https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvcHJvZHVjdHMtZWRpdGlvbi1jb21wYXJpc29uLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiN2QwMGMyMTEtNmI1Ny00Nzk2LWExYWUtNjJkNjc4ZmFkZTM2In0

Veeam Availability Suite — porównanie produktów

Firma Veeam® oferuje kilka produktów, których funkcje i możliwości odpowiadają rosnącym potrzebom w zakresie obsługi obciążeń. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy zarządzasz środowiskiem w dużym przedsiębiorstwie, w ofercie firmy Veeam znajdziesz produkt dla siebie. Nowa licencja uniwersalna Veeam (VUL) to licencja przenośna, której można używać wymiennie do ochrony obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ udostępnia ten sam wyjątkowo bogaty zakres funkcji w ramach pakietu Veeam Availability Suite™, jak i w pakiecie Veeam Backup Essentials™.

Szczegółowe informacje na temat cen i licencjonowania są dostępne poniżej:

STRONA CEN
Kalkulator cen

  • Veeam Backup & Replication
  • Veeam ONE
  • Veeam Agent for Linux
  • Veeam Agent for Microsoft Windows
Produkty Community Edition Veeam Backup & Replication
Czołowe w branży oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji

Do 10 obciążeń bezpłatnie

Rozwiązanie klasy korporacyjnej
z pełnym zakresem funkcji
Obejmuje produkcyjną pomoc techniczną

KONTAKT Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH I REPLIKACJA
Tworzenie kopii zapasowych
Obsługa hypervisorów vSphere, Hyper-V i AHV Pełna ochrona danych obejmująca kompleksowe spektrum opcji odzyskiwania przeznaczonych dla czołowych hypervisorów. Umożliwia ochronę maszyn wirtualnych, danych, aplikacji itp. oraz oferuje możliwość natychmiastowego odzyskiwania całych maszyn wirtualnych i granularnego odzyskiwania elementów najważniejszych aplikacji.
   
Tworzenie kopii zapasowych obrazów z uwzględnieniem aplikacjiUmożliwia tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych maszyn wirtualnych na poziomie obrazu z zaawansowanym przetwarzaniem uwzględniającym specyfikę aplikacji (obcinanie dzienników transakcji SQL dostępne tylko w wersjach Enterprise i Enterprise Plus).
   
Orkiestracja migawek podstawowychAby osiągnąć lepsze parametry RTO i RPO, klient może tworzyć dodatkowe migawki pamięci masowej — z opcjonalnym przetwarzaniem dzienników transakcji — w szerokiej gamie macierzy podstawowej pamięci masowej. Wersje od Enterprise wzwyż obejmują orkiestrację migawek dodatkowej pamięci masowej kilku producentów. (Orkiestracja migawek dodatkowej pamięci masowej wymaga włączenia i skonfigurowania replikacji migawek dla pamięci masowej określonego producenta). (zobacz partnerów w obszarze pamięci masowej)1NEW    
Tworzenie kopii zapasowych urządzeń NASUmożliwia efektywne tworzenie kopii zapasowych, ochronę i odzyskiwanie udziałów plików NAS na dużą skalę. Obsługiwane są formaty SMB i NFS. Kopie zapasowe mogą być zapisywane bezpośrednio w repozytoriach Veeam na potrzeby przechowywania krótko- i długoterminowego. Pierwsze 250 GB każdego udziału jest obsługiwanych bezpłatnie, a dodatkowa pojemność jest licencjonowana zgodnie z zasadą „250 GB na jedną licencję VUL”. Obsługa długoterminowej archiwizacji danych NAS jest niedostępna w wersji Community ani Starter. NEW Częściowo  
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWSUmożliwia tworzenie migawek instancji Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) w macierzystym formacie AWS, w tym tworzenie kopii zapasowych w usłudze Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service) na potrzeby przechowywania długoterminowego i przestrzegania przepisów oraz powielanie kopii zapasowych w pamięci masowej w środowisku lokalnym. Opcje odzyskiwania obejmują odzyskiwanie pełne i na poziomie plików na platformach AWS i Microsoft Azure oraz w środowisku lokalnym, a także funkcję Instant VM Recovery.    
Veeam Cloud TierUdostępnia macierzystą integrację z obiektową pamięcią masową, obejmującą środowisko lokalne, platformy AWS, Microsoft Azure i IBM Cloud oraz wiele rozwiązań pamięci masowej zgodnych z technologią S3. Pomaga to zmniejszyć obciążenia finansowe związane z chmurą publiczną oraz wyeliminować przywiązanie do określonej marki urządzeń dodatkowej pamięci masowej. Veeam udostępnia funkcje kopiowania i przenoszenia, które pozwalają udoskonalić i zautomatyzować obsługę nadmiarowej pamięci masowej z separacją fizyczną na potrzeby długoterminowego przechowywania danych w obiektowej pamięci masowej. Ponadto tryb niezmienności z blokadą obiektów S3, umożliwiający blokowanie repozytoriów obiektowej pamięci masowej, zapewnia ochronę przed atakami ransomware. NEW    
Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowejUmożliwia dowolnie częste tworzenie kopii zapasowych i replik w postaci obrazów z migawek podstawowej i dodatkowej pamięci masowej czołowych światowych producentów bez negatywnego wpływu tych operacji na środowisko produkcyjne lub z ograniczeniem tego wpływu do minimum. Obejmuje coraz dłuższą listę partnerów strategicznych i partnerów ekosystemu z zakresu pamięci masowej. (Tworzenie kopii zapasowych z migawek dodatkowej pamięci masowej wymaga włączenia i skonfigurowania replikacji migawek dla pamięci masowej określonego producenta). (zobacz partnerów w obszarze pamięci masowej)1    
Przechowywanie kopii zapasowych
Wbudowane funkcje deduplikacji, kompresji i wykluczania plików wymianyZmniejszenie ilości miejsca w pamięci masowej potrzebnego na kopie zapasowe i ograniczenie ruchu w sieci dzięki wbudowanej deduplikacji, równoważenie wykorzystania pamięci masowej, wydajności i obciążenia serwera proxy kopii zapasowych dzięki różnym opcjom kompresji, a także zmniejszenie ilości miejsca zajmowanego przez kopie zapasowe i poprawa wydajności dzięki wykluczaniu plików wymiany.
   
Powielanie kopii zapasowychUmożliwia automatyczne powielanie wszystkich lub wybranych kopii zapasowych w wybranej awaryjnej pamięci masowej. Obejmuje funkcje sprawdzania poprawności i korygowania zapewniające dostępność oraz niezawodność dodatkowych egzemplarzy. W wersji v10 dodano możliwość uproszczonego tworzenia egzemplarzy dodatkowych oraz powielania kopii zapasowych dzienników SQL i Oracle. Ponadto obecnie przetwarzanie są kopie zapasowe tworzone za pomocą wtyczek aplikacji korporacyjnych, takich jak SAP HANA i Oracle RMAN. W przypadku niektórych obciążeń dodano także możliwość korzystania z replikacji macierzowej z oprogramowaniem HPE Catalyst. NEW    
Kompleksowe szyfrowanieUmożliwia kompleksowe zabezpieczanie danych kopii zapasowych i transmisji w sieci przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na wskaźniki redukcji danych osiągane dzięki funkcjom wbudowanej kompresji i akceleracji sieci WAN. Wszystkie wersje umożliwiają szyfrowanie w źródle (podczas tworzenia kopii zapasowej), w trakcie transferu (w sieci) oraz podczas przechowywania (na taśmie). Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również ochronę przed utratą hasła.
Częściowo  
Macierzysta obsługa taśmUmożliwia tworzenie kopii zapasowych plików w dowolnych urządzeniach taśmowych zgodnych z technologią LTO. Wszystkie wersje obsługują archiwizację na taśmie. Wersje Enterprise i Enterprise Plus udostępniają ściślejszą integrację z podstawowymi zadaniami tworzenia kopii zapasowych, specjalny typ puli nośników ułatwiający korzystanie ze schematu przechowywania GFS oraz globalne pule nośników ułatwiające korzystanie z wielu urządzeń taśmowych. Ponadto wersja Enterprise Plus udostępnia obsługę funkcji NDMP-to-tape w przypadku urządzeń NAS. Częściowo  
Veeam Cloud Connect BackupUmożliwia umieszczanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej dzięki całkowicie zintegrowanym, szybkim i bezpiecznym mechanizmom tworzenia kopii w chmurze i przywracania ich z chmury za pośrednictwem wybranego usługodawcy. Wersja Community i produkt Veeam Backup Starter nie obsługują funkcji Cloud Connect.    
Pliki kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn wirtualnych w przypadku deduplikującej pamięci masowejUmożliwia przechowywanie każdej maszyny wirtualnej w osobnym pliku kopii zapasowej w celu zwiększenia wydajności backupu w deduplikującej pamięci masowej. Ta funkcja zapewnia obsługę wielu strumieni zapisu dzięki wykorzystaniu równoległego przetwarzania maszyn wirtualnych. Umożliwia szybsze tworzenie kopii zapasowych dzięki integracji z oprogramowaniem obsługującym deduplikującą pamięć masową (Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst i ExaGrid Accelerated Data Mover).
   
Scale-out Backup Repository™Udostępnia warstwę abstrakcji nad pojedynczymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wersja Enterprise pozwala utworzyć dwa repozytoria Scale-out Backup Repository z trzema aktywnymi repozytoriami składowymi i jednym repozytorium nieaktywnym (znajdującym się w trybie konserwacji). W wersji Enterprise Plus nie ma ograniczeń liczby repozytoriów głównych ani składowych. Wersja v10 udostępnia tryb pieczętowania, dzięki któremu można pieczętować repozytoria składowe z myślą o ich ochronie lub w celu uporządkowanego wycofywania urządzeń pamięci masowej zgodnie z założonym harmonogramem. NEW    
Wbudowana akceleracja sieci WANUmożliwia 50-krotnie szybsze przesyłanie replik do lokalizacji zewnętrznej i mniejsze obciążanie przepustowości. Wersja Enterprise obsługuje wbudowaną akcelerację sieci WAN wyłącznie w przypadku lokalizacji docelowych Veeam Cloud Connect, w tym transmisję z szybkością do 1 Gb/s. Wersja Enterprise Plus obsługuje wbudowaną akcelerację sieci WAN do dowolnej lokalizacji docelowej. NEW    
Wtyczka Veeam dla Oracle RMAN i
SAP HANA
Umożliwia strumieniowe przesyłanie kopii zapasowych SAP HANA i Oracle RMAN do repozytoriów Veeam oraz ich łatwe odzyskiwanie z wykorzystaniem macierzystych funkcji backupu i odzyskiwania dostępnych w produktach SAP i Oracle, w tym jednoczesne zapisywanie kopii zapasowych w wielu lokalizacjach docelowych w przypadku baz Oracle Database Enterprise Edition. Wtyczka dla narzędzia Oracle RMAN obejmuje obsługę baz Oracle RAC, fizycznego trybu ASM, baz danych-kontenerów Oracle i systemu Solaris. Gdy nie jest możliwe przywracanie macierzyste, operację odzyskiwania można wykonać za pomocą narzędzia Veeam Explorer™ dla Oracle. Ulepszenia wprowadzone w wersji v10 obejmują przetwarzanie dodatkowych egzemplarzy kopii zapasowych, wyższą wydajność i równoległe przetwarzanie kopii zapasowych dla klastra.
NEW
   
Replikacja
Replikacja maszyn wirtualnych w oparciu o obrazyUmożliwia replikację maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii.
   
Wspomagane przełączanie w tryb awaryjny i powrót po awariiFunkcje wycofywania repliki oraz wspomaganego przełączania w tryb awaryjny i powrotu po awarii.
   
Replikacja z kopii zapasowejUmożliwia tworzenie replik bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych bez wpływu na środowisko produkcyjne.
   
Planowane przełączanie awaryjneUłatwia migracje centrów danych bez utraty danych.
   
Veeam Cloud Connect ReplicationUłatwia dbanie o dostępność krytycznych aplikacji dzięki w pełni zintegrowanemu, szybkiemu i bezpiecznemu odzyskiwaniu awaryjnemu z użyciem chmury za pośrednictwem dostawcy usług DRaaS (Disaster Recovery-as-a-Service). Produkt Veeam Backup Starter nie obsługuje funkcji Cloud Connect.
   
Przełączanie awaryjne jednym kliknięciemWbudowana orkiestracja planów przełączania awaryjnego umożliwiająca szybkie przełączanie lokalizacji w tryb awaryjny w celu zminimalizowania nieplanowanych przestojów.
   
ODZYSKIWANIE
Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej
Pełne odzyskiwanie maszyny wirtualnejUmożliwia odzyskanie całej maszyny wirtualnej na pierwotnym lub innym hoście. Zawiera funkcję szybkiego wycofywania w celu przywracania tylko zmienionych bloków.
   
Instant VM Recovery®Umożliwia przyspieszenie odzyskiwania po awarii i obniżenie wartości RTO dzięki zbiorczym operacjom przywracania natychmiastowego przy użyciu opracowanego przez firmę Veeam mechanizmu natychmiastowego odzyskiwania nowej generacji. Użytkownik może błyskawicznie uruchomić maszynę wirtualną z pliku kopii zapasowej przechowywanego w repozytorium kopii. Ta funkcja zwiększa sprawność operacyjną, umożliwiając natychmiastowe odzyskanie DOWOLNEJ kopii zapasowej Veeam do środowiska VMware vSphere. NEW
   
Odzyskiwanie dysków wirtualnych i plików maszyny wirtualnejUmożliwia odzyskiwanie poszczególnych plików maszyny wirtualnej (takich jak VMX) i jej dysków wirtualnych.
   
Direct Restore to AWS, Microsoft Azure, Azure StackUmożliwiają przywracanie lub migrowanie lokalnych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Windows lub Linux bezpośrednio na platformy AWS, Microsoft Azure i Microsoft Azure Stack.    
Odzyskiwanie plików
Natychmiastowe odzyskiwanie plikówUmożliwia odzyskiwanie plików z 19 systemów plików stosowanych powszechnie w systemach Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris i Unix.
   
Odzyskiwanie elementów
Veeam Explorer™ dla Storage SnapshotsUmożliwia przywracanie pojedynczych maszyn wirtualnych, plików gości i elementów aplikacji (zobacz pełną listę partnerów w obszarze pamięci masowej). Obejmuje to również przetwarzanie dzienników transakcji w zadaniach tworzenia migawek, umożliwiając przywracanie do określonego punktu w czasie w przypadku migawek Oracle i SQL.1NEW
   
Veeam Explorer dla Microsoft Active DirectoryUmożliwia wyszukiwanie i przywracanie wszystkich rodzajów obiektów Active Directory (AD), w tym użytkowników, grup, kont komputerów i kontaktów oraz haseł użytkowników i komputerów. Wszystkie wersje, w tym Community, umożliwiają przywracanie pojedynczych kont użytkowników i komputerów przez eksport w formacie LDIFDE lub przywracanie do usługi AD, a także przywracanie haseł. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają także przywracanie z funkcją wielokrotnego wyboru i przywracanie kontenerów, a także przywracanie obiektów zasad grupy, rekordów DNS zintegrowanych z usługą Active Directory i obiektów partycji konfiguracji.
Częściowo  
Veeam Explorer dla Microsoft ExchangeUmożliwia natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programów Microsoft Exchange na potrzeby odzyskiwania pojedynczych elementów Exchange (e-maili, terminów, notatek, kontaktów itp.), skrzynek pocztowych w archiwum online i całkowicie usuniętych elementów. Dostępne są kompleksowe funkcje eDiscovery, w tym szacowanie rozmiaru wyników kwerendy i szczegółowe raporty z eksportu. Wszystkie wersje, w tym Community, umożliwiają przywracanie elementów skrzynek pocztowych Exchange przez zapisanie, wysłanie i eksport plików PST. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również przywracanie do pierwotnej skrzynki pocztowej.
Częściowo  
Veeam Explorer dla Microsoft SQL ServerUmożliwia łatwe przywracanie wybranych baz danych SQL bez specjalistycznej wiedzy i bez szukania poszczególnych plików bazy oraz dzienników transakcji. Wszystkie wersje, w tym Community, umożliwiają lokalne przywracanie baz danych SQL do określonego punktu w czasie. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają także bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie dzienników transakcji oraz odzyskiwanie baz danych i obiektów SQL (tabel, procedur składowanych, widoków itp.) na poziomie transakcji na pierwotny lub nowy serwer SQL.
Częściowo  
Veeam Explorer dla Microsoft SharePointUmożliwia natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programu SharePoint, oferując zaawansowane funkcje wyszukiwania i przeglądania na potrzeby szybkiego odzyskiwania pojedynczych elementów i całych witryn SharePoint. Wszystkie wersje, w tym Community, umożliwiają przywracanie elementów programu SharePoint przez zapisanie, wysłanie i eksport. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również przywracanie całych witryn i przywracanie do pierwotnej lokalizacji.
Częściowo  
Veeam Explorer dla Oracle Umożliwia łatwe przywracanie pojedynczych baz danych Oracle bez specjalistycznej wiedzy i bez szukania poszczególnych plików bazy oraz dzienników transakcji. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają bezagentowe tworzenie kopii zapasowych dzienników transakcji, zarządzanie zarchiwizowanymi dziennikami i odzyskiwanie baz danych na poziomie transakcji na pierwotny lub nowy serwer Oracle, a także publikowanie i eksportowanie baz danych Oracle. Wersja Enterprise Plus umożliwia administratorom baz danych Oracle wykonywanie operacji backupu i odzyskiwania przy użyciu narzędzia Oracle Recovery Manager (RMAN), a narzędzie Veeam Explorer dla Oracle zapewnia użytkownikom innym niż administratorzy prosty interfejs, za pomocą którego w nagłej sytuacji można przywrócić bazę danych z kopii zapasowej RMAN. NEW
   
Samoobsługa
Portal odzyskiwania plików i maszyn wirtualnych dla operatorów działu wsparciaUmożliwia przywracanie plików gości i maszyn wirtualnych jednym kliknięciem przy użyciu interfejsu webowego.
   
Portal odzyskiwania elementów programu Microsoft Exchange dla operatorów działu wsparciaUmożliwia przywracanie brakujących elementów jednym kliknięciem do pierwotnej skrzynki pocztowej przy użyciu interfejsu webowego.
   
Portal odzyskiwania baz danych Microsoft SQL Umożliwia przywracanie poszczególnych baz danych jednym kliknięciem na pierwotny lub nowy serwer SQL przy użyciu interfejsu webowego.
   
Portal odzyskiwania baz danych Oracle Umożliwia przywracanie baz danych Oracle jednym kliknięciem na pierwotny lub nowy serwer Oracle przy użyciu interfejsu webowego.
   
Samoobsługowy portal przywracania plikówPortal przywracania plików z automatycznym wykrywaniem maszyn wirtualnych i automatycznym delegowaniem na podstawie członkostwa w grupie administratorów lokalnych.
   
Delegowanie odzyskiwaniaUmożliwia w pełni samodzielne korzystanie z wszystkich funkcji odzyskiwania danych w interfejsie webowym przez delegowanie zadań odzyskiwania poszczególnych maszyn wirtualnych i ich grup do określonych użytkowników lub grup, takich jak lokalny personel IT, właściciele aplikacji, pracownicy działu itp.
   
Veeam DataLabs
Bezpieczne przywracanie Umożliwia skanowanie i weryfikowanie kopii zapasowych dzięki opcjonalnym, wykonywanym w czasie rzeczywistym skanom wirusowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia przerw powodowanych przez wirusy, pozwala na odzyskiwanie danych do bezpiecznego, nienaruszonego punktu przywracania, udostępnia neutralną obsługę narzędzi Windows Defender, ESET i Symantec Protection Engine oraz umożliwia łatwe rozszerzanie obsługi o dodatkowe programy antywirusowe innych firm.    
SureBackup®Umożliwia automatyczne testowanie i weryfikowanie każdej kopii zapasowej maszyny wirtualnej pod kątem możliwości odzyskania danych przez uruchomienie maszyny bezpośrednio z pliku kopii zapasowej (nie jest wymagane pełne przywrócenie maszyny), łącznie z obsługą niestandardowych skryptów do testowania aplikacji.
   
SureReplicaUmożliwia automatyczne testowanie i weryfikowanie każdej repliki maszyny wirtualnej pod kątem możliwości odzyskania danych, łącznie z obsługą niestandardowych skryptów do testowania aplikacji.2    
Przywracanie etapoweUmożliwia usprawnienie procesu usuwania wrażliwych danych, np. na podstawie RODO (prawo do bycia zapomnianym), przy użyciu niestandardowych skryptów i automatyzacji oraz testowanie danych w odgrodzonym środowisku podobnym do produkcyjnego przed ich szybkim i bezpiecznym przywróceniem do środowiska produkcyjnego.    
On-Demand Sandbox™Umożliwia uruchamianie jednej lub kilku maszyn wirtualnych bezpośrednio z kopii zapasowej w odizolowanym środowisku oraz rozwiązywanie problemów i prowadzenie testów i szkoleń na działającej kopii środowiska produkcyjnego bez negatywnego wpływu na działalność operacyjną.
   
On-Demand Sandbox for Storage SnapshotsUmożliwia szybkie tworzenie pełnych izolowanych kopii środowiska produkcyjnego z migawek pamięci masowej na potrzeby szybkiego i łatwego wykonywania testów oraz rozwiązywania problemów.2
   
ZARZĄDZANIE
Obsługa środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-VObsługa platform VMware vSphere 5.x i nowszych oraz Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 i nowszych. Wgląd w oba hypervisory z poziomu jednej konsoli.
   
Wbudowane zarządzanie agentami VeeamUmożliwia organizowanie, automatyzowanie oraz wdrażanie agentowych kopii zapasowych systemów Windows i Linux przy użyciu grup ochrony agenta Veeam. Użytkownik może tworzyć grupy na podstawie usługi Active Directory lub plików CSV i konfigurować niestandardowe harmonogramy automatycznego aktualizowania i wdrażania.
   
Wtyczki vSphere Web ClientUmożliwia korzystanie z funkcji VeeamZIP™ i Quick Backup, monitorowanie kopii zapasowych, łatwą identyfikację niechronionych maszyn wirtualnych oraz uproszczone planowanie mocy obliczeniowych — bezpośrednio z poziomu vSphere Web Client.2
   
Autonomiczna konsolaKonsolę można zainstalować niezależnie od serwera kopii zapasowych, na przykład na laptopie lub komputerze stacjonarnym, eliminując konieczność nawiązywania połączeń RDP z serwerem kopii.
   
Indeksowanie systemu plików gościaUdostępnia katalog plików gościa umożliwiający bezproblemowe wyszukiwanie pojedynczych plików oraz znajdowanie i przywracanie plików bez znajomości ich dokładnej lokalizacji ani czasu usunięcia. Wszystkie wersje oferują katalog plików gościa znajdujących się w kopiach zapasowych przechowywanych obecnie na dysku. Wersje Enterprise i Enterprise Plus oferują także katalog zarchiwizowanych plików kopii zapasowych oraz integrację z funkcją przywracania jednym kliknięciem. Dzięki temu pliki można przywracać bezpośrednio z wyników wyszukiwania.
Częściowo  
Obsługa oprogramowania vCloud DirectorUmożliwia tworzenie kopii zapasowych metadanych i atrybutów modułów vApp oraz maszyn wirtualnych, a także przywracanie modułów vApp i maszyn bezpośrednio do infrastruktury vCloud z pełną obsługą szybko alokowanych maszyn wirtualnych. Wszystkie wersje umożliwiają zintegrowany wgląd w infrastrukturę vCloud Director, tworzenie kopii zapasowych przy użyciu funkcji VeeamZIP (obejmuje to również kopie zapasowe metadanych i atrybutów modułów vApp oraz maszyn wirtualnych), a także bezpośrednie przywracanie do vCloud. Wersja Enterprise umożliwia zaplanowane tworzenie przyrostowych kopii zapasowych maszyn wirtualnych vCloud i integrację z portalem klientów za pośrednictwem interfejsu RESTful API. Wersja Enterprise Plus umożliwia samodzielne, zarządzane przez dzierżawców tworzenie i przywracanie kopii zapasowych za pomocą narzędzia Enterprise Manager oraz obsługuje macierzyste uwierzytelnianie vCloud Director.2 Częściowo  
Veeam Backup Enterprise Manager — scentralizowany interfejs webowy do zarządzaniaUdostępnia internetowy, zbiorczy widok wdrożenia rozproszonego w jednym punkcie — bez potrzeby logowania się na poszczególnych serwerach kopii zapasowych — w tym funkcje federacji wielu serwerów kopii zapasowych, scentralizowanego tworzenia raportów i zbiorczego ostrzegania. Wersje płatne umożliwiają monitorowanie i raportowanie obejmujące wiele serwerów kopii zapasowych, a także uruchamianie i zatrzymywanie zadań. Wersje Enterprise i Enterprise Plus udostępniają również funkcje pełnego zarządzania zadaniami i przywracania danych. Narzędzie Enterprise Manager nie jest obsługiwane w wersji Community ani produkcie Veeam Backup Starter. NEW
   
Kontrola dostępu na podstawie rólUmożliwia delegowanie użytkownikom ról i uprawnień związanych z tworzeniem, przywracaniem i monitorowaniem kopii zapasowych, synchronizowanie uprawnień z zewnętrznych systemów delegowania z uprawnieniami w środowisku VMware vSphere oraz używanie indywidualnych kont lub grup zabezpieczeń do kontrolowania lokalizacji zapisu i limitów przechowywania kopii zapasowych. Ponadto pozwala użytkownikom na bezpieczne zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem ich własnych maszyn wirtualnych za pośrednictwem samoobsługowego portalu backupu i przywracania dla środowiska VMware vSphere z regułami delegowania dostępu na podstawie ról.2    
INNE MOŻLIWOŚCI
Wiele opcji dostępu do pamięci masowejOperacje tworzenia kopii zapasowych i replikacji można wykonywać bezpośrednio przez sieć SAN i z pamięci masowej NFS, przez stos wejścia/wyjścia hypervisora lub przez sieć lokalną.
   
Śledzenie zmienionych blokówUmożliwia skrócenie czasu tworzenia kopii zapasowych oraz częstsze wykonywanie backupu i replikacji. Funkcja obsługiwana w środowiskach VMware i Hyper-V.
   
Menedżer plikówZapewnia integrację funkcji zarządzania plikami (Veeam FastSCP™) z konsolą użytkownika.
   
Quick MigrationUmożliwia migrację maszyn wirtualnych VMware między hostami i magazynami danych przy użyciu narzędzi VMware vMotion, Storage vMotion i technologii migracji firmy Veeam.2    
Automatyzacja zadańWszystkie wersje obsługują platformę PowerShell. Wersja Enterprise Plus obsługuje również interfejs RESTful API. Usługodawcy korzystający z licencji okresowych mają dostęp za pośrednictwem interfejsu API we wszystkich wersjach.
Częściowo  
1 Obsługa niektórych systemów plików dostępna tylko w środowisku VMware
2 Tylko w środowisku VMware
Veeam ONE
Community
WERSJE LICENCJONOWANE  
Rozwiązanie dostępne jako część pakietu Veeam Availability Suite lub jako produkt kupowany osobno

DO BEZPŁATNEGO POBRANIA

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE
Monitorowanie i ostrzeganie na potrzeby rozwiązania Veeam Backup & Replication
Monitorowanie wydajności tworzenia kopii zapasowych z funkcją ostrzeganiaMonitorowanie wydajności tworzenia kopii zapasowych z funkcją ostrzegania — przedstawia zadania Veeam Backup & Replication™ razem z aktualnymi statystykami ich stanu i wydajności. W rozwiązaniu Veeam ONE nie ma ograniczenia liczby monitorowanych serwerów Veeam Backup & Replication. Wersja Community ogranicza się do jednego serwera.
CzęściowoOgraniczenie do 10 obciążeń  
Powiadomienia e-mail i alarmyUmożliwia otrzymywanie powiadomień o alarmach w dostosowywanych e-mailach. W wersji Community opcje dostosowywania e-maili są niedostępne, a e-maile nie zawierają wszystkich informacji o alarmie, takich jak godzina i obiekt, którego dotyczy alarm.
CzęściowoOgraniczenie do 10 obciążeń  
Ogólne funkcje raportowania dotyczące kopii zapasowych VeeamRozwiązanie Veeam ONE udostępnia szereg raportów, w tym raporty dotyczące przeglądów konfiguracji rozwiązania Veeam Backup & Replication, audytów infrastruktury kopii zapasowych, zgodności z przepisami, chronionych maszyn wirtualnych, planowania mocy obliczeniowych, taśm itd.
CzęściowoOgraniczenie do 10 obciążeń  
Monitorowanie i raportowanie backupu urządzeń NASUżytkownik może monitorować kopie zapasowe urządzeń NAS, aby mieć aktualne informacje na temat ochrony pamięci masowej plików, ilości danych kopii zapasowych i wydajności backupu, liczby udziałów plików zapisanych w repozytorium kopii zapasowych lub na taśmach, aktualnego stanu zadań backupu i historycznych statystyk zadań. Ponadto dostępne są alarmy uzależnione od stanu zadań backupu oraz stanu i wydajności połączenia z serwerem proxy kopii zapasowych. NEW
CzęściowoOgraniczenie do 10 obciążeń  
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie w macierzystym formacie AWSFunkcje backupu i odzyskiwania w macierzystym formacie AWS obejmują sesje zadań, alarmy o stanach zadań i raport dotyczący chronionych maszyn wirtualnych (obejmujący także maszyny niechronione). Funkcja nieobsługiwana w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication Community Edition.
CzęściowoOgraniczenie do 10 obciążeń  
Monitorowanie i raportowanie ochrony danych w środowisku Nutanix AHVMonitorowanie i raportowanie ochrony maszyn wirtualnych Nutanix AHV, w tym statystyki dotyczące stanu i wydajności zadań backupu. NEW
CzęściowoOgraniczenie do 10 obciążeń  
Monitorowanie i raportowanie agentówObsługa agentów kopii zapasowych Veeam obejmuje szereg alarmów i raportów, które ułatwiają analizowanie trendów oraz określanie ewolucji zasad i zadań backupu, identyfikowanie stanu kopii zapasowych agentów — w tym agentów bez kopii zapasowych oraz liczby agentów chronionych i niechronionych — a także określanie stanu kopii zapasowych z łączną liczbą powodzeń, ostrzeżeń i niepowodzeń.
CzęściowoOgraniczenie do 10 obciążeń  
Raporty dotyczące funkcji Veeam Cloud ConnectRaporty zawierają informacje na temat infrastruktury Veeam Cloud Connect, w tym dotyczące wykorzystania limitów miejsca, planowania pojemności repozytoriów chmurowych oraz konfiguracji bram Cloud Connect i repozytoriów chmurowych.    
Monitorowanie wydajności funkcji Veeam Cloud Connect z mechanizmem ostrzeganiaMonitorowanie wydajności funkcji Veeam Cloud Connect z mechanizmem ostrzegania — przedstawia zadania dotyczące wyłącznie serwerów kopii zapasowych Veeam Cloud Connect, w tym aktualne statystyki ich stanu i wydajności. Uwaga: Aby było możliwe monitorowanie i raportowanie zarządzanych klientów, w lokalizacji dzierżawcy musi być wdrożone rozwiązanie Veeam ONE™. Wersja Community ogranicza się do wydajności z jednego tygodnia.
   
Mapy ciepłaMapy ciepła ułatwiają planowanie wykorzystania zasobów i łatwe optymalizowanie operacji tworzenia kopii zapasowych dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym w repozytoria i serwery proxy kopii zapasowych. Wersja Community ogranicza się do trzech serwerów proxy i trzech repozytoriów. ENHANCED CzęściowoOgraniczenie do 10 obciążeń  
Monitorowanie infrastruktury wirtualnej z funkcją ostrzegania
Monitorowanie wydajności infrastruktury wirtualnej z funkcją ostrzeganiaUmożliwia wyświetlanie hostów i magazynów danych wchodzących w skład infrastruktury wirtualnej oraz statystyk na jej temat. W wersji Community wykresy wydajności ograniczają się do jednego tygodnia, a e-maile zawierają ograniczone dane na temat alarmów. Częściowo  
Monitorowanie i zarządzanie na poziomie aplikacjiUmożliwia dbanie o dostępność aplikacji krytycznych dla działalności firmy, monitorowanie wybranych grup aplikacji, tworzenie dodatkowych alarmów w celu monitorowania stanów usług maszyn wirtualnych, dbanie o to, aby procesy nie przekraczały dostępnych zasobów, wykrywanie wyłączenia krytycznych aplikacji, takich jak oprogramowane antywirusowe, oraz sygnalizowanie niepożądanych zmian. Wersja Community umożliwia monitorowanie nieograniczonej liczby aplikacji na maksymalnie trzech maszynach wirtualnych. ENHANCED Częściowo  
Raporty dotyczące platform VMware vSphere i Microsoft Hyper-VIndywidualne pakiety raportów dla środowisk vSphere i Hyper-V udostępniają ogólne przeglądy konfiguracji serwerów vCenter, magazynów danych, klastrów, hostów i maszyn wirtualnych, a także menedżerów SCVMM oraz woluminów, klastrów, hostów i maszyn wirtualnych, łącznie z informacjami na temat najczęstszych alarmów dotyczących obiektów infrastruktury wirtualnej. Pakiety raportów optymalizacyjnych umożliwiają także ocenę efektywności wykorzystania zasobów oraz optymalizowanie alokacji zasobów maszyn wirtualnych, pomagając w osiągnięciu lepszych parametrów wyjściowych i zwiększeniu opłacalności inwestycji w środowiska wirtualne. W wersji Community raporty optymalizacyjne ograniczają się do przedstawienia trzech maszyn wirtualnych, a raporty historyczne na temat wydajności — do danych z ostatnich 24 godzin.
Częściowo  
Raportowanie i monitorowanie wielu dzierżawcówUmożliwia zlecanie wybranym administratorom raportowania wydzielonych grup maszyn wirtualnych (tylko w środowisku VMware vSphere).
   
Ocena infrastruktury
Ocena infrastruktury — Veeam Backup & Replication™Raport przedstawiający stopień zgodności instalacji Veeam Backup & Replication z najlepszymi praktykami branżowymi.
   
Ocena infrastruktury wirtualnej (vSphere i Hyper-V)Raport przedstawiający stopień zgodności infrastruktury VMware vSphere i/lub Microsoft Hyper-V z najlepszymi praktykami branżowymi.
   
Dostosowywanie i automatyzacja raportów
Analiza danych pierwotnychUmożliwia tworzenie niestandardowych raportów w formacie Microsoft Excel na podstawie zdefiniowanych szablonów.
   
Predefiniowane szablony raportów z możliwością dostosowaniaUmożliwia dostosowywanie predefiniowanych szablonów raportów w celu tworzenia raportów odpowiadających indywidualnym potrzebom odnośnie do zakresu i formatu informacji. W wersji Community zapisywanie ogranicza się do jednego dostosowanego szablonu raportu.
Częściowo  
Zautomatyzowane generowanie i dostarczanie raportówUmożliwia planowanie automatycznego generowania raportów i dostarczania ich na adres e-mail, na pulpity, do portali internetowych lub do archiwów. Wersja Community pozwala utworzyć i zaplanować jeden raport niestandardowy.
   
Ogólne
Business ViewModuł Veeam ONE Monitor umożliwia kategoryzację i grupowanie klastrów, hostów, maszyn wirtualnych oraz magazynów danych według takich kryteriów jak jednostka biznesowa, dział, przeznaczenie i umowa SLA. Tagi VMware ułatwiają kontrolę dostępu na podstawie ról i umożliwiają wyeliminowanie błędów człowieka, m.in. przez tagowanie danych wrażliwych według lokalizacji w celu zachowania zgodności z przepisami. Użytkownik może łatwo monitorować aplikacje niezależnie od lokalizacji geograficznej i kategoryzować obiekty w widoku biznesowym na postawie wielu parametrów w celu pozyskiwania informacji na temat bieżącego wykorzystania inwestycji w infrastrukturę. Może też przypisywać administratorów do zarządzania określonymi parametrami. Enhanced
   
Dostosowywanie i modelowanie alarmówZapewnia pełny zakres monitorowania dzięki możliwości tworzenia własnych alarmów dotyczących zdarzeń charakterystycznych dla danego środowiska wirtualnego. Umożliwia modelowanie alarmów na podstawie dotychczasowych danych o wydajności w celu uzyskania informacji o potencjalnej częstotliwości alarmów oraz uniknięcia niezamierzonych kumulacji alarmów czy pominięć pewnych zdarzeń.
   
INTELIGENTNA AUTOMATYZACJA
Inteligentna diagnostyka VeeamUmożliwia proaktywne identyfikowanie znanych problemów w środowisku Veeam, ostrzeganie o nich oraz ich samodzielne rozwiązywanie przy użyciu poprawek lub zmian konfiguracji. W wersji Community wszystkie alarmy działają, ale nie są wyświetlane szczegółowe informacje na temat każdego alarmu. ENHANCED Częściowo  
Czynności naprawczeUdostępnia gotowe, zautomatyzowane rozwiązania typowych problemów z tworzeniem kopii zapasowych i infrastrukturą wirtualną w ramach czynności samonaprawczych, które pomagają w obniżeniu kosztów zarządzania środowiskiem IT. W wersji Community czynności naprawcze są dostępne, ale wymagają ręcznego zatwierdzania. ENHANCED Częściowo  
DASHBOARDS
Predefiniowane pulpity wydajności infrastruktury kopii zapasowych i wirtualnejUdostępniają skrótowe widoki zadań tworzenia kopii zapasowych i infrastruktury backupu oraz umożliwiają wyświetlanie maszyn wirtualnych, hostów i klastrów, które najintensywniej korzystają z procesora, pamięci, sieci i magazynów danych. Ponadto pozwalają na wyświetlanie parametrów wykorzystania magazynów danych, w tym dotyczących migawek maszyn wirtualnych i wykorzystania miejsca na dysku przez gości. Wersja Community obejmuje ograniczone widoki i nie zawiera następujących pulpitów: hosty i klastry VMware, magazyny danych VMware, maszyny wirtualne VMware, planowanie mocy obliczeniowych na platformie VMware, hosty i klastry Hyper-V, magazyny danych Hyper-V oraz maszyny wirtualne Hyper-V.
Częściowo  
Dostosowywane pulpity raportowaniaUmożliwiają tworzenie własnych skrótowych widoków środowiska wirtualnego. Wersja Community pozwala utworzyć jeden dostosowany pulpit raportowania.
Częściowo  
PLANOWANIE MOCY OBLICZENIOWYCH
Planowanie mocy obliczeniowych — VMware vSphere i Microsoft Hyper-VIndywidualne pakiety raportów (dla środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V) umożliwiają prognozowanie, kiedy dostępne zasoby infrastruktury wirtualnej osiągną poziom minimalny. Pakiety udostępniają zalecenia dotyczące alokacji zasobów i równoważenia obciążenia, dzięki czemu umożliwiają zoptymalizowanie wydajności i wykorzystania zasobów w danym środowisku wirtualnym oraz pozwalają uniknąć wąskich gardeł obniżających wydajność.    
Raporty dotyczące wdrożeńW pełni zautomatyzowane scenariusze modelowania typu „co, jeśli” umożliwiają bezpieczne dodawanie i usuwanie maszyn wirtualnych oraz hostów z infrastruktury, a także precyzyjne obliczanie zasobów potrzebnych w każdym wdrożeniu.
   
OBCIĄŻENIA ZWROTNE I ROZLICZENIA
Raporty z analizy obciążeń zwrotnychRaporty dotyczące obciążeń zwrotnych pomagają w poznaniu kosztów związanych z poszczególnymi użytkownikami infrastruktury wirtualnej oraz ułatwiają wykonywanie obciążeń zwrotnych dzięki analizie konfiguracji maszyn wirtualnych i wykorzystania zasobów, w tym procesora oraz pamięci operacyjnej i masowej. Dostępne są cztery raporty: obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji hosta, obciążenie zwrotne na podstawie użycia zasobów hosta, obciążenie zwrotne na podstawie konfiguracji maszyn wirtualnych i obciążenie zwrotne na podstawie wydajności maszyn wirtualnych.    
Kopie zapasowe Veeam — rozliczeniaTen raport udostępnia funkcje obciążeń zwrotnych dla rozwiązania Veeam Backup & Replication oraz pomaga w ocenie kosztów zarządzania pamięcią masową na potrzeby operacji backupu i przywracania, dostarczając dane, których można użyć w sprawozdaniach finansowych i raportach rozliczeniowych.
   
VEEAM AGENT FOR LINUX
Free WORKSTATION SERVER

Wymaga licencji uniwersalnej Veeam

DO BEZPŁATNEGO POBRANIA

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH
Cały komputerUmożliwia utworzenie kopii zapasowej z obrazem całego komputera na potrzeby przywracania na komputer bez systemu operacyjnego (bare metal).
     
Poziom woluminówUmożliwia utworzenie kopii zapasowej z obrazem określonych woluminów.
     
Poziom plikówUmożliwia utworzenie kopii zapasowej określonych plików i katalogów.
     
Wbudowane śledzenie migawek woluminów i zmienionych blokówUmożliwia tworzenie spójnych, przyrostowych kopii zapasowych online dzięki modułowi jądra veeamsnap z wbudowanymi funkcjami obsługi migawek woluminu i śledzenia zmienionych bloków.
     
ODZYSKIWANIE
Odzyskiwanie na komputer bez systemu operacyjnego (bare metal)Umożliwia przywrócenie całego systemu na komputer o tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej.
     
Odzyskiwanie na poziomie woluminówUmożliwia przywrócenie uszkodzonego dysku lub uszkodzonej partycji.
     
Odzyskiwanie na poziomie plikówUmożliwia przywracanie pojedynczych plików w kilka minut.
     
Eksportowanie w postaci dysku wirtualnegoUmożliwia przywracanie dysków jako plików VHD.
     
PRZETWARZANIE Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI APLIKACJI
Przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji OracleUmożliwia tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych za pomocą zaawansowanego przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji bazodanowych Oracle.      
Przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji MySQLUmożliwia tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych za pomocą zaawansowanego przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji MySQL.
     
Przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji PostgreSQLUmożliwia tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych za pomocą zaawansowanego przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji PostgreSQL.
     
Skrypty migawkowe pre-freeze/post-thawUmożliwia określanie skryptów do przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji w celu tworzenia spójnych transakcyjnie kopii zapasowych.
     
Indeksowanie i wyszukiwanie plikówKatalog plików umożliwia bezproblemowe wyszukiwanie pojedynczych plików, a dzięki temu znajdowanie i przywracanie plików przy użyciu narzędzia Veeam Backup Enterprise Manager bez znajomości ich dokładnej lokalizacji czy czasu usunięcia.
     
LOKALIZACJE ZAPISU KOPII ZAPASOWYCH
Lokalna pamięć masowaUmożliwia tworzenie kopii zapasowych w pamięci masowej podłączonej lokalnie.
     
Folder udostępnionyUmożliwia tworzenie kopii zapasowych w udziale SMB lub NFS.
     
Repozytorium kopii zapasowych VeeamUmożliwia zdefiniowanie dowolnego repozytorium Veeam Backup & Replication™ jako lokalizacji docelowej dla zadań wykonywanych przez agenta Veeam, co znacznie obniża stopień złożoności infrastruktury kopii zapasowych. Obejmuje to systemy HPE StoreOnce Catalyst, EMC Data Domain i ReFS.NEW
     
Repozytorium Veeam Cloud ConnectUmożliwia umieszczanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej dzięki całkowicie zintegrowanym, szybkim i bezpiecznym mechanizmom tworzenia kopii w chmurze i przywracania ich z chmury za pośrednictwem wybranego usługodawcy korzystającego z technologii Veeam.
     
OPCJE TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH
Bezmigawkowe tworzenie kopii zapasowych na poziomie plikówUmożliwia tworzenie kopii zapasowych z systemów plików nieobsługiwanych przez moduł jądra veeamsnap.      
Wiele zadań backupuTworzenie wielu zadań backupu i określanie w nich różnych harmonogramów wykonywania kopii zapasowych różnych zbiorów danych pomaga w osiągnięciu pożądanych wartości RPO. Wersja Workstation obsługuje nieograniczoną liczbę zadań backupu korzystających z repozytorium Cloud Connect.   Częściowo  
Szyfrowanie po stronie źródłaUmożliwia zabezpieczenie danych kopii zapasowych i transmisji w sieci dzięki szyfrowaniu po stronie źródła bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na operacje backupu.      
KompresjaWbudowana kompresja zmniejsza ilość miejsca w pamięci masowej potrzebnego na kopie zapasowe i ogranicza ruch w sieci. Różne opcje kompresji pozwalają zrównoważyć wykorzystanie pamięci masowej i wydajność.
     
Skrypty przed zadaniami i po zadaniachUmożliwia wykonywanie niestandardowych skryptów przed zadaniem backupu i/lub po nim.
     
Umieszczanie plików na nośniku odzyskiwaniaUmożliwia zachowywanie na nośniku odzyskiwania najważniejszych plików, takich jak ustawienia sieci lub pamięci masowej.
     
PRZECHOWYWANIE I PLANOWANIE
HarmonogramZa pomocą harmonogramu opartego na narzędziu Cron można określić, kiedy mają być tworzone kopie zapasowe serwerów i stacji roboczych.
     
Przechowywanie na podstawie punktów przywracaniaUmożliwia określenie dokładnej liczby punktów przywracania, które mają być przechowywane.
     
AUTONOMICZNE WDRAŻANIE I KONFIGURACJA
Gotowe pliki binarne modułu jądra do obsługi migawek podpisane cyfrowo przez firmę VeeamZapewniają bezpieczeństwo i łatwiejszą instalację modułu jądra veeamsnap.
     
Źródłowe pakiety .deb i .rpm modułu jądra do obsługi migawekJeśli system nie udostępnia stabilnego interfejsu kABI, program DKMS może wykonać automatyczną rekompilację modułu jądra veeamsnap.
     
Konfigurowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie za pośrednictwem interfejsu użytkownika konsoli lub wiersza poleceńDo wyboru jest interfejs wiersza poleceń oraz tradycyjny tekstowy interfejs użytkownika, który można uruchomić i obsługiwać z poziomu wiersza poleceń, dzięki czemu korzystanie z niego jest możliwe nawet w instalacjach serwerowych bez systemu okien.
     
Import i eksport pliku .xml konfiguracjiUmożliwia wyeksportowanie istniejącej konfiguracji do pliku .xml, który można zaimportować na inny komputer w celu szybkiego skonfigurowania agenta.
     
INTEGRACJA Z ROZWIĄZANIEM VEEAM BACKUP & REPLICATION
Zarządzanie agentamiUmożliwia wdrażanie agentów kopii zapasowych i zarządzanie nimi za pośrednictwem serwera Veeam Backup & Replication. Uwaga: Aby włączyć funkcję zarządzania agentami, należy zainstalować licencję na serwerze Veeam Backup & Replication.
     
Zadania zarządzaneUmożliwiają organizowanie, automatyzowanie i wdrażanie kopii zapasowych Linuxa przy użyciu grup ochrony agenta Veeam. Użytkownik może tworzyć grupy na podstawie usługi Active Directory lub plików CSV i konfigurować niestandardowe harmonogramy automatycznego aktualizowania i wdrażania.
     
Zasady zarządzaneUmożliwiają tworzenie konfiguracji zadań backupu oraz ich rozsyłanie na komputery przenośne i stacjonarne oraz serwery.
     
Eksportowanie w postaci dysku wirtualnegoUmożliwia przywracanie dysków komputera jako plików VMDK, VHD lub VHDX.
     
Instant VM Recovery®Zapewnia dodatkowe opcje odzyskiwania i przenoszenia danych, umożliwiając natychmiastowe odzyskanie DOWOLNEJ kopii zapasowej Veeam do środowiska VMware vSphere lub Hyper-V w ciągu minut, a tym samym ograniczając przestoje.
     
Direct Restore to AWS, Microsoft Azure, Azure Stack — elementy funkcji Veeam Cloud MobilityUmożliwiają przywracanie lub migrowanie lokalnych serwerów fizycznych, stacji roboczych i urządzeń końcowych z systemem Linux bezpośrednio na platformy AWS, Microsoft Azure i Microsoft Azure Stack.
     
Wyszukiwanie i przywracanie jednym kliknięciemUmożliwia przywracanie plików komputera jednym kliknięciem przy użyciu interfejsu webowego.
     
Odzyskiwanie elementów aplikacjiUmożliwia wyszukiwanie i przywracanie elementów baz Oracle przy użyciu narzędzia Veeam Explorer™.
     
OBSŁUGIWANE DYSTRYBUCJE
Red Hat Enterprise LinuxNajnowszą listę obsługiwanych wersji można znaleźć w wymaganiach systemowych.
     
SUSE Linux Enterprise ServerNajnowszą listę obsługiwanych wersji można znaleźć w wymaganiach systemowych.
     
SUSE Linux Enterprise Server for SAPNajnowszą listę obsługiwanych wersji można znaleźć w wymaganiach systemowych.
     
Oracle Linux RHCKNajnowszą listę obsługiwanych wersji można znaleźć w wymaganiach systemowych.
     
Oracle Linux UEKNajnowszą listę obsługiwanych wersji można znaleźć w wymaganiach systemowych.
     
DebianNajnowszą listę obsługiwanych wersji można znaleźć w wymaganiach systemowych.
     
UbuntuNajnowszą listę obsługiwanych wersji można znaleźć w wymaganiach systemowych.
     
CentOSNajnowszą listę obsługiwanych wersji można znaleźć w wymaganiach systemowych.
     
FedoraNajnowszą listę obsługiwanych wersji można znaleźć w wymaganiach systemowych.
     
openSUSE LeapNajnowszą listę obsługiwanych wersji można znaleźć w wymaganiach systemowych.
     
POMOC TECHNICZNA
Pomoc techniczna 24.7.365W razie potrzeby umożliwia dostęp do pomocy technicznej na poziomie korporacyjnym.
Częściowo    
VEEAM AGENT FOR MICROSOFT WINDOWS
Free WORKSTATION SERVER


Wymaga licencji uniwersalnej Veeam

DO BEZPŁATNEGO POBRANIA

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH
Cały komputerUmożliwia tworzenie z wnętrza gościa kopii zapasowych opartych na obrazach — na poziomie plików i woluminów.
     
Poziom woluminówUmożliwia tworzenie z wnętrza gościa kopii zapasowych opartych na obrazach — na poziomie plików i woluminów.
     
Poziom plikówUmożliwia tworzenie z wnętrza gościa kopii zapasowych opartych na obrazach — na poziomie plików i woluminów.
     
ODZYSKIWANIE
Odzyskiwanie na komputer bez systemu operacyjnego (bare metal) Umożliwia przywrócenie całego systemu do tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej przy użyciu startowego obrazu odzyskiwania komputera, zawierającego narzędzia ratunkowe, których można użyć, jeśli komputer się nie uruchamia.
     
Odzyskiwanie na poziomie woluminówUmożliwia przywrócenie uszkodzonego dysku lub uszkodzonej partycji.
     
Odzyskiwanie na poziomie plikówUmożliwia przywracanie pojedynczych plików w kilka minut.
     
PRZETWARZANIE Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI APLIKADJI
Przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacjiUmożliwia tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych przy użyciu zaawansowanego przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji (łącznie z obcinaniem dzienników transakcji).
     
Indeksowanie i wyszukiwanie plikówKatalog plików umożliwia bezproblemowe wyszukiwanie pojedynczych plików, a przez to znajdowanie i przywracanie plików bez znajomości ich dokładnej lokalizacji czy czasu usunięcia.
     
Tworzenie kopii zapasowych dzienników transakcjiUmożliwia uzyskanie niskich wartości RPO w przypadku baz danych Microsoft SQL i Oracle.
     
LOKALIZACJE ZAPISU KOPII ZAPASOWYCH
Lokalna pamięć masowaUmożliwia tworzenie kopii zapasowych w pamięci masowej podłączonej lokalnie.
     
Nośniki USB z rotacjąUmożliwia zapisywanie plików kopii zapasowych na kilku zewnętrznych dyskach twardych.
     
Folder udostępnionyUmożliwia tworzenie kopii zapasowych w udziale SMB.
     
Repozytorium kopii zapasowych VeeamUmożliwia zdefiniowanie dowolnego repozytorium Veeam Backup & Replication™ jako lokalizacji docelowej dla zadań wykonywanych przez agenta Veeam, co znacznie obniża stopień złożoności infrastruktury kopii zapasowych. Obejmuje to systemy HPE StoreOnce Catalyst, EMC Data Domain i ReFS.ENHANCED
     
Repozytorium Veeam Cloud ConnectUmożliwia umieszczanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej dzięki całkowicie zintegrowanym, szybkim i bezpiecznym mechanizmom tworzenia kopii w chmurze i przywracania ich z chmury za pośrednictwem wybranego usługodawcy korzystającego z technologii Veeam.
     
Microsoft OneDriveUmożliwia tworzenie kopii zapasowych komputera stacjonarnego lub przenośnego bezpośrednio w pamięci masowej Microsoft OneDrive. Bezpośrednie tworzenie kopii zapasowych na platformie OneDrive jest obsługiwane tylko w nieserwerowych systemach operacyjnych. W wersji bezpłatnej tworzenie kopii zapasowych ogranicza się do systemu operacyjnego.
Częściowo    
OPCJE TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH
Tworzenie kopii zapasowych zewnętrznych dysków USBUmożliwia ochronę dysków USB okresowo podłączanych do komputera bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na regularne operacje tworzenia kopii zapasowych.      
Równoległe przetwarzanie dyskówPozwala osiągnąć założone wartości docelowego punktu przywracania (RPO) dzięki wyższej wydajności backupu w przypadku ochrony serwerów Windows, umożliwiając jednoczesne przetwarzanie wielu dysków podczas tworzenia kopii zapasowej w repozytorium Veeam B&R lub repozytorium Veeam Cloud Connect. NEW      
Wiele zadań backupuUmożliwia osiągnięcie pożądanych wartości RPO dzięki tworzeniu wielu zadań backupu i określaniu w nich różnych harmonogramów wykonywania kopii zapasowych różnych zbiorów danych. Wersja Workstation obsługuje nieograniczoną liczbę zadań backupu korzystających z repozytorium Cloud Connect.   Częściowo  
Ochrona urządzeń końcowych użytkowników mobilnychUmożliwia tworzenie kopii zapasowej w lokalnej pamięci podręcznej w przypadku niedostępności określonej lokalizacji docelowej, a następnie synchronizowanie tej kopii w chwili ponownego nawiązania połączenia.
     
Zarządzanie sieciąUmożliwia zdefiniowanie zakresu reguł sieciowych na potrzeby agenta kopii zapasowych w celu efektywniejszego korzystania z przepustowości sieci. NEW      
Syntetyczne pełne kopie zapasoweEliminuje konieczność okresowego tworzenia pełnych kopii zapasowych dzięki zastosowaniu ciągłego trybu przyrostowego, który oszczędza czas i pamięć masową.
     
Szyfrowanie po stronie źródłaUmożliwia zabezpieczenie danych kopii zapasowych i transmisji w sieci dzięki szyfrowaniu po stronie źródła bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na operacje backupu.
     
Kompresja i deduplikacjaWbudowana deduplikacja zmniejsza ilość miejsca w pamięci masowej potrzebnego na kopie zapasowe i ogranicza ruch w sieci. Różne opcje kompresji pozwalają zrównoważyć wykorzystanie pamięci masowej i wydajność.
     
Sterownik śledzenia zmienionych bloków (CBT)Umożliwia optymalizację wydajności backupu krytycznych obciążeń serwerowych.
     
PRZECHOWYWANIE I PLANOWANIE
Przechowywanie na podstawie dni korzystania z komputeraUdostępnia łatwą w obsłudze zasadę przechowywania na podstawie dni, w których był uruchamiany komputer.
     
Przechowywanie na podstawie punktów przywracaniaUmożliwia wykorzystanie serwerowych reguł przechowywania w celu zapewnienia ochrony krytycznych aplikacji serwerowych.
     
Harmonogram dzienny i zdarzenia kopii zapasowychUmożliwia ochronę komputerów przenośnych i stacjonarnych w cyklu dziennym lub na podstawie czynności użytkownika przy użyciu zdarzeń kopii zapasowych.
     
Harmonogram typu ciągłego oraz dzienny, tygodniowy i miesięcznyUdostępnia wybór elastycznych opcji umożliwiających tworzenie kopii zapasowych krytycznych serwerów aplikacji z wymaganą częstotliwością.
     
Dostosowywane okno backupuUmożliwia określanie przedziałów czasowych na wykonywanie zadań backupu, pozwalając uniknąć niepożądanego obciążenia zasobów.
     
WDRAŻANIE I KONFIGURACJA
Dyskretna instalacja i uaktualnianieUmożliwia wdrażanie i uaktualnianie agentów w trybie nienadzorowanym.
     
Interfejs API konfiguracjiUmożliwia konfigurowanie agentów za pomocą prostego interfejsu wiersza poleceń.
     
INTEGRACJA Z ROZWIĄZANIEM VEEAM BACKUP & REPLICATION
Zarządzanie agentamiUmożliwiają organizowanie, automatyzowanie i wdrażanie kopii zapasowych systemu Windows przy użyciu grup ochrony agenta Veeam. Użytkownik może tworzyć grupy na podstawie usługi Active Directory lub plików CSV i konfigurować niestandardowe harmonogramy automatycznego aktualizowania i wdrażania.
     
Zadania zarządzaneUmożliwia sterowanie oraz zarządzanie backupem serwerów i klastrów pracy awaryjnej za pośrednictwem serwera Veeam Backup & Replication.
     
Zasady zarządzaneUmożliwia tworzenie konfiguracji zadań backupu oraz ich rozsyłanie na komputery przenośne i stacjonarne za pośrednictwem serwera Veeam Backup & Replication.
     
Instant VM Recovery®Zapewnia dodatkowe opcje odzyskiwania i przenoszenia danych, umożliwiając natychmiastowe odzyskanie DOWOLNEJ kopii zapasowej Veeam do środowiska VMware vSphere lub Hyper-V w ciągu minut, a tym samym ograniczając przestoje.
     
Direct Restore to AWS, Microsoft Azure, Azure Stack — elementy funkcji Veeam Cloud MobilityUmożliwiają przywracanie lub migrowanie lokalnych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Windows lub Linux bezpośrednio na platformy AWS, Microsoft Azure i Microsoft Azure Stack.
     
Odzyskiwanie na poziomie woluminówUmożliwia przywracanie woluminów komputera z serwera Veeam Backup & Replication™ bezpośrednio na komputer docelowy.
     
Eksportowanie w postaci dysku wirtualnegoUmożliwia przywracanie dysków komputera jako plików VMDK, VHD lub VHDX.
     
Odzyskiwanie elementów aplikacjiUmożliwia wyszukiwanie i przywracanie elementów programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server oraz baz danych Oracle za pomocą narzędzi Veeam Explorer™.
Częściowo Częściowo  
Wyszukiwanie i przywracanie jednym kliknięciemUmożliwia przywracanie plików komputera jednym kliknięciem przy użyciu interfejsu webowego.
  Częściowo  
Portal samoobsługowyPortal przywracania plików z automatycznym wykrywaniem kopii zapasowych i automatycznym delegowaniem na podstawie członkostwa w grupie administratorów lokalnych.
Częściowo Częściowo  
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE
Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10Umożliwia uaktualnianie bez obaw dzięki pełnej obsłudze najnowszych systemów operacyjnych firmy Microsoft.
     
Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 i 2019Umożliwia uaktualnianie bez obaw dzięki pełnej obsłudze najnowszych systemów operacyjnych firmy Microsoft.
     
POMOC TECHNICZNA
Pomoc techniczna 24.7.365W razie potrzeby umożliwia dostęp do pomocy technicznej na poziomie korporacyjnym.
Częściowo    

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora społeczności Veeam

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam