Veeam Explorer for Oracle

 • Elastyczne odzyskiwanie baz Oracle
 • Odzyskiwanie do określonego punktu w czasie
 • Integracja z narzędziem Oracle RMAN
 • Oszczędzanie pamięci masowej dzięki obcinaniu dzienników
WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni

Szybkie odzyskiwanie baz danych Oracle na poziomie transakcji

Niezależnie od tego, czy firmowe bazy danych Oracle działają w systemie Linux, Windows czy Solaris, rozwiązanie Veeam® tworzy ich kopie zapasowe z zachowaniem spójności transakcyjnej. W tym celu przed wykonaniem kopii zapasowej obrazu jest automatycznie włączany tryb „gorącego backupu” przy użyciu jednej z metod zalecanych przez firmę Oracle. Umożliwiając niezawodne i bezagentowe tworzenie kopii zapasowych z obrazami baz danych Oracle działających w dowolnym obsługiwanym systemie operacyjnym i hypervisorze — łącznie z backupem i odtwarzaniem dzienników transakcji — rozwiązanie Veeam pozwala przywrócić bazę danych Oracle do precyzyjnie określonego punktu w czasie, a nawet do konkretnej transakcji. Obejmuje to:

 • Odzyskiwanie na poziomie transakcji przez przegląd dziennika transakcji
 • Odzyskiwanie baz danych do określonego punktu w czasie przez odtwarzanie dziennika transakcji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej obrazu
 • Zarządzanie zarchiwizowanymi dziennikami w celu uniknięcia przepełnienia oraz zmaksymalizowania ilości pamięci masowej używanej na potrzeby kopii zapasowej
 • Publikowanie lub eksportowanie bazy danych również jako kopii zapasowej RMAN

Dzięki tym zaawansowanym funkcjom dostępnym w narzędziu Veeam Explorer for Oracle każdy użytkownik da sobie radę, nawet jeśli nie ma żadnego doświadczenia z bazami danych Oracle! 

Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie dzienników transakcji Oracle

Narzędzie Veeam Explorer for Oracle przedstawia dziennik transakcji w formacie czytelnym dla człowieka. Dzięki temu ułatwia odszukanie określonej transakcji i przywrócenie bazy danych do stanu sprzed niepożądanej operacji. Veeam Explorer for Oracle:        

 • Umożliwia odzyskiwanie do określonego punktu w czasie z jednoprzebiegowej kopii zapasowej obrazu.
 • Okresowo kopiuje dzienniki zmian online do repozytorium kopii zapasowych.
 • Upraszcza odszukiwanie określonych transakcji i przywracanie danych do odpowiadającego im stanu.
 • Udostępnia szereg innych funkcji!

Jeśli wystąpi potrzeba odzyskania całego serwera baz danych Oracle, najszybszym sposobem na jego przywrócenie do pracy jest skorzystanie z funkcji Instant VM Recovery™.

Elastyczna kontrola dzięki obsłudze macierzystych narzędzi używanych przez administratorów baz danych

Oprócz narzędzia Veeam Explorer dostępna jest wtyczka Veeam dla Oracle RMAN która korzysta z macierzystych funkcji backupu i odzyskiwania zawartych w narzędziu Oracle Recovery Manager (RMAN) i przesyła kopie zapasowe do repozytorium kopii Veeam. Dzięki temu administratorzy baz danych Oracle mogą łatwo wykonywać operacje backupu i odzyskiwania przy użyciu narzędzia Oracle Recovery Manager (RMAN), natomiast Veeam Explorer udostępnia użytkownikom innym niż administratorzy prosty interfejs, za pomocą którego w nagłej sytuacji można odzyskać bazę danych z kopii zapasowej RMAN.

To rozwiązanie daje następujące możliwości i korzyści:

 • Administrator baz danych Oracle ma pełną kontrolę nad procesami backupu i odzyskiwania za pośrednictwem narzędzia RMAN.
 • W pełni obsługiwane jest tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie dysków Oracle RAC i ASM na serwerze fizycznym.
 • Możliwość wykorzystania istniejących skryptów Oracle RMAN lub zewnętrznych narzędzi harmonogramu pozwala zminimalizować zakłócenia procesów.

Publikowanie baz danych

Szybko wykonuj operacje odzyskiwania po awarii, montując i podłączając dyski maszyny wirtualnej zawierającej bazę danych bezpośrednio z kopii zapasowej do serwera baz Oracle oraz wykonując niezbędne operacje przy użyciu dobrze Ci znanych macierzystych narzędzi bazodanowych Oracle.

Eksportowanie baz danych

Zaoszczędź czas i zmniejsz wpływ na środowisko produkcyjne, eksportując bazy danych Oracle bezpośrednio z kopii zapasowej — również jako kopii zapasowej RMAN. Ta funkcja zapewnia też elastyczność potrzebną w przypadku odzyskiwania lub migrowania baz Oracle.

Zarządzanie zarchiwizowanymi dziennikami

Nie musisz się martwić, że dzienniki zapełnią dyski serwera baz danych Oracle. Veeam eliminuje konieczność tworzenia, wdrażania oraz obsługi skomplikowanych i narażonych na błędy skryptów służących do zarządzania zarchiwizowanymi dziennikami, umożliwiając automatyczne obcinanie dzienników po utworzeniu kopii zapasowej.

Wybrana funkcja: odzyskiwanie

Często zadawane pytania

Jak tworzy się kopię zapasową bazy danych Oracle za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication?
 1. Aby utworzyć kopię zapasową serwera Oracle, utwórz nowe zadanie w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication.
 2. Dodaj wymagane maszyny wirtualne.
 3. Określ repozytorium kopii zapasowych.
 4. Podczas tworzenia kopii zapasowej rozwiązanie Veeam Backup & Replication łączy się z maszynami wirtualnymi i bada ich zawartość. W przypadku wykrycia bazy danych Oracle rozwiązanie Veeam uruchamia przetwarzanie obrazów z uwzględnieniem aplikacji, czyli specjalny mechanizm zachowujący spójność aplikacji i baz danych w kopiach zapasowych.
 5. Ewentualnie można utworzyć dla bazy danych Oracle zadanie backupu w narzędziu Oracle Recovery Manager (RMAN) i określić w nim zapisanie kopii zapasowej w repozytorium Veeam Backup & Replication.
Jakiego rodzaju odzyskiwanie baz danych Oracle udostępnia rozwiązanie Veeam?
Narzędzie Veeam Explorer for Oracle umożliwia przywracanie, eksportowanie i publikowanie baz danych Oracle z kopii zapasowych utworzonych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication lub narzędzia RMAN.
Jakiego rodzaju replikację baz danych Oracle udostępnia rozwiązanie Veeam?
Oferowana przez firmę Veeam wbudowana akceleracja sieci WAN na potrzeby replikacji bezpośrednio z kopii zapasowych przyspiesza replikację kopii Oracle za pośrednictwem sieci WAN lub powolnych połączeń nawet 50-krotnie, a jednocześnie nawet 20-krotnie zmniejsza wykorzystanie przepustowości w porównaniu ze zwykłym kopiowaniem danych.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Jeśli masz konto, zaloguj się
Użyj wyłącznie znaków alfabetu łacińskiego, cyfr i symboli specjalnych &+-._!'`()
Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.

Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!

Wysłaliśmy e-mail weryfikacyjny na adres:
 
Wykonaj dalsze kroki, by zacząć korzystać z rozwiązania Veeam
 1. Pobierz produkt
 2. Aktywuj klucz licencyjny

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.