Ochrona przed atakami ransomware

Bezpieczne kopie zapasowe to ostatnia linia obrony

Obniżenie ryzyka i przyspieszenie odzyskiwania
dzięki kompleksowym zabezpieczeniom danych
Domino icon

Szybsze odzyskiwanie dzięki rozwiązaniom Veeam

Atak ransomware jest prawdziwą katastrofą: średnie koszty takiego incydentu wynoszą prawie dwa miliony dolarów.​

W firmie Veeam® uważamy, że bezpieczne kopie zapasowe są ostatnią linią obrony przed atakami ransomware. Nasze oprogramowanie jest z gruntu bezpieczne, ponieważ posiadanie niezawodnej kopii zapasowej może zdecydować o różnicy między przestojem, utratą danych i zapłatą wysokiego okupu.

Czy znasz prawdziwe koszty ataku ransomware?

Czy będziesz w stanie usunąć jego skutki?
89%
firm ma poczucie, że nie w pełni chroni swoje dane.
1467 $
kosztuje minuta przestoju według menedżerów IT.
76%
firm było celem co najmniej jednego ataku ransomware w 2021 r.
36%
to średnia wielkość strat danych w wyniku ataku ransomware.

Ochrona przed atakami ransomware i usuwanie ich skutków

Detect

Wykrywanie ransomware

Przeciwdziałaj atakom, zanim złośliwe oprogramowanie wniknie do firmowych kopii zapasowych.

Więcej informacji

Protect

Ochrona danych

Zapobiegaj złośliwym manipulacjom dzięki kompleksowej niezmienności.

 

Więcej informacji

Verify

Weryfikacja kopii zapasowych

Zadbaj o odzyskiwalność danych przy użyciu funkcji SureBackup.


Obejrzyj

Instantly recovery small

Natychmiastowe odzyskiwanie

Szybko przywracaj dane dzięki pionierowi natychmiastowego odzyskiwania.

Więcej informacji

Możliwości

Przeciwdziałanie wszelkim cyberzagrożeniom przy użyciu jednego rozwiązania

Przygotuj się na ataki ransomware i pewnie usuwaj ich skutki. Veeam to lider rynku rozwiązań do backupu i odzyskiwania danych, zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze. Oferujemy skalowalne opcje natychmiastowego odzyskiwania, dzięki którym możesz odzyskać dane bez płacenia okupu.
Ochrona wszystkich obciążeń przy użyciu jednego rozwiązania

Potwierdzona niezmienność

Wiele warstw niezmiennej pamięci masowej w chmurze i środowisku lokalnym zapewnia kompleksową ochronę.

Weryfikacja kopii zapasowych

Funkcja SureBackup automatycznie testuje kopie zapasowe, aby potwierdzić, że dane są wolne od złośliwego oprogramowania i odzyskiwalne.

Reguła 3-2-1-1-0

Główna zasada tworzenia odpornych programów bezpieczeństwa danych, które umożliwiają skuteczną walkę z ransomware. 

Natychmiastowe odzyskiwanie na dużą skalę

Oferujemy narzędzia, dzięki którym odzyskiwanie danych jest szybszym i bardziej opłacalnym wyjściem niż płacenie okupu.

Bezpieczne przywracanie

Pionierska funkcja bezpiecznego przywracania wprowadzona przez firmę Veeam sprawdza, czy dane są wolne od złośliwego oprogramowania i gotowe do odzyskania.

Orkiestracja odzyskiwania po awarii

Łatwo twórz i dokumentuj plany odzyskiwania po awarii, mając do dyspozycji automatyczne testy oraz wgląd w gotowość do odzyskiwania.

Rozwiązania

Kompleksowa platforma backupu i zarządzania danymi

Zyskaj pewność, że Twoje dane są chronione i stale dostępne w środowisku lokalnym, na brzegu sieci oraz w chmurze. 

Veeam Availability Suite

Zintegrowane rozwiązanie do backupu, odzyskiwania i monitorowania na skalę korporacyjną, które odpowiada na potrzeby dotyczące zarówno ochrony, jak i analiz.

Veeam Disaster Recovery Orchestrator

Automatyzuje procesy odzyskiwania po awarii przy użyciu wydajnych funkcji rozwiązania Veeam Backup & Replication.

City of sarasota logo web transparent
Dowiedz się, jak w mieście Sarasota dzięki rozwiązaniu Veeam uniknięto zapłaty 34 milionów dolarów okupu.
Herminio Rodriguez
Dyrektor IT
Urząd miasta Sarasota

Program Veeam Alliance

Współpracujemy z najlepszymi w swojej klasie dostawcami, aby zapewnić niezmienną ochronę przed atakami ransomware w istniejącej infrastrukturze Twojej firmy. Dowiedz się, jak rozwiązania tych partnerów-uczestników programu Veeam Alliance mogą Ci pomóc w szybkim usuwaniu skutków ataku ransomware.

Najnowsze trendy dotyczące ransomware 

Veeam przedstawia najnowsze trendy dotyczące ataków ransomware: zapoznaj się z nimi, aby zadbać o ochronę swojej firmy.
Blank brochure or magazine 3D illustration on grey for your design.

Ransomware: 6 czynników niezbędnych do szybkiego odzyskiwania 

Najlepsze praktyki, dzięki którym firmowe dane będą dostępne, gdy będziesz ich potrzebować.

więcej
Cutting 3d cover wp ransomware idc rapid recovery safer
Dlaczego szybkie odzyskiwanie jest bezpieczniejsze niż zapłacenie okupu

Porównanie zapłacenia okupu i szybkiego odzyskiwania oraz omówienie perspektyw ochrony danych.

Więcej informacji
Communications dominoes chain reaction effects aftermath consequences

Seria prezentacji na temat ochrony przed ransomware

6 krótkich prezentacji filmowych dotyczących najnowszych funkcji backupu i odzyskiwania danych

Więcej informacji
Miscellaneous shield backup arrow protect security

5 najlepszych praktyk z zakresu ochrony przed atakami ransomware

Oceń zagrożenia cyberbezpieczeństwa i poznaj ewolucję ataków ransomware.

Więcej informacji
Technologies ransomware protection security shield bug virus

Zestaw przeciw atakom ransomware

Jak zapobiegać atakom ransomware, jak je wykrywać i jak usuwać ich skutki.

Więcej informacji

Więcej informacji o ochronie przed atakami ransomware

Jeśli nie masz czasu na przetrząsanie stron internetowych w poszukiwaniu odpowiedzi na swoje pytania, w tym miejscu znajdziesz wyjaśnienia najważniejszych kwestii. 
Co to jest ransomware?
Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania, które znajduje i szyfruje pliki oraz pamięć masową przedsiębiorstwa-ofiary. Pracownicy przedsiębiorstwa mogą nieumyślnie dopuścić do tego rodzaju ataku za pośrednictwem takich punktów wejścia jak phishingowe wiadomości e-mail. Przy użyciu tego złośliwego oprogramowania cyberprzestępcy wymuszają pieniądze od swoich ofiar. Podczas wielu ataków oprogramowanie ransomware wyszukuje wszystkie pliki i dokumenty w środowisku produkcyjnym oraz kopiach zapasowych, a następnie je szyfruje, co sprawia, że przedsiębiorstwo nie ma wyboru i musi spełnić żądania przestępców.
Jak można zapobiec atakowi ransomware?

Produkty Veeam do tworzenia kopii zapasowych są znane z prostoty, elastyczności i niezawodności, czyli cech niezbędnych do zapewnienia odporności na zagrożenia zewnętrzne. W razie ataku ransomware odporność zależy od sposobu wdrożenia rozwiązania i infrastruktury kopii zapasowych Veeam, charakteru ataku oraz działań podjętych w celu złagodzenia jego skutków.

Z perspektywy odporności na ataki ransomware zalecenia związane z wdrożeniem można podzielić na następujące części:

  • Ochrona serwera i komponentów rozwiązania Veeam Backup & Replication™
  • Wdrażanie funkcji Veeam mających na celu wykrywanie obecności oprogramowania ransomware
  • Ultraodporna pamięć masowa kopii zapasowych i reguła 3-2-1
  • Konfiguracja obejmująca wiele technik odzyskiwania
  • Ochrona urządzeń końcowych 
  • Ochrona sieciowej pamięci masowej (NAS)
  • Szyfrowanie danych kopii zapasowych Veeam 
  • Orkiestracja odzyskiwania z kopii zapasowych i replik
Jak odzyskać dane po ataku ransomware?

Podejście firmy Veeam do reakcji na atak ransomware można streścić następująco:

Nie należy płacić okupu, a jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest przywrócenie danych. Niezależnie od wszystkich technik uświadamiania i wdrażania zastosowanych w celu uodpornienia się na ataki ransomware przedsiębiorstwo powinno być gotowe do obrony na wypadek wystąpienia zagrożenia. Czasem jednak nie jest jasne, co dokładnie należy zrobić w razie wykrycia zagrożenia. Dlatego poniżej przedstawiamy kilka zaleceń ułatwiających reagowanie na incydenty ransomware:

POMOC TECHNICZNA FIRMY VEEAM
W dziale pomocy technicznej firmy Veeam istnieje specjalna grupa, której zadaniem jest pomaganie klientom dotkniętym atakiem ransomware w przywróceniu danych. Ponieważ nie chcesz narażać swoich kopii zapasowych, dostęp do tej pomocy jest istotnym czynnikiem ułatwiającym powrót do normalnego funkcjonowania.

PRZEDE WSZYSTKIM KOMUNIKACJA
W razie dowolnego poważnego incydentu pierwszorzędne znaczenie ma sprawna komunikacja. Dlatego warto opracować plan komunikowania się z właściwymi osobami z pominięciem standardowych kanałów. Może on obejmować specjalne listy adresatów grupowych wiadomości tekstowych, numery telefonów lub inne mechanizmy, które są często stosowane w systemach dyżurów, ale rozszerzone na całą grupę operacyjną IT.

EKSPERCI
Sporządź listę zespołów ds. bezpieczeństwa, reagowania kryzysowego, zarządzania tożsamościami itp., z którymi można się skontaktować w nagłym wypadku. Mogą to być pracownicy przedsiębiorstwa lub eksperci zewnętrzni. Jeśli Twoja firma korzysta z usług podmiotu stosującego technologie Veeam, warto rozważyć rozszerzenie podstawowego zakresu usług o opcje dodatkowe (takie jak ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi w funkcji Veeam Cloud Connect).

ŁAŃCUCH DECYZYJNY
Kto w razie ataku decyduje o przywróceniu danych, przełączeniu systemów w tryb awaryjny itp.? Rozmowy na temat tych uprawnień warto przeprowadzić zawczasu, aby w razie incydentu można było natychmiast wdrożyć łańcuch decyzyjny.

GOTOWOŚĆ DO PRZYWRÓCENIA
Gdy zostaną spełnione kryteria przywrócenia systemów, przed ich ponownym podłączeniem do sieci należy wykonać dodatkowe czynności sprawdzające. Dodatkowe kroki mogą obejmować przywrócenie systemów z wyłączonym dostępem do sieci w celu przeprowadzenia ostatecznej kontroli.

BEZPIECZNE PRZYWRACANIE
Funkcja bezpiecznego przywracania Veeam skanuje obraz przeznaczony do przywrócenia pod kątem wirusów. Aby mieć pewność, że do systemów nie dostanie się ponownie żadne zagrożenie, funkcja ta korzysta z najnowszych definicji wirusów i złośliwego oprogramowania oraz dodatkowo umożliwia użycie jeszcze jednego narzędzia.

WYMUSZENIE ZMIANY HASEŁ
Choć użytkownicy raczej tego nie lubią, warto wymusić ogólną zmianę haseł, aby ograniczyć powierzchnię propagacji zagrożenia.

Skąd się biorą ataki ransomware?

Jak wynika z raportu firmy Veeam na temat trendów w ransomware w 2022 r., 44% ataków ransomware rozpoczęło się od phishingowego e-maila, który skierował odbiorcę do złośliwej witryny internetowej lub skłonił go do otwarcia złośliwego pliku bezpośrednio na komputerze. Na przestrzeni ostatnich kilku lat pozorna wiarygodność e-maili phishingowych znacznie wzrosła, a na dodatek zaczęto do phishingu używać innych metod komunikacji niż tylko poczta e-mail. Niezależnie od tego, jak dostarczana jest wiadomość phishingowa, jej celem zawsze jest wytworzenie poczucia pilności, aby użytkownik bez zastanowienia kliknął przycisk lub link.

Dowiedz się, jak można rozpoznawać ataki phishingowe.

Na dobry początek

5 powodów

Trendy w ochronie danych w 2022 r.

Największy raport na temat branży ochrony danych, obejmujący opinie ponad 3 tys. menedżerów IT

5 powodów

Zamów prezentację

Skorzystaj z sesji na żywo i dowiedz się, jak zmodernizować firmową ochronę danych

5 powodów

Kontakt

Uzyskaj pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania dla swojego przedsiębiorstwa

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Skontaktuj się z nami

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.