Globalny lider nr 1

Centrum odnowień

Ponad 92% klientów firmy Veeam odnawia umowę*.
Dbaj o bezpieczeństwo i dostępność danych.


* Badanie zadowolenia klientów z 2021 r.
Odnów teraz

Skorzystaj z szybkiej wyceny!

Wprowadzaj innowacje z firmą Veeam

Świat ulega ciągłym przekształceniom i to samo dotyczy firmy Veeam. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się dane — w systemach wirtualnych lub fizycznych, usługach SaaS, chmurze hybrydowej czy środowisku wielochmurowym — nasza platforma pomaga firmom w codziennym funkcjonowaniu.

Trzymamy rękę na pulsie innowacji i ze wszystkich sił dążymy do tego, by firmy mogły się skoncentrować na tym, co dla nich najważniejsze, czyli transformacji danych, bezpieczeństwie i produktywności. 

Sprawdź, jak Twoja firma może szybko przystosowywać się do ewoluujących potrzeb otaczającego świata, i poznaj zalety odnowienia umowy z firmą Veeam.

Jakie korzyści wynikają z odnowienia umowy z firmą Veeam?

The latest product updates

Najnowsze aktualizacje produktów

Masz dostęp do najnowszych wersji głównych
oraz aktualizacji i poprawek produktów.

24 7 worldwide support

Ogólnoświatowa pomoc techniczna w trybie 24/7

Do dyspozycji klientów są nasi specjaliści
ds. pomocy technicznej na całym świecie.

Merge and manage your license

Scalanie licencji i zarządzanie nimi

Ułatwiamy centralizację środowiska
i zarządzanie nim online.

Portability across workloads

Przenośność między obciążeniami

Przejdź na licencję uniwersalną Veeam, aby
dbać o ochronę w różnych środowiskach.

Simple management

Łatwe zarządzanie

Osobisty portal umożliwia zarządzanie licencjami,
pobieranie nowych wersji produktów i nie tylko.

Boost productivity

Wzrost produktywności

Bezpieczeństwo Twojej firmy dzięki rozwiązaniom
Veeam przekłada się na lepszy zwrot z inwestycji i wyższą produktywność.

Wniosek o odnowienie

Uzupełnij poniżej informacje o produkcie
For Backup for Kubernetes offering Production support is represented by Premium support for Kasten products
Uzupełnij swoje dane kontaktowe

Określ nazwę, adres e-mail lub numer telefonu preferowanego sprzedawcy. Jeśli nie masz preferowanego sprzedawcy, przedstawiciel firmy Veeam ds. odnowień może Ci pomóc.

Skill up and give your business a boost with Veeam Training and Certification!
Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam. Wyrażasz zgodę, aby odpowiedni sprzedawca przedstawił ofertę cenową na wszystkie umowy wymagające odnowienia.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Często zadawane pytania

Moja pomoc techniczna wygasła. Czego mam się spodziewać?

Gdy minie okres licencji subskrypcyjnej, zarówno funkcje tworzenia kopii zapasowych, jak i pomoc techniczna staną się niedostępne do czasu odnowienia subskrypcji.

Gdy wygaśnie umowa o konserwację dotycząca licencji wieczystej „na gniazdo”, klient może nadal korzystać z produktu w wersji zainstalowanej w chwili wygaśnięcia, ale traci dostęp do pomocy technicznej.

Klient niemający aktualnej umowy o pomoc techniczną traci dostęp do aktualizacji produktu, jego nowych wersji i terminowej pomocy technicznej oraz możliwość zarządzania licencjami w portalu licencji. Do czasu odnowienia usług konserwacji nie są wydawane nowe klucze licencyjne (dotyczy to również scalania licencji oraz przechodzenia na wyższą lub na niższą wersję produktu).

Co się stanie, jeśli odnowię umowę po wygaśnięciu pomocy technicznej?

Ważna umowa o pomoc techniczną zapewnia pełny dostęp do wszystkich korzyści:

  •  Nowe wersje główne, nowe funkcje i mniejsze aktualizacje produktów — BEZPŁATNIE
  • Zarządzanie licencjami i ich scalanie
  • Pomoc techniczna firmy Veeam zapewniana przez doświadczonych specjalistów
  • Wydania produktów zapewniające zgodność z platformami VMware vSphere i Microsoft Hyper-V

W przypadku odnowień dotyczących licencji wieczystych „na gniazdo”, które są wykonywane po terminie, naliczana jest 25-procentowa opłata za przywrócenie usług. Opłata jest wliczona w cenę pozycji odnowienia wygasłej pomocy technicznej. Okres pomocy technicznej jest przedłużany od daty wygaśnięcia pierwotnej umowy.

W przypadku odnawiania wygasłej umowy o licencję subskrypcyjną nie jest naliczana dodatkowa opłata za przywrócenie usług. Pomoc techniczna zaczyna obowiązywać od daty realizacji zamówienia. 

Klient, u którego pomoc techniczna utraciła ważność ponad rok wcześniej, jest uprawniony do jej odnowienia pod warunkiem uregulowania kosztów zaległej konserwacji i obowiązującej opłaty za przywrócenie usług lub do kupienia nowych licencji w cenie podanej w cenniku (pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody firmy Veeam). W celu określenia optymalnego rozwiązania prosimy o kontakt z działem odnowień firmy Veeam

Jak mogę przejść ze starszej licencji wieczystej „na gniazdo” na pełną, przenośną licencję uniwersalną Veeam (VUL) typu subskrypcyjnego?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje VUL, mogą kupić tzw. migracyjne pozycje SKU. Zakup tych pozycji SKU powoduje przekształcenie umowy z licencji wieczystych „na gniazdo” na licencje uniwersalne Veeam oraz (w większości przypadków) przedłużenie pomocy technicznej o rok. Migracja z licencji „na gniazdo” na licencję VUL musi objąć całkowitą liczbę gniazd znajdujących się w umowie klienta. Niedopuszczalny jest zakup nowych licencji VUL mających zastąpić licencje wieczyste „na gniazdo”, jeśli nie zostanie użyta zatwierdzona migracyjna pozycja SKU. Po migracji wszystkie wyceny będą sporządzane z uwzględnieniem pozycji SKU licencji VUL. Szczegółowe informacje związane z migracją i cenami można uzyskać u preferowanego sprzedawcy lub w dziale odnowień firmy Veeam.
Jaką datę przyjmuje się za datę początkową pomocy technicznej po zakupie odnowienia?

Umowy dotyczące licencji wieczystych
Umowy o konserwację dotyczące licencji wieczystych są przedłużane począwszy od daty wygaśnięcia pomocy technicznej. Przykład: pomoc techniczna wygasa w grudniu 2022 r. W przypadku odnowienia rocznego kupionego w październiku 2022 r. nowym okresem obowiązywania pomocy technicznej będzie okres od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku licencji bez ważnej pomocy technicznej. Jeśli pomoc techniczna utraciła ważność w grudniu 2021 r. i klient kupi roczne odnowienie w kwietniu 2022 r., nowym okresem pomocy technicznej będzie okres od grudnia 2021 r. do grudnia 2022 r.

Umowy dotyczące licencji subskrypcyjnych
Aktywne umowy dotyczące licencji subskrypcyjnych są przedłużane począwszy od daty wygaśnięcia pomocy technicznej. Umowy wygasłe są przedłużane począwszy od daty realizacji zamówienia.

Jaki poziom pomocy technicznej otrzymam, jeśli korzystam ze scalonego pliku licencji „na gniazdo” obejmującego podstawową i produkcyjną pomoc techniczną?
Aby klient mógł korzystać z produkcyjnej pomocy technicznej, wszystkie licencje produktu przypisane do gniazd muszą przewidywać pomoc techniczną na poziomie produkcyjnym. W przeciwnym razie domyślnie stosowana jest pomoc techniczna na poziomie podstawowym.
Renewals 01

Chcesz odnowić licencję?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem, aby rozwiązania Veeam mogły nadal zapewniać w infrastrukturze Twojej firmy kompleksową nowoczesną ochronę danych, obejmującą obciążenia chmurowe, wirtualne i fizyczne.

Jak możemy pomóc?

Hcwh sales

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Hcwh tech

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Hcwh forum

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam