PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Ochrona przed atakami ransomware

Bezpieczny backup i odzyskiwanie w celu przeciwdziałania wszelkim cyberzagrożeniom

Co to jest ransomware?

Ransomware to złośliwe oprogramowanie, które infekuje komputer i uniemożliwia dostęp do ważnych danych użytkownika do czasu, aż zostanie zapłacony okup w celu odblokowania dostępu. Twórcy ransomware projektują je tak, aby rozprzestrzeniało się za pośrednictwem firmowej sieci z wykorzystaniem luk technicznych i błędów człowieka, poważnie szkodząc działalności firmy. Koszty jednego incydentu poszybowały do poziomu niemal 2 milionów USD, a globalne skutki ataków ransomware szacuje się na 20 miliardów USD.

Zadbaj o bezpieczeństwo z firmą Veeam

W firmie Veeam® uważamy, że bezpieczne kopie zapasowe są ostatnią linią obrony przed atakami ransomware. Nasze oprogramowanie jest z gruntu bezpieczne, ponieważ posiadanie niezawodnej kopii zapasowej może zdecydować o różnicy między przestojem, utratą danych i zapłatą wysokiego okupu.
 • Kompleksowe reagowanie na ataki ransomware

 • Elastyczność infrastruktury

 • Automatyczna weryfikacja kopii zapasowych

 • Szybkie, niezawodne odzyskiwanie

ransomware-image

Jakie są rzeczywiste koszty ataków ransomware?

W 2021 r. liczba ataków ransomware wzrosła o 93%1. Ataki ransomware to już nie kwestia tego, czy, ale raczej kiedy. Gdy wdrożysz w firmie rozwiązanie Veeam, zyskasz możliwość obrony przed WSZYSTKIMI cyberatakami.

Bez rozwiązania Veeam2

1,85 mln $ Średni łączny koszt ataku

>170 tys. $ Średnia kwota zapłaconego okupu

35% Średnia wielkość utraty danych

Z rozwiązaniem Veeam3

<5 tys. $ Łączny koszt ataku

0 $ Kwota zapłaconego okupu

0% Wielkość utraty danych

Funkcje

Ochrona przed atakami ransomware

Przeciwdziałanie wszelkim cyberzagrożeniom
Veeam pomaga przygotować się na ataki ransomware i ułatwia powrót do normalnego funkcjonowania. Veeam jest liderem w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i niezawodnego odzyskiwania w środowisku lokalnym i chmurze, który oferuje najefektywniejsze możliwości odzyskiwania w całej branży.
Capabilities only for illustrating capabilities gdpr general data protection regulation
Etapowe i bezpieczne przywracanie danych

Zadbaj zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby odzyskane maszyny wirtualne nie zawierały danych osobowych ani wrażliwych.

Re use on demand sandbox
Testowanie pod kątem ransomware

Przywracaj dane w odizolowanym wirtualnym środowisku testowym i skanuj je na obecność złośliwego oprogramowania bez wpływu na systemy produkcyjne.

Capabilities only for illustrating capabilities recovery
Pewna orkiestracja odzyskiwania

Dynamicznie aktualizuj i automatyzuj testowanie planów odzyskiwania oraz szybko odzyskuj dowolne dane bez czynności ręcznych.

Re use data integration api
Data Integration API

Unikaj wpływu na działanie środowiska produkcyjnego dzięki integracji z produktami innych firm.

Capabilities only for illustrating capabilities immutable backup
Niezmienne kopie zapasowe

Bezpieczne możliwości przechowywania w środowisku lokalnym i chmurze przy użyciu technologii Veeam Scale-out Backup Repository™ (SoBR).

Recovery instant vm recovery
Błyskawiczne odzyskiwanie maszyn wirtualnych i baz danych

Odzyskuj maszyny wirtualne i bazy danych do środowiska produkcyjnego, uruchamiając je ze skompresowanych i zdeduplikowanych plików kopii zapasowych.

Recovery application recovery
Odzyskiwanie na poziomie elementów

Odzyskuj pojedyncze elementy z kopii zapasowych uwzględniających specyfikę aplikacji, korzystając z narzędzi Veeam Explorer™ dla aplikacji Microsoft.

Education dashboard presentation ppt infographic chart
Ochrona danych osobowych

Taguj źródła infrastruktury zawierające dane osobowe oraz monitoruj je przy użyciu pulpitów i audytów.

Features only for illustrating features intelligent diagnostics
Wykrywanie obciążeń

Automatycznie wykrywaj nowe obciążenia i aplikacje, aby określać optymalne procesy tworzenia kopii zapasowych.

Miscellaneous monitoring eye vision sight exploring scan
Monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym

Zachowaj wgląd w środowisko i rozwiązuj problemy przy użyciu ponad 340 gotowych alarmów oraz 150 gotowych raportów i map ciepła.

Capabilities only for illustrating capabilities backup recovery
Elastyczność w zakresie pamięci masowej

Ponad 80 zakwalifikowanych opcji pamięci masowej, obejmujących ponad 30 rodzajów pamięci obiektowej (w tym 15 z trybem niezmienności), ułatwia przestrzeganie reguły 3-2-1-1-0.

Veeam Platform

Jedna platforma do ochrony i obsługi wszystkich obciążeń

Veeam Platform to jedyne rozwiązanie, które ułatwia modyfikowanie sposobu zarządzania danymi w firmie, a jednocześnie zapewnia ich dostępność w dowolnej aplikacji i infrastrukturze chmurowej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Chmura

Zabezpieczanie i ochrona danych w całym środowisku wielochmurowym

Skorzystaj z typowo chmurowych funkcji tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych, które zostały specjalnie opracowane pod kątem czołowych dostawców usług chmurowych, takich jak AWS, Microsoft AzureGoogle Cloud, oraz tysięcy partnerów-uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).

Więcej informacji

SaaS

Twoje dane, Twoja odpowiedzialność. Zadbaj o ich ochronę.

Chroń dane oprogramowania Salesforce i pakietu Microsoft 365, w tym programów OneDrive dla Firm oraz Teams, aby ograniczyć ryzyko ich utraty.

Więcej informacji

Aplikacje

Nowatorski mechanizm odzyskiwania aplikacji

Przyspiesz odzyskiwanie aplikacji, baz danych i dowolnych firmowych danych dzięki mechanizmowi odzyskiwania nowej generacji dostępnemu w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication, który umożliwia natychmiastowe odzyskiwanie maszyn wirtualnych, a także baz danych OracleSQL, aplikacji Microsoft oraz wielu innych typów danych.

Więcej informacji

Wirtualne

Nr 1 do backupu i zapewniania dostępności środowisk wirtualnych

Od tego wszystko się zaczęło! Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia rozbudowane, niezrównane możliwości tworzenia kopii zapasowych, replikacji oraz odzyskiwania przeznaczone dla hypervisorów VMware vSphere, Microsoft Hyper-VNutanix AHV.

Więcej informacji

Fizyczne

Zaawansowane funkcje backupu urządzeń NAS i serwerów fizycznych

Chroń nieusystematyzowane dane NAS oraz fizyczne serwery i urządzenia końcowe, w tym systemy Windows, Linux, Mac, IBM AIX i Oracle Solaris.

Więcej informacji

Ponowne wykorzystanie danych

Uwolnij potencjał firmowych danych, aby przyspieszyć rozwój działalności

Firmowe dane to prawdziwa kopalnia wartościowej wiedzy biznesowej. Wykorzystaj ją dzięki pogłębionej eksploracji i klasyfikacji danych, analizie zabezpieczeń, operacjom eDiscovery oraz innym działaniom.

Więcej informacji

Orkiestracja odzyskiwania po awarii

Pewny powrót do pracy po każdym incydencie

Do dbania o dostępność danych i sprawność operacyjną niezbędna jest orkiestracja. Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator (VRDO) pozwala zautomatyzować plany odzyskiwania po awarii, w tym ich tworzenie, dokumentowanie i testowanie.

Więcej informacji

Monitorowanie i analizy

Wgląd na potrzeby proaktywnego zarządzania

Zyskaj zunifikowane, oparte na sztucznej inteligencji środowisko zarządzania danymi w całej firmowej infrastrukturze IT. Rozwiązanie Veeam ONE™ zapewnia zaawansowane funkcje monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych, które umożliwiają wgląd w obciążenia przy użyciu zastrzeżonych mechanizmów uczenia maszynowego i analizy obszernych zbiorów danych.

Więcej informacji

Backup i odzyskiwanie

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication — motor napędzający platformę Veeam Platform

Scentralizuj ochronę danych przy użyciu rozwiązań przeznaczonych do obciążeń chmurowych, wirtualnych, fizycznych, SaaS i Kubernetes. Punktem wyjścia są funkcje backupu, replikacji i ciągłej ochrony danych. Veeam Backup & Replication, Veeam Backup for Microsoft 365, Kasten K10 for Kubernetes i wiele innych rozwiązań.

Więcej informacji

Interfejsy API z obszaru pamięci masowej, analiz i zarządzania

Najwyższy stopień integracji z pamięcią masową naszych partnerów, funkcjami zarządzania i zewnętrznymi narzędziami do analizy danych

Udostępniamy integracje i interfejsy umożliwiające współpracę z szerokim ekosystemem rozwiązań i partnerów. Obejmują one narzędzia do analizy i raportowania danych, platformy zarządzania oraz integrację z hypervisorami VMware, MicrosoftNutanix. Trzeba też wspomnieć o integracji z takimi platformami chmurowymi jak AWS, AzureIBM Cloud oraz z tysiącami usługodawców i partnerów z obszaru pamięci masowej.

Środowisko lokalne, chmura publiczna oraz platformy BaaS i DRaaS

Ochrona na Twoich warunkach

Produkty i rozwiązania Veeam są elastyczne, dzięki czemu klient może optymalnie dostosować sposób ich wdrażania do własnych potrzeb. Wdrożenie może obejmować samo środowisko lokalne, komponenty wirtualne i fizyczne, chmurę publiczną, w tym AWS, AzureGoogle Cloud, oraz w pełni zarządzane usługi BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service) oferowane przez naszych partnerów-usługodawców w ponad 180 krajach.

Jak zapewnić swojej firmie ochronę?

Veeam oferuje zaawansowane rozwiązania, które chronią Twoją firmę przed atakami ransomware i innymi zagrożeniami.
Vbr icon dark

Veeam Backup & Replication

Dbanie o dostępność wszystkich obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych — szybkie, elastyczne oraz niezawodne operacje tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, odzyskiwania i replikacji.

One icon

Veeam ONE

W pełni proaktywne zarządzanie środowiskiem kopii zapasowych dzięki funkcjom wglądu, raportowania i analiz, które pomagają w wykrywaniu niepokojących symptomów, zanim przerodzą się one w problemy.

vdro

Veeam Disaster Recovery Orchestrator

Umożliwia automatyczne testowanie i dokumentowanie planów odzyskiwania po awarii dotyczących dowolnej maszyny wirtualnej oraz ich wykonywanie jednym kliknięciem. Odzyskiwanie może dotyczyć dowolnej ilości danych, od jednej aplikacji po całą lokalizację.

Product vbo ransomware

Veeam Backup for
Microsoft 365

Eliminuje ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Microsoft 365, w tym programów Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams.

Program Veeam Alliance

Współpracujemy z najlepszymi w swojej klasie dostawcami, aby umożliwić elastyczną ochronę przed ransomware w istniejącej infrastrukturze Twojej firmy. Dowiedz się, jak rozwiązania tych partnerów-uczestników programu Veeam Alliance mogą zabezpieczyć Twoją firmę przed atakami ransomware.

Najnowsze trendy dotyczące ransomware 

Veeam przedstawia najnowsze trendy dotyczące ataków ransomware: zapoznaj się z nimi, aby zadbać o ochronę swojej firmy.
Ransomware image

Zestaw przeciw atakom ransomware

Jak zapobiegać atakom ransomware, jak je wykrywać i jak usuwać ich skutki.

 
5 ransomware protection
5 najlepszych praktyk z zakresu ochrony przed atakami ransomware

Oceń zagrożenia cyberbezpieczeństwa i poznaj ewolucję ataków ransomware.

Technologies laptop video play buttom video webinar computer
Ochrona przed ransomware — prezentacja filmowa

Dowiedz się, jak przeciwdziałać atakom ransomware.

Documents papers file multi
Gartner Magic
Quadrant


W 2021 r. agencja Gartner po raz piąty uznała firmę Veeam za lidera.

Technologies bug detection ain target virus ransomware
Ocena ryzyka związanego z ransomware

12 prostych pytań pozwalających ocenić obecny stopień ochrony przed atakami ransomware.

Poznaj opinie naszych klientów

Więcej informacji o ochronie przed atakami ransomware

Co to jest ransomware?
Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania, które znajduje i szyfruje pliki oraz pamięć masową przedsiębiorstwa-ofiary. Pracownicy przedsiębiorstwa mogą nieumyślnie dopuścić do tego rodzaju ataku za pośrednictwem takich punktów wejścia jak phishingowe wiadomości e-mail. Przy użyciu tego złośliwego oprogramowania cyberprzestępcy wymuszają pieniądze od swoich ofiar. Podczas wielu ataków oprogramowanie ransomware wyszukuje wszystkie pliki i dokumenty w środowisku produkcyjnym oraz kopiach zapasowych, a następnie je szyfruje, co sprawia, że przedsiębiorstwo nie ma wyboru i musi spełnić żądania przestępców.
Jak można zapobiec atakowi ransomware?

Produkty Veeam do tworzenia kopii zapasowych są znane z prostoty, elastyczności i niezawodności, czyli cech niezbędnych do zapewnienia odporności na zagrożenia zewnętrzne. W razie ataku ransomware odporność zależy od sposobu wdrożenia rozwiązania i infrastruktury kopii zapasowych Veeam, charakteru ataku oraz działań podjętych w celu złagodzenia jego skutków.

Zalecenia związane z wdrożeniem z perspektywy odporności na ataki ransomware można podzielić na następujące części:

 • Ochrona serwera i komponentów rozwiązania Veeam Backup & Replication™
 • Wdrażanie funkcji Veeam mających na celu wykrywanie obecności ransomware
 • Ultraodporna pamięć masowa kopii zapasowych i reguła 3-2-1
 • Konfiguracja obejmująca wiele technik odzyskiwania
 • Ochrona urządzeń końcowych
 • Ochrona sieciowej pamięci masowej (NAS)
 • Szyfrowanie danych kopii zapasowych Veeam
 • Orkiestracja odzyskiwania z kopii zapasowych i replik
Jak odzyskać dane po ataku ransomware?

Podejście firmy Veeam do reakcji na atak ransomware można streścić następująco:

nie należy płacić okupu, a jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest przywrócenie danych. Niezależnie od wszystkich technik uświadamiania i wdrażania zastosowanych w celu uodpornienia się na ataki ransomware przedsiębiorstwo powinno być gotowe do obrony na wypadek wystąpienia zagrożenia. Czasem jednak nie jest jasne, co dokładnie należy zrobić w razie wykrycia zagrożenia. Dlatego poniżej przedstawiamy kilka zaleceń ułatwiających reagowanie na incydenty ransomware:

POMOC TECHNICZNA FIRMY VEEAM
W dziale pomocy technicznej firmy Veeam istnieje specjalna grupa, której zadaniem jest pomaganie klientom dotkniętym atakiem ransomware w przywróceniu danych. Ponieważ nie chcesz narażać swoich kopii zapasowych, dostęp do tej pomocy jest istotnym czynnikiem ułatwiającym powrót do normalnego funkcjonowania.

PRZEDE WSZYSTKIM KOMUNIKACJA
W razie dowolnego poważnego incydentu pierwszorzędne znaczenie ma sprawna komunikacja. Dlatego warto opracować plan komunikowania się z właściwymi osobami z pominięciem standardowych kanałów. Może on obejmować specjalne listy adresatów grupowych wiadomości tekstowych, numery telefonów lub inne mechanizmy, które są często stosowane w systemach dyżurów, ale rozszerzone na całą grupę operacyjną IT.

EKSPERCI
Sporządź listę zespołów ds. bezpieczeństwa, reagowania kryzysowego, zarządzania tożsamościami itp., z którymi można się skontaktować w nagłym przypadku. Mogą to być pracownicy przedsiębiorstwa lub eksperci zewnętrzni. Jeśli Twoja firma korzysta z usług podmiotu stosującego technologie Veeam, warto rozważyć rozszerzenie podstawowego zakresu usług o opcje dodatkowe (takie jak ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi w funkcji Veeam Cloud Connect).

ŁAŃCUCH DECYZYJNY
Kto w razie ataku decyduje o przywróceniu danych, przełączeniu systemów w tryb awaryjny itp.? Rozmowy na temat tych uprawnień warto przeprowadzić zawczasu, aby w razie incydentu można było natychmiast wdrożyć łańcuch decyzyjny.

GOTOWOŚĆ DO PRZYWRÓCENIA
Gdy zostaną spełnione kryteria przywrócenia systemów, przed ich ponownym podłączeniem do sieci należy wykonać dodatkowe czynności sprawdzające. Dodatkowe kroki mogą obejmować przywrócenie systemów z wyłączonym dostępem do sieci w celu przeprowadzenia ostatecznej kontroli.

BEZPIECZNE PRZYWRACANIE
Funkcja bezpiecznego przywracania Veeam skanuje obraz przeznaczony do przywrócenia pod kątem wirusów. Aby mieć pewność, że do systemów nie dostanie się ponownie żadne zagrożenie, funkcja ta korzysta z najnowszych definicji wirusów i złośliwego oprogramowania oraz dodatkowo umożliwia użycie jeszcze jednego narzędzia.

WYMUSZENIE ZMIANY HASEŁ
Choć użytkownicy raczej tego nie lubią, warto wymusić ogólną zmianę haseł, aby ograniczyć powierzchnię propagacji zagrożenia.

1 Check Point Software. Mid-Year 2021 Security Report.

2 Sophos. (2021, April). The State of Ransomware 2021.

3 Veeam. (2020, August 13). Ransomware Study Final Analysis.

Rozpocznij przygodę z rozwiązaniami Veeam

Już dziś zrób kolejny krok w kierunku modernizacji
i ochrony swoich danych

Poproś o indywidualną prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Skontaktuj się z nami

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.