Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Veeam Powered Network

Prosta i bezpieczna sieć VPN

Obejrzyj tę 4-minutową prezentację i dowiedz się, jak wykorzystać rozwiązanie Veeam PN do realizacji własnych potrzeb sieciowych

Sieć to jeden z najbardziej skomplikowanych aspektów każdego rozwiązania IT. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnianie łączności z lokalizacją zdalną, wzajemne łączenie oddziałów terenowych czy rozszerzanie sieci lokalnej na chmurę, przedsiębiorstwa potrzebują łatwiejszego sposobu na zaspokajanie potrzeb związanych z siecią.

Rozwiązanie Veeam® PN (Powered Network) to BEZPŁATNE, łatwe w obsłudze, proste narzędzie z zakresu sieci definiowanych programowo (SDN), które ma na celu uproszczenie oraz zorkiestrowanie czynności związanych z siecią VPN i konfiguracją, a przez to wyeliminowanie ręcznych połączeń sieciowych i skomplikowanych procedur instalacji VPN. Korzystając z intuicyjnego interfejsu użytkownika, administrator może kilkoma kliknięciami tworzyć, konfigurować oraz uruchamiać tunele VPN typu lokalizacja-lokalizacja i punkt-lokalizacja.

Uproszczenie i orkiestracja sieci VPN

Rozwiązanie Veeam PN ułatwia dbanie o ciągłość działania i dostępność przez uproszczenie wdrożeń sieci VPN i może być używane niezależnie albo razem z funkcją Veeam Direct Restore to Microsoft Azure w celu zapewnienia możliwości odzyskiwania na żądanie
simplified-remote-access.svg

Uproszczony
dostęp zdalny

Umożliwienie łączności zdalnym
biurom i użytkownikom mobilnym

WYŚWIETL SZCZEGÓŁY

cloud-to-cloud-availability.svg

Dostępność
między chmurami

Łączenie wielu chmur w celu zapewnienia dostępności w wielu lokalizacjach

WYŚWIETL SZCZEGÓŁY

networking-for-data-recovery.svg

Sieć do
odzyskiwania danych

Rozszerzenie sieci lokalnych o chmurę
na potrzeby odzyskiwania danych

WYŚWIETL SZCZEGÓŁY

Pobierz dokument White Paper

Odzyskiwanie danych na platformie Microsoft Azure:
4 powody, dla których Veeam PN to ułatwia!

Pobierz nasz dokument White Paper i dowiedz się dlaczego właśnie teraz jest najlepsza pora na wzbogacenie opcji odzyskiwania o platformę Azure

Uproszczony dostęp zdalny

Rozwiązanie Veeam PN zapewnia łączność zdalnym oddziałom, biurom domowym i użytkownikom mobilnym — niezależnie od lokalizacji. Dzięki niemu użytkownicy mogą uzyskać zdalny dostęp do dowolnego systemu znajdującego się w chmurze lub w środowisku lokalnym.

Ponadto Veeam PN znakomicie nadaje się do zewnętrznej łączności sieciowej oraz jest idealną propozycją dla entuzjastów IT prowadzących domowe laboratoria.

ROZPOCZNIJ

veeam_pn_cloud-to-cloud.png

Dostępność między chmurami

veeam_pn_cloud-to-cloud.png

Za pomocą rozwiązania Veeam PN można łatwo i ekonomicznie rozszerzać sieci chmurowe w celu łączenia wielu odrębnych chmur, zapewniając w ten sposób dostępność między wieloma lokalizacjami i upraszczając związane z nią czynności konfiguracyjne.

Łącząc wiele lokalizacji, przedsiębiorstwo zyskuje łatwy dostęp do aplikacji i usług w wielu chmurach. Dzięki temu może wdrażać usługi w jednej chmurze i udostępniać je w pozostałych lokalizacjach przy użyciu łączności sieciowej. 

ROZPOCZNIJ

Odzyskiwanie danych po awarii

Rozwiązanie Veeam PN pomaga zapewnić funkcje odzyskiwania w razie awarii, ponieważ umożliwia prostsze rozszerzanie łączności z chmurą.

W przypadku użycia w ramach rozwiązania Veeam Recovery to Microsoft Azure — które pozwala odzyskać w chmurze dowolne obciążenia lokalne, w tym maszyny wirtualne, serwery i laptopy — Veeam PN umożliwia nawiązanie połączenia i uzyskanie dostępu do przywróconych danych.

ROZPOCZNIJ

Obejrzyj prezentację produktu

Nagrana sesja z udziałem
inżyniera systemowego z firmy Veeam

Pobierz dokument techniczny

Odzyskiwanie danych na platformie Microsoft Azure:
4 powody, dla których Veeam PN to ułatwia!

Pobierz rozwiązanie Veeam PN

Już dziś wypróbuj to BEZPŁATNE
i łatwe w obsłudze narzędzie sieciowe!