Globalny lider nr 1

Cykl istnienia produktów Veeam

Zapewniany poziom usług pomocy technicznej zależy od fazy cyklu istnienia, w jakiej znajduje się określona wersja produktu. Aktualne wersje produktów kwalifikują się do pełnej pomocy technicznej, która obejmuje usługi pomocy i aktualizacje/poprawki, natomiast w przypadku starszych wersji pomoc techniczna może być ograniczona. Aktualną listę produktów i ich status przedstawiono w poniższej tabeli.
Produkt Wersja Data wydania Zakończenie poprawek Zakończenie pomocy technicznej
Veeam Backup & Replication 12 Luty 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności Luty 2026
11 Luty 2021 Luty 2023 Luty 2024
Veeam ONE 12 Luty 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności Luty 2026
11 Luty 2021 Luty 2023 Luty 2024
Veeam Backup for Nutanix AHV 4 Luty 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności Luty 2026
3 Październik 2021 Luty 2023 Luty 2024
Veeam Service Provider Console 7 Luty 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności Luty 2026
6 Wrzesień 2021 Luty 2023 Wrzesień 2024
5 Luty 2021 Wrzesień 2021 Luty 2024
Veeam Recovery Orchestrator 6 Luty 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności Luty 2026
5 Listopad 2021 Luty 2023 Listopad 2024
4 Marzec 2021 Listopad 2021 Marzec 2024
Veeam Agent for Microsoft Windows 6 Luty 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności Luty 2026
5 Luty 2021 Luty 2023 Luty 2024
Veeam Agent for Linux 6 Luty 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności Luty 2026
5 Luty 2021 Luty 2023 Luty 2024
Veeam Agent for Mac 2 Luty 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności Luty 2026
1 Luty 2021 Luty 2023 Luty 2024
Veeam Agent for Red Hat Virtualization 3 Luty 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności Luty 2026
2 Czerwiec 2022 Luty 2023 Czerwiec 2025
Veeam Agent for Oracle Solaris 4 Grudzień 2022 Najbliższa data powszechnej dostępności Grudzień 2025
3 Wrzesień 2021 Grudzień 2022 Wrzesień 2024
Veeam Backup for Microsoft 365 7 Luty 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności Luty 2025
6 Marzec 2022 Luty 2023 Marzec 2024
5 Grudzień 2020 Marzec 2022 Najbliższa data powszechnej dostępności + 2 wersje
Veeam Backup for Salesforce 2 Sierpień 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności Sierpień 2026
1 Październik 2022 Sierpień 2023 Październik 2025
Veeam Management Pack
for Microsoft System Center
9 Czerwiec 2020 Najbliższa data powszechnej dostępności liższa data powszechnej dostępności + 1 wersja 
8 Sierpień 2015  Czerwiec 2020 liższa data powszechnej dostępności + 1 wersja 
Veeam Backup for AWS 6 Marzec 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności liższa data powszechnej dostępności + 1 wersja 
5 Czerwiec 2022 Marzec 2023 liższa data powszechnej dostępności + 1 wersja 
Veeam Backup for Microsoft Azure 5 Marzec 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności liższa data powszechnej dostępności + 1 wersja
4 Lipiec 2022 Marzec 2023 liższa data powszechnej dostępności + 1 wersja
Veeam Backup for Google Cloud 4 Luty 2023 Najbliższa data powszechnej dostępności liższa data powszechnej dostępności + 1 wersja 
3 Maj 2022 Luty 2023 liższa data powszechnej dostępności + 1 wersja 
Veeam Agent for IBM AIX 4 Maj 2022 Najbliższa data powszechnej dostępności Maj 2025
3 Wrzesień 2021 Maj 2022 Wrzesień 2024
2 Wrzesień 2020 Wrzesień 2021 Wrzesień 2023
Przeciągnij, aby wyświetlić większy obszar tabeli

Definicje

Zakończenie poprawek
Gdy wersja produktu osiągnie tę fazę, nie są dla niej tworzone dalsze aktualizacje ani poprawki (choć możliwe są indywidualne wyjątki). Wersja w fazie Zakończenie poprawek, która jeszcze nie doszła do fazy Zakończenie pomocy technicznej, jest nadal w pełni obsługiwana. Jeśli jednak firma Veeam ustali, że problem zgłoszony przez klienta został rozwiązany w powszechnie dostępnej wersji, klient będzie musiał wykonać aktualizację do tej wersji.
ZAKOŃCZENIE POMOCY TECHNICZNEJ
Gdy wersja produktu osiągnie tę fazę, przestanie być obsługiwana przez firmę Veeam. Aby uzyskać pomoc techniczną, klient będzie musiał posiadać ważną umowę o usługi konserwacji i wykonać uaktualnienie co najmniej do wersji, która jeszcze nie osiągnęła fazy Zakończenie pomocy technicznej.
Przeciągnij, aby wyświetlić większy obszar tabeli
Zakończenie poprawek Gdy wersja produktu osiągnie tę fazę, nie są dla niej tworzone dalsze aktualizacje ani poprawki (choć możliwe są indywidualne wyjątki). Wersja w fazie Zakończenie poprawek, która jeszcze nie doszła do fazy Zakończenie pomocy technicznej, jest nadal w pełni obsługiwana. Jeśli jednak firma Veeam ustali, że problem zgłoszony przez klienta został rozwiązany w powszechnie dostępnej wersji, klient będzie musiał wykonać aktualizację do tej wersji.
ZAKOŃCZENIE POMOCY TECHNICZNEJ Gdy wersja produktu osiągnie tę fazę, przestanie być obsługiwana przez firmę Veeam. Aby uzyskać pomoc techniczną, klient będzie musiał posiadać ważną umowę o usługi konserwacji i wykonać uaktualnienie co najmniej do wersji, która jeszcze nie osiągnęła fazy Zakończenie pomocy technicznej.
Przeciągnij, aby wyświetlić większy obszar tabeli

Zasoby dodatkowe

Więcej informacji można znaleźć w umowie EULA firmy Veeam.

Jak możemy pomóc?

Hcwh sales

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Hcwh tech

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Hcwh forum

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam