodatkowe opcje odzyskiwania dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania dzienników transakcji. Jej realizację umożliwia specjalne zadanie podrzędne, które okresowo kopiuje dzienniki zmian online z serwera Oracle do repozytorium kopii zapasowych. W połączeniu z kopiami zapasowymi obrazów kopie zapasowe dzienników transakcji umożliwiają przywracanie poszczególnych baz danych do momentu, w którym został utworzony obraz, a w przypadku odtworzenia dziennika — do określonego punktu w czasie. Ponadto narzędzie Veeam Explorer dla Oracle może przedstawić dziennik transakcji w łatwo zrozumiałym formacie, dzięki czemu umożliwia przywrócenie bazy do określonej transakcji, czyli do stanu sprzed niepożądanej operacji.

Veeam Explorer for Oracle

Zarządzanie zarchiwizowanymi dziennikami

A co ze zarchiwizowanymi dziennikami? Rozwiązanie Veeam Backup & Replication również nimi potrafi się zająć! Nie trzeba się więc martwić, że dzienniki zapełnią dyski serwera Oracle. Veeam eliminuje konieczność tworzenia, wdrażania i obsługi skomplikowanych i narażonych na błędy skryptów służących do zarządzania zarchiwizowanymi dziennikami. Obecnie zarchiwizowane dzienniki mogą być obcinane po pomyślnym utworzeniu kopii zapasowej obrazu, a proces ten można kontrolować za pomocą elastycznych opcji obcinania dzienników na podstawie ich wieku lub całkowitego rozmiaru.

White Paper: Dostępność w środowiskach Oracle

Obsługiwane środowiska

Narzędzie Veeam Explorer dla Oracle obsługuje następujące wersje środowiska Oracle działające na 32- i 64-bitowych maszynach wirtualnych Windows i Linux:

  • Oracle 12
  • Oracle 11

Narzędzie jest w pełni zgodne z funkcją Oracle Automatic Storage Management (ASM), ale klastry Oracle typu RAC (Real Application Cluster) nie są obsługiwane.

Produkty i wersje

Narzędzie Veeam Explorer dla Oracle jest dostępne w pakiecie Veeam Availability Suite™, rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ i pakiecie Veeam Backup Essentials™ począwszy od wersji Enterprise.

Porównanie wersji

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety