Centrum odnowień

Ponad 90% klientów firmy Veeam odnawia umowę.*
Dbaj o bezpieczeństwo i dostępność danych.

*Badanie zadowolenia klientów z 2020 r.
Odnów teraz

Skorzystaj z szybkiej wyceny!

Wprowadzaj innowacje z firmą Veeam

Świat ulega ciągłym przekształceniom i to samo dotyczy firmy Veeam. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się dane — w systemach wirtualnych lub fizycznych, usługach SaaS, chmurze hybrydowej czy środowisku wielochmurowym — nasza platforma pomaga firmom w codziennym funkcjonowaniu.

Trzymamy rękę na pulsie innowacji i ze wszystkich sił dążymy do tego, by firmy mogły się skoncentrować na tym, co dla nich najważniejsze, czyli transformacji danych, bezpieczeństwie i produktywności. 

Sprawdź, jak Twoja firma może szybko przystosowywać się do ewoluujących potrzeb otaczającego świata, i poznaj zalety odnowienia umowy z firmą Veeam.

New Renewals Animated Video

Jakie korzyści wynikają z odnowienia umowy z firmą Veeam?

Najnowsze aktualizacje produktów

Masz dostęp do najnowszych wersji głównych
oraz aktualizacji i poprawek produktów.

Ogólnoświatowa pomoc techniczna w trybie 24/7

Do dyspozycji klientów są nasi specjaliści
ds. pomocy technicznej na całym świecie.

Scalanie licencji i zarządzanie nimi

Ułatwiamy centralizację środowiska
i zarządzanie nim online.

Przenośność między obciążeniami

Przejdź na licencję uniwersalną Veeam, aby
dbać o ochronę w różnych środowiskach.

Łatwe zarządzanie

Osobisty portal umożliwia zarządzanie licencjami,
pobieranie nowych wersji produktów i nie tylko.

Wzrost produktywności

Bezpieczeństwo Twojej firmy dzięki rozwiązaniom
Veeam przekłada się na lepszy zwrot z inwestycji i wyższą produktywność.

Wniosek o odnowienie

Uzupełnij poniżej informacje o produkcie
Uzupełnij swoje dane kontaktowe
Określ nazwę, adres e-mail lub numer telefonu preferowanego sprzedawcy. Jeśli nie masz preferowanego sprzedawcy, przedstawiciel firmy Veeam ds. odnowień może Ci pomóc
Skill up and give your business a boost with Veeam Training and Certification!
Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Thank you for your interest in Veeam products!
We've sent a verification code to:
  • Incorrect verification code. Please try again.
An email with a verification code was just sent to
Didn't receive the code? Click to resend in sec
Didn't receive the code? Click to resend

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Poznaj opinie naszych klientów

Podczas naszego pierwszego odnowienia przedstawiciel handlowy specjalnie skontaktował się ze mną, aby sprawdzić, czy można by obniżyć naszą coroczną opłatę. (Veeam: dzięki przedpłacie za kolejne lata)
Dyrektor ds. IT, badania rynkowe,
11–50 pracowników
Rozwiązania Veeam bardzo pozytywnie wpływają na realizację celów biznesowych. Również odnawianie pomocy technicznej jest łatwe i opłacalne.
Inżynier działu serwisu, farmacja,
ponad 10 000 pracowników
Jeśli chodzi o prostą, niezawodną i opłacalną ochronę danych, Veeam nie ma sobie równych. Veeam chroni naszą infrastrukturę IT, umożliwiając nam zaspokajanie potrzeb klientów.
Architekt rozwiązań infrastrukturalnych

Często zadawane pytania

Moja pomoc techniczna wygasła. Czego mam się spodziewać?

Gdy minie okres licencji subskrypcyjnej, zarówno funkcje tworzenia kopii zapasowych, jak i pomoc techniczna staną się niedostępne do czasu odnowienia subskrypcji.

Gdy wygaśnie umowa o konserwację dotycząca licencji wieczystej „na gniazdo”, klient może nadal korzystać z produktu w wersji zainstalowanej w chwili wygaśnięcia, ale traci dostęp do pomocy technicznej.

Klient niemający aktualnej umowy o pomoc techniczną traci dostęp do aktualizacji produktu, jego nowych wersji i terminowej pomocy technicznej oraz możliwość zarządzania licencjami w portalu licencji. Do czasu odnowienia usług konserwacji nie są wydawane nowe klucze licencyjne (dotyczy to również scalania licencji oraz przechodzenia na wyższą lub na niższą wersję produktu).

Co się stanie, jeśli odnowię umowę po wygaśnięciu pomocy technicznej?

Ważna umowa o pomoc techniczną zapewnia pełny dostęp do wszystkich korzyści:

  •  Nowe wersje główne, nowe funkcje i mniejsze aktualizacje produktów — BEZPŁATNIE
  • Zarządzanie licencjami i ich scalanie
  • Pomoc techniczna firmy Veeam zapewniana przez doświadczonych specjalistów
  • Wydania produktów zapewniające zgodność z platformami VMware vSphere i Microsoft Hyper-V

W przypadku odnowień dotyczących licencji wieczystych „na gniazdo”, które są wykonywane po terminie, naliczana jest 25-procentowa opłata za przywrócenie usług. Opłata jest wliczona w cenę pozycji odnowienia wygasłej pomocy technicznej. Okres pomocy technicznej jest przedłużany od daty wygaśnięcia pierwotnej umowy.

W przypadku odnawiania wygasłej umowy o licencję subskrypcyjną nie jest naliczana dodatkowa opłata za przywrócenie usług. Pomoc techniczna zaczyna obowiązywać od daty realizacji zamówienia. 

Klient, u którego pomoc techniczna utraciła ważność ponad rok wcześniej, jest uprawniony do jej odnowienia pod warunkiem uregulowania kosztów zaległej konserwacji i obowiązującej opłaty za przywrócenie usług lub do kupienia nowych licencji w cenie podanej w cenniku (pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody firmy Veeam). W celu określenia optymalnego rozwiązania prosimy o kontakt z działem odnowień firmy Veeam

Jak mogę przejść ze starszej licencji wieczystej produktu na pełną, przenośną licencję VUL?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje subskrypcyjne VUL, mogą kupić tzw. migracyjną pozycję SKU. Zakup tej pozycji SKU powoduje przekształcenie umowy z postaci wieczystej „na gniazdo” na subskrypcyjną typu VUL oraz przedłużenie pomocy technicznej na okres objęty zakupem. Klient może wykonać tę migrację za cenę rocznego odnowienia konserwacji dla licencji wieczystej „na gniazdo” (określoną na poziomie produkcyjnej pomocy technicznej w trybie 24/7). Aby wykonać migrację lub kupić odpowiednią pozycję SKU w związku z migracją, klient musi mieć produkt w wersji Enterprise Plus licencjonowany w modelu „na gniazdo”. Migracja z modelu wieczystego na subskrypcyjny musi objąć całkowitą liczbę gniazd, których dotyczy umowa klienta. Niedopuszczalny jest zakup nowych licencji subskrypcyjnych VUL mających zastąpić licencje wieczyste „na gniazdo”, jeśli nie zostanie użyta zatwierdzona pozycja SKU migracji. Po migracji wszystkie wyceny będą sporządzane z uwzględnieniem cen subskrypcji VUL. Szczegółowych informacji związanych z migracją udziela dział odnowień firmy Veeam.
Jaką datę przyjmuje się za datę początkową pomocy technicznej po zakupie odnowienia?

Umowy dotyczące licencji wieczystych
Umowy o konserwację dotyczące licencji wieczystych są przedłużane począwszy od daty wygaśnięcia pomocy technicznej. Przykład: pomoc techniczna wygasa w grudniu 2020 r. W przypadku odnowienia rocznego kupionego w październiku 2020 r. nowym okresem obowiązywania pomocy technicznej będzie okres od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 r. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku licencji z wygasłą pomocą techniczną. Jeśli pomoc techniczna utraciła ważność w czerwcu 2020 r. i klient kupi roczne odnowienie w październiku 2020 r., nowym okresem pomocy technicznej będzie okres od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. Klient musi zapłacić za zaległy okres konserwacji i uregulować 25-procentową opłatę za przywrócenie usług.

Umowy dotyczące licencji subskrypcyjnych
Aktywne umowy dotyczące licencji subskrypcyjnych są przedłużane począwszy od daty wygaśnięcia pomocy technicznej. Umowy wygasłe są przedłużane począwszy od daty realizacji zamówienia.

Jaki poziom pomocy technicznej otrzymam, jeśli korzystam ze scalonego pliku licencji „na gniazdo” obejmującego podstawową i produkcyjną pomoc techniczną?
Aby klient mógł korzystać z produkcyjnej pomocy technicznej, wszystkie licencje produktu przypisane do gniazd muszą przewidywać pomoc techniczną na poziomie produkcyjnym. W przeciwnym razie domyślnie stosowana jest pomoc techniczna na poziomie podstawowym.
1

Chcesz odnowić licencję?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem, aby rozwiązania Veeam mogły nadal zapewniać w infrastrukturze Twojej firmy kompleksową nowoczesną ochronę danych, obejmującą obciążenia chmurowe, wirtualne i fizyczne.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam